Whitepaper Beursdeelname

G
beursdeelname
2	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
                      INHOUDSOPGAVE

                      Inleiding


                      1.	  Trends


                      2.	  Beursdeelname? Maak een communicatieplan!


                      3.	  Welke beurs is geschikt voor mijn organisatie?


                      4.	  Waarom zou ik eigenlijk naar een beurs gaan?


                      5.	  Standbemanning, een belangrijke succesfactor!


                      6.	  Acht praktische tips
3	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
        INLEIDING
                                 Succes is een belangrijke factor bij het organiseren van een beurs of event. Als
                                 je van tevoren zeker weet dat jouw beursdeelname een groot succes wordt,
                                 hoef je niet te twijfelen aan het nut ervan.

                                 Helaas, garanties op succes zijn niet te geven vooraf. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op het
                                 uiteindelijke succes. En niet op alle factoren heb je als beursdeelnemer invloed.
                                 Wel geloven wij dat je de kans op succes voor een heel groot deel zelf in de hand hebt. Niet voor niets
                                 zeggen veel mensen: succes is een keuze. Als je de juiste keuzes maakt rondom je event zal de kans op
                                 succes alleen maar toenemen.


                                 Het begint al in de allereerste voorbereiding. Zorg direct voor heldere doelstellingen. Kijk goed naar je
                                 doelgroep. En denk goed na over een passende boodschap. Heb je deze drie items goed voor de kop, dan
                                 ben je al een heel eind op weg.


                                 Maar succes zit ‘em ook vaak in kleine dingen. Hoe spreek ik op een sympathieke manier een beurs-
                                 bezoeker aan? Hoe loopt de routing in de stand? Wat is de houding van mijn standbemanning? Hoe
                                 voorkom ik te lange gesprekken? Hoe filter ik slim mijn doelgroep uit de duizenden bezoekers?
Laarhoven design publiceert regelmatig whitepapers met handige
                                 Allemaal vragen waarover je van tevoren goed zou moeten nadenken. Door er vooraf rekening mee te
adviezen en informatie voor Marcom professionals en exposanten.
                                 houden kun je de antwoorden positief beïnvloeden en verrassingen voorkomen tijdens de beurs.
Interesse? Meld je dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief van
                                 In deze whitepaper vind je allemaal onderwerpen die te maken hebben met het succes van jouw vol-
Laarhoven design op www.laarhovendesign.nl of direct via 	
                                 gende event. Allemaal zaken waar je over na moet denken en waarin je keuzes in moet maken. De kunst
info@laarhovendesign.nl
                                 is om de juiste keuzes te maken voor jouw organisatie. Als dat lukt, zal het zeker een succes worden!


                                 Veel succes!
                                 Met vriendelijke groet,


                                 Anton Slager
                                 Laarhoven design
1
4	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  TRENDS
                      Kijkend naar de trends in de markt van beurzen en events zien wij een aantal
                      belangrijke ontwikkelingen.

                      Tendens naar kleinschaliger en gerichter presenteren
                      Waar je vroeger per branche één grote beurs had waar iedereen naar toe ging zien we al jaren de
                      ontwikkeling dat beurzen en events steeds kleiner en gerichter worden, maar wel toenemen in aantal.
                      Het is duidelijk te zien dat beurstitels steeds specialistischer worden en steeds verder doorgaan in hun
                      segmentatie. Dit betekent voor jou als organisatie dat als je je hele doelgroep wil bereiken, je meerdere
                      events per jaar zult hebben. Voordeel is wel dat je je boodschap en je doelstelling steeds specifieker
                      kunt definiëren op een speciale doelgroep.


                      Accountability wordt steeds belangrijker voor MarCommers
                      Op dit moment vindt nu 25% van alle Marcommers accountability enorm belangrijk. Dit aantal zal
                      alleen maar toenemen. Kosten heeft men vaak wel inzichtelijk, maar tools om ook de opbrengsten
                      inzichtelijk te maken worden steeds belangrijker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Google Analytics. Ook
                      voor beurzen en events is dit een belangrijk item. We zien dan ook dat veel beursorganisaties hier
                      in investeren en deelnemers voorzien van relevante informatie op dit gebied. Ook zien wij dat onze
                      klanten hier steeds meer mee bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekersregistatiesystemen,
                      berekenen van kosten en opbrengsten per lead, etc.


