Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

TCCC - Tactial Combat Casualty Care

6.301 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Antworten 
  Sind Sie sicher, dass Sie …  Ja  Nein
  Ihre Nachricht erscheint hier

TCCC - Tactial Combat Casualty Care

 1. 1. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERKURSRATOWNICTWATAKTYCZNEGOPODKURS IS0875
 2. 2. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUDZIELANIE POMOCYRANNEMU NA POLU WALKI
 3. 3. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdzielanie taktycznej pomocy medycznej1. Za taktyka może doprowadzićwszystkich do śmierci.2. Zła taktyka może oznaczaćniepowodzenie akcji
 4. 4. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWykonywanie właściwych rzeczywe właściwym czasieLiczy się koordynacja w czasie
 5. 5. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWprowadzenieOkoło 90% zgonów na polu walki następuje zanim rannitrafią do placówki medycznej.Przeważnie takiej śmierci nie da się zapobiec, nawet gdyna miejscu jest lekarz. Przykłady: rozległe urazy głowy,rozległe obrażenia ciała.
 6. 6. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER
 7. 7. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER
 8. 8. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTEROkoło 15% rannych, którzy umierają przed dotarciemdo placówki medycznej, można uratować, jeślipodejmie się odpowiednie działania.Zatamowanie intensywnego krwawieniaOdbarczenie odmy opłucnowejPrzywrócenie drożności dróg oddechowych
 9. 9. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERW czasie wojny w Wietnamie ponad 2500 żołnierzyzmarło z powodu krwotoku z ran rąk i nóg, mimo żenie mieli żadnych innych poważnych obrażeń.Żołnierzy tych można było uratować przezzastosowanie opatrunków i opasek uciskowychtamujących krwotok.
 10. 10. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERRatownik taktyczny• Pełnienie funkcji ratownika taktycznego to twojedrugorzędne zadanie.• Zadaniem nadrzędnym jest nadal realizacja celówbojowych.• Pomocy powinieneś udzielać tylko wtedy, gdy niekoliduje to z twoim nadrzędnym zadaniem.
 11. 11. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERKontekst taktyczny• Ostrzał• Ciemność• Czynniki środowiskowe• Problemy z transportemofiar• Opóźnienie w uzyskaniuostatecznej pomocy• Decyzje dowództwa
 12. 12. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUdzielanie taktycznej pomocy medycznej3 odrębne fazy• Pomoc pod ostrzałem• Taktyczna pomoc w terenie• Pomoc w trakcie ewakuacji
 13. 13. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTrzy cele taktycznej pomocymedycznej:1. Nie dopuścić do śmierci, jeśli da się jej zapobiec2. Zapobiec dodatkowym ofiarom3. Wykonać zadanie bojowe
 14. 14. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERZ założeń tych wynika jednaszczególnie ważna zasada:●W ramach pomocy taktycznej należy dokonywaćwłaściwej interwencji we właściwym czasie●Prawidłowa pod względem medycznyminterwencja dokonana w nieodpowiednim czasiemoże doprowadzić do kolejnych ofiar
 15. 15. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• Pomoc udzielana przez lekarza lub ratownikamedycznego na miejscu zdarzenia jeszcze podostrzałem nieprzyjaciela• Zakres takiej pomocy jest bardzo ograniczony
 16. 16. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie• Pomoc udzielana po ustaniu ostrzałunieprzyjaciela• Zarówno ty, jak i ranny, jesteście bezpieczni imożesz swobodnie udzielić pomocy (nadrzędnycel bojowy został osiągnięty)
 17. 17. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc w trakcie ewakuacji• Pomoc udzielana podczas ewakuacji rannego• Na tym etapie w udzielaniu pomocy może jużuczestniczyć sprowadzony wcześniej dodatkowypersonel i sprzęt
 18. 18. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem
 19. 19. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPoprawka Tooheya„Oczekuję także, że ranni będą odpowiadać ogniem,dopóki tylko będą mogli.”Kmdr Pat TooheyOficer GłównodowodzącyCzwarty oddział SEAL
