Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.

Georgios Giannopoulos
Georgios GiannopoulosTEACHER OF COMPUTERS um Ministry of National Education and Religious Affairs
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ 
Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και 
δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμισης. 
http://pshfiakh-texnologia-epal-b.ggia.info
Αριθμητικά συστήματα 
Η ανάγκη του ανθρώπου για μετρήσεις οδήγησε: 
• Αρχικά στην επινόηση των αριθμών 
• Κατόπιν στην επινόηση συμβόλων για την 
παράσταση τους 
• Τέλος στη δημιουργία των αριθμητικών 
συστημάτων: Π.χ. δεκαδικό, δυαδικό, τριαδικό, 
τετραδικό, … , οκταδικό, .., δεκαεξαδικό ..
Το δεκαδικό σύστημα 
αρίθμησης 
• Επικράτησε στην καθημερινή ζωή μας 
• Χρησιμοποιεί τα αραβικά ψηφία 0, 1, 2, … 9 
• Στο σύστημα αυτό οι μαθηματικές πράξεις γίνονται 
με μεγάλη ευχέρεια από τον άνθρωπο 
• Επειδή το μαθαίνει από μικρή ηλικία 
Ερώτηση: Οι άραβες τι αριθμούς χρησιμοποιούνε; 
Απάντηση: τους Αραβο-Ινδικούς Αριθμούς! 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:13-08-06-abu-dhabi-by-RalfR-102.jpg
Διαφορετικές αναπαραστάσεις 
European (descended from the West Arabic) 
Arabic-Indic 
Eastern Arabic-Indic (Persian and Urdu) 
Devanagari (Hindi) 
Tamil 
Αναπαραστάσεις αριθμών σε Ινδικό μαθηματικό κείμενο (χειρόγραφο “Bakhshali”) 
το οποίο χρονολογείται μεταξύ 2ου αιώνα π.Χ. - 2ο αιώνα μ.Χ. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Arabic_numerals-en.svg 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bakhshali_numerals_2.jpg
Οι ελληνικοί αριθμοί:
Κυριλλικοί Αριθμοί 
Τέτοιοι αριθμοί χρησιμοποιούνταν στις σλαβικές χώρες. 
Για παράδειγμα στην Ρωσία χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1700, μέχρι που ο 
Μεγάλος Πέτρος Ι (τσάρος) τους άλλαξε υιοθετώντας τους γνωστούς μας 
αραβικούς αριθμούς (0,1,2…).
Roman numbers (λατινικοί) 
Μονάδες: 
Δεκάδες: 
Εκατοντάδες: 
Χιλιάδες: 
MCMXLV -> 1945 
MCMXCVII -> 1997 
Τέτοιους αριθμούς 
Βλέπουμε σε παλιές 
Ταινίες σινεμά. 
Admiralty Arch, London: 
Εδώ το MDCCCCX δηλώνει το 1910 / MCMX (εξέλιξη λατινικών αριθμών)
Suzhou ή huama κινέζικοι αριθμοί. 
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Huama_numerals.svg
Κωδικοποίηση αριθμών με 
διαφορετικά σύμβολα 
• Με τις προηγούμενες διαφάνειες είδαμε μερικά 
παραδείγματα κωδικοποίησης των αριθμών από 
διαφορετικούς πολιτισμούς. 
• Η κωδικοποίηση των αριθμών εξελίχθηκε για τις 
ανάγκες του κάθε πολιτισμού για να 
αναπαρασταθούν χρονολογίες, μονάδες μέτρησης 
αγαθών, χρηματικές συναλλαγές κλπ κλπ. 
• Καθιερώθηκε η χρήση των γνωστών αραβικών 
αριθμών και το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης με 10 
ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Αριθμητικά συστήματα 
Το όνομα ενός συστήματος αρίθμησης προέρχεται από τον αριθμό 
των ψηφίων που χρησιμοποιεί για την παράσταση των αριθμών. 
• Ο αριθμός αυτός ονομάζεται «βάση» του συστήματος 
• Το δεκαδικό σύστημα (βάση 10) χρησιμοποιεί τα ψηφία 
0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 
• Το δυαδικό σύστημα (βάση 2) χρησιμοποιεί τα ψηφία 0,1 
• Το οκταδικό σύστημα (βάση 8) χρησιμοποίει τα ψηφία 0,1,3,4,5,6,7 
• Το δεκαεξαδικό σύστημα (βάση 16) χρησιμοποιεί τα 
ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, A, B, C, D, E και F 
Ενα από τα σύμβολα σημαίνει την έλλειψη ποσότητας, το μηδέν, 
και τα άλλα σύμβολα διαφέρουν από το προηγούμενό τους (όπως 
τα έχουμε καταγράψει) κατά μια ακέραιη μονάδα.
