Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
1
BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH
LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐỀ T...
2
Tính cấp thiết của đề tài
TĂNG CƯỜNG
HOẠT ĐỘNG
MARKETING
TĂNG CƯỜNG
HOẠT ĐỘNG
MARKETING
3
3
Mục tiêu nghiên cứu
4
4
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng
nghiên cứu
Đối tượng
nghiên cứu
Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị
tr...
5
Quy trình nghiên cứu
6
6
Phương pháp thu thập thông tin
Dữ liệu thứ cấp: Tham khảo luận văn có liên quan, báo cáo, tài
liệu ngành …
Dữ liệu sơ ...
7
7
Kết cấu luận văn
• Chương 1: Lý luận về phân tích khách hàng và đối thủ cạnh
tranh trong kinh doanh dịch vụ trực tuyến...
8
8
Chương 1: Lý luận về phân tích khách hàng và đối
thủ cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ trực tuyến
• Mô hình hành vi ...
9
Đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ trực tuyến
• Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh : Phạm vi toàn cầu, mức độ
cạnh tranh cao…...
10
Các bước phân tích đối thủ cạnh tranh
11
Chương 2: Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị
trường dịch vụ trực tuyến của Công ty CP Proview
• Khái quát thị tr...
12
Phân tích đặc điểm nhân khẩu học
Nam
68%
Nữ
32%
dưới
18t
5%
18->25t
58%
26->35t
37%
H c sinhọ
2%
Sinh
viên
29%
Nhân
viê...
13
Phân tích cách tiếp cận thông tin của khách hàng
Bạn
bè, gia
đình
13%
Th y côầ
giáo
3%
Báo
chí
7%
M ngạ
xã h iộ
61%
Tru...
14
Phân tích nhu cầu khách hàng
15
Phân tích nhu cầu khách hàng (tiếp)
16
Phân tích nhu cầu khách hàng (tiếp)
17
Phân tích hành vi và sở thích khách hàng
18
Phân tích hành vi và sở thích khách hàng (tiếp)
19
Phân tích đối thủ cạnh tranh
Miễn phí Có tính phí
Khóa học Tiểu
học/Mầm non
chamhoc.vn, mstudy.vn chamhoc.vn
Khóa học
T...
20
Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
kyna.vn tienganh123.com
Khách hàng Nhằm vào đối tượng khách
hàng trẻ tuổi, đã đi là...
21
Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
22
Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
Kyna.vn Tienganh123.com Proview.vn
Nội dung bài giảng 3 3.8 2.7
Phương pháp giảng d...
23
23
Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động
Marketing cho Công ty CP Proview
• Giải pháp xúc tiến hỗn hợp
 Truyền ...
24
24
Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động
Marketing cho Công ty CP Proview (tiếp)
• Giải pháp về yếu tố vật chất
...
25
25
Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động
Marketing cho Công ty CP Proview (tiếp)
• Giải pháp về con người và quy...
26
Thầy giáo hướng dẫn: TS. Vũ Minh Đức
Viện quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân.
Các thầy cô trong hội...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Slide - Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả marketing cho dịch vụ học trực tuyến của Công ty CP Proview

Slide - Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả marketing cho dịch vụ học trực tuyến của Công ty CP Proview

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Slide - Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả marketing cho dịch vụ học trực tuyến của Công ty CP Proview

 1. 1. 1 BỘ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN VIỆN QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH ĐỀ TÀIĐỀ TÀI ““Phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nângPhân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh nhằm nâng cao hiệu quả marketing cho dịch vụ học trực tuyến củacao hiệu quả marketing cho dịch vụ học trực tuyến của Công ty CP ProviewCông ty CP Proview”” Giáo viên hướng dẫn: TS. Vũ Minh Đức Học viên: Lê Trường Giang Lớp: VMBA - 16 HÀ NỘI, 2014
