Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Karaci̇ğer patoloji̇si̇ prati̇ği̇ 2014 2015

ege tıp

 • Als Erste(r) kommentieren

Karaci̇ğer patoloji̇si̇ prati̇ği̇ 2014 2015

 1. 1. KARACİĞER PATOLOJİSİ PRATİĞİ Prof. Dr. Funda Yılmaz Barbet Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı funda.yilmaz@ege.edu.tr ARALIK 2014
 2. 2. http://pedicardiology-bala.blogspot.com/2011/01/anatomy-hepatic- veins.html
 3. 3. Karaciğerin mikroanatomik yapısı • Karaciğerdeki morfolojik değişikliklerin anlaşılması için, mikroanatomik yapının anımsanması gerekir. • Lobül modeli • Asinus modeli Portal alan Santral ven Lobül modeli
 4. 4. Limite edici tabaka Santral ven (Terminal hepatik venül) Parankim
 5. 5. İnflamasyon ve Hücre ölümü (apoptoz) Periportal hepatositler ile inflamasyonlu portal alan arasında (interface hepatiti) Normal portal alan ve çevresi İnterface hepatiti
 6. 6. İnterfaz (arayüz) Hepatiti Periportal hepatositlerin apoptoz ile ölümü
 7. 7. İnterface hepatit
 8. 8. Makroveziküler steatozis: hepatosit çekirdeği yağ vakuolü tarafından bir kenara itilmiştir;
 9. 9. Makroveziküler steatozis mikrovakuoler varyant: küçük vakuoller ile çevrili çekirdek ortada yer alır.
 10. 10. Mikroveziküler steatozis : küçük köpüksü veziküller çevrili çekirdek ortada yer alır. http://www.pathologyoutlines.com/topic/liverdr ugtoxin.html
 11. 11. PERİSELLÜLER FİBROZİS
 12. 12. Fibrozisin karaciğerin çeşitli bölgelerini birleştirmesi: köprüleşme fibrozisi
 13. 13. Parankimde rejenere olan hepatositlerden oluşan nodüller ve bunları çevreleyen fibrotik bantlarla karakterli siroz
 14. 14. HBV hepatiti Hepatit B core antijeni HBcAg Hepatit B yüzey antijeni HBsAg Buzlu cam hücreleri
 15. 15. safra yolu epitelinde inflamasyon  HCV hepatiti makroveziküler yağlı değişiklik portal alanlarda lenfosit kümeleri veya lenfoid folliküllerin bulunması
 16. 16. OTOİMMÜN HEPATİT
 17. 17. Karaciğerde portal alanlarda eozinofillerden zengin bir yangısal hücre infiltrasyonu, daha sonra yumurtaların etrafında eozinofilden zengin granülomlar görülür. Karaciğer Şistozomiyazisi
 18. 18. Karaciğer Şistozomiyazisi Yumurtalar (oklar): 70- 160 μm çaplı, dejenere veya kalsifiye görülürler.
 19. 19. Karaciğer amibiazisi • Entamoeba hystolitica’ya bağlı amip absesi KC sağ lobu daha çok portal ven kanı aldığı için daha çok tutulur Genellikle multipldir
 20. 20. Etrafında fibröz doku halkası bulunmayan, ortası sıvı kıvamında soluk nekrotik karaciğer dokusu nodülleri olarak izlenir Karaciğer amibiazisi
 21. 21. Mikroskopik olarak sinüzoidlerde amip trofozoidleri (oklar) izlenir Karaciğer amibiazisi
 22. 22. E. granulosis’in kistleri tipik olarak tek, üniloküler ve sferiktir. Çapları 35 cm’ye kadar ulaşabilir ve sağ lobu tercih ederler. Kist içindeki veziküller tipiktir (ok) E. granulosis
 23. 23. Canlı kistler mikroskopik olarak ince germinal membran, kütiküler tabaka ve onların içindeki skolekslerden oluşur. Skoleksler erişkin parazitin erken dönemdeki kafasını temsil eder ve diagnostiktir.. E. granulosis Skoleks
 24. 24. E. multilocularis’in kistleri daha farklı büyür ve gelişir. Germinal membran çevre dokuları invaze eden ve uzak bölgelere yayılan küçük veziküller oluşturur ve multiloküler fibrotik bir kitle yapar . Bu büyüme paterni yanlışlıkla malign bir tümör izlenimi verebilir. Germinal membran
 25. 25. Fasciola Hepatica barsak duvarına penetre olup periton kavitesini ve karaciğer kapsülünü aşarak safra yollarına yerleşir.
 26. 26. Alkolik yağlı karaciğer • Hepatositlerde Steatozis • Alkoliklerde yağlanma nedeniyle karaciğerin ağırlığı 3-4 kilograma çıkabilir.