 20. 20. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• „Najlepszym lekarstwem na poluwalki jest przewaga ognia”• Siła ognia personelu medycznegomoże być kluczowym elementem wosiągnięciu przewagi taktycznej• Stłumienie ognia nieprzyjacielazminimalizuje ryzyko kolejnych ofiar
 21. 21. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• Jeśli ranny może się poruszać o własnych siłach, każ mu prowadzićogień w stronę nieprzyjaciela i przemieścić się w bezpiecznemiejsce, następnie udziel pierwszej pomocy• Jeśli ranny nie jest w stanie strzelać ani przemieścić się wbezpieczne miejsce, a ty nie możesz udzielić pomocy, każ muudawać trupa• Poinformuj dowódcę oddziału o sytuacji medycznej• Użyj zasłony, np. dymnej
 22. 22. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• Na tym etapie nie zajmuj sięudrażnianiem drógoddechowych, najważniejszejest szybkie przeniesienierannego poza zasięg ognia• Jeśli ranny ma silny krwotok zkończyn lub doznał amputacjiurazowej kończyny, użyjopaski uciskowejImproved First Aid Kit
 23. 23. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• Krwotok z kończyn to najczęstsza przyczyna śmierci,której można było zapobiec• Szybkie zatamowanie krwawienia przy pomocyopaski uciskowej może na tym etapie uratować życie
 24. 24. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPrzypadek śmierci podczas wojny w Iraku• Żołnierz piechoty morskiej zostaje postrzelony w nogę• Dochodzi do pulsacyjnego krwotoku tętniczego• Sanitariusz przybywa po 10 minutach• Próbuje zastosować materiał hemostatyczny – bez skutku• Próbuje infuzji dożylnej – bez skutku• Dopiero wtedy zakłada opaskę uciskową• Ranny umiera
 25. 25. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWojskowa opaska uciskowa (CAT)KOŁOWRÓTTAŚMA NA RZEPPASEK KOŁOWROTU
 26. 26. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTEROpaski uciskowe
 27. 27. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc pod ostrzałem• Wspieraj rannego psychicznie• Jeśli ranny nie reaguje, przenieś go oraz należący doniego ważny sprzęt operacyjny w bezpieczne miejsce,o ile pozwala na to sytuacja
 28. 28. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie
 29. 29. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie• Udziel taktycznej pomocy w terenie, kiedy razem zrannym znajdziesz się poza bezpośrednim zasięgiemognia nieprzyjaciela• Sprawdź ponownie środki tamowania krwawienia, oile takie zostały zastosowane pod ostrzałem.
 30. 30. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenieJeśli ofiara eksplozji lub rany drążącej nie mawyczuwalnego pulsu, nie oddycha ani nie daje innychoznak życia, NIE podejmuj resuscytacji krążeniowo-oddechowej (CPR)Wykonując CPR, narażasz własne życie, opóźniaszwykonanie zadania, podczas gdy ofiara już nieżyje…
 31. 31. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenieRannym, którzy utracili stabilność psychiczną, należynatychmiast odebrać broń palną i granaty.
 32. 32. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUstalanie stopnia przytomnościSystem AVPUA Ranny jest zorientowany: wie, kim jest, gdziejest, zna datę itd.V Rannemu brak orientacji, ale reaguje na głos.P Ranny reaguje na ból, ale nie reaguje na głos.U Ranny nie reaguje (jest nieprzytomny).Sprawdzaj co 15 minut
 33. 33. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenieWstępna ocena DOK– Drożność dróg oddechowych– Oddychanie– Krążenie
 34. 34. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: drogi oddechowe• Udrożnij drogi oddechowe przez podniesienie podbródka lubodgięcie żuchwy rannego• Jeśli ranny jest nieprzytomny i oddycha spontanicznie,zastosuj rurkę nosowo-gardłową• Umieść rannego w pozycji bocznej ustalonej
 35. 35. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERRurka nosowo-gardłowa
 36. 36. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERDrogi oddechowe da się udrożnić nawet przy takim urazie
 37. 37. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: oddychanie• Poważne obrażenia ściany klatki piersiowej należyjak najszybciej zaopatrzyć opatrunkiem okluzyjnym,nie zważając na wentylację jednej strony opatrunku• Można także użyć opatrunku Ashermana• Jeśli to możliwe, rannego należy ułożyć w pozycjisiedzącej.
