Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Türkiye GEN Hareketi

Türkiye'de Yaşam Bilimlerini popüler hale getirmek için bir bilinçlendirme ve seferberlik hareketi.

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Türkiye GEN Hareketi

 1. 1. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 1 18.11.15 TÜRKİYE GEN HAREKETİ Tanıtım Dosyası Halil Aksu Güz 2015 İstanbul
 2. 2. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 2 18.11.15 İçindekiler •  Gen Hareketi hakkında •  Amaç •  Paydaşlar •  Kapsamı •  2016 Planı •  Mekanlar Ne? Neden? Kim? Nasıl? Ne zaman? Nerede?
 3. 3. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 3 18.11.15 Gen Hareketi hakkında
 4. 4. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 4 18.11.15 Yaşam Bilimleri üzerine •  Yaşam bilimleri 21. yüzyılın en önemli teknolojik gelişim alanlarından biridir. •  İnsanlığa sağlayacağı katma değer yalnızca hayal gücü ile sınırlıdır. •  Sağlık en başta olmak üzere, tarım, çevre, enerji ve daha pek çok alanda kullanılacaktır. •  Genetik biliminin gelişmesi, bilişim kapasitesinin artması, tanı, tedavi, üretim ciddi gelişim gösterecektir.
 5. 5. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 5 18.11.15 Türkiye’de Yaşam Bilimleri •  Türkiye’de üniversitelerde ilgili bölümler oldukça yaygın. Ancak öğrenci kalitesi arzu edilen seviyede ve sayıda değildir. •  Yine aynı şekilde yaşam bilimleri endüstrisi tam manasıyla gelişmemiştir, halihazırda da oldukça ağır adımlarla ilerlemektedir. •  Ayrıca devletin farklı birimleri nezdinde bir farkındalık olmasına rağmen, somut ve ölçekli inisiyatifler henüz alınmamıştır.
 6. 6. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 6 18.11.15 Dünya’da Yaşam Bilimleri •  Yatırımcılar arasında yaşam bilimleri en cazip yatırım alanlarından biridir. •  Gelişmiş ülkelerde bugünlerde en gözde meslekler ve kariyerler yaşam bilimleri alanında. •  Yaşam bilimlerinin önemli bir bölümü de bilişim altyapısı üzerinde cereyan ettiği için, sonsuz ve global bir şekilde ölçeklenmektedir.
 7. 7. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 7 18.11.15 Gen Hareketi Amaç
 8. 8. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 8 18.11.15 Amaç •  Yaşam Bilimleri konusunda farkındalığı artırmak. •  Böylelikle; –  Öğrenci sayısı ve niteliğini artırmak, –  Girişimcilik ekosistemini oluşturmak, –  Devlet mercilerinin dikkatini çekmek, –  Ülkenin kalkınmasına katkıda bulunmak.
 9. 9. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 9 18.11.15 Amaçlar – Biraz daha detaylı •  Yeni Nesiller –  Meraklı, bilimsel, sorgulayıcı, araştırmacı gençlerin yetişmesi •  Girişimcilik –  İstihdam ve yeni fikirlerin başarılı girişimcilerle yeşertilmesi •  Mevzuat –  Etik kurallar ve yasal düzenlemelerin güncel hale getirilmesi •  Kalkınma –  Devletin bu alanı stratejik alan olarak görmesi ve desteklemesi
 10. 10. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 10 18.11.15 Gen Hareketi Paydaşları
 11. 11. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 11 18.11.15 Paydaşlar Gen Hareketi Akademi Eğitim Sanayi Girişimci Halk Devlet
 12. 12. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 12 18.11.15 Paydaşlar •  Akademi –  Üniversitelerin ilgili bölüm hocaları ve öğrencileri •  Eğitim –  Lise, orta okul ve hatta ilk okul seviyesinde hoca ve öğrenciler •  Sanayi –  İlaç, enerji, biyoteknoloji, sağlık, vb. özel sektör kuruluş ve yöneticileri •  Girişimci –  Yaşam bilimleri alanında girişimi olan veya olmasını isteyenler •  Devlet –  Kanun koyucu, teşvik verici, mal ve hizmet alıcı olarak dahil olmalı •  Halk –  Genel bilinçlenme, genel farkındalık ve genel seferberlik için ilgili herkes