 27. 27. Alkolik hepatit: Steatozis, yangısal hücre infiltrasyonu
 28. 28. Alkolik Hepatit: Mallory cismleri
 29. 29. Alkolik hepatit: İnflamasyon özellikle polimorflar var
 30. 30. HEPATOSİTLERDE BALONLAŞMA DEJENERASYONU, MALLORY CİSMİ OLUŞUMU (oklar), YANGISAL HÜCRE İNFİLTRASYONU Alkolik hepatit
 31. 31. Özellikle periportal hepatositlerde, periodik asit-Schiff (PAS) boyası ile kırmızı boyanan ve boyanması diastaz enzimi ile giderilemeyen (glikojen olmayan) globüller birikir. Alfa-1 Antitripsin Eksikliği
 32. 32. Karaciğer içinde azalmış kan akımı (Kronik venöz konjesyon) Hindistancevizi karaciğer: Parankimin sentrlobüler bölgelerindeki konjesyona bağlı hiperemik görünüm
 33. 33. Hepatik venöz akım tıkanması: Hepatik ven trombozu(= Budd-Chiari sendromu) Hepatik venlerin tıkanmasının yaygınlığına bağlı değişen derecede konjesyon
 34. 34. Normal karaciğer Sirotik karaciğer
 35. 35. Sirotik karaciğer kesit yüzeyi çok sayıda farklı büyüklüklerde nodül içeriyor
 36. 36. Karaciğer sirozu
 37. 37. Karaciğer sirozu
 38. 38. Biliyer atrezili bir çocukta gelişmekte olan biliyer siroz : Safra birikimine bağlı karaciğer yeşil renkte ve yer yer safra kitleler halinde birikmiş (ok)
 39. 39. Primer Sklerozan Kolanjit Büyük portal alanlarda lenfositik infiltrasyon ve safra kanalları etrafında konsentrik lameller halinde periduktal fibrozis
 40. 40. KARACİĞERİN TÜMÖRLERİ VE TÜMÖRE BENZER LEZYONLARI
 41. 41. Primer Karaciğer Tümörleri Hepatosit kökenli Benign Fokal nodüler hiperplazi Hepatosellüler adenom Malign Hepatosellüler karsinom Hepatokolanjiyosellüler karsinom Hepatoblastom Safra epiteli kökenli Benign Biliyer adenom Biliyer kistadenom Biliyer intraduktal papiller neoplazi (benign-hudut) Malign Kolanjiyokarsinom Biliyer kistadenokarsinom Biliyer intraduktal papiller neoplazi (malign) Vasküler kökenli Benign Kavernöz hemanjiyom Malign Anjiyosarkom Epiteloid hemanjiyoendotelyom Sekonder Karaciğer Tümörleri (metastatik tümörler)
 42. 42. Fokal Nodüler Hiperplazi Makroskopi: Keskin sınırlı ama belirgin kapsülü olmayan bir nodül. Çevre dokudan daha açık renkli bazen de sarı renkte Ortasında krem- beyaz renkli yıldızsı nedbe bulunur
 43. 43. Fokal Nodüler Hiperplazi
 44. 44. Hepatosellüler adenom Kapsül altında yerleşim gösteren sarı-turuncu renkli, iyi sınırlı kitle halinde izlenir içinde kanama alanları
 45. 45. Mikroskopi: normal hepatosite benzeyen hücrelerden oluşur Hücre kordonları normal karaciğerden kalındır Hücre ve nukleus boyutları çeşitlilik gösterir Normal KC’den farklı olarak portal alan içermez Malign tümörlerdeki mikroskopik atipi kriterleri yok Hepatosellüler adenom
 46. 46. HEPATOSELLÜLER KARSİNOM SINIFLAMASI • Küçük hepatosellüler karsinom: (<2 cm) – Belli belirsiz nodüler küçük HSK (Erken HSK) (%31) – Nodüler tip küçük HSK (%69) • İleri hepatosellüler karsinom
 47. 47. KÜÇÜK HEPATOSELLÜLER KARSİNOM Belli belirsiz nodüler küçük HSK (Erken HSK) (%31) Nodüler tip küçük HSK (%69)
 48. 48. Nodüler tip küçük HSK
 49. 49. İLERİ HEPATOSELLÜLER KARSİNOM (>2 CM) Kesit yüzeyi: sarı-beyaz renkte, bazen safra varlığı nedeniyle yeşilimsi renkte, kanama yada nekroz alanları içerebilir Makroskopik Eggel sınıflaması Nodüler Tip Ünifokal : tek bir büyük kitle Multifokal: Farklı büyüklüklerde çok sayıda odak Masif Tip: Diffüz İnfiltratif Tip: Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu
 50. 50. Hepatosellüler Karsinom- Nodüler tip Ünifokal nodüler tip: keskin sınırlı tek nodül