 38. 38. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTEROpatrunek Ashermana
 39. 39. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTEROpatrunek Ashermana
 40. 40. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: oddychanie• Postępujące trudności z oddychaniem przy jednostronnejpoważnej ranie drążącej klatki piersiowej należy uznać zaoznakę odmy opłucnowej• Odma opłucnowa to druga najważniejsza przyczyna możliwejdo uniknięcia śmierci na polu walki• Nie można polegać na typowych objawach, takich jakprzesunięcie tchawicy itp.• Dekompresja klatki piersiowej przez nakłucie igłą jestzabiegiem ratującym życie
 41. 41. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERDekompresja klatki piersiowej przez nakłucie
 42. 42. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: krążenie• W tym momencie można się zająć niezaopatrzonymiwcześniej krwawiącymi ranami• Postaraj się usuwać jak najmniej ubrań, mimokonieczności przeprowadzenia gruntownych oględzinw poszukiwaniu innych obrażeń
 43. 43. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: krążenie• Załóż opaskę uciskową w przypadku amputacji urazowejkończyny• Do silnie krwawiących ran zastosuj specjalny bandaż i ucisk• Jeśli wcześniej użyto opaski uciskowej, rozważ zastąpienie jejopatrunkiem uciskowym i/lub zastosowanie opatrunkówhemostatycznych (HemCon) lub proszku hemostatycznego(QuikClot), aby zatamować dalsze krwawienie
 44. 44. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Przyłóż bezpośrednio do krwawiącego miejsca iprzytrzymaj przez 2 minuty• Jeśli opatrunek nie zatamuje krwawienia w ciągu 4minut, usuń go i zastąp nowymOpatrunek hemostatyczny z zawartościąchitosanu
 45. 45. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Jeśli opatrunki okażą się nieskuteczne, można użyć kolejnych• Użyj opatrunków/bandaży wojskowych do przytrzymaniaopatrunku hemostatycznego• Zdejmowaniem opatrunków hemostatycznych powinny sięzająć osoby specjalnie do tego wyszkolone po ewakuacji dopunktu pomocy medycznejOpatrunek hemostatyczny z zawartościąchitosanu
 46. 46. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: wstrząs• Wstrząs hipowolemiczny następuje w wyniku nagłegoobniżenia ilości płynów w układzie krążenia• Przyczyną wstrząsu hipowolemicznego mogą być także: udarcieplny, biegunka czy czerwonka• Ranny może mieć także krwotok wewnętrzny, np. krwotok dojamy brzusznej lub klatki piersiowej
 47. 47. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: płyny infuzyjne• NAJPIERW ZATAMUJ KRWAWIENIE!• Dojście dożylne można uzyskać przy pomocy pojedynczegocewnika o rozmiarze 18 Ga, który pozwala na łatwerozpoczęcie infuzji• W przypadku braku płynów infuzyjnych dojście do żyłkontroluje się przy użyciu wenflonu• Upewnij się, czy miejsce infuzji nie jest zbytnio oddalone odrany
 48. 48. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER• Minimalizuj zakres interwencji medycznej u żołnierzy, którzymogą kontynuować wykonywanie zadań bojowych• Oszczędzaj płyny infuzyjne, ich zapas jest ograniczony• Zajmuj się ciężej rannymi• Unikaj opóźniania manewrów taktycznych – pięć minutoczekiwania na infuzję może kosztować życie pięciuczłonków twojego oddziałuPowody, by NIE stosować infuzji dożylnej uwszystkich rannych
 49. 49. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWenflon
 50. 50. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: inne urazy• Jeśli pozwalają na to warunki, usztywnij złamanekończyny, sprawdzając jednocześnie puls, i przygotujrannego do ewakuacji• Podaj tabletki z żołnierskiego zestawu polowego
 51. 51. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTabletki z zestawu polowego
 52. 52. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERUwaga!• Na polu walki nie zażywaj aspiryny,ibuprofenu ani podobnych leków• Utrudniają krzepnięcie krwi• W razie odniesienia rany zwiększają ryzykowykrwawienia się na śmierć
 53. 53. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTaktyczna pomoc w terenie: ewakuacja• Przekaż informacje: Powiadom dowódcę oddziału o stanierannego: Czy ranny będzie mógł kontynuować zadanie? Czyranny wymaga ewakuacji medycznej dla ratowania życia lubkończyny? Ewakuacji niemedycznej?• Załóż polową kartę medyczną (DD formularz 1380)• Sprawdzaj stan rannego pod kątem dróg oddechowych,oddychania, krwawienia i infuzji dożylnej.
