Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Сэдэв:Огтлогдсон 6 талт пиризмийн проекц дэлгээс <ul>Зорилго: Огтлогдсон 6 талт призмийн проекц дэлгээсийг байгуулах байг...
Зорилго: <ul>6 талт призмийг ямарч хавтгайгаар огтлох арга барилд суралцах. Огтлогдсон призмийн дэлгээсийг зөв байгуулах...
<ul>Үнэлгээ </ul><ul>Өөрийн үнэлгээний арга <li>Улаан карт – хангалттай ойлгосон
Ногоон карт – болж байна
Шар карт – дөхөж байна </li></ul>
<ul>Багаар ажиллах зарчим </ul><ul>Цаг бол алт дүрмийг баримтлах -Өөрийн саналыг чөлөөтэй илэрхийлэх -Бусдын саналыг ан...
Зөв зургаан өнцөгт призмийг нүүрэнд нь проекцлогч хавтгайгаар огтолсон байдлыг үзүүлэв.
Зургаан өнцөгт призмийн бүх хажуу ирмэг нь суурьдаа перпендикуляр байна. Хоёр хажуу талст нь проекцийн нүүрний хавтгайтай ...
Одоо зургаан өнцөгтэй призмийг альфа хавтгайгаар огтлоод үлдсэн доод хэсгийн призмийг хэрхэн байгууласнийг үзье Зөв зурга...
Энэ огтлолын дүрсийг проекцлогч хавтгай дээр оршиж байгаа хавтгай дүрс гэж болно . Иймд 6 өнцөгт нүүрний проекц нь альфа х...
Гадаргуугийн дэлгээс гэдэг бол тэр биеийн бүх гадаргууг ямар нэгэн хавтгай дээр задлан дэлгэж тавихад бий болсон дүрсийг х...
Огтлогдсон призмийн дэлгээс
Призмийн хажуу гадаргуугийн дэлгээсийн дүрс нь тэгш өнцөгт болно.Энэ тэгш өнцөгтийн урт нь призмийн суурь зургаан өнцөгтий...
Огтлогдсон гадаргуугын изометр проекцийг байгулах Бүтэн призмийн дүрсийг байгуулж түүнээсээ огтлогдсон хэсгийг салган авч ...
6 талт призмийн проекц
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

6 призм дэлгээс

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

6 призм дэлгээс

 1. 1. Сэдэв:Огтлогдсон 6 талт пиризмийн проекц дэлгээс <ul>Зорилго: Огтлогдсон 6 талт призмийн проекц дэлгээсийг байгуулах байгуулалтын аргыг эзэмших </ul>#Слайд 14
 2. 2. Зорилго: <ul>6 талт призмийг ямарч хавтгайгаар огтлох арга барилд суралцах. Огтлогдсон призмийн дэлгээсийг зөв байгуулах аргийг эзэмших. </ul>
 3. 3. <ul>Үнэлгээ </ul><ul>Өөрийн үнэлгээний арга <li>Улаан карт – хангалттай ойлгосон
 4. 4. Ногоон карт – болж байна
 5. 5. Шар карт – дөхөж байна </li></ul>
 6. 6. <ul>Багаар ажиллах зарчим </ul><ul>Цаг бол алт дүрмийг баримтлах -Өөрийн саналыг чөлөөтэй илэрхийлэх -Бусдын саналыг анхааралтай сонсох -Асуудлыг олонх нь шийдвэрлэх </ul>
 7. 7. Зөв зургаан өнцөгт призмийг нүүрэнд нь проекцлогч хавтгайгаар огтолсон байдлыг үзүүлэв.
 8. 8. Зургаан өнцөгт призмийн бүх хажуу ирмэг нь суурьдаа перпендикуляр байна. Хоёр хажуу талст нь проекцийн нүүрний хавтгайтай параллель байна. Огтлогч альфа хавтгайг мөрөөр нь дүрсэлсэн байна.
 9. 9. Одоо зургаан өнцөгтэй призмийг альфа хавтгайгаар огтлоод үлдсэн доод хэсгийн призмийг хэрхэн байгууласнийг үзье Зөв зургаан өнцөгт призмийн тэгш өнцгийн проекод проекцлогч хавтгайгаар огтлоход огтлолд нь 6өнцөгт хавтгай дүрс үүсэж байгааг зурагт дүрсэлсэн байна #Слайд 10
 10. 10. Энэ огтлолын дүрсийг проекцлогч хавтгай дээр оршиж байгаа хавтгай дүрс гэж болно . Иймд 6 өнцөгт нүүрний проекц нь альфа хавтгайн нүүрний мөр дээр 1**-4** ээр шулуун хэрчмээр дүрсэлнэ. Огтлолд үүссэн 6 өнцөгтийн хэвтээ проекц нь суурийн проекцтой давхацсан байна. Учир нь зөв өнцөгтийн оройнууд ба огтлолд үүссэн 6 өнцөгтийн оройнууд ба огтлолд үүссэн 6 өнцөгтийн оройнууд нь харгалзан суурьт перпендикуляр нэг нэг хажуу эрмэг дээр байршина
 11. 11. Гадаргуугийн дэлгээс гэдэг бол тэр биеийн бүх гадаргууг ямар нэгэн хавтгай дээр задлан дэлгэж тавихад бий болсон дүрсийг хэлнэ. Гадаргуугын дэлгээсийг байгуулхын тулд эхлээд хажуу гадаргуугын дэлгээсийг огтлоогүй байна гэж бүтнээр нь байгуулна Огтлогдсон призмийн дэлгээсийг байгуулах
 12. 12. Огтлогдсон призмийн дэлгээс
 13. 13. Призмийн хажуу гадаргуугийн дэлгээсийн дүрс нь тэгш өнцөгт болно.Энэ тэгш өнцөгтийн урт нь призмийн суурь зургаан өнцөгтийн талуудын нийлбэртэй тэнцүү урттай өндөр нь призмийн өндөртэй тэнцүү байна
 14. 14. Огтлогдсон гадаргуугын изометр проекцийг байгулах Бүтэн призмийн дүрсийг байгуулж түүнээсээ огтлогдсон хэсгийг салган авч тодруулна
 15. 15. 6 талт призмийн проекц
 16. 16. <ul>Д ү гнэлт </ul><ul><li>Сурагчдын хийсэн ажлын
 17. 17. харьцуулах аргаар дүгнэнэ
 18. 18. Зорилго ,Зорилтыг дүгнэнэ
 19. 19. Сурагчдын өөртөө өгсөн
 20. 20. үнэлгээг хэлэлцэж зөвлөнө </li></ul>
 21. 21. Гэрийн даалгавар Огтлогдсон призмийн дэлгээс байгуулах

×