 51. 51. Hepatosellüler Karsinom- Nodüler tip Ünifokal nodüler tip: Tek bir büyük kitle halinde siroz zemininde gelişmiş
 52. 52. Hepatosellüler Karsinom- Nodüler tip Multifokal nodüler tip: Tüm karaciğerde dağılmış farklı büyüklüklerde çok sayıda tümör nodülü
 53. 53. Hepatosellüler Karsinom- Masif tip • Tüm bir lobu kaplayan, sınırları düzensiz tek ve büyük kitle • Satellit nodüller olabilir • Nodüler tip de çok büyür ve tüm bir lobu kaplarsa masif tip haline dönüşür. Nonsirotik karaciğerden köken alırlar
 54. 54. Hepatosellüler Karsinom- Diffüz (infiltratif) tip • Tüm karaciğerde veya bir lobun tamamında çok sayıda küçük nodüllerin diffüz proliferasyonu Sirozla birlikte görüldüğünden makroskobik olarak tanınması güç olabilir
 55. 55. Hepatosellüler Karsinom- Masif tip
 56. 56. HSK- Diffüz (infiltratif) tip
 57. 57. Hepatosellüler Karsinom • Mikroskopi: Hepatositleri taklit eden, diziler ve kordonlar oluşturan hücreler • Tümör hücreleri ne kadar çok normal hepatositlere benzerse o kadar iyi diferansiye kabul edilir • Hepatosite benzerliğin bir göstergesi hücreler arasındaki kanalikül benzeri yapılarda safra
 58. 58. Hepatosellüler Karsinom-mikroskopi
 59. 59. HİSTOLOJİK ALT TİPLER •Psödoglandüler-adenoid •Kompakt( solid ) •Mikst patern •Trabeküler
 60. 60. Hepatosellüler Karsinom İyi diferansiye
 61. 61. Hepatosellüler Karsinom Orta derece diferansiye Kötü diferansiye
 62. 62. Hepatosellüler karsinomun Fibrolamellar varyantı Klasik HCC ler gibi siroz zemininden gelişmez Genellikle iyi sınırlı Tam veya tam olmayan psödokapsül içerir. Kesit yüzü , çevre dokudan daha kabarıktır, fokal olarak safra ile boyanmış alanlar ve bazen FNH yi anımsatan yıldızsı santral skar dokusu içerir.
 63. 63. Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom Fibröz batlar içeren büyük ve sert kıvamlı tek bir kitle Ortasında çevreye uzantılar gönderen yıldızsı fibröz bir yapı
 64. 64. Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom Hepatositlere benzeyen poligonal hücreler ve hücreler arasında tabakalar (lameller) halinde biriken yoğun kollajen demetleri
 65. 65. Fibrolamellar Hepatosellüler Karsinom
 66. 66. HEPATOBLASTOM • Çocukluk çağının malign hepatosellüler tümörü • Embryoner ve fetal karaciğer hücrelerini taklit etmeye çalışır • Hem epitelyal hem de mezankimal (bağ dokusu,kemik, kıkırdak) komponentleri olabilir • Tipleri: Epitelyal (fetal, embryoner) Mezankimal Mikst
 67. 67. Çevre karaciğer dokusunu kenara iten büyüme paterni Kesit yüzeyi hem kahverenkte KC dokusuna benzer alanlar içeriyor hemde fibrozis, ten-sarı renkli nekroz alanları ve hemoraji odakları içeriyor HEPATOBLASTOM
 68. 68. HEPATOBLASTOM Mezankimal komponenti hakim bu tümörde ten renkli bağ dokusunu anımsatır alanlar, kistik boşluklar ve kanama alanları izleniyor
 69. 69. HEPATOBLASTOM Tamamen epitelyal olan bu hepatoblastomda hücreler embryoner ve fetal karaciğerdeki hücreleri benzer dizilim özellikleri gösteriyor ve hücresel atipi kriterleri gösteriyor
 70. 70. Embryoner tip hepatoblastom
 71. 71. Fetal tip hepatoblastom
 72. 72. Hem osteoid hem de epitelyal komponent içeren mikst Hepatoblastom
 73. 73. PRİMER BİLİYER TÜMÖRLER BENİGN MALİGN • Von Meyenburg • Safra kanalı adenomu (peribiliyer gland hamartomu) • Biliyer IPMN • Kolanjiyokarsinom • Biliyer IPMN
 74. 74. Safra kanalı adenomu (peribiliyer gland hamartomu) • Küçük, (<2 cm), tıkız, iyi sınırlı kitle • Subkapsüler, gri- beyaz renkli • Reaktif veya peribiliyer gland hamartomu?? • Genellikle insidental ODZE Pathology of GIT and Liver
