Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Д“ г “г: „м; „и Б ‘да
к ^| д` Ёёфётс; _-! Ё ь
Г‘ вызывные РЕАСЕ ш ‘гоия глэгю

х _г‘ 
ч. ..) г’

: УЛААНБААТАР хотын...
1„5@@„@@@%

ерхийн дунж орла

САРД дунл  р

8301131010)? 

ЭРХИЙН ХУРИМТЛДАА НЭЭГ

 

эх шрамик: 
Т
нийт ЭРХИЙН 46% тэдний АМЬДРАПД ОРЛОГО нь 37
ХУРЭП ЦЭЭГУИ БАИДАГ гэж узжээ 
Е: д: э Зъ/ п 1Г1нг з к» о ч ч/ ргэ . ч_зг'б...
‘ ниигэм, эдийн ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНАЙ ГЭР

БУПИЙН САНХУУД ХЭРХЭН НЭПЭЭЛЖ БАЙГАА ТАПААР

Нийгэм. элийн засгийн байлап тана...
САНХУУТЭЙ хопвоотой ГЭР БУПИЙН МАРГААН

Люди? пр ЩПЦ ‹? .7нхуък'г;7‚? н ;7‹3}‚*ш1п. элк‘ (Во/ на гдпз/ эг. ждн шгл. эг ух...
ЯМАР ТОХИОПДОПД ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ
ХЭРЭГЦЭЭ ГАРДАГ ВЭ? 

‘‹! 
‚‚ ‚м, 

"ч или НИШ
"ГЛ"

ш гшщгъ г: 
:"‘| ‚-‚цц-, :: чць...
ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРСАН
ТОХИОПДОПД ХЭРХЭН ШИИДВЭРПЭДЭГ ВЭ? 

дцг; „п: ди| ;|г: дЁ1;_ч 5Ч<;1!! ;1Ё} шквал д; ...
г? д

   
  
 

«к

  

 

 ‘$112 ^ ‹ ё} ’ | д
‚Ё ЦАЛИН ОРЛОГОО менген ХАДГАПАМЖ ДАВХАР хелелмер 
ч; нэмэгдуул...
ТА ГЭР БУПИИН САНХУУГЭЭ ТОГТМОЛ ТЭПЭВЛЭЖ
ЧАДДАГ УУ? 

ь` Ь`

1 ’ЙЁ К "тЁ 4 › . 
тупим та}: 

ЗХСУРВАЛЖ:  И
ТАНАЙ ГЭР БУП ЯМАР ДААТГАЛЫН УЙЛЧ ИПГЭЭНД {
ХАМРАГЛСАН БЭ? ‘ -

77% ЖОПООЧИИН ХАРИУЦПАГЫН ПААТГАП
48% ТЭЭВРИИН ХЭРЭГСПИИН...
АНХААРАА ХАНДУУАСАНД БАЯ РААААА

ВРАСЕВООЮСОМ/ ОААТСАЬ у ТНПТЕПДЁОМ/ ОААТСАЪ Ё УОПТЦВЕСОМ/ ОААТСАЬ
Е’ ШЕЕ: ИНИЛЦСММ ТЕЪ: ...
Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014

5.174 Aufrufe

Veröffentlicht am

National Life даатгалын компаниас 2014 оны 9 сард явуулсан "Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлт" санал асуулгын тайлан инфографик

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39sFWPG ❤❤❤
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