                      Contra reactie internet: beweging richting Live Commmunicatie
                      De Experience Centers schieten als paddenstoelen uit de grond. De Peugeot Experience langs de A2,
                      De Heineken Experience in Amsterdam, de Miele Insperience in Vianen. In het Miele Inspirience Cen-
                      tre worden jaarlijks tienduizenden consumenten ontvangen en geïnformeerd over de apparaten van
                      Miele. Tienduizenden mensen per jaar nemen de moeite om live te communiceren over de apparaten
                      van Miele. Er gebeurt veel online, maar de behoefte om producten en merken te ervaren blijft bestaan.
                                                                            >>
1
5	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  TRENDS
                      Social media gecombineerd met Live Communicatie
                      Door op een slimme manier gebruik te maken van nieuwe en sociale media vergroot je de kans op suc-
                      ces van je beurs of event enorm. Veel organisaties gebruiken een beurs al aanjager van social media. Op
                      een beurs komen misschien 10.000 bezoekers, maar door een goede combinatie te maken met social
                      media wordt je bereik in één keer ontelbaar keer zo groot.


                      Door social communities ontstaan nieuwe events
                      Via social media ontstaan er vele communities. Opvallend hierbij is dat er vroeg of laat altijd een mo-
                      ment komt dat men elkaar in levenden lijve wil ontmoeten. Soms in een klein groepje, maar soms ook
                      met duizenden mensen tegelijk. Door deze social communities ontstaan er dus nieuwe Live Commu-
                      nicatie events.
2
6	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  BEURSDEELNAME?
                      Het communicatieplan bevat de volgende elementen:
  MAAK EEN
                      Doelgroep
                      Wie is je doelgroep? Welke branches? Welke contactpersonen? Wat voor functie hebben ze? Wat zijn


  COMMUNICATIE-
                      hun interesses? Welke vakbladen lezen ze? Wat zijn hun interesses? Komen ze op de beurs? Voldoen ze
                      aan het bezoekersprofiel?  PLAN!                  Doelstellingen
                      Wat wil je bereiken met deze beurs? Leadsgenereatie? Relatiebeheer? Branding? Verkoop? Alles kan, als
                      het maar duidelijk is van te voren. Voorbeelden:
                      •	    Introductie nieuw product of dienst.
                      •	    Onderhouden van contacten met bestaande relaties.
                      •	    Ontmoeten van nieuwe relaties.
                      •	    Verbetering van het imago.
                      •	    Werving van personeel.
                      •	    Publiciteit genereren.
                      •	    Verhogen naamsbekendheid.
                      •	    x aantal klanten per verkoper per dag,
                      •	    opbrengst per klant.
                      •	    x aantal gesprekken per dag,
                      •	    x aantal relaties spreken,
                      •	    x bedrag aan verkopen per dag
                      •	    totaal gegenereerde omzet etc..
                      Gebruik de SMART-methode om doelen te definiëren (S-pecifiek, M-eetbaar, A-cceptabel, R-ealistisch,
                      T-ijd).


                      Propositie
                      Wat is de boodschap die je vertelt? Wat wil je dat je doelgroep van je te weten komt op de beurs? Wat
                      is de gewenste actie van je doelgroep? De boodschap dient in lijn te zijn met de corporate communi-
                      catiedoelstellingen.
                                                                          >>
2
7	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  BEURSDEELNAME?
                      Concept
                      Ontwikkel een concept dat is gebaseerd op bovenstaande 3 punten: doelgroep, doelstellingen en pro-


  MAAK EEN
                      positie. Houd er rekening mee dat het concept geschikt is voor op het event, maar ook voldoende haak-
                      jes heeft in de periode voor de beurs en in de periode van de follow-up. Je event is een onderdeel van


  COMMUNICATIE-
                      een geïntegreerde campagne.


                      Campagne
  PLAN!                  Denk na hoe je ervoor kan zorgen dat jouw doelgroep op jouw stand komt. Dat ze je stand weten te
                      vinden en dat ze een reden hebben om bij jou op de stand te komen. Dit kan een nieuw product zijn,
                      dit kan een prijsvraag zijn, die kan een cadeautje zijn, kortom dit kan van alles zijn. Belangrijk is dat je
                      je in je doelgroep verplaatst


                      Instrumenten
                      Als je je doelgroep goed in kaart hebt weet je ook welke instrumenten het beste zijn om ze te bena-
                      deren. Denk hierbij aan social media, DM, print, vakbladen, etc. Als het maar onder de aandacht van je
                      doelgroep komt.


                      Analytics
                      Denk vooraf goed na hoe je het rendement of succes van de beurs gaat meten. Er zijn allerlei hulpmid-
                      delen in de markt die je kunt kopen of huren. Echter de parameters zal je zelf moeten ophoesten. Denk
                      hierbij aan gemiddelde orderwaarde, kosten per lead, aantal leads per uur. Belangrijk natuurlijk om dit
                      te koppelen aan je doelstellingen.


                      Planning
                      Bij de organisatie van een beurs of event komt veel kijken. Begin ruim op tijd en maak een draaiboek.


