Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Startcollege ict2

3.099 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentatie voor het hoorcollege voor derdejaars studenten van de Pabo in Amersfoort. Inhoud: ICT en leervragen, digitaal pesten en visie op ICT en onderwijs. Uitleg TPACK- model. Mogelijkheden van beginnende geletterdheid en ICT. Serious games bij kleuters. Het digibord bij de kleuters. ICT startpagina's.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Startcollege ict2

 1. 1. Startcollege ICT Thema 11 en 12
 2. 2. Agenda voor vandaag ICT en de leervragen Digitaal pesten Visie op onderwijs en ICT
 3. 3. ICT en de leervragen Opzet van leervragen Praktische voorbeelden - jongere kind Praktische voorbeelden – oudere kind Link 1 openen.
 4. 4. Opzet van leervragen Hoe kan ik leerling A ondersteunen op B, zodat C beter gaat? Hoe kan ik leerling D uitdagen voor E, zodat F bereikt wordt? Hoe kan ik het aanbod van G verbreden/verrijken, zodat leerling H gemotiveerd wordt? Hoe kan ik ICT hierbij gebruiken?
 5. 5. Opzet van leervragen Beroepstaak 10  Vier uitgewerkte leervragen  Wereldoriëntatie (Aardrijkskunde, Geschiedenis of Natuuronderwijs & Techniek)  Kunst (Beeldend, Muziek, Drama)  Onderwijskunde & Pedagogiek  Levensbeschouwelijk Onderwijs of Bewegingsonderwijs  ICT is gecombineerd met tenminste één leervraag  Feedback van ICT vakdocent is opgenomen en verwerkt in de uitgewerkte leervraag  Beoordeling van de leervraag gebeurt door vakdocent  Borging in ontwikkelingsportfolio thema 11-12
 6. 6. Opzet van leervragen Wanneer is het goed?  ICT wordt geïntegreerd met een basisschoolvak  Leerlingen zijn actief met ICT aan de slag  ICT wordt ingezet om tegemoet te komen aan verschillen tussen leerlingen.  ICT heeft een aantoonbare meerwaarde voor zowel de leerlingen als de leerkracht.  Het gebruik van ICT is minimaal verantwoord vanuit:  Eigen visie op (ICT in het) onderwijs  Kennisbasis ICT  TPACK-model
 7. 7. Opzet van leervragen CONTEXTS Technological Technological Technological Content Pedagogical Knowledge Knowledge Knowledge (TK) (TCK) Technological (TPK) Pedagogical and Content Pedagogical Content Knowledge Knowledge Knowledge (TPACK) (PK) (CK) Pedagogical ContentLink 1 openen. Knowledge (PCK) TPACK-model (Mishra & Koehler, 2006)
 8. 8. Opzet van de leervragen Let op vastlegging van het proces  Theoretische verdieping vooraf  Foto’s en video’s van leerlingen aan het werk  Uiteindelijke digitale producten van de leerlingen  Feedback praktijkopleider
 9. 9. Praktische voorbeelden Jongere kind  Beginnende geletterdheid  Digibord  Serious Game  Startpagina
 10. 10. Beginnende geletterdheid Verhaalbegrip Functies van geschreven taal Relaties gesproken en geschreven taal Taalbewustzijn
 11. 11. Beginnende geletterdheid:Verhaalbegrip
 12. 12. Beginnende geletterdheid:Verhaalbegrip
 13. 13. Beginnende geletterdheid:Verhaalbegrip
 14. 14. Beginnende geletterdheid: Functies vangeschreven taal
 15. 15. Beginnende geletterdheid: Functies vangeschreven taal
 16. 16. Beginnende geletterdheid:Taalbewustzijn
 17. 17. Levende boeken: Bereslim
 18. 18. Serious Game: Mijn Naam is Haas Prentenboeken >> Digitale prentenboeken >> Levende prentenboeken >> Mijn Naam Is Haas Nederlands >> Woordenschatontwikkeling en Beginnende geletterdheid
 19. 19. Serious Game: Mijn Naam is Haas Uit onderzoek (Schuurs, 2011) blijkt dat de game een positieve werking heeft op de taalstimulering bij kinderen. Dit effect kan geoptimaliseerd worden door kinderen in tweetallen de game te laten spelen. Door de game bovendien te spelen met ondersteuning van de leerkracht kan de taalproductie gericht worden gestimuleerd.