Гэр бүлийн санхүү төлөвлөлтийн судалгааны дүн 2014

 1. 1. Д“ г “г: „м; „и Б ‘да к ^| д` Ёёфётс; _-! Ё ь Г‘ вызывные РЕАСЕ ш ‘гоия глэгю х _г‘ ч. ..) г’ : УЛААНБААТАР хотын15оо ЭРХИЙГ ХАМАРСАН : 1: и ц Г э‘ ’ Ч 1 “Ат” — у СУДАП ГААН Ы ТАЙЛАН —
 2. 2. 1„5@@„@@@% ерхийн дунж орла САРД дунл р 8301131010)? ЭРХИЙН ХУРИМТЛДАА НЭЭГ эх шрамик: Т
 3. 3. нийт ЭРХИЙН 46% тэдний АМЬДРАПД ОРЛОГО нь 37 ХУРЭП ЦЭЭГУИ БАИДАГ гэж узжээ Е: д: э Зъ/ п 1Г1нг з к» о ч ч/ ргэ . ч_зг'б(3.21`7жчп_„лг_уу? ’ ‚ _/ 15% 45% 39%! ТИИМ УГУИ ЗАРИМЛАА ЭХ СУРВАПЖ:
 4. 4. ‘ ниигэм, эдийн ЗАСГИЙН БАЙДАЛ ТАНАЙ ГЭР БУПИЙН САНХУУД ХЭРХЭН НЭПЭЭЛЖ БАЙГАА ТАПААР Нийгэм. элийн засгийн байлап танай гэр бупийн санхууд хэрхэн нвпеепж байна на? БАГА 33 РЗ Г 1°/ о нвпввлевгуй ЭХ СУРВАЛЖ:
 5. 5. САНХУУТЭЙ хопвоотой ГЭР БУПИЙН МАРГААН Люди? пр ЩПЦ ‹? .7нхуък'г;7‚? н ;7‹3}‚*ш1п. элк‘ (Во/ на гдпз/ эг. ждн шгл. эг ухи? ’ а у Й р г. _ ) 1 _ ' н‘ д Н | ; - П‘д „ „ . «„ еда” [ ПЫШМА} : ... ^.„^тль^ т ’ „ Ш эх СУРВАЛЖ: ‘
 6. 6. ЯМАР ТОХИОПДОПД ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРДАГ ВЭ? ‘‹! ‚‚ ‚м, "ч или НИШ "ГЛ" ш гшщгъ г: :"‘| ‚-‚цц-, :: чцьд-‚г при 1 др‘? _ > . ‘д › шин стгггдъупиъанл / _ АЩЦЁЁЁШЁТН 5521:: ё : | . х дал с. ц: ЗХСУРВАЛЖ: `
 7. 7. ИХ ХЭМЖЭЭНИЙ МЭНГЭНИЙ ХЭРЭГЦЭЭ ГАРСАН ТОХИОПДОПД ХЭРХЭН ШИИДВЭРПЭДЭГ ВЭ? дцг; „п: ди| ;|г: дЁ1;_ч 5Ч<;1!! ;1Ё} шквал д; р); ЁЭЕЛ| ЁПНЩ „минным: дшцг -#_ Х ‘ ЭХСУРВАЛЖ: ‘ Р‘;
 8. 8. г? д «к ‘$112 ^ ‹ ё} ’ | д ‚Ё ЦАЛИН ОРЛОГОО менген ХАДГАПАМЖ ДАВХАР хелелмер ч; нэмэгдуулэх дбъ уусгэх «г! ЭРХЛЭХ ЭРСДПЭЭ ТООЦОЖ _ к: И УЛСААС ТЭТГЭВЭР ` А: ДААТГАПП ХАМРАГДАХ ТЭТГЭМЖИЙГ Ё Х= НЭМЭГДУУПЭХ
 9. 9. ТА ГЭР БУПИИН САНХУУГЭЭ ТОГТМОЛ ТЭПЭВЛЭЖ ЧАДДАГ УУ? ь` Ь` 1 ’ЙЁ К "тЁ 4 › . тупим та}: ЗХСУРВАЛЖ: И
 10. 10. ТАНАЙ ГЭР БУП ЯМАР ДААТГАЛЫН УЙЛЧ ИПГЭЭНД { ХАМРАГЛСАН БЭ? ‘ - 77% ЖОПООЧИИН ХАРИУЦПАГЫН ПААТГАП 48% ТЭЭВРИИН ХЭРЭГСПИИН ЦААТГАП тж мытым _эг*‘. ^кгэ„1г)ъ+ц/ |ЙН ДААТГАП гэж. орон суш зцхеренгийн ДААТГАЛ 13% гэнэтийн оспийн дААтгАл 13% АМЬ НАСНЫ ДААТГАП эх СУРВАЛЖ: [Ёж
 11. 11. АНХААРАА ХАНДУУАСАНД БАЯ РААААА ВРАСЕВООЮСОМ/ ОААТСАЬ у ТНПТЕПДЁОМ/ ОААТСАЪ Ё УОПТЦВЕСОМ/ ОААТСАЬ Е’ ШЕЕ: ИНИЛЦСММ ТЕЪ: 7011-3366 ЭХ СУРВАЛЖ:

×