 2. 2. 2 Tính cấp thiết của đề tài TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING
 3. 3. 3 3 Mục tiêu nghiên cứu
 4. 4. 4 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ giáo dục trực tuyến của Công ty CP Proview Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ giáo dục trực tuyến của Công ty CP Proview Phạm vi thời gian: từ tháng 1/2013Phạm vi thời gian: từ tháng 1/2013 Phạm vi nội dung: Nghiên cứu khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ học trực tuyến tại Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường hoạt động marketing cho Công ty CP Proview Phạm vi nội dung: Nghiên cứu khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong thị trường dịch vụ học trực tuyến tại Việt Nam nhằm đưa ra các giải pháp tăng cường hoạt động marketing cho Công ty CP Proview Phạm vi không gian: Thị trường cung ứng dịch vụ học trực tuyến tại Việt Nam Phạm vi không gian: Thị trường cung ứng dịch vụ học trực tuyến tại Việt Nam Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu
 5. 5. 5 Quy trình nghiên cứu
 6. 6. 6 6 Phương pháp thu thập thông tin Dữ liệu thứ cấp: Tham khảo luận văn có liên quan, báo cáo, tài liệu ngành … Dữ liệu sơ cấp: Định vị, chiến lược công ty. Đánh giá đối thủ cạnh tranh Định vị, chiến lược công ty. Đánh giá đối thủ cạnh tranh Phát phiếu bảng hỏi (33 câu) quy mô mẫu 160 Phát phiếu bảng hỏi (33 câu) quy mô mẫu 160 Phỏng vấn Giám Đốc Công Ty Phỏng vấn Giám Đốc Công Ty Đặc điểm nhân khẩu học, nhu cầu khách hàng, đánh giá sức mạnh đối thủ cạnh tranh Đặc điểm nhân khẩu học, nhu cầu khách hàng, đánh giá sức mạnh đối thủ cạnh tranh
 7. 7. 7 7 Kết cấu luận văn • Chương 1: Lý luận về phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ trực tuyến. • Chương 2: Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ trực tuyến của Công ty CP Proview. • Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động marketing cho Công ty CP Proview
 8. 8. 8 8 Chương 1: Lý luận về phân tích khách hàng và đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh dịch vụ trực tuyến • Mô hình hành vi mua sắm : Ý thức nhu cầu => Lựa chọn sản phẩm => Lựa chọn thương hiệu => Đánh giá phương án => Quyết định mua sắm => Đánh giá chất lượng dịch vụ • Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng trực tuyến :
 9. 9. 9 Đối thủ cạnh tranh trong dịch vụ trực tuyến • Đặc điểm của đối thủ cạnh tranh : Phạm vi toàn cầu, mức độ cạnh tranh cao… • Phân loại đối thủ cạnh tranh  Cạnh tranh nhãn hiệu  Cạnh tranh ngành  Cạnh tranh công dụng  Cạnh tranh chung • Mục tiêu của phân tích cạnh tranh : Tìm hiểu bản chất và khả năng đối thủ, dự đoán khả năng và phản ứng của đối thủ …
 10. 10. 10 Các bước phân tích đối thủ cạnh tranh
 11. 11. 11 Chương 2: Khách hàng và đối thủ cạnh tranh trên thị trường dịch vụ trực tuyến của Công ty CP Proview • Khái quát thị trường :  Tốc độ tăng trưởng 44.3%  Giá trị thị trường khoảng 50 triệu USD  Khoảng 3-5 triệu người theo học  Chính phủ nâng mức đầu tư vào giáo dục lên 20%... • Giới thiệu về Công ty CP Proview:  Thành lập ngày 14/11/2011  Hoạt động : CNTT, giáo duc, dịch vụ …
 12. 12. 12 Phân tích đặc điểm nhân khẩu học Nam 68% Nữ 32% dưới 18t 5% 18->25t 58% 26->35t 37% H c sinhọ 2% Sinh viên 29% Nhân viên 61% Qu n lýả 8% Kỹ thu tậ 62% Kinh tế 13% Tài chính 9% Ngo iạ ngữ 8% Ngành khác 8%
 13. 13. 13 Phân tích cách tiếp cận thông tin của khách hàng Bạn bè, gia đình 13% Th y côầ giáo 3% Báo chí 7% M ngạ xã h iộ 61% Truy nề hình 11% Khác 5% Ngu n tham kh o thông tinồ ả Gi i tríả 27% Th i s ,ờ ự thông tin 36% Khoa h c,ọ công nghệ 28% Giáo d cụ 9% Kênh truy n hình đ c quanề ượ tâm