 20. 20. Serious Game: Mijn Naam is Haas
 21. 21. Serious Game: Mijn Naam is Haas
 22. 22. Digibord bij kleutersMaterialen van Hanneke Meinen thema 7Weblecture van Hanneke Meinen op de Pabo(inloggen en bekijken vanaf 33 minuten)
 23. 23. Digibord bij kleuters
 24. 24. Digibord bij kleuters
 25. 25. Digibord bij kleutersProwise GynzyAanmelden bijwww.prowise.com/presenter/pabo Aanmelden met het Dummy account
 26. 26. Startpagina’s
 27. 27. Landelijke sites
 28. 28. Nog meer
 29. 29. Nog meer
 30. 30. Ideeën verzamelen Link 2 openen
 31. 31. Praktische voorbeelden Oudere kind  Nederlands  Rekenwiskunde didactiek  Wereldoriëntatie  Kunstvakken  Levensbeschouwelijk Onderwijs
 32. 32. Voorbeelden leervragen Nederlands enICT • Verrijkingsstof en verdiepingsstof • Kwaliteit schrijfproducten verbeteren • Tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte op gebied van spelling
 33. 33. Nederlands
 34. 34. Nederlands Woordkasteel
 35. 35. Nederlands Dyslexie en ICT
 36. 36. Nederlands
 37. 37. Nederlands Moet iedereen met dyslexie nu aan de videogames? Niet zo snel, waarschuwt Fred Hasselman, expert aan de Radboud Universiteit. Hij wijst op het ontbreken van wetenschappelijke consensus over de oorzaak van dyslexie. Is het een visuele stoornis? Een taalprobleem? Hangt het samen met een gebrekkige motoriek? Hasselman: Elke hypothese wordt ondersteund met bewijzen uit hersenonderzoek, genetisch onderzoek en gedragsonderzoek. Bij dyslexie speelt dus sowieso meer dan alleen die aandachtsproblemen bij het kijken. Hasselman vraagt zich af of de Italiaanse resultaten een toevalstreffer zijn en pleit voor vervolgonderzoek. Dat zou ook moeten plaatsvinden in een ander land. Met het Italiaans is iets bijzonders aan de hand: je spelt zo ongeveer wat je zegt. Bij andere talen, zoals het Engels, is foutloos leren lezen en schrijven veel moeilijker.
 38. 38. Rekenwiskunde didactiek Verder helpen op gebied van getalbegrip Automatiseren en/ of memoriseren van de keersommen/ optel-/ aftrek- Verrijkingsmateriaal Mogelijkheden ICT  Verwerkingsopdrachten RWD en ICT  Rekeninstructie op het digibord  Somplextra  Educatieve software (bijvoorbeeld Rekenweb of Sommenplaneet)
 39. 39. Rekenwiskunde didactiekRekenweb Sommenplane Rekentuin et Leraarprogramma Ambrasoft
 40. 40. Wereldoriëntatie Voorbeelden vanuit WO:  Lessenserie ontwerpen om historisch bewustzijn te ontwikkelen/ beeldvormers  Betrokkenheid verhogen Mogelijkheden ICT  Veldwerk waarbij leerlingen informatie vastleggen mbv foto- en videocamera  Doepaden, Minipaden, Webpaden, Piekerpaden Webquests/ Webkwesties en earthquests
 41. 41. Wereldoriëntatie
 42. 42. Wereldoriëntatie
 43. 43. Kunstvakken Voorbeelden vanuit Kunstvakken:  Motiveren en betrokkenheid verhogen Mogelijkheden ICT  Foto- en videokunst, Muziek maken, Videoclip opnemen, documentaire maken Jan von Holleben
 44. 44. Levensbeschouwelijk Onderwijs Voorbeelden vanuit LBO:  Rekening houden met de belevingswereld  Kennis maken met boeddhisme  Pestgedrag Mogelijkheden ICT  Doepaden, Minipaden, Webpaden, Piekerpaden Webquests/ Webkwesties en earthquests  Afspraken maken over computer- en internetgebruik (diploma veilig internet)
 45. 45. Ideeën verzamelen Link 2 openen
 46. 46. Digitaal pesten Aanleiding om het er over te hebben Wat is digitaal pesten? Ervaringen met digitaal pesten Oplossingen voor digitaal pesten
 47. 47. Aanleiding om het er over te hebben
 48. 48. Aanleiding om het er over te hebben
 49. 49. Aanleiding om het er over te hebben
 50. 50. Aanleiding om het er over te hebben
 51. 51. Wat is digitaal pesten? Link 3 openen
 52. 52. Wat is digitaal pesten?
 53. 53. Wat is digitaal pesten?
