Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Pananaliksik - Filipino Report

9.800 Aufrufe

Veröffentlicht am

Pananaliksik

Veröffentlicht in: Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

Pananaliksik - Filipino Report

 1. 1. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Fly Leaf 1 Pinakaunang pahina ng pamanahong-papel. Blangkong pahina.
 2. 2. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Pamagitang Pahina Nagpapakilala sa pamagat ng pamanahong- papel. Nakasaad kung kanino iniharap o ipinasa ang papel, kung saang asignatura ito, kung sino ang gumawa at panahon ng kumpleksyon. Kailangang magmukhang inverted pyramid ang pagkakaayos.
 3. 3. DAMDAMIN, PANANAW AT KAALAMAN NG MGA ESTUDYANTENG KUMUKUHA NG KURSONG NARSING SA UNIVERSIDAD NG MAKATI HINGGIL SA MENINGOCOCCEMIA Isang Pamanahong-Papel na Iniharap sa kagawaran ng Departamento ng Filipino, Kolehyo ng Arte at Syensya, Universidad ng Makati Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan ng Asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik ng I-AN Marso, 2005
 4. 4. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Dahon ng Pagpapatibay Pahinang kumukumpirma sa pagkakapasa ng mananaliksik at pagkakatanggap ng guro ng pamanahong papel.
 5. 5. Dahonng Pagpapatibay Bilang pagtupad sa isa sa mga pangangailangan ng asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat tungo sa Pananaliksik, ang pamanahong-papel na ito na pinamagatang Damdamin, Pananaw at Kaalaman ng Estudyanteng Kumukuha ng Kursong Narsing sa Universidad ng Makati Hinggil sa Meningococcemia ay inihanda at iniharap ng pangkat ng mga mananaliksik mula sa I-AN na binubuo nina: Zack Jason Decena Maribeth Nacinopa Angeline David Maia Fae Gajo Charisse Alpha Calanog Joan Marrie Batucan Johanna Marie Bagasina Darleen Lean Encluna Tinanggap sa ngalan ng Kagawaran ng Filipino, Kolehyo ng Arte at Syensya, Universidad ng Makati, bilang isa sa mga pangangailangan sa asignaturang Filipino 2, Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik. Genalyn Pagarigan Rolando A. Bernales Propesor at Puno ng Departamento
 6. 6. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Pasasalamat o Pagkilala Tinutukoy, pinasasalamatan o kinikilala ng mananaliksik ang mga individwal, pangkat, tanggapan o institusyong maaaring makatulong sa pagsulat ng pamanahong papel.
 7. 7. PASASALAMAT Taus-pusong pasasalamat ang aming ipinaaabot sa mga sumusunod na individual at tanggapan dahil sa mahahalagang tulong, kontribusyon at/o suporta tungo sa matagumpay na reyalizasyon ng pamanahong-papel na ito: - Kay Dr. Rolando A. Bernales, ang aming masigasig na guro sa Filipino, sa pagtulong sa amin at paggabay sa paggawa ng isang pamanahong-papel sa pamamagitan ng pagtuturo ng tamang paggawa at mga tamang hakbangin sa pagsulat ng isang pamanahong-papel. - Kay G. Aldrin Q. Reyes, isang kawani ng Kagawarang Pangkalusugan, sa pagpapahintulot sa amin na siya ay makapanayam upang madagdagan ang aming kaalaman hinggil sa paksang ginagawan ng pamanahong papel. - Kay Dr. Laura Evelyn Ciabal, Dekana ng Kolehyo ng Narsing, sa pagpapahintulot sa amin na makapagsarvey sa mga una at ikalawang taong mag-aaral sa kolehyo. - Sa mga awtor, editor, at mananaliksik ng mga akdang pinaghanguan namin ng mahalagang informasyong aming ginamit sa pagsulat ng una at ikalawang kabanata ng pamanahong-papel na ito, - Sa aming mga respondente, sa paglalaan ng panahon upang matapat na masagutan ang aming inihandang kwestyoneyr, - Sa aming kani-kaniyan pamilya, sa pag-unawa at pagpapahintulot sa amin umuwi sa oras na hindi namin kinagawian matapos lamang ang pamanahong-papel, at higit sa lahat, - Sa Poong Maykapal, sa pagdinig sa aming mga dalangin lalung-lalo na sa sandaling kami ay pinanghihinaan na ng pag-asang matapos namin ito ng maayos sa itinakdang-panahon. Muli, maraming-maraming salamat po. - Mga Mananaliksik
 8. 8. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Talaan ng Nilalaman Nakaayos ang pagbabalangkas ng mga bahagi at nilalaman ng pamanahong- papel at nakatala ang kaukulang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.
 9. 9. A. Formularyo ng Pagpapatibay ng Paksa at Pamagat ng Pag-aaral 23 B. Liham ng Paghingi ng Pahintulot sa Intervyu 24 C. Transkripsyon ng Intervyu 25 D. Liham sa Paghingi ng Pahintulot sa Sarvey 31 E. Sarvey-Kwestyoneyr 32 F. Liham-Paanyaya sa mga Panelist 35 Talaanng Nilalaman Kabanata I, Ang Suliranin at Kaligiran Nito 1 1. Introduksyon 1 2. Layunin ng Pag-aaral 2 3. Kahalagahan ng Pag-aaral 2 4. Saklaw at Limitasyon ng Pag-aaral 3 5. Definisyon ng mga Terminolohiya 4 Kabanata II, Mga Kaugnay na Pag-aaral at Literatura 6 Kabanata III, Disenyo at Paraan ng Pananaliksik 9 1. Disenyo ng Pananaliksik 9 2. Mga Respondente 9 3. Instrumentong Pampananaliksik 10 4. Tritment ng mga Datos 11Kabanata IV, Presentasyon at Interpretasyon ng mga Datos 12 Kabanata V, Lagom, Kongklusyon at Rekomendasyon 20 1. Lagom 20 2. Kongklusyon 20 3. Rekomendasyon 21 Listahan ng mga Sanggunian 22 Apendiks
 10. 10. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Talaan ng mga Talahanayan at Graf Nakatala ang pamagat ng bawat talahanayan at/o graf at pati na rin ang bilang ng pahina kung saan matatagpuan ang bawat isa.
 11. 11. Listahanng mga Talahanayanat GrafA. Talahanayan 1: Distribusyon ng mga Respondente sa Una at Ikalawang Taon sa CON 10 B. Graf 1: Distribusyon ng mga Respondente ayon sa kasarian 12 C. Graf 2: Distribusyon ng mga Respondente ayon sa Edad 13 D. Graf 3: Pansariling Asesment ng mga Respondente sa kanilang kaalaman hinggil sa Meninggococcemia 14 E. Graf 4: Pinagmulan ng Kaalaman ng mga Respondente hinggil sa Meninggococcemia 15 F. Graf 5: Damdamin ng mga Respondente sa Pagkalat ng Meninggococcemia sa bansa 16
 12. 12. Mga Pahinang Preliminiri o Front Matters Fly Leaf 2 Blangkong pahina bago ang katawan ng pamanahong-papel.

×