 14. 14. 14 Phân tích nhu cầu khách hàng
 15. 15. 15 Phân tích nhu cầu khách hàng (tiếp)
 16. 16. 16 Phân tích nhu cầu khách hàng (tiếp)
 17. 17. 17 Phân tích hành vi và sở thích khách hàng
 18. 18. 18 Phân tích hành vi và sở thích khách hàng (tiếp)
 19. 19. 19 Phân tích đối thủ cạnh tranh Miễn phí Có tính phí Khóa học Tiểu học/Mầm non chamhoc.vn, mstudy.vn chamhoc.vn Khóa học THCS/THPT, Luyện thi Đại Học thuvienvatly.com, toanhoctructuyen.com, daotaotructuyen.org, viettelstudy.vn,mstudy.vn, zuni.vn,hocmai.vn,thaytro.vn, giapschool.vn hoc360.vn, viettelstudy.vn, zuni.vn,hocmai.vn,moon.vn, click2learn.vn Bài giảng Đại Học giapschool.vn open.ptit.edu.vn, elearning.hsph.edu.vn Khóa học Ngoại ngữ tiengnuocngoai.com, tienganh123.com, lophoc24h.com, giapschool.vn,elearning.tuoitre.vn globaledu.com.vn, tienganh123.com, lophoc24h.com, hoc360.vn, moon.vn, ioe.go.vn Khóa học CNTT click2learn.vn hoctructuyen.org, Khóa học kỹ năng, nghiệp vụ click2learn.vn,giapschool.vn,kyna.vn, mstudy.vn,viettelstudy.vn click2learn.vn,kyna.vn Cổng đạo tạo trực tuyến vietnamlearning.vn topica.edu.vn, click2learn.vn Bài giảng điện tử violet.vn violet.vn
 20. 20. 20 Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp) kyna.vn tienganh123.com Khách hàng Nhằm vào đối tượng khách hàng trẻ tuổi, đã đi làm có thu thập ổn định Nhắm đến tập người dùng đại chúng Chiến lược kinh doanh Bắt đầu khai thác tập khách hàng, mở ra các mảng nội dung mới mang tính thời sự. Tìm kiếm vị trí dẫn đầu Tập trung khai thác tập khách hàng và cải tiến chất lượng dịch vụ. Giữ vững vị thế dẫn đầu thị trường Marketing Tăng cường quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí, mạng xã hội và truyền hình. Tổ chức các sự kiện, cuộc thi gây hứng thú cho người dùng. Ưu đãi cho các thành viên mới Nghiên cứu & Công nghệ Đăng ký sàn TMĐT và bảo đảm thanh toán an toàn Có thiết kế cho các thiết bị cầm tay : điện thoại, máy tính bảng Chiến lược giá Thanh toán một lần theo từng khóa học, hoàn tiền nếu KH không hài lòng Mua dịch vụ có thời hạn để sử dụng các tính năng và tham gia các bài giảng Sản phẩm Chủng loại tương đối đặc thù Chủng loại đặc thù, tập trung
 21. 21. 21 Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp)
 22. 22. 22 Phân tích đối thủ cạnh tranh (tiếp) Kyna.vn Tienganh123.com Proview.vn Nội dung bài giảng 3 3.8 2.7 Phương pháp giảng dạy 3 3.2 3 Tương tác thày trò 3.2 2.9 2.9 Hệ thống trợ giúp 3 2.9 2.8 Hệ thống làm bài thi 3.2 3.3 - Học phí 2.8 3.3 3.1
 23. 23. 23 23 Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing cho Công ty CP Proview • Giải pháp xúc tiến hỗn hợp  Truyền thông mạng xã hội  Quảng cáo trực tuyến  Google Adword  Tối ưu máy tìm kiếm  Email marketing  SMS marketing  Google Analystics
 24. 24. 24 24 Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing cho Công ty CP Proview (tiếp) • Giải pháp về yếu tố vật chất  Cải tiến website : trust-mark, liên kết webiste …  Cải hiện hiệu năng hệ thống : đường truyền, độ ổn định …  Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu
 25. 25. 25 25 Chương 3: Các giải pháp tăng cường hoạt động Marketing cho Công ty CP Proview (tiếp) • Giải pháp về con người và quy trình  Hệ thống trợ giúp :  Quá trình đăng ký học :  Cơ chế đền bù khiếu nại :  Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên :  Thu thập thông tin người dùng :
 26. 26. 26 Thầy giáo hướng dẫn: TS. Vũ Minh Đức Viện quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế quốc dân. Các thầy cô trong hội động xét duyệt luận văn. Các bạn tới dự. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn!

×