 54. 54. Wat is digitaal pesten?
 55. 55. Wat is digitaal pesten? Online pesten is pesten via je computer, maar ook via je telefoon. Omdat je elkaar bij online pesten niet kunt zien, is het heel gemakkelijk om iemand te pesten zonder dat die ander weet dat jij het bent die dat doet. (Bron: Pestweb, 2013)
 56. 56. Wat is digitaal pesten? Pesten wordt meestal omschreven als langdurige, negatieve sociale of fysieke handelingen van één of meer kinderen ten opzichte van een ander kind (Scholte, 2004 in Van Rooij, & Van den Eijnden, 2007). Engelse term: Cyberbullying
 57. 57. Wat is digitaal pesten Directe vormen van digitaal pesten:  fysiek cyberpesten (computer kapot maken),  verbaal online pesten (flaming),  nonverbaal online pesten (bedreigende, pornografische of obscene foto’s of afbeeldingen) en  sociaal online pesten (uitsluiten van groepen).  (Bron: Van Rooij, & Van den Eijnden, 2007)
 58. 58. Wat is digitaal pesten? Indirect cyberpesten  Outing (verspreiden van privé-gegevens)  Maskerade (misbruiken van identiteit)  (Bron: Van Rooij, & Van den Eijnden, 2007)
 59. 59. Ervaringen met digitaal pesten
 60. 60. Wat is digitaal pesten? Redenen voor het pesten  Pester ondervindt een voordeel  Pester heeft minder empathisch vermogen  Meelopers zijn bang om zelf gepest te worden  Pesters zien waar anderen problemen mee hebben  Pesten ontstaat vaak uit misverstand of conflict  (Bron Digitaal Pesten, Mijn Kind online, 2012)
 61. 61. Oplossingen voor digitaal pesten Veel tips:  Bewustwording creëren  Negeren van vervelende berichten  Berichten bewaren als bewijs  Problemen melden  Afzender blokkeren  Praat er over  Respecteer jezelf en anderen
 62. 62. Oplossingen voor digitaal pesten  Ouders erbij betrekken (van gepeste kind en pester)  Praten over omgangsvormen  Duidelijk maken dat je pesten niet tolereert  Nadruk op positieve kant van internet: hoe kunnen we plezier hebben  Zorg dat kinderen elkaar kennen
 63. 63. Oplossingen voor digitaal pesten  Fouten maken mag; strenge regimes werken pesten in de hand  Als je het niet ziet wil het niet zeggen dat het er niet is: onderzoek het  Probeer het verloop in beeld te brengen: wanneer is het begonnen?  Bedenk gepeste kind bij oplossingen
 64. 64. Oplossingen voor digitaal pesten  Spreek kinderen apart (machtsverhouding) of samen (misverstand)  Praten over digitale omgangsvormen  Praat ook over goed gedrag  Neem gepest kind serieus; leer het kind ook om te relativeren  Stel internetprotocol op Open link 4
 65. 65. Oplossingen voor digitaal pesten
 66. 66. Oplossingen voor digitaal pesten
 67. 67. Oplossingen voor digitaal pesten
 68. 68. Oplossingen voor digitaal pesten
 69. 69. Oplossingen voor digitaal pesten
 70. 70. Oplossingen voor digitaal pesten
 71. 71. Oplossingen voor digitaal pesten
 72. 72. Oplossingen voor digitaal pesten
 73. 73. Oplossingen voor digitaal pesten
 74. 74. Visie op onderwijs en ICT Aanleiding Eigen ideeën
 75. 75. Aanleiding (zie ook) Vaardigheden van de eenentwintigste eeuw
 76. 76. Aanleiding Filmpje over O4NT op Jeugdjournaal Filmpje van Maurice de Hond over O4NT
 77. 77. Aanleiding
 78. 78. Aanleiding œ laat zien dat onze wereld al veranderd is en dat ons onderwijs daar niet meer op aansluit. Instrumenten als de CITO-toets - ooit een middel om kwaliteit te bewaken - zijn in veel gevallen tot doel verheven. Het doel van onderwijs zou echter moeten zijn: het voorbereiden van mensen op de wereld van vandaag en morgen. Het gaat niet om status. We hebben mensen nodig die hun eigen en unieke waarde kennen en inzetten voor de maatschappij. (Bron: Operation Education)
 79. 79. Aanleiding Filmpje van Sugata Mitra (Nederlands ondertiteld)
 80. 80. Aanleiding
 81. 81. Aanleiding
 82. 82. Eigen ideeën Open link 5

×