 13. 13. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 13 18.11.15 Paydaş – Görevler •  Topluluk Oluşturma •  İçerik Üretimi •  Etkinlik Organizasyonu •  Yarışma Düzenleme •  Mekan açma, işletme •  Farkındalığı artırma •  Projeler üretme
 14. 14. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 14 18.11.15 Gen Hareketi Kapsamı
 15. 15. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 15 18.11.15 Kapsamı • Gen hareketini bilen, savunan, yayan ekip büyümeli • Olabildiğince vasıflı, meraklı, yapıcı insanlar dahil edilmeliTopluluk • Dünyada ve Türkiye’de olan bitenler yazılmalı, çizilmeli • Gelişmeler, trendler, etkinlikler paylaşılmalı, canlı olmalıİçerik • Farklı etkinlikler düzenlenmeli, kitlelere seslenilmeli • Önemli günler hatırlatılmalı, kutlanmalıEtkinlikler • Ulusal ve uluslar arası yarışmalar düzenlenmeli, katılmalı • Yarışmalar katma değerli sonuçlar, çıktılar üretmeliYarışmalar • Yaşam bilimlerinin yaşatılabileceği mekanlar açılmalı • Bu mekanlar canlı, aktif kullanılmalı, projeler üretmeliMekanlar
 16. 16. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 16 18.11.15 Kapsam – Topluluk •  Kitlenin zekası vardır. •  Kitlenin gücü vardır. •  Kitlenin çeşitliliği vardır. •  Kitlenin zenginliği vardır. •  Kitlenin sesi vardır. •  Kitlenin enerjisi vardır. •  Gen hareketi halkı bilinçlendirmek, gençleri kazanmak için yapıldığı için, ne kadar çok taraftar olursa, o kadar iyi olacaktır. •  Bu kitle düzenli buluşur, içerik üretir, etkinlikler düzenler, projeler üretirse, sesi ve özgüveni çok yüksek olacaktır. •  Bundan dolayı hem nitelik hem nicelik hızlıca artırılmalıdır.
 17. 17. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 17 18.11.15 Kapsam – İçerik Üretimi •  Bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaların önemli bir boyutu içerik üretimidir: –  Web sitesi – Blog yazıları –  Sosyal Ağlar – Paylaşımlar –  Görsel içerik (poster, karikatür, vb.) –  Videolar (çekim, animasyon, vb.) –  Sunumlar, raporlar, seminerler, vb.
 18. 18. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 18 18.11.15 Kapsam – Etkinlikler •  Yaşam Bilimleri alanında farklı yerel, ulusal ve uluslar arası seminer, konferans, fuar, vb. etkinliklerin düzenlenmesi •  Belli bazı bilimsel, sağlık veya bilinçlendirme günlerinin duyurulması, kutlanması ve halkın farkındalığının artırılması •  Düzenli bir takvimin oluşturulması ve her yıl tekrar eden ve büyüyen bir etkinlik silsilesinin tanımlanması, yürütülmesi
 19. 19. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 19 18.11.15 Kapsam – Yarışmalar •  Rekabetin, ilginin, merakın, ödüllerin, vb. artması için, yarışmalar düzenlenmeli •  Örnek Yarışmalar; –  MIT IGEM –  CAMDA Challenge –  BIO Genius –  Vb.
 20. 20. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 20 18.11.15 Kapsam – Mekanlar •  Yaşam bilimleri halka ve özellikle gençlere inecekse, laboratuvarlar kapalı kapılar ardında değil, her mahallede bulunmalıdır. •  Bunun oluşması için biyo-deney- mekanlarının oluşturulması yararı hızlı olan bir yaklaşım olabilir. •  Bu mekanların içi vasıflı insanlarla dolu olmalı, sürekli aktiviteler düzenlenmelidir.
 21. 21. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 21 18.11.15 2016 Takvimi
 22. 22. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 22 18.11.15 2016 Takvimi Q1 •  29 Şubat –  Nadir Hastalıklar Q2 •  ? Haziran –  Festival of Genomics –  Biyo- informatik Konferansı Q3 •  ... Q4 •  1 Aralık –  AIDS Günü •  1 Aralık –  Yaşam 2.0 •  ...