Αριθμητικά συστήματα 
Ο αριθμός που περιγράφει μια ποσότητα έχει 
δυο τμήματα που χωρίζονται με υποδιαστολή 
(συνήθως μια τελεία). Το αριστερό τμήμα 
είναι το ακέραιο μέρος της ποσότητας και το 
δεξιό τμήμα είναι το κλασματικό μέρος της 
ποσότητας. Οταν υπάρχει κλασματικό μέρος η 
αναγραφή της υποδιαστολής είναι 
υποχρεωτική. 
Παράδειγμα : Ο αριθμός 2143,45 έχει 
ακέραιο μέρος το [2143] και κλασματικό 
μέρος το [,45].
Αριθμητικά συστήματα 
• Η θέση των συμβόλων μέσα στον αριθμό τους δίνει 
και την συνολική αριθμητική τους αξία, γιατί κάθε 
σύμβολο πολλαπλασιάζεται με την βάση υψωμένη 
σε κάποια δύναμη. 
• Ο εκθέτης της θέσης ακριβώς αριστερά από την 
υποδιαστολή είναι μηδέν. Οι εκθέτες αυξάνονται 
κατά μια μονάδα αν πηγαίνουμε σε αριστερότερη 
θέση και μειώνονται κατά μια μονάδα αν 
πηγαίνουμε σε δεξιότερη θέση. Ολες οι 
χρησιμοποιούμενες θέσεις, από την μεγαλύτερη 
μέχρι την μικρότερη, πρέπει να περιέχουν κάποιο 
σύμβολο, έστω κι αν αυτό είναι το μηδέν.
Παραδείγματα δεκαδικών (DEC)
Απορία: Γιατί ο Η/Υ δεν χρησιμοποιεί 
το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης; 
Αν θέλαμε να παραστήσουμε τους αριθμούς 
στον υπολογιστή με το 10δικό σύστημα, θα 
έπρεπε να κατασκευάσουμε ένα φυσικό μέσο 
που να παριστάνει 10 διαφορετικές 
καταστάσεις 
• Είναι πολύ ακριβότερο (ηλεκτρονικά κυκλώματα). 
• Πολύ πιο δύσκολο (π.χ. να γίνουν αριθμητικές 
πράξεις σε αυτό).
Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης 
Είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα στους 
υπολογιστές. 
• Τα ψηφία που χρησιμοποιούμε είναι το «0» και 
το«1». 
• Σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα η αναπαράσταση 
του ψηφίου 1 μπορεί να είναι περνάει ρεύμα 
ενώ 0 δεν περνάει ρεύμα.
Αντιστοιχία 2αδικού-10δικού 
Συστήματος 
Μέθοδος με την οποία σχηματίζουμε 
τους (ακέραιους) αριθμούς : 
Βήμα-Α : Βάζουμε το 0 στην θέση με 
εκθέτη μηδέν. 
Βήμα-Β : Προσθέτουμε στον αριθμό 
μια ακέραια μονάδα, οπότε 
χρησιμοποιούμε στην θέση με 
εκθέτη μηδέν το επόμενο σύμβολο. 
Βήμα-Γ : Αν δεν υπάρχει επόμενο 
σύμβολο, βάζουμε 0 στην θέση αυτή 
και προσθέτουμε 1 στην αριστερή 
διπλανή θέση.
Σχηματισμός: 2αδικό, 4αδικό, 8αδικό, 10δικό, 16αδικό 
2αδικό 4αδικό 8δικό 10δικό 16αδικό 
0 0 0 0 0 
1 1 1 1 1 
10 2 2 2 2 
11 3 3 3 3 
100 10 4 4 4 
101 11 5 5 5 
110 12 6 6 6 
111 13 7 7 7 
1000 20 10 8 8 
1001 21 11 9 9 
1010 22 12 10 A 
1011 23 13 11 B 
1100 30 14 12 C 
1101 31 15 13 D 
1110 32 16 14 E 
1111 33 17 15 F 
10000 100 20 16 10 
10001 101 21 17 11 
10010 102 22 18 12 
10011 103 23 19 13 
10100 110 24 20 14 
Μέθοδος με την οποία σχηματίζουμε τους 
(ακέραιους) αριθμούς στο κάθε σύστημα 
αρίθμησης: 
Βήμα-Α : Βάζουμε το 0 στην θέση με εκθέτη 
μηδέν. 
Βήμα-Β : Προσθέτουμε στον αριθμό μια 
ακέραια μονάδα, οπότε χρησιμοποιούμε στην 
θέση με εκθέτη μηδέν το επόμενο σύμβολο. 
Βήμα-Γ : Αν δεν υπάρχει επόμενο σύμβολο, 
βάζουμε 0 στην θέση αυτή και προσθέτουμε 1 
στην αριστερή διπλανή θέση. 
Προσέξτε: 
• Στο δυαδικό [10] είναι το δύο. 
• Στο τετραδικό [10] είναι το τέσσερα. 
• Στο οκταδικό [10] είναι το οκτώ. 
• Στο δεκαδικό [10] είναι το δέκα. 
• Στο δεκαεξαδικό [10] είναι το δεκαέξι. 
Το [10] δηλώνει την βάση του συστήματος 
αριθμων!
Σχολιασμός 1: Τι δηλώνει το [10] 
σε κάθε σύστημα αρίθμησης; 
Σε όλα τα αριθμητικά συστήματα η βάση γράφεται 
[10], (1 * βάση^1 + 0 * βάση^0). (Ετοιμαζόμαστε να 
γράψουμε την βάση μόλις μας τελειώσουν τα 
ψηφία, άρα βάζουμε 0 στην θέση των μονάδων και 1 