                      Budget
                      Erg belangrijk om vooraf te weten wat je budget is voor alle zaken rondom de beursdeelname. Als je
                      vooraf een goede inschatting kan maken van de verwachte opbrengsten zal het gemakkelijker zijn een
                      je budget te verdedigen.
3
8	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  WELKE BEURS
                      Wij stellen vaak de vraag:
                      “Waarom gaat jouw organisatie naar deze beurs toe?”

  IS GESCHIKT               Het antwoord is dan vaak: “We stonden er vorig jaar ook” of “Onze concurrenten staan er ook”. Twee


  VOOR MIJN
                      niet al te beste redenen om naar een beurs te gaan. Dat lijkt me duidelijk. Het heeft natuurlijk alles te
                      maken met doelgroepen en doelstellingen? Komt je doelgroep niet op een bepaalde beurs? Ga er dan  ORGANISATIE?
                      niet heen! Stel jezelf in ieder geval de volgende vragen:


                      Komt mijn gewenste doelgroep op deze beurs?
                      •	   Check hiervoor de bezoekersprofielen van de beursorganisatie.
                      •	   Check hiervoor je eigen resultaten van vorige beursdeelnames.
                      •	   Check hiervoor ander exposanten die je mogelijk kent uit de branche.
                      •	   Maar de allerbeste is natuurlijk altijd: check hiervoor je doelgroep! Vraag het aan je klanten!


                      Past een beursdeelname in mijn marketing en PR doelstellingen?
                      •	   Als je in korte tijd miljoenen mensen wil bereiken is het waarschijnlijk verstandiger om te kie-
                          zen voor een ander medium, bijvoorbeeld Radio of TV.


                      Wat voor type beurs?
                      Wat wil ik: een B2B, B2C, horizontale vakbeurs (exposanten uit één branche), verticale vakbeurs (ex-
                      posanten uit verschillende branches), een algemene publieksbeurs of een congres gebonden beurs
                      (meestal opgehangen aan een thema).


                      Kijk voor een overzicht op www.beursagenda.nl of www.expovisie.nl. Ook deze keuze hangt weer
                      nauw samen met doelgroep en doelstellingen.
4
9	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  WAAROM ZOU
                      Redenen voor beursdeelname:
                      •	  Ik wil nieuwe klanten ontmoeten die geïnteresseerd zijn in mijn product.


  IK EIGENLIJK
                      •	  Ik wil de contacten verstevigen met bestaande relaties.
                      •	  Ik wil persoonlijke verwachtingen en behoeften checken in persoonlijke gesprekken..


  NAAR EEN
                      •	  Ik wil mijn naamsbekendheid en/of bedrijfsimago vergroten.
                      •	  Ik wil mijn (nieuwe of vernieuwde) producten demonstreren.  BEURS GAAN?
                      •	  Ik wil nieuwe markten aanboren/onderzoeken voor mijn product.
                      •	  Ik wil een nieuw product testen vóór de officiële lancering ervan.
                      •	  Ik wil marktonderzoek (laten) doen bij een specifieke doelgroep.


                      Redenen om het niet te doen:
                      •	  U hebt niet de juiste mankracht tot je beschikking: Ga je met niet goed opgeleide standbeman-
                        ning op een beurs staan, dan is het effect mogelijk negatief voor je bedrijf.
                      •	  Contacten op een beurs zijn vaak vluchtig en eenmalig: kun je geen goede follow-up verzorgen,
                        dan boek je ook geen resultaat.
                      •	  Beursdeelname kost veel energie en flexibiliteit van standbemanning en thuisblijvers, het	
                        bedrijf draait tijdens een beurs gewoon door. Kan je bedrijf dit aan?
5
10	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  STAND-
                      De eerste indruk is doorslaggevend!
                      Veel organisaties nemen automatisch aan dat hun verkoopteam het meest geschikt is om als standbe-


  BEMANNING,
                      manning te dienen. Maar op een beurs is het contact met de klant heel anders dan gewoonlijk: Meestal
                      is de achtergrond van een nieuwe klant onbekend en het contactmoment kort. De aanpak moet hierop


  EEN BELANGRIJKE
                      dus worden afgestemd. Snelle voorselectie van potentiële klanten is een must, evenals het doseren van
                      de informatie naar de directe behoefte van de klant. Klanten moeten actief en direct benaderd worden  SUCCESFACTOR!
                      anders zijn ze zo weer weg.