 23. 23. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 23 18.11.15 Nadir Hastalıklar Günü •  29 Şubat 2016 •  Tüm yurt genelinde kutlamalar, seminerler, konferanslar ve başka türlü aktiviteler düzenlenmelidir. •  Örneğin; –  Animasyonlar yayınlanabilir, –  Sosyal ağlarda bir #hashtag yayılabilir, –  Tıp öğrencileri beyaz önlük ile broşür dağıtırlar, –  Seminer, konferans, eğitim ve benzeri düzenlenir.
 24. 24. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 24 18.11.15 Yaşam 2.0 •  1 Aralık 2016 tarihinde •  İÜ Beyazıt Konferans Salonunda •  Kişisel Tıp, Yaşam Bilimleri vb. alanlardan konuşmacılar •  Gen Hareketi hakkında bilgilendirme, durum güncelleme •  Atölye çalışmaları olabilir
 25. 25. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 25 18.11.15 Fstival of Genomics •  Haziran 2016 •  Mekan henüz tespit edilmedi. •  Sponsorluklar ile masraflar karşılanır. •  Bağımsız veya yandaki etkinliğin partneri olabilir. •  www.festivalofgenomics.com
 26. 26. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 26 18.11.15 Gen Hareketi Mekanlar
 27. 27. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 27 18.11.15 Mekanlar •  Yaşam bilimlerinin icra edilebileceği halka açık mekanlar olmasını öneriyoruz. •  Böylece giriş bariyerleri ortadan kaldırılacak ve multi-disipliner çalışmaların önü açılacak. •  Birlikten güç doğar, fikir fikirden üstündür, sloganlarından esinlenerek, ortamların çeşitlendirilmesinde keramet vardır. •  Bu mekanlar laboratuvar, çalışma alanı, eğitim alanı, sosyalleşme alanları içermelidir.
 28. 28. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 28 18.11.15 Mekan Örnekleri •  BioCurious, SF •  Hackuarium, Lozan •  GenSpace, NYC •  BioHackSpace, London •  İstanbul’da nerede? •  Ankara’da kim yapar? •  İzmir’de ne zaman?
 29. 29. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 29 18.11.15 Mekanda neler olmalı? Çalışma Alanı Toplanma Alanı Eğitim Alanı Deney Alanı
 30. 30. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 30 18.11.15 Mekan ne zaman başarılı olur? •  Canlı olmalı = Vasıflı insanlar •  Hareketli olmalı = Aktiviteler •  Faydalı olmalı = Herkese katkı •  İlginç olmalı = Farklı projeler •  Eğlenceli olmalı = Yeme / İçme •  Açık olmalı = Paylaşım, Güven
 31. 31. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 31 18.11.15 Katkınız ve Desteğiniz
 32. 32. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 32 18.11.15 Siz de dahil olun, destek verin... Bilim   Teknoloji   İnovasyon   Kalkınma   •  Meet-up’lara katılın. •  Etkinliklere katılın, destek olun. •  İstihdam oluşturalım. •  Proje üretelim. •  Mekanlar açalım. •  Kalkınalım.
 33. 33. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 33 18.11.15 Somut Destekler •  Maddi Destekler –  Etkinlik Sponsorluğu –  Hareketin Genel Sponsorluğu •  Topluluk Oluşturma –  Fikri ve ‘Gen Hareketini’ yaymakta yardımcı olun, herkese duyurun. –  İlgilenecek kişileri meet-up ve diğer etkinliklere yönlendirin. •  İçerik Üretimi –  Dünyada olan bitenleri, duyduğunuz veya gördüklerinizi paylaşın. –  Önemli enstitü, haber, girişim ve benzeri bilgilerini derleyin.
 34. 34. GelecekHane A.Ş. Telif hakları saklıdır. © 2015 Sayfa 34 18.11.15 İletişim Bilgileri Halil Aksu GelecekHane A.Ş. CEO, Kurucu, Baş Düşünür Tel.: 0532 722 74 87 Mail: halil@gelecekhane.com Twitter: @halilaksu www.gelecekhane.com www.genhareketi.com

  Als Erste(r) kommentieren

  Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Türkiye'de Yaşam Bilimlerini popüler hale getirmek için bir bilinçlendirme ve seferberlik hareketi.

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

624

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

75

Befehle

Downloads

4

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×