ακριβώς αριστερά του). 
• Στο δυαδικό [10] είναι το δύο. 
• Στο τετραδικό [10] είναι το τέσσερα. 
• Στο οκταδικό [10] είναι το οκτώ. 
• Στο δεκαδικό [10] είναι το δέκα. 
• Στο δεκαεξαδικό [10] είναι το δεκαέξι.
Σχολιασμός 2: Τι δηλώνει το [100] 
σε κάθε σύστημα αρίθμησης; 
Φυσικά κάτι αντίστοιχο ισχύει για όλες τις δυνάμεις 
της βάσης. Το τετράγωνο της βάσης, που γράφεται 
πάντοτε [100], ισοδυναμεί: 
• για το δυαδικό σύστημα με 22 = 4, 
• για το τετραδικό σύστημα με 42 = 16, 
• για το οκταδικό σύστημα με 82 = 64, 
• για το δεκαδικό σύστημα με 102 = 100, 
• για το δεκαεξαδικό σύστημα με 162 = 256.
Βασικές πράξεις στο δυαδικό 
σύστημα 
Πρόσθεση 
0+0=0 
0+1=1 
1+0=1 
1+1=10 
Πολλαπλασιασμός 
0x0=0 
0x1=0 
1x0=0 
1x1=1 
Σημείωση: οι πράξεις στο 
2αδικό σύστημα αρίθμησης 
είναι ευκολότεροι από ότι 
στο γνωστό μας 10δικό 
σύστημα αρίθμησης.
Είδαμε το παράδειγμα των 
δεκαδικών (DEC)
Παραδείγματα δυαδικού (BIN)
Δεκαδικό / Δυαδικό / Οκταδικό / 
Δεκαεξαδικό σύστημα αριθμών.
Παραδείγματα oκταδικών (OCT)
Παραδείγματα δεκαεξαδικών (HEX)
Εύκολη (;) ερώτηση: 
• To 10 τι συμβολίζει στο 2αδικό, 3αδικό, 
4τραδικό, 5αδικό, 6αδικό, 7αδικό, 8αδικό, 
9αδικό, 10δικό, 11δικό, 12δικό, 13δικό, 
14δικό, 15δικό, 16δικό σύστημα αρίθμησης; 
Λύση: Οπως είδαμε σε προηγούμενη 
διαφάνεια το [10] δηλώνει την βάση του 
συστήματος αρίθμησης. Ετσι ο αριθμός 10 
συμβολίζει αντίστοιχα το 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16.
Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός 
στο δυαδικό σύστημα. 
Πολλαπλασιασμός 
0x0=0 
0x1=0 
1x0=0 
1x1=1 
Πρόσθεση 
0+0=0 
0+1=1 
1+0=1 
1+1=10
Εξοικείωση με δυαδικό σύστημα 
Πρόβλημα (;) : Μπορεί να φαίνεται σε πρώτη 
ματιά το δυαδικό σύστημα αρίθμησης 
δύσκολο αλλά αυτό οφείλεται απλά στο ότι 
δεν είμαστε εξασκημένοι σε αυτό. 
Πρακτική : Μόνο λύνοντας πολλές ασκήσεις με 
το δυαδικό / οκταδικό / δεκαεξαδικό σύστημα 
αρίθμησης μπορούμε να το 
απομυθοποιήσουμε..
Η χρησιμότητα της γνώσης του 
δυαδικού συστήματος. 
• Ο προγραμματισμός εφαρμογών κατευθείαν σε 
γλώσσα μηχανής H/Y γίνεται σε γλώσσα μηχανής 
(assembly) (π.χ. οδηγών συσκευών – drivers). 
• Η κωδικοποίηση της πληροφορίας σε ένα 
ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται πάντα σε ψηφία 0 
και 1. Π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφία, ένα τραγούδι 
mp3 κλπ.. κωδικοποιείται σε αριθμούς οι οποίοι 
αναπαριστούνται με 0 και 1 κλπ. 
• Το δυαδικό σύστημα είναι χρήσιμο αν θέλουμε να 
μάθουμε να προγραμματίζουμε σε οποιαδήποτε 
γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (π.χ. 
Basic, Pascal, C/C++, java κλπ).
Βιβλιογραφία 
http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_numbers 
http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_numerals 
http://www.geocities.com/rmlyra/Numbers.html 
http://www2.ignatius.edu/faculty/turner/arabic/anumbers.htm 
http://utopia.duth.gr/~ksiop/lessons/plhroforikh_i.html 
http://www.survey.ntua.gr/main/courses/general/csintro/lectures/IntroCS_20 
05_lecture_1.pdf 
http://www.cs.uoi.gr/~kabousia/pdf/LogicDesign/Th1_BinarySystems.pdf 
http://www.cs.uoi.gr/~lagaris/ITC/PowerPoint/SystimataArithmisis.ppt 
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_numerals 
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals 
http://blogs.sch.gr/manolas/2008/09/25/%CF%83%CF%85%CF%83%CF 
%84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE 
%B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/
1 von 30