 54. 54. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTEREwakuacja rannego w warunkach bojowych
 55. 55. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc przy ewakuacji rannego• Jeśli ranny wymaga ewakuacji, przygotuj go do niej• Użyj koca, by zapewnić mu ciepło• Jeśli ranny wymaga ewakuacji medycznej, twoimobowiązkiem będzie wezwanie transportu medycznego(MEDEVAC)
 56. 56. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERZabezpieczenie części ciała po amputacji urazowej• Wypłucz oderwaną część ciała z odłamków iinnych pozostałości• Owiń luźno sterylną gazą nasączoną w roztworzesoli fizjologicznej• Umieść w szczelnej torebce foliowej lub owińchustą• Wstaw do chłodnego pojemnika, ale nie mroź• Nigdy nie wkładaj oderwanej części ciała dowody• Nigdy nie kładź jej bezpośrednio na lodzie• Nigdy nie używaj suchego lodu do chłodzenia
 57. 57. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPomoc przy ewakuacji• Jeśli rannego trzeba przenieść do miejsca odbioru rannych, użyjnoszy typu SKED lub innych noszy wykonanych prowizorycznie• Jeśli rannego transportuje się pojazdem innym niż ambulanswojskowy (CASEVAC), konieczne może być właściwedostosowanie takiego pojazdu• Jeśli nieprzytomnego żołnierza transportuje się pojazdem innym niżambulans wojskowy, konieczne może być towarzyszenie mu wdrodze i udzielenie w razie potrzeby dodatkowej pomocy• W miarę możliwości uzupełniaj wyposażenie swojej torbymedycznej
 58. 58. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTER
 59. 59. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPodsumowanieNa polu walki wyróżnia się trzy rodzaje rannych:1. Żołnierze, którzy na pewno przeżyją2. Żołnierze, którzy na pewno nie przeżyją3. Żołnierze, którzy przeżyją, jeśli zostaną podjętenatychmiastowe czynności ratunkowe (7-15%)
 60. 60. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERCo się stało?Ten człowiek został ranny w wyniku eksplozjiimprowizowanego materiału wybuchowego (IED).Odłamek spowodował ranę drążącą szyi i rozerwanieprawej tętnicy szyjnej wspólnej, z której wykrwawił się naśmierćCo mogło go było uratować?Trwały ucisk krwawiącegomiejscaOpatrunek HemConSzybsza ewakuacja
 61. 61. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERCo się stało?Ten człowiek po katastrofie śmigłowca doznał ranypostrzałowej brzucha, poniżej kamizelki kuloodpornej. Jakwynika z raportu, żył jeszcze przez prawie pięć godzin odchwili postrzału, co wskazuje na stosunkowo wolne tempokrwawienia. Ranę uznano za podlegającą natychmiastowejinterwencji chirurgicznej.Co mogło go uratować?Szybsza ewakuacjaKoncentrat krwinek czerwonych napokładzie śmigłowca (zgodnie zzaleceniami TCCC)
 62. 62. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERCo się stało?Ten człowiek doznał amputacji urazowej połowy prawegoprzedramienia w wyniku eksplozji pocisku z granatnika orazrozerwania tętnicy udowej. Wykrwawił się na śmierć z rany uda,mimo że założono trzy polowe opaski uciskowe. Udzielającypierwszej pomocy najwyraźniej wiedział, co należy zrobić, ale niemiał odpowiedniej opaski uciskowej ani nie był w stanie jejwykonać na czas.Co mogło go uratować?Opaska uciskowa CATLepsze wyszkolenie wszystkichczłonków oddziału (lekarzzginął na początku akcji)
 63. 63. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERCo się stało?Ranny otrzymał postrzał w górną częśćuda, za wysoko by założyć skutecznąopaskę uciskową.Co mogło go uratować?Stały ucisk rany albo ucisk tętnicy udowej w punkcieuciskowym, albo opatrunek HemCon oraz szybszaewakuacja
 64. 64. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTCCC w IrakuPrzyjęcie i wdrożenie zasad TCCC przez pluton medyczny grupyzadaniowej 1-15 IN w kampanii irackiej okazało się olbrzymimsukcesem.W ciągu 25 dni nieprzerwanych walk, w których rannychzostało 32 naszych żołnierzy, w tym wielu ciężko, mieliśmyzero zabitych na miejscu i zero zmarłych w wynikuodniesionych ran, udzielając jednocześnie pomocy znacznejliczbie rannych cywilów i wojskowych irakijskich.
 65. 65. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERTCCC w Iraku (cd.)Sukces ten powinien służyć jako model dla innychkonwencjonalnych jednostek bojowych w całej armii wzakresie wstępnej pomocy medycznej.Zasady TCCC są potwierdzone badaniami i sprawdzone wpraktyce i powinny stanowić podstawę udzielania pomocyrannym na polu walki.Kpt Michael TarpeyLekarz batalionowy 1-15 IN20 stycznia 2005
 66. 66. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPodsumowanie„Jeśli w czasie następnej wojny można będziezrobić tylko dwie rzeczy:1) zakładać opaski uciskowe i2) odbarczać odmę opłucnową, można będzieprawdopodobnie uratować od 70 do 90% żołnierzypoległych od ran, które nie muszą być śmiertelne.”Płk Ron Bellamy
 67. 67. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERWOLNO ZNACZY GŁADKOGŁADKO ZNACZY SZYBKO
 68. 68. UNCLASSIFIEDAN ARMY FORWARD ANY MISSION, ANYWHERE!MEDICAL SIMULATION TRAINING CENTERPYTANIA?

×