                      Kortom: train je standbemanning goed van te voren op elementen als presentatie (van de persoon zelf,
                      als team, als standbemanning) en persoonlijkheid (uitstraling, houding-lichaamstaal, gedrag, uiterlijk,
                      kleding en verzorging). Stel tenslotte een standmanager aan die een oogje in het zeil houdt


                      Wat moet je vooral niet doen?
                      •	   Lange gesprekken houden met elke bezoeker: filter liever snel op je doelgroep.
                      •	   Onnodig lange gesprekken met vaste relaties: dit gaat ten koste nieuwe relaties / potentiële
                          klanten.
                      •	   Teveel aandacht voor standbouw en logistieke problemen en te weinig voor bezoekers.
                      •	   Te veel producten op de stand en té weinig focus op nieuwe zaken.
                      •	   Call reluctance: aarzelgedrag om de klant aan te spreken, train daarom de standbemanning
                          van te voren om assertief en voortvarend klanten te benaderen.
                      •	   Stel alleen open vragen om in gesprek te komen, bepaal aan de hand van je doelstellingen zo
                          snel mogelijk of deze bezoeker ook een prospect is. Zo ja, verzamel zoveel mogelijk gegevens
                          van de potentiële klant en leg ze vast. Zo niet, beëindig het gesprek op een vriendelijke en pro-
                          fessionele manier.
                      •	   Niet hangen, krant lezen, of samenscholen met je collega’s, ook al is het rustig.


                      Wat moet je vooral wel doen?
                      •	   Dress for Succes: kleed je representatief, passend bij het imago van je bedrijf
                      •	   Toon interesse en concentreer je op de klant: geef de bezoeker je onverdeelde aandacht!
                      •	   Kies de juiste mensen als standbemanning, je topverkoper is niet automatisch ook de beste
                          persoon om op de beurs te staan.
                      •	   Zorg voor voldoende standbemanning en vervanging.
                      •	   Spreek duidelijke roosters en pauzes af .
6
11	 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname
  ACHT HANDIGE
                      Om werkelijk een succes van je beursdeelname te maken, zijn het vaak de
                      details die het ‘em doen.

  TIPS!                  Planning en begeleiding is erg belangrijk om het beste uit je beurs te halen. Hieronder vind je een	
                      verzameling handigheidjes om je te helpen om een succesvol event te hebben.


                      1.	  Is de beurs geschikt voor je doelstellingen? Hoeveel bezoekers trekt de beurs en van welke
                          doelgroep?
                      2.	  Stel doelen waaraan je resultaten moeten voldoen en die meetbaar zijn (bv een bepaald aantal
                          leads gescoord of het aantal klanten dat gezien en gesproken is)
                      3.	  Voor wat voor stand kun je kiezen? Herbruikbaar, mobiele producten, of voor éénmalig gebruik.
                      4.	  Bereid jezelf goed voor, plannen begint minimaal 6 maanden van te voren voor b.v. een confe-
                          rentie, voor een beurs op nationaal niveau nog langer van te voren! Zorg bijvoorbeeld ook dat
                          je drukwerk ruim op tijd in orde is, dit is goedkoper en rustiger!
                      5.	  Lees in alle rust het beurshandboek door dat je vaak van de organisator krijgt. Hier staan waar-
                          devolle tips in.
                      6.	  Bereid je standbemanning goed voor: geef een goede training vooraf, zorg dat ze klanten netjes
                          en vakkundig te woord kunnen staan, dat iedereen er verzorgt uitziet en dat alle gesprekspart-
                          ners vastgelegd worden. Zorg dat er altijd voldoende mensen zijn om bezoekers te woord te
                          staan en stel een standmanager aan die het overzicht heeft.
                      7.	  Neem alléén mensen mee die het leuk vinden dit werk te doen.
                      8.	  Zorg dat je belangrijke klanten een uitnodiging krijgen en maak van te voren een afspraak zo-
                          dat je tijd hebt om ze te spreken. Zorg dat je een goede indruk maakt: repeteer je verhaal waar
                          je medewerkers bij zijn en laat hen commentaar geven.
1 von 11

Recomendados

Whitepaper Voor Standbemanning von
Whitepaper Voor StandbemanningWhitepaper Voor Standbemanning
Whitepaper Voor Standbemanningggslide55
692 views10 Folien
4Cs van Ondernemerschap von
4Cs van Ondernemerschap4Cs van Ondernemerschap
4Cs van Ondernemerschappatrickruijs
305 views2 Folien
longread werkwijze von
longread werkwijzelongread werkwijze
longread werkwijzeSteven De Bruijne
190 views18 Folien
YOU MATTER! sessie Conversatiepotentieel von
YOU MATTER! sessie ConversatiepotentieelYOU MATTER! sessie Conversatiepotentieel
YOU MATTER! sessie ConversatiepotentieelDune_Reclamebureau
428 views41 Folien
Starten in de mode von
Starten in de modeStarten in de mode
Starten in de modeFlandersDC
533 views36 Folien
Hoe ik 'Mr. Design Thinking' werd - Design by Fire Cafe 078 von
Hoe ik 'Mr. Design Thinking' werd - Design by Fire Cafe 078Hoe ik 'Mr. Design Thinking' werd - Design by Fire Cafe 078
Hoe ik 'Mr. Design Thinking' werd - Design by Fire Cafe 078Dirk van Veghel
358 views75 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Whitepaper Beursdeelname