Recomendados

ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
11.6K views43 Folien
Αναλογικό - Ψηφιακό von
Αναλογικό - ΨηφιακόΑναλογικό - Ψηφιακό
Αναλογικό - ΨηφιακόΙωάννης Σαρημπαλίδης
56.9K views15 Folien
Aριθμητικά συστήματα - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ von
Aριθμητικά συστήματα - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣAριθμητικά συστήματα - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ
Aριθμητικά συστήματα - ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣmdaglis
5.5K views18 Folien
Ψηφιακός Κόσμος von
Ψηφιακός ΚόσμοςΨηφιακός Κόσμος
Ψηφιακός ΚόσμοςΙφιγένεια Γεωργακή
35.6K views33 Folien
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4Dimitris Psounis
6.4K views21 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 von
ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1
ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 Togia Antonia
2.4K views20 Folien
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου von
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' ΓυμνασίουΔιαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίουprotogymnasiogeraka
10.5K views30 Folien
Εφαρμογές νέφους (cloud computing) von
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)Εφαρμογές νέφους (cloud computing)
Εφαρμογές νέφους (cloud computing)ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ
14.7K views20 Folien
λογισμικό(Software) von
λογισμικό(Software)λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)Evi Tzanne
2K views12 Folien
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις von
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςGeorge Papaloukas
3.9K views10 Folien
Το Δυαδικό Σύστημα von
Το Δυαδικό ΣύστημαΤο Δυαδικό Σύστημα
Το Δυαδικό Σύστημαpasxelfstone
795 views10 Folien

Was ist angesagt?(20)

ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 von Togia Antonia
ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1 ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1
ΤΟΓΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ 1
Togia Antonia2.4K views
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου von protogymnasiogeraka
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' ΓυμνασίουΔιαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου
Διαφάνειες για αλγόριθμο και προγραμματισμό - Πληροφορική Γ ' Γυμνασίου
protogymnasiogeraka10.5K views
λογισμικό(Software) von Evi Tzanne
λογισμικό(Software)λογισμικό(Software)
λογισμικό(Software)
Evi Tzanne2K views
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις von George Papaloukas
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσειςΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
ΑΕΠΠ, Δομή Επανάληψης, Μεθοδολογία & υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις
George Papaloukas3.9K views
Το Δυαδικό Σύστημα von pasxelfstone
Το Δυαδικό ΣύστημαΤο Δυαδικό Σύστημα
Το Δυαδικό Σύστημα
pasxelfstone795 views
Διαγώνισμα Πληροφορικής Γ Γυμνασίου-1- von Fotini Pog
Διαγώνισμα Πληροφορικής Γ Γυμνασίου-1-Διαγώνισμα Πληροφορικής Γ Γυμνασίου-1-
Διαγώνισμα Πληροφορικής Γ Γυμνασίου-1-
Fotini Pog10.1K views
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής von kiriakougr
Βασικές Έννοιες της ΠληροφορικήςΒασικές Έννοιες της Πληροφορικής
Βασικές Έννοιες της Πληροφορικής
kiriakougr1.6K views
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας von Dimitra Adamidou
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίαςΣημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας
Σημειώσεις Logo με ασκήσεις και θέματα θεωρίας
Dimitra Adamidou21.1K views
B1-1-Data_Presentation von papettas
B1-1-Data_PresentationB1-1-Data_Presentation
B1-1-Data_Presentation
papettas480 views
Δομή Επανάληψης von gkesel
Δομή ΕπανάληψηςΔομή Επανάληψης
Δομή Επανάληψης
gkesel804 views
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών von omada11
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα ΥπολογιστώνΚεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
Κεφάλαιο 4 - Δίκτυα Υπολογιστών
omada114.7K views
Κεφάλαιο 3 - Πολυμέσα von omada11
Κεφάλαιο 3 - ΠολυμέσαΚεφάλαιο 3 - Πολυμέσα
Κεφάλαιο 3 - Πολυμέσα
omada113.7K views
σημειώσεις για τη γλώσσα προγραμματισμού Logo von Fotis Ikonomu
σημειώσεις για τη γλώσσα προγραμματισμού Logoσημειώσεις για τη γλώσσα προγραμματισμού Logo
σημειώσεις για τη γλώσσα προγραμματισμού Logo
Fotis Ikonomu5.3K views

Destacado

Project complete von
Project completeProject complete
Project completeΣωκράτης Ρωμανίδης
2.3K views52 Folien
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 von
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2Dimitris Psounis
7.9K views3 Folien
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.8K views11 Folien
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
7.6K views1 Folie
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)Dimitris Psounis
5.3K views6 Folien

Destacado(13)

ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2 von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
ΠΛΗ10.ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.2
Dimitris Psounis7.9K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.8K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.2 ΚΑΡΤΕΣ (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.6K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis5.3K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis4.8K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4 von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.4
Dimitris Psounis5.1K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis6.1K views
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ) von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
ΠΛΗ10 ΜΑΘΗΜΑ 1.3 (ΕΚΤΥΠΩΣΗ)
Dimitris Psounis7.2K views
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3 von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
ΠΛΗ10 ΚΑΡΤΑ ΜΑΘΗΜΑ 1.3
Dimitris Psounis7.3K views
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1 von Dimitris Psounis
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
ΠΛΗ10 ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 1
Dimitris Psounis11.8K views

Similar a Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.

Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος von
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςΚεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςTselep Ria
1.4K views29 Folien
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ von
Αριθμητικά συστήματα στον Η/ΥΑριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υmdaglis
2.4K views29 Folien
Arithimitika sistima von
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistimavagvas
248 views12 Folien
Ψηφιακά Χρώματα von
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματαpasxelfstone
8 views9 Folien
Arithimitika sistima von
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistimavagvas
195 views12 Folien
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ von
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟArithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟmdaglis
1K views27 Folien

Similar a Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.(20)

Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος von Tselep Ria
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμοςΚεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Κεφάλαιο 1 Ψηφιακός κόσμος
Tselep Ria1.4K views
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ von mdaglis
Αριθμητικά συστήματα στον Η/ΥΑριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ
mdaglis2.4K views
Arithimitika sistima von vagvas
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistima
vagvas248 views
Ψηφιακά Χρώματα von pasxelfstone
Ψηφιακά ΧρώματαΨηφιακά Χρώματα
Ψηφιακά Χρώματα
pasxelfstone8 views
Arithimitika sistima von vagvas
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistima
vagvas195 views
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ von mdaglis
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟArithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ
Arithmitika systhmata - ΟΚΤΑΔΙΚΟ - ΔΕΚΑΕΞΑΔΙΚΟ
mdaglis1K views
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας von Sofia Lahlou
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
Sofia Lahlou302 views
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας von Sofia Lahlou
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
01 ψηφιοποίηση της πληροφορίας
Sofia Lahlou499 views
Arithimitika sistima von vagvas
Arithimitika sistimaArithimitika sistima
Arithimitika sistima
vagvas171 views
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων von Ηλιάδης Ηλίας
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτωνΜαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Δ΄ τάξη - Συμπεράσματα ενοτήτων
Μαθηματικά Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: ΄΄Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα΄΄ von Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: ΄΄Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα΄΄Μαθηματικά Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: ΄΄Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα΄΄
Μαθηματικά Ε΄. Ενότητα 2. Κεφάλαιο 7: ΄΄Δεκαδικοί αριθμοί - Δεκαδικά κλάσματα΄΄
10 0211-01 mathimatika-e-dimotikou_vivlio-mathiti-t2 von Christos Loizos
10 0211-01 mathimatika-e-dimotikou_vivlio-mathiti-t210 0211-01 mathimatika-e-dimotikou_vivlio-mathiti-t2
10 0211-01 mathimatika-e-dimotikou_vivlio-mathiti-t2
Christos Loizos13K views
Μαθηματικά Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄ Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς,... von Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄ Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς,...Μαθηματικά Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄ Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς,...
Μαθηματικά Γ΄. Επανάληψη 6ης ενότητας: ΄΄ Εισαγωγή στους δεκαδικούς αριθμούς,...
Μαθηματικά ΣΤ΄- 3η Σύντομη Επανάληψη 1ης Ενότητας κεφ. 19 - 24 von Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά ΣΤ΄- 3η Σύντομη Επανάληψη 1ης Ενότητας κεφ. 19 - 24Μαθηματικά ΣΤ΄- 3η Σύντομη Επανάληψη 1ης Ενότητας κεφ. 19 - 24
Μαθηματικά ΣΤ΄- 3η Σύντομη Επανάληψη 1ης Ενότητας κεφ. 19 - 24
Μαθηματικά Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Δεκαδικοί Αριθμοί΄΄ von Χρήστος Χαρμπής
Μαθηματικά Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Δεκαδικοί Αριθμοί΄΄Μαθηματικά Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Δεκαδικοί Αριθμοί΄΄
Μαθηματικά Ε΄. Επανάληψη 2ης Ενότητας: ΄΄ Δεκαδικοί Αριθμοί΄΄
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη. von stratos goumas
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.
Εφαρμογές Οικονομικών-Μαθηματικών με χρήση excel 2003. Θεωρία και πράξη.
stratos goumas1.5K views

Más de Georgios Giannopoulos

Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων. von
Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.
Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.Georgios Giannopoulos
1.6K views17 Folien
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting. von
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.Georgios Giannopoulos
1.3K views13 Folien
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. von
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Georgios Giannopoulos
1.7K views9 Folien
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη) von
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)Georgios Giannopoulos
1.3K views15 Folien
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SW von
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SWΜαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SW
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SWGeorgios Giannopoulos
1.3K views7 Folien
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός. von
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.Georgios Giannopoulos
3.3K views22 Folien

Más de Georgios Giannopoulos(9)

Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων. von Georgios Giannopoulos
Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.
Λειτουργικά Συστήματα: Οργάνωση Συστήματος Αρχείων.
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting. von Georgios Giannopoulos
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.
Λειτουργικά συστήματα: BIOS και διαδικασία booting.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. von Georgios Giannopoulos
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις. Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Μαθήματα Arduino: Ωμικές Αντιστάσεις: Σε σειρά, παράλληλα – μετρήσεις.
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη) von Georgios Giannopoulos
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)
Arduino κόμικ (της Jody Culkin, μετάφραση Άννα Μαραγκουδάκη)
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SW von Georgios Giannopoulos
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SWΜαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SW
Μαθήματα Arduino: Κύκλωμα #2: Απλό κύκλωμα διακόπτη SW
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός. von Georgios Giannopoulos
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.
Ιστορική Αναδρομή στα Λειτουργικά Συστήματα – ο πυρήνας, ο φλοιός.
Αναπαράσταση Δεδομένων - Δειγματοληψία. von Georgios Giannopoulos
Αναπαράσταση Δεδομένων - Δειγματοληψία.Αναπαράσταση Δεδομένων - Δειγματοληψία.
Αναπαράσταση Δεδομένων - Δειγματοληψία.
Δεδομένα, Πληροφορία, Αλγόριθμοι, Προγράμματα. von Georgios Giannopoulos
Δεδομένα, Πληροφορία, Αλγόριθμοι, Προγράμματα.Δεδομένα, Πληροφορία, Αλγόριθμοι, Προγράμματα.
Δεδομένα, Πληροφορία, Αλγόριθμοι, Προγράμματα.
Μετατροπές μεταξύ αριθμητικών συστημάτων (δυαδικό, δεκαδικό κλπ). von Georgios Giannopoulos
Μετατροπές μεταξύ αριθμητικών συστημάτων (δυαδικό, δεκαδικό κλπ).Μετατροπές μεταξύ αριθμητικών συστημάτων (δυαδικό, δεκαδικό κλπ).
Μετατροπές μεταξύ αριθμητικών συστημάτων (δυαδικό, δεκαδικό κλπ).