 75. 75. Safra kanalı adenomu (peribiliyer gland hamartomu) • Tek sıralı kübik veya kolumnar epitelle döşeli tubulus ve asinus yapıları • Sitolojik atipi yok • Duktuslar eşit büyüklükte, dilatasyon göstermez • İçinde veya kenarında portal alan kalıntıları izlenebilir ODZE Pathology of GIT and Liver
 76. 76. CK7+ Safra kanalı adenomu (peribiliyer gland hamartomu)
 77. 77. KOLANJİYO KARSİNOM • Biliyer sistem hücreleri kökenli malign tümör • Makroskopik olarak yerleşimine göre üç tipe ayrılır: 1. İntrahepatik veya periferik kolanjiokarsinom(KK) 2. Hiler Adenokarsinom (Klatskin tümörü) 3. Ekstrahepatik Safra Yollarının Karsinomu
 78. 78. İntrahepatik veya periferik kolanjiokarsinom(KK) • Kitle oluşturan (Noduler, eksofitik) • Periduktal infiltratif (Yassı, sklerozan) • İntraduktal ( Papiller ) İNVAZİV BİLİYER İNTRADUKTAL PAPİLLER NEOPLAZİ
 79. 79. KOLANJİYOKARSİNOM- Makroskopi • İntrahepatik veya periferik kolanjiokarsinom: • Tipik olarak soluk renkli (çünkü biliyer epitel bilirübin pigmenti salgılamaz) • Gri-beyaz renktedir. • Tıkız yada sert kıvamda soliter bir kitle veya multinodüler
 80. 80. KOLANJİOKARSİNOM (İntrahepatik-periferik- Noduler)
 81. 81. KOLANJİOKARSİNOM Makroskopik kirli sarı-beyaz renkte, tıkız kıvamda çevreden keskin sınırla ayırılmış ama infiltratif patern gösterir, nekroz alanları içerebilir (ok)
 82. 82. PERİFERİK KK Kitle oluşturan tip IKK
 83. 83. Hiler kolanjiyokarsinom Periduktal infiltratif tip IKK
 84. 84. İntraduktal büyüyen tip IKK
 85. 85. Zen Y, et al. Hepatology 2006 BİLİYER İNTRADUKTAL PAPİLLER NEOPLAZİ (B-IPN) Dilate safra kanalları içinde makroskopik olarak görülebilen , intraduktal papiller proliferasyonlar
 86. 86. İnvaziv B-IPN (intraduktal papiller karsinom) • Safra kanalının fibrömüsküler tabasına invazyon • Karaciğer parankimine invazyon
 87. 87. Ekstrahepatik Safra Yollarının Karsinomu • Hepatik ve sistik kanallar ve ampulla vateri arasındaki bölgeden köken alir %50 ana hepatik, sistik ve üst ana safra yolları %25 orta bölüm %10 alt ana safra yolları Geri kalanı multipl veya diffüz tümörlerdir.
 88. 88. KOLANJİYOKARSİNOM Mikroskopik olarak safra duktuslarını taklit etmeye çalışan adenokarsinom morfolojisine sahiptir. Malign tümörlerin karakteristik atipi kriterlerini taşır
 89. 89. KOLANJİYOKARSİNOM- Mikroskopi • Anatomik lokalizasyonu ne olursa olsun adenokarsinom morfolojisindedir • Malign epitelyal hücreler: tübüller veya adenoid yapılar, bazen de küme, solid kordonlar veya papiller yapılar oluşturur • Tipik fibröz (desmoplastik) bir stroma • **Mukus yapımı biliyer diferansiasyonun göstergesi  tanı için gerekli
 90. 90. KOLANJİYOKARSİNOM Çizginin sağında normal karaciğer dokusu solunda ise infiltrasyon gösteren adenokarsinom morfolojisindeki kolanjiosellüler karsinom
 91. 91. KOLANJİYOKARSİNOM- Mikroskopi Mikroskopik olarak safra duktuslarını taklit etmeye çalışan adenokarsinom morfolojisine sahiptir. Malign tümörlerin karakteristik atipi kriterlerini taşır
 92. 92. Asinuslar, tübüller, kümeler ya da trabeküller oluşturan hücreler KOLANJİYOKARSİNOM- Mikroskopi
 93. 93. Hücreler kolumnar, küboidal, hafif granüler, eosinofilik KOLANJİYOKARSİNOM- Mikroskopi
 94. 94. Metastatik Karaciğer tümörü Siroz olmayan karaciğerde multipl beyaz-ten renkli nodüller
 95. 95. Portal ven yoluyla KC’e ulaşıp hemen portal ven dalları civarında KC’e yayılım gösterirler
 96. 96. TÜM EÜTF PATOLOJİ ASİSTANLARI VE LABORATUAR PERSONELİNE TEŞEKKÜRLERİMLE………………

×