5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf von
5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf
5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdfRuud Van Uden
6 views9 Folien
De gids creatief en innovatief ondernemen von
De gids creatief en innovatief ondernemenDe gids creatief en innovatief ondernemen
De gids creatief en innovatief ondernemenFancy van de Vorst - Senders
886 views104 Folien
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk? von
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?VIM Group
1.4K views34 Folien
Marketing Inspiration Meetings von
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration MeetingsMarjolein Visser
214 views11 Folien
Marcom Magazine von
Marcom MagazineMarcom Magazine
Marcom Magazinedannyvansteijn
758 views24 Folien
MarComMagazine september 2011 von
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011irmavandermade
2.1K views24 Folien

Similar a Whitepaper Beursdeelname(20)

5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf von Ruud Van Uden
5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf
5 SLEUTELS NAAR SUCCESVOLLE BEURSDEELNAME.pdf
Ruud Van Uden6 views
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk? von VIM Group
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
Hoe bouw ik een sterk zorgmerk?
VIM Group1.4K views
MarComMagazine september 2011 von irmavandermade
MarComMagazine september 2011MarComMagazine september 2011
MarComMagazine september 2011
irmavandermade2.1K views
MARCOMmagazine von Abulthuis
MARCOMmagazineMARCOMmagazine
MARCOMmagazine
Abulthuis1.7K views
Succesvol Innoveren Juist Nu von JanvandenBurg
Succesvol Innoveren  Juist NuSuccesvol Innoveren  Juist Nu
Succesvol Innoveren Juist Nu
JanvandenBurg512 views
Marketing Inspiration Meetings von guest6e9855
Marketing Inspiration MeetingsMarketing Inspiration Meetings
Marketing Inspiration Meetings
guest6e9855255 views
[Blog] Minder klanten maar wel meer winst in 2014 von GW&W consultants
[Blog] Minder klanten maar wel meer winst in 2014[Blog] Minder klanten maar wel meer winst in 2014
[Blog] Minder klanten maar wel meer winst in 2014
GW&W consultants801 views
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt von The Dutch Deal
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordtHoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
Hoe zorg je dat je campagne succesvol wordt
The Dutch Deal5.3K views
Management - Boeken voor professionals von DieKeure
Management - Boeken voor professionalsManagement - Boeken voor professionals
Management - Boeken voor professionals
DieKeure631 views
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer von reneseeder
Bedrijfspresentatie Seeder De BoerBedrijfspresentatie Seeder De Boer
Bedrijfspresentatie Seeder De Boer
reneseeder365 views
Indora Het Marketingwiel - Marketing voor ondernemers von Sjors van Leeuwen
Indora Het Marketingwiel - Marketing voor ondernemers Indora Het Marketingwiel - Marketing voor ondernemers
Indora Het Marketingwiel - Marketing voor ondernemers
Sjors van Leeuwen526 views