Último

Γ.2.1.pptx von
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 Folien
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfNikolaos Ziakas
6 views144 Folien
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόDimitra Mylonaki
13 views27 Folien
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfChrisa Kokorikou
27 views5 Folien
Triti_Hlikia_2023.pptx von
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
28 views3 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
12 views6 Folien

Último(20)

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf von Nikolaos Ziakas
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdfΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΔΕΟΔΡΟΜΙΟ - ΤΕΥΧΟΣ 21ο.pdf
Nikolaos Ziakas6 views
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό von Dimitra Mylonaki
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμόΑπό τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Από τον ηλεκτρισμό στον μαγνητισμό
Dimitra Mylonaki13 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou27 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist28 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist12 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
tmimata2711112.pdf von ckyriakou
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou10 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212534 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212493 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist33 views
Σχολικός εκφοβισμός von ssuser43d27b
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b41 views

Αριθμητικά συστήματα - Δυαδικό Σύστημα Αρίθμισης Η/Υ και πράξεις σε αυτό.

 • 1. Αριθμητικά συστήματα στον Η/Υ Δεκαδικό, δυαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμισης. http://pshfiakh-texnologia-epal-b.ggia.info
 • 2. Αριθμητικά συστήματα Η ανάγκη του ανθρώπου για μετρήσεις οδήγησε: • Αρχικά στην επινόηση των αριθμών • Κατόπιν στην επινόηση συμβόλων για την παράσταση τους • Τέλος στη δημιουργία των αριθμητικών συστημάτων: Π.χ. δεκαδικό, δυαδικό, τριαδικό, τετραδικό, … , οκταδικό, .., δεκαεξαδικό ..
 • 3. Το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης • Επικράτησε στην καθημερινή ζωή μας • Χρησιμοποιεί τα αραβικά ψηφία 0, 1, 2, … 9 • Στο σύστημα αυτό οι μαθηματικές πράξεις γίνονται με μεγάλη ευχέρεια από τον άνθρωπο • Επειδή το μαθαίνει από μικρή ηλικία Ερώτηση: Οι άραβες τι αριθμούς χρησιμοποιούνε; Απάντηση: τους Αραβο-Ινδικούς Αριθμούς! https://en.wikipedia.org/wiki/File:13-08-06-abu-dhabi-by-RalfR-102.jpg
 • 4. Διαφορετικές αναπαραστάσεις European (descended from the West Arabic) Arabic-Indic Eastern Arabic-Indic (Persian and Urdu) Devanagari (Hindi) Tamil Αναπαραστάσεις αριθμών σε Ινδικό μαθηματικό κείμενο (χειρόγραφο “Bakhshali”) το οποίο χρονολογείται μεταξύ 2ου αιώνα π.Χ. - 2ο αιώνα μ.Χ. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Arabic_numerals-en.svg https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bakhshali_numerals_2.jpg
 • 6. Κυριλλικοί Αριθμοί Τέτοιοι αριθμοί χρησιμοποιούνταν στις σλαβικές χώρες. Για παράδειγμα στην Ρωσία χρησιμοποιούνταν μέχρι το 1700, μέχρι που ο Μεγάλος Πέτρος Ι (τσάρος) τους άλλαξε υιοθετώντας τους γνωστούς μας αραβικούς αριθμούς (0,1,2…).
 • 7. Roman numbers (λατινικοί) Μονάδες: Δεκάδες: Εκατοντάδες: Χιλιάδες: MCMXLV -> 1945 MCMXCVII -> 1997 Τέτοιους αριθμούς Βλέπουμε σε παλιές Ταινίες σινεμά. Admiralty Arch, London: Εδώ το MDCCCCX δηλώνει το 1910 / MCMX (εξέλιξη λατινικών αριθμών)
 • 8. Suzhou ή huama κινέζικοι αριθμοί. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Huama_numerals.svg
