Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

2 mercuryrptgroup2

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 18 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Ähnlich wie 2 mercuryrptgroup2 (20)

Anzeige

2 mercuryrptgroup2

 1. 1. Mga Epekto ng Imperyalismo at Kolonyalismo sa Asya
 2. 2. UNANG YUGTO NG KOLONYALISMO <ul><li>Ang timog at timog silanganang asya ang unang nakaranas ng kolonyalismo sa ilalim ng mga Portugues at Espanol. </li></ul><ul><li>Tumungo ang mga kanluranin sa mga rehiyong ito dahil sagana ito sa mga rekado. </li></ul><ul><li>Ninais ng mga taga Kanluran na mangalakal sa iba pang produkto na hindi karaniwang matatagpuan sa europa. </li></ul>
 3. 3. Mga epekto ng pananakop ng mga portuguese <ul><li>1510 ang Goa ay napasakamay ng mga portuguese bunga ng pananalakay na isinagawa ni Alfonso de Albuquerque. </li></ul><ul><li>Pinatatag nang husto ang Goa bilang isang moog-tanggulan ng siyang naging kabisera ng Estado da India o Imperyong Portuguese. </li></ul><ul><li>1511 sinakop at pinayapa rin ang malacca na matatagpuan sa pagitan ng tangway ng malay at isla ng sumatra. </li></ul><ul><li>Ang mga produktong pampalasa ay gaya ng clove, nutmeg, mace at paminta ay bultu-bultong kinukolekta sa daungan ng Malacca. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Sinamantala ng mga portuguese ang alitan sa pagitan ng hari ng ternate at tidore ng moluccas upang makipagkasundo sa mga ponuno nito at ganap maagaw mula sa kanila ang pangangalakal ng pampalasang nagmumula sa Moluccas. </li></ul><ul><li>Sa Goa at maging sa mga pulo ng Timog silangang asya, ikinalat ng portuguese ang katolismo. Nugbunga ito ng mapait na alitan sa mga taal na mamamayan na Hindu o Muslim at ng mga mananakop na katoliko. </li></ul><ul><li>Ang alitan ay humantong sa maramihang pagpatay ng populasyon. Isa rin sa mga patakaran ng mga portuguese ay ang paghihikayat ng pag-aasawang kalalakihang Portuguese at kababaihang Indian. </li></ul><ul><li>Mahigpit na binantayan ng mga portuguese ang Indian Ocean upang maging ganap ang monopolyo ng kalakalan. </li></ul><ul><li>Ang negatibong epekto ng kaganapang ito ay ang pagkataboy o displacement ng gma dati nang mangangalakal na asyano gaya ng mga Arabo, Tsino at Malay. </li></ul>
 5. 5. Mga epekto ng pananakop ng mga espanol sa pilipinas <ul><li>Miguel Lopez de Legazpi ang nanakop sa pilipinas at ginawa niyang sentro ang Maynila na maituturing na rin sa panahonh iyon bilang isang mahalagang entrepot o lugar ng kalakalan. </li></ul><ul><li>Nasaksihan ng mga espanol nang dumating sa pilipinas na may dalawang uri lamang ang pamayanan ang una ay ang nakahilera malapit sa tubig at ang ikalawa nakapulutong sa mga interyor na lupain o kagubatan. </li></ul><ul><li>Ayon sa obserbasyon ng mga espanol hindi pa sibilisado ang mga sinaunang pilipino sapagkat sila ay namumuhay sin policia o sa madaling salita hindi sila nakatira sa mga lungsod. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>ang mga dakilang layunin ng mga espanol ay maghatid ng sibilisasyon sa pamamagitan ng pagtatag ng mga lungsod at ipakilala ang kanluraning kristiyanismo. </li></ul><ul><li>Reduccion o ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng prayle upang doon sila gawaran ng edukasyong spiritwal. </li></ul><ul><li>Sa pamamagitan ng paglikha ng pueblo ay nabago ng mga espanol ay pamumuhay ng sinaunang mamamayan ng pilipinas sa papamagitan na nalayo ang mga tao sa kanilang mga pinagkukunan ng pagkain at iba pang pangangailangan gaya ng mga ilog,dagat at kagubatan. At ang ikalawa lumipat ang sentro ng pang araw araw na pamumuhay at libangan mula sa bahay ng datu patungo sa loob ng pueblo, partikular na sa simbahan. Sa loob ng pueblo naganap ang proseso ng alkulturasyon </li></ul><ul><li>Alkulturasyon ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang lipunan ay nakatatanggap ng elemento, katangian o impluwensya ng kultura ng isa pang lipunan. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Depende sa estadong ng pagsasakop ng mga espanol ay pinamumunuan ng alcalde mayor (alcadia), corregidor (corregimiento), o comandante (comandancia politicomilitar). </li></ul><ul><li>gobernadorcillo ay ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaang lokal na hinawakan ng mga pilipino. </li></ul><ul><li>Cabeza de barangay o puno ng isang pamayanan. </li></ul>
 8. 8. Mga epekto ng pananakop ng mga Dutch sa moluccas <ul><li>Ginamit ang mga lokal na pinuno upang siyang mag-utos ng malawakang pagtatanim ng mga rekado o pampalasa at binigyang karapatan pa ang mga ito na mangulekta ng buwis. </li></ul><ul><li>Ginagamit din ng mga dutch ang lokal na hukbo upang supilin ang mga rebelyon. </li></ul><ul><li>Hindi na pinahintulutan na sumobra ang suplay sa pagkat magbibigay daan ito sa pagbagsak ng presyo. </li></ul><ul><li>Sinunog nila ang mga munting pataniman ng clove ng pag aari ng mga pribadong mamamayan upang hindi bumagsak ang presyo nito sa pamilihan. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>DEIC – Dutch East India Company ang mga tanging pamapalasa na dito lamang maaaring ibenta. </li></ul><ul><li>1652 – ipinatigil din ang imigrasyon ng kababaihang dutch. </li></ul><ul><li>Pinayagan na lamang ng DEIC ang mga lalaki na makpag – asawa ng kababaihang asyano isang kondisyon lang ang dapat tuparin ay dapat maging kristiyano muna ang babae at ang mga anak ay dapat palakihin bilang kristiyano. </li></ul>
 10. 10. Ikalawang yugto ng kolonyalismo <ul><li>Ang dating industriya ng mga yaring-kamay (handicraft) ay napalitan ng mekanisadong produksyon. </li></ul><ul><li>Karamihan sa pabrika ay nagsasagawa ng maramihang produksyon bunga ng paggamit ng mga makinarya sa mga pabrika. </li></ul>
 11. 11. Mga epekto ng pananakop ng english sa india <ul><li>Nagawa ng England na hamunin ang kapangyarihang pandagat ng spain at noong 1588 ay natalo nito ang spanish Armada. Itinatag ang English East India Company (EEIC) noong 1600. </li></ul><ul><li>Mula 1757 hanggang 1858, ang India ay pinamahalaan ng EEIC. Tatlo sa pinakamahalagang daungan at sentro ng kalakalan ng mga English sa India ay ang Madras, Calcutta at Bombay. </li></ul><ul><li>Ang ipinatupad ng mga english ay ang unti-unting pagpapalaganap ng isang sistema ng edukasyon na nakabatay sa pamantayang english ay nagbigay daas sa proseso ng akulturasyon ng mga indian. </li></ul><ul><li>Bunga ng sistematikong transportasyon na ito, naging mdali ang pagluluwas ng mga produktong gaya ng jute, indigo, trigo, kape, tsaa at bulak mula sa mga bayan sa loob ng subkontinente patungo sa mga pangunahing daungan. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Linya ng komunikasyon sa india ay napaghisay ng husto dahil na rin sa kagustuhan ng mga english na tiyakin ang maayos na pamamalakad sa kolonya. </li></ul><ul><li>Telegraph ipinakilala ito noong 1851 at makalipas ng tatlong taon ay may mainam na ring serbisyong pangkoreo. </li></ul><ul><li>1856 nagkaroon ng ugnayan sa pamamagitan ng telegraph. </li></ul><ul><li>1843 napilitan ang china na makipagkasundo sa pamamagitan ng kasunduan ng Wanghsia (Treaty of Wanghsia). </li></ul><ul><li>Noong Oktubre 1844 sapilitang pinalagdaan ng mga french ang kasunduan ng Whampoa (Treaty of Whampoa) </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Nang nagkaroon ng digmaan sa pagitan sa digmaang opya at china ay natalo ang china nagresulta sa paghahati hati ng china sa spheres of influence. </li></ul><ul><li>Napilitang lumagda ang china sa mga di-pantay na kasunduan (unequal treaties). </li></ul><ul><li>Extraterritoriality dahil dito ay nawalan ng hurisdiksyon ang mga tsino sa mga dayuhan mangangalakal man o misyonero na gumagawa ng krimen o katiwalian sa bansa. </li></ul>
 14. 14. Pagsidhi ng imperyalismo sa Timog Silangang asya at ang mga naging epekto nito <ul><li>1824 nagkasundo ang mga english at dutch na paghatian ang mga teritoryo sa kapuluang timog silangang asya. </li></ul><ul><li>Ang buong timog silangang asya ay nahati sa mg akanluranin maliban sa Siam o Thailand na nanatiling malaya bagamat kinailangan din niyang palagiang makibagay sa England at France na nasa hangganan niya. </li></ul><ul><li>Bunga nito, nagkaroon din ng mga makabagong komunikasyon at transportasyon upang mapabilis ang pakikipagkalakalan. </li></ul><ul><li>Dahil sa hindi maiiwasan ang pagpapakasal ng magkakaibang lahi, nagkaroon ng mga mestizo o hating lahi. </li></ul>
 15. 15. Ang mga Europeo sa Kanlurang Asya <ul><li>Ang kanlurang asya ang pinaka huling rehiyon ng bumagsak sa kamay ng mga europe. Magugunita na dahil napakalakas ng kapangyarihian ng mga Ottoman Turk sa buong rehiyon naging malakas ang Islam na siyang nagbigkis sa lahat ng teritoryong na nasakop nila. </li></ul><ul><li>1918 natapos ang unang digmaang pandaigdig tuluyan ng bumagsak ang Imperyong Ottoman </li></ul><ul><li>Ipinairal sa rehiyon ang mandate system na isang konsepto ng imperial trusteeship. Nangnghulugan ito na ang isang bansa na naghahanda upang maging isang malaya at nagsasaliring bansa ay ipapasailalim muna sa patnubay ng iasng bansang europeo. </li></ul><ul><li>Ang mga english ay nakuha ang mandate ng Iraq, Palestine at Transjordan. Ang French naman ay nakuha ang mandate ng Lebanon at Syria. </li></ul>
 16. 16. Makabagong Anyo ng Imperyalismong Kanluranin <ul><li>Lumaya na ang mga bansang asyano na dating sinakop ng mga bansang kanluranin. Naisakatuparan pa rin ng mga kanluranin na panghimasukan ang marami sa mga bansa sa asya. </li></ul><ul><li>Sa kolonyalismo, tahasang sinakop ng mga kanluranin ang mga asyano sa pamamagitan ng paggamit ng pwersang militar </li></ul><ul><li>Laganap din ang kulturang kanluranin tulad ng musika at mga pelikulang Hollywood na tinatangkilik ng mga asyano. </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Nilusob ng mga amerikano at mga kaalyadong bansa nito ang Iraq upang mapatanggal si Saddam Hussein at maprotektahan ang interes nila, partikular sa langis. </li></ul><ul><li>Nilusob din nila ang Afghanistan upang pabagsakinang mga Taliban na namumuno rito. </li></ul>
 18. 18. Group 2 <ul><li>Members: </li></ul><ul><li>Simbulan, Marc Allen </li></ul><ul><li>Alinia, Sonny G. </li></ul><ul><li>Corpuz, Leonard </li></ul><ul><li>Abaño, Karenina </li></ul><ul><li>Corro, Maria Fe Morales, Apple Mae </li></ul><ul><li>Sulat, Maria Elisa </li></ul>

×