Whitepaper Beursdeelname

 • 2. 2 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Trends 2. Beursdeelname? Maak een communicatieplan! 3. Welke beurs is geschikt voor mijn organisatie? 4. Waarom zou ik eigenlijk naar een beurs gaan? 5. Standbemanning, een belangrijke succesfactor! 6. Acht praktische tips
 • 3. 3 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname INLEIDING Succes is een belangrijke factor bij het organiseren van een beurs of event. Als je van tevoren zeker weet dat jouw beursdeelname een groot succes wordt, hoef je niet te twijfelen aan het nut ervan. Helaas, garanties op succes zijn niet te geven vooraf. Er zijn zoveel factoren die invloed hebben op het uiteindelijke succes. En niet op alle factoren heb je als beursdeelnemer invloed. Wel geloven wij dat je de kans op succes voor een heel groot deel zelf in de hand hebt. Niet voor niets zeggen veel mensen: succes is een keuze. Als je de juiste keuzes maakt rondom je event zal de kans op succes alleen maar toenemen. Het begint al in de allereerste voorbereiding. Zorg direct voor heldere doelstellingen. Kijk goed naar je doelgroep. En denk goed na over een passende boodschap. Heb je deze drie items goed voor de kop, dan ben je al een heel eind op weg. Maar succes zit ‘em ook vaak in kleine dingen. Hoe spreek ik op een sympathieke manier een beurs- bezoeker aan? Hoe loopt de routing in de stand? Wat is de houding van mijn standbemanning? Hoe voorkom ik te lange gesprekken? Hoe filter ik slim mijn doelgroep uit de duizenden bezoekers? Laarhoven design publiceert regelmatig whitepapers met handige Allemaal vragen waarover je van tevoren goed zou moeten nadenken. Door er vooraf rekening mee te adviezen en informatie voor Marcom professionals en exposanten. houden kun je de antwoorden positief beïnvloeden en verrassingen voorkomen tijdens de beurs. Interesse? Meld je dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief van In deze whitepaper vind je allemaal onderwerpen die te maken hebben met het succes van jouw vol- Laarhoven design op www.laarhovendesign.nl of direct via gende event. Allemaal zaken waar je over na moet denken en waarin je keuzes in moet maken. De kunst info@laarhovendesign.nl is om de juiste keuzes te maken voor jouw organisatie. Als dat lukt, zal het zeker een succes worden! Veel succes! Met vriendelijke groet, Anton Slager Laarhoven design
 • 4. 1 4 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname TRENDS Kijkend naar de trends in de markt van beurzen en events zien wij een aantal belangrijke ontwikkelingen. Tendens naar kleinschaliger en gerichter presenteren Waar je vroeger per branche één grote beurs had waar iedereen naar toe ging zien we al jaren de ontwikkeling dat beurzen en events steeds kleiner en gerichter worden, maar wel toenemen in aantal. Het is duidelijk te zien dat beurstitels steeds specialistischer worden en steeds verder doorgaan in hun segmentatie. Dit betekent voor jou als organisatie dat als je je hele doelgroep wil bereiken, je meerdere events per jaar zult hebben. Voordeel is wel dat je je boodschap en je doelstelling steeds specifieker kunt definiëren op een speciale doelgroep. Accountability wordt steeds belangrijker voor MarCommers Op dit moment vindt nu 25% van alle Marcommers accountability enorm belangrijk. Dit aantal zal alleen maar toenemen. Kosten heeft men vaak wel inzichtelijk, maar tools om ook de opbrengsten inzichtelijk te maken worden steeds belangrijker. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Google Analytics. Ook voor beurzen en events is dit een belangrijk item. We zien dan ook dat veel beursorganisaties hier in investeren en deelnemers voorzien van relevante informatie op dit gebied. Ook zien wij dat onze klanten hier steeds meer mee bezig zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan bezoekersregistatiesystemen, berekenen van kosten en opbrengsten per lead, etc. Contra reactie internet: beweging richting Live Commmunicatie De Experience Centers schieten als paddenstoelen uit de grond. De Peugeot Experience langs de A2, De Heineken Experience in Amsterdam, de Miele Insperience in Vianen. In het Miele Inspirience Cen- tre worden jaarlijks tienduizenden consumenten ontvangen en geïnformeerd over de apparaten van Miele. Tienduizenden mensen per jaar nemen de moeite om live te communiceren over de apparaten van Miele. Er gebeurt veel online, maar de behoefte om producten en merken te ervaren blijft bestaan. >>
 • 5. 1 5 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname TRENDS Social media gecombineerd met Live Communicatie Door op een slimme manier gebruik te maken van nieuwe en sociale media vergroot je de kans op suc- ces van je beurs of event enorm. Veel organisaties gebruiken een beurs al aanjager van social media. Op een beurs komen misschien 10.000 bezoekers, maar door een goede combinatie te maken met social media wordt je bereik in één keer ontelbaar keer zo groot. Door social communities ontstaan nieuwe events Via social media ontstaan er vele communities. Opvallend hierbij is dat er vroeg of laat altijd een mo- ment komt dat men elkaar in levenden lijve wil ontmoeten. Soms in een klein groepje, maar soms ook met duizenden mensen tegelijk. Door deze social communities ontstaan er dus nieuwe Live Commu- nicatie events.