 • 9. Κωδικοποίηση αριθμών με διαφορετικά σύμβολα • Με τις προηγούμενες διαφάνειες είδαμε μερικά παραδείγματα κωδικοποίησης των αριθμών από διαφορετικούς πολιτισμούς. • Η κωδικοποίηση των αριθμών εξελίχθηκε για τις ανάγκες του κάθε πολιτισμού για να αναπαρασταθούν χρονολογίες, μονάδες μέτρησης αγαθών, χρηματικές συναλλαγές κλπ κλπ. • Καθιερώθηκε η χρήση των γνωστών αραβικών αριθμών και το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης με 10 ψηφία: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 • 10. Αριθμητικά συστήματα Το όνομα ενός συστήματος αρίθμησης προέρχεται από τον αριθμό των ψηφίων που χρησιμοποιεί για την παράσταση των αριθμών. • Ο αριθμός αυτός ονομάζεται «βάση» του συστήματος • Το δεκαδικό σύστημα (βάση 10) χρησιμοποιεί τα ψηφία 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 • Το δυαδικό σύστημα (βάση 2) χρησιμοποιεί τα ψηφία 0,1 • Το οκταδικό σύστημα (βάση 8) χρησιμοποίει τα ψηφία 0,1,3,4,5,6,7 • Το δεκαεξαδικό σύστημα (βάση 16) χρησιμοποιεί τα ψηφία 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 , 9, A, B, C, D, E και F Ενα από τα σύμβολα σημαίνει την έλλειψη ποσότητας, το μηδέν, και τα άλλα σύμβολα διαφέρουν από το προηγούμενό τους (όπως τα έχουμε καταγράψει) κατά μια ακέραιη μονάδα.
 • 11. Αριθμητικά συστήματα Ο αριθμός που περιγράφει μια ποσότητα έχει δυο τμήματα που χωρίζονται με υποδιαστολή (συνήθως μια τελεία). Το αριστερό τμήμα είναι το ακέραιο μέρος της ποσότητας και το δεξιό τμήμα είναι το κλασματικό μέρος της ποσότητας. Οταν υπάρχει κλασματικό μέρος η αναγραφή της υποδιαστολής είναι υποχρεωτική. Παράδειγμα : Ο αριθμός 2143,45 έχει ακέραιο μέρος το [2143] και κλασματικό μέρος το [,45].
 • 12. Αριθμητικά συστήματα • Η θέση των συμβόλων μέσα στον αριθμό τους δίνει και την συνολική αριθμητική τους αξία, γιατί κάθε σύμβολο πολλαπλασιάζεται με την βάση υψωμένη σε κάποια δύναμη. • Ο εκθέτης της θέσης ακριβώς αριστερά από την υποδιαστολή είναι μηδέν. Οι εκθέτες αυξάνονται κατά μια μονάδα αν πηγαίνουμε σε αριστερότερη θέση και μειώνονται κατά μια μονάδα αν πηγαίνουμε σε δεξιότερη θέση. Ολες οι χρησιμοποιούμενες θέσεις, από την μεγαλύτερη μέχρι την μικρότερη, πρέπει να περιέχουν κάποιο σύμβολο, έστω κι αν αυτό είναι το μηδέν.
 • 14. Απορία: Γιατί ο Η/Υ δεν χρησιμοποιεί το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης; Αν θέλαμε να παραστήσουμε τους αριθμούς στον υπολογιστή με το 10δικό σύστημα, θα έπρεπε να κατασκευάσουμε ένα φυσικό μέσο που να παριστάνει 10 διαφορετικές καταστάσεις • Είναι πολύ ακριβότερο (ηλεκτρονικά κυκλώματα). • Πολύ πιο δύσκολο (π.χ. να γίνουν αριθμητικές πράξεις σε αυτό).
 • 15. Το δυαδικό σύστημα αρίθμησης Είναι το πιο διαδεδομένο σύστημα στους υπολογιστές. • Τα ψηφία που χρησιμοποιούμε είναι το «0» και το«1». • Σε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα η αναπαράσταση του ψηφίου 1 μπορεί να είναι περνάει ρεύμα ενώ 0 δεν περνάει ρεύμα.
 • 16. Αντιστοιχία 2αδικού-10δικού Συστήματος Μέθοδος με την οποία σχηματίζουμε τους (ακέραιους) αριθμούς : Βήμα-Α : Βάζουμε το 0 στην θέση με εκθέτη μηδέν. Βήμα-Β : Προσθέτουμε στον αριθμό μια ακέραια μονάδα, οπότε χρησιμοποιούμε στην θέση με εκθέτη μηδέν το επόμενο σύμβολο. Βήμα-Γ : Αν δεν υπάρχει επόμενο σύμβολο, βάζουμε 0 στην θέση αυτή και προσθέτουμε 1 στην αριστερή διπλανή θέση.
 • 17. Σχηματισμός: 2αδικό, 4αδικό, 8αδικό, 10δικό, 16αδικό 2αδικό 4αδικό 8δικό 10δικό 16αδικό 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 10 2 2 2 2 11 3 3 3 3 100 10 4 4 4 101 11 5 5 5 110 12 6 6 6 111 13 7 7 7 1000 20 10 8 8 1001 21 11 9 9 1010 22 12 10 A 1011 23 13 11 B 1100 30 14 12 C 1101 31 15 13 D 1110 32 16 14 E 1111 33 17 15 F 10000 100 20 16 10 10001 101 21 17 11 10010 102 22 18 12 10011 103 23 19 13 10100 110 24 20 14 Μέθοδος με την οποία σχηματίζουμε τους (ακέραιους) αριθμούς στο κάθε σύστημα αρίθμησης: Βήμα-Α : Βάζουμε το 0 στην θέση με εκθέτη μηδέν. Βήμα-Β : Προσθέτουμε στον αριθμό μια ακέραια μονάδα, οπότε χρησιμοποιούμε στην θέση με εκθέτη μηδέν το επόμενο σύμβολο. Βήμα-Γ : Αν δεν υπάρχει επόμενο σύμβολο, βάζουμε 0 στην θέση αυτή και προσθέτουμε 1 στην αριστερή διπλανή θέση. Προσέξτε: • Στο δυαδικό [10] είναι το δύο. • Στο τετραδικό [10] είναι το τέσσερα. • Στο οκταδικό [10] είναι το οκτώ. • Στο δεκαδικό [10] είναι το δέκα. • Στο δεκαεξαδικό [10] είναι το δεκαέξι. Το [10] δηλώνει την βάση του συστήματος αριθμων!