 • 6. 2 6 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname BEURSDEELNAME? Het communicatieplan bevat de volgende elementen: MAAK EEN Doelgroep Wie is je doelgroep? Welke branches? Welke contactpersonen? Wat voor functie hebben ze? Wat zijn COMMUNICATIE- hun interesses? Welke vakbladen lezen ze? Wat zijn hun interesses? Komen ze op de beurs? Voldoen ze aan het bezoekersprofiel? PLAN! Doelstellingen Wat wil je bereiken met deze beurs? Leadsgenereatie? Relatiebeheer? Branding? Verkoop? Alles kan, als het maar duidelijk is van te voren. Voorbeelden: • Introductie nieuw product of dienst. • Onderhouden van contacten met bestaande relaties. • Ontmoeten van nieuwe relaties. • Verbetering van het imago. • Werving van personeel. • Publiciteit genereren. • Verhogen naamsbekendheid. • x aantal klanten per verkoper per dag, • opbrengst per klant. • x aantal gesprekken per dag, • x aantal relaties spreken, • x bedrag aan verkopen per dag • totaal gegenereerde omzet etc.. Gebruik de SMART-methode om doelen te definiëren (S-pecifiek, M-eetbaar, A-cceptabel, R-ealistisch, T-ijd). Propositie Wat is de boodschap die je vertelt? Wat wil je dat je doelgroep van je te weten komt op de beurs? Wat is de gewenste actie van je doelgroep? De boodschap dient in lijn te zijn met de corporate communi- catiedoelstellingen. >>
 • 7. 2 7 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname BEURSDEELNAME? Concept Ontwikkel een concept dat is gebaseerd op bovenstaande 3 punten: doelgroep, doelstellingen en pro- MAAK EEN positie. Houd er rekening mee dat het concept geschikt is voor op het event, maar ook voldoende haak- jes heeft in de periode voor de beurs en in de periode van de follow-up. Je event is een onderdeel van COMMUNICATIE- een geïntegreerde campagne. Campagne PLAN! Denk na hoe je ervoor kan zorgen dat jouw doelgroep op jouw stand komt. Dat ze je stand weten te vinden en dat ze een reden hebben om bij jou op de stand te komen. Dit kan een nieuw product zijn, dit kan een prijsvraag zijn, die kan een cadeautje zijn, kortom dit kan van alles zijn. Belangrijk is dat je je in je doelgroep verplaatst Instrumenten Als je je doelgroep goed in kaart hebt weet je ook welke instrumenten het beste zijn om ze te bena- deren. Denk hierbij aan social media, DM, print, vakbladen, etc. Als het maar onder de aandacht van je doelgroep komt. Analytics Denk vooraf goed na hoe je het rendement of succes van de beurs gaat meten. Er zijn allerlei hulpmid- delen in de markt die je kunt kopen of huren. Echter de parameters zal je zelf moeten ophoesten. Denk hierbij aan gemiddelde orderwaarde, kosten per lead, aantal leads per uur. Belangrijk natuurlijk om dit te koppelen aan je doelstellingen. Planning Bij de organisatie van een beurs of event komt veel kijken. Begin ruim op tijd en maak een draaiboek. Budget Erg belangrijk om vooraf te weten wat je budget is voor alle zaken rondom de beursdeelname. Als je vooraf een goede inschatting kan maken van de verwachte opbrengsten zal het gemakkelijker zijn een je budget te verdedigen.
 • 8. 3 8 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname WELKE BEURS Wij stellen vaak de vraag: “Waarom gaat jouw organisatie naar deze beurs toe?” IS GESCHIKT Het antwoord is dan vaak: “We stonden er vorig jaar ook” of “Onze concurrenten staan er ook”. Twee VOOR MIJN niet al te beste redenen om naar een beurs te gaan. Dat lijkt me duidelijk. Het heeft natuurlijk alles te maken met doelgroepen en doelstellingen? Komt je doelgroep niet op een bepaalde beurs? Ga er dan ORGANISATIE? niet heen! Stel jezelf in ieder geval de volgende vragen: Komt mijn gewenste doelgroep op deze beurs? • Check hiervoor de bezoekersprofielen van de beursorganisatie. • Check hiervoor je eigen resultaten van vorige beursdeelnames. • Check hiervoor ander exposanten die je mogelijk kent uit de branche. • Maar de allerbeste is natuurlijk altijd: check hiervoor je doelgroep! Vraag het aan je klanten! Past een beursdeelname in mijn marketing en PR doelstellingen? • Als je in korte tijd miljoenen mensen wil bereiken is het waarschijnlijk verstandiger om te kie- zen voor een ander medium, bijvoorbeeld Radio of TV. Wat voor type beurs? Wat wil ik: een B2B, B2C, horizontale vakbeurs (exposanten uit één branche), verticale vakbeurs (ex- posanten uit verschillende branches), een algemene publieksbeurs of een congres gebonden beurs (meestal opgehangen aan een thema). Kijk voor een overzicht op www.beursagenda.nl of www.expovisie.nl. Ook deze keuze hangt weer nauw samen met doelgroep en doelstellingen.
 • 9. 4 9 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname WAAROM ZOU Redenen voor beursdeelname: • Ik wil nieuwe klanten ontmoeten die geïnteresseerd zijn in mijn product. IK EIGENLIJK • Ik wil de contacten verstevigen met bestaande relaties. • Ik wil persoonlijke verwachtingen en behoeften checken in persoonlijke gesprekken.. NAAR EEN • Ik wil mijn naamsbekendheid en/of bedrijfsimago vergroten. • Ik wil mijn (nieuwe of vernieuwde) producten demonstreren. BEURS GAAN? • Ik wil nieuwe markten aanboren/onderzoeken voor mijn product. • Ik wil een nieuw product testen vóór de officiële lancering ervan. • Ik wil marktonderzoek (laten) doen bij een specifieke doelgroep. Redenen om het niet te doen: • U hebt niet de juiste mankracht tot je beschikking: Ga je met niet goed opgeleide standbeman- ning op een beurs staan, dan is het effect mogelijk negatief voor je bedrijf. • Contacten op een beurs zijn vaak vluchtig en eenmalig: kun je geen goede follow-up verzorgen, dan boek je ook geen resultaat. • Beursdeelname kost veel energie en flexibiliteit van standbemanning en thuisblijvers, het bedrijf draait tijdens een beurs gewoon door. Kan je bedrijf dit aan?
 • 10. 5 10 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname STAND- De eerste indruk is doorslaggevend! Veel organisaties nemen automatisch aan dat hun verkoopteam het meest geschikt is om als standbe- BEMANNING, manning te dienen. Maar op een beurs is het contact met de klant heel anders dan gewoonlijk: Meestal is de achtergrond van een nieuwe klant onbekend en het contactmoment kort. De aanpak moet hierop EEN BELANGRIJKE dus worden afgestemd. Snelle voorselectie van potentiële klanten is een must, evenals het doseren van de informatie naar de directe behoefte van de klant. Klanten moeten actief en direct benaderd worden SUCCESFACTOR! anders zijn ze zo weer weg. Kortom: train je standbemanning goed van te voren op elementen als presentatie (van de persoon zelf, als team, als standbemanning) en persoonlijkheid (uitstraling, houding-lichaamstaal, gedrag, uiterlijk, kleding en verzorging). Stel tenslotte een standmanager aan die een oogje in het zeil houdt Wat moet je vooral niet doen? • Lange gesprekken houden met elke bezoeker: filter liever snel op je doelgroep. • Onnodig lange gesprekken met vaste relaties: dit gaat ten koste nieuwe relaties / potentiële klanten. • Teveel aandacht voor standbouw en logistieke problemen en te weinig voor bezoekers. • Te veel producten op de stand en té weinig focus op nieuwe zaken. • Call reluctance: aarzelgedrag om de klant aan te spreken, train daarom de standbemanning van te voren om assertief en voortvarend klanten te benaderen. • Stel alleen open vragen om in gesprek te komen, bepaal aan de hand van je doelstellingen zo snel mogelijk of deze bezoeker ook een prospect is. Zo ja, verzamel zoveel mogelijk gegevens van de potentiële klant en leg ze vast. Zo niet, beëindig het gesprek op een vriendelijke en pro- fessionele manier. • Niet hangen, krant lezen, of samenscholen met je collega’s, ook al is het rustig. Wat moet je vooral wel doen? • Dress for Succes: kleed je representatief, passend bij het imago van je bedrijf • Toon interesse en concentreer je op de klant: geef de bezoeker je onverdeelde aandacht! • Kies de juiste mensen als standbemanning, je topverkoper is niet automatisch ook de beste persoon om op de beurs te staan. • Zorg voor voldoende standbemanning en vervanging. • Spreek duidelijke roosters en pauzes af .
 • 11. 6 11 WHITEPAPER | Checklist beursdeelname ACHT HANDIGE Om werkelijk een succes van je beursdeelname te maken, zijn het vaak de details die het ‘em doen. TIPS! Planning en begeleiding is erg belangrijk om het beste uit je beurs te halen. Hieronder vind je een verzameling handigheidjes om je te helpen om een succesvol event te hebben. 1. Is de beurs geschikt voor je doelstellingen? Hoeveel bezoekers trekt de beurs en van welke doelgroep? 2. Stel doelen waaraan je resultaten moeten voldoen en die meetbaar zijn (bv een bepaald aantal leads gescoord of het aantal klanten dat gezien en gesproken is) 3. Voor wat voor stand kun je kiezen? Herbruikbaar, mobiele producten, of voor éénmalig gebruik. 4. Bereid jezelf goed voor, plannen begint minimaal 6 maanden van te voren voor b.v. een confe- rentie, voor een beurs op nationaal niveau nog langer van te voren! Zorg bijvoorbeeld ook dat je drukwerk ruim op tijd in orde is, dit is goedkoper en rustiger! 5. Lees in alle rust het beurshandboek door dat je vaak van de organisator krijgt. Hier staan waar- devolle tips in. 6. Bereid je standbemanning goed voor: geef een goede training vooraf, zorg dat ze klanten netjes en vakkundig te woord kunnen staan, dat iedereen er verzorgt uitziet en dat alle gesprekspart- ners vastgelegd worden. Zorg dat er altijd voldoende mensen zijn om bezoekers te woord te staan en stel een standmanager aan die het overzicht heeft. 7. Neem alléén mensen mee die het leuk vinden dit werk te doen. 8. Zorg dat je belangrijke klanten een uitnodiging krijgen en maak van te voren een afspraak zo- dat je tijd hebt om ze te spreken. Zorg dat je een goede indruk maakt: repeteer je verhaal waar je medewerkers bij zijn en laat hen commentaar geven.