 • 18. Σχολιασμός 1: Τι δηλώνει το [10] σε κάθε σύστημα αρίθμησης; Σε όλα τα αριθμητικά συστήματα η βάση γράφεται [10], (1 * βάση^1 + 0 * βάση^0). (Ετοιμαζόμαστε να γράψουμε την βάση μόλις μας τελειώσουν τα ψηφία, άρα βάζουμε 0 στην θέση των μονάδων και 1 ακριβώς αριστερά του). • Στο δυαδικό [10] είναι το δύο. • Στο τετραδικό [10] είναι το τέσσερα. • Στο οκταδικό [10] είναι το οκτώ. • Στο δεκαδικό [10] είναι το δέκα. • Στο δεκαεξαδικό [10] είναι το δεκαέξι.
 • 19. Σχολιασμός 2: Τι δηλώνει το [100] σε κάθε σύστημα αρίθμησης; Φυσικά κάτι αντίστοιχο ισχύει για όλες τις δυνάμεις της βάσης. Το τετράγωνο της βάσης, που γράφεται πάντοτε [100], ισοδυναμεί: • για το δυαδικό σύστημα με 22 = 4, • για το τετραδικό σύστημα με 42 = 16, • για το οκταδικό σύστημα με 82 = 64, • για το δεκαδικό σύστημα με 102 = 100, • για το δεκαεξαδικό σύστημα με 162 = 256.
 • 20. Βασικές πράξεις στο δυαδικό σύστημα Πρόσθεση 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10 Πολλαπλασιασμός 0x0=0 0x1=0 1x0=0 1x1=1 Σημείωση: οι πράξεις στο 2αδικό σύστημα αρίθμησης είναι ευκολότεροι από ότι στο γνωστό μας 10δικό σύστημα αρίθμησης.
 • 21. Είδαμε το παράδειγμα των δεκαδικών (DEC)
 • 23. Δεκαδικό / Δυαδικό / Οκταδικό / Δεκαεξαδικό σύστημα αριθμών.
 • 26. Εύκολη (;) ερώτηση: • To 10 τι συμβολίζει στο 2αδικό, 3αδικό, 4τραδικό, 5αδικό, 6αδικό, 7αδικό, 8αδικό, 9αδικό, 10δικό, 11δικό, 12δικό, 13δικό, 14δικό, 15δικό, 16δικό σύστημα αρίθμησης; Λύση: Οπως είδαμε σε προηγούμενη διαφάνεια το [10] δηλώνει την βάση του συστήματος αρίθμησης. Ετσι ο αριθμός 10 συμβολίζει αντίστοιχα το 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
 • 27. Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός στο δυαδικό σύστημα. Πολλαπλασιασμός 0x0=0 0x1=0 1x0=0 1x1=1 Πρόσθεση 0+0=0 0+1=1 1+0=1 1+1=10
 • 28. Εξοικείωση με δυαδικό σύστημα Πρόβλημα (;) : Μπορεί να φαίνεται σε πρώτη ματιά το δυαδικό σύστημα αρίθμησης δύσκολο αλλά αυτό οφείλεται απλά στο ότι δεν είμαστε εξασκημένοι σε αυτό. Πρακτική : Μόνο λύνοντας πολλές ασκήσεις με το δυαδικό / οκταδικό / δεκαεξαδικό σύστημα αρίθμησης μπορούμε να το απομυθοποιήσουμε..
 • 29. Η χρησιμότητα της γνώσης του δυαδικού συστήματος. • Ο προγραμματισμός εφαρμογών κατευθείαν σε γλώσσα μηχανής H/Y γίνεται σε γλώσσα μηχανής (assembly) (π.χ. οδηγών συσκευών – drivers). • Η κωδικοποίηση της πληροφορίας σε ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή γίνεται πάντα σε ψηφία 0 και 1. Π.χ. μια ψηφιακή φωτογραφία, ένα τραγούδι mp3 κλπ.. κωδικοποιείται σε αριθμούς οι οποίοι αναπαριστούνται με 0 και 1 κλπ. • Το δυαδικό σύστημα είναι χρήσιμο αν θέλουμε να μάθουμε να προγραμματίζουμε σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (π.χ. Basic, Pascal, C/C++, java κλπ).
 • 30. Βιβλιογραφία http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_numbers http://en.wikipedia.org/wiki/Greek_numerals http://www.geocities.com/rmlyra/Numbers.html http://www2.ignatius.edu/faculty/turner/arabic/anumbers.htm http://utopia.duth.gr/~ksiop/lessons/plhroforikh_i.html http://www.survey.ntua.gr/main/courses/general/csintro/lectures/IntroCS_20 05_lecture_1.pdf http://www.cs.uoi.gr/~kabousia/pdf/LogicDesign/Th1_BinarySystems.pdf http://www.cs.uoi.gr/~lagaris/ITC/PowerPoint/SystimataArithmisis.ppt http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_numerals http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_numerals http://blogs.sch.gr/manolas/2008/09/25/%CF%83%CF%85%CF%83%CF %84%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE %B8%CE%BC%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82/