Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

3)deri patolojisi pratik 2015

1.872 Aufrufe

Veröffentlicht am

ege tıp 2015

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

3)deri patolojisi pratik 2015

 1. 1. Deri patolojisi pratik Prof Dr Taner Akalın
 2. 2. Dermatopatoloji pratik olguları (Bilgisayar salonu) • Epidermis Tümörleri * Skuamöz hücreli karsinoma insitu (Bowen hastalığı) * Skuamoz hücreli karsinom * Bazal hücreli karsinom • Melanositik tümörler • Junctional (bileşke) nevus • Kompound (bileşik) nevus • Yüzeyel yayılan malign melanom • Akral lentijinöz malign melanom • Lentigo malign melanom
 3. 3. Bowen Hastalığı (Skuamöz hücreli karsinoma insitu)
 4. 4. Bowen Hastalığı (Skuamöz hücreli karsinoma insitu)
 5. 5. Skuamöz hücreli karsinom
 6. 6. Skuamöz hücreli karsinom
 7. 7. Skuamöz hücreli karsinom
 8. 8. Bazal hücreli karsinom
 9. 9. Bazal hücreli karsinom
 10. 10. Bazal hücreli karsinom
 11. 11. Bazal hücreli karsinom
 12. 12. Junctional (bileşke) nevusta dermaepidermal bileşkede nevus hücre yuvaları
 13. 13. Kompound (bileşik) nevusta dermaepidermal bileşkede ve dermada nevus hücreleri
 14. 14. Yüzeyel yayılan malign melanomda pajetoid yayılım gösteren atipik melanositler ve dermal invazyon
 15. 15. Yüzeyel yayılan malign melanomda pajetoid yayılım gösteren atipik melanositler ve dermal invazyon
 16. 16. Akral lentijinöz melanomda yüzeyde kalın keratin tabakası, epidermiste lentijinöz paternde atipik melanosit proliferasyonu ve dermal invazyon
 17. 17. Lentigo malign melanomda epidermiste ve follikül epitelinde lentijinöz paternde atipik melanosit proliferasyonu ve dermada yüzeyel invazyon
 18. 18. İnflamatur deri hastalıkları 1. Spongiotik (Egzematöz) dermatit 2. Psöriazis 3. Liken planus 4. Pemfigus 5. Büllöz pemfigoid 6. Dermatitis herpetiformis
 19. 19. Spongiotik (Egzematöz) dermatit
 20. 20. Spongiotik dermatitte epidermiste spongioz, vezikül oluşumu ve lenfosit ekzositozu
 21. 21. Spongiotik dermatitte epidermiste spongioz, vezikül oluşumu ve lenfosit ekzositozu
 22. 22. Spongiotik dermatitte epidermiste spongioz ve lenfosit ekzositozu
 23. 23. Psöriazis
 24. 24. Psöriaziste yüzeyde parakeratoz, epidermiste psöriasiform hiperplazi, papiller dermada damarlanmada artma
 25. 25. Psöriaziste, yüzeyde parakeratoz, epidermiste psöriasiform hiperplazi, papiller dermada damarlanmada artma
 26. 26. Psöriaziste yüzeyde parakeratoz, parakeratoz tabakası içinde lökosit debrileri (Munro mikroabsesi), epidermiste granüler tabaka kaybı
 27. 27. Liken Planus
 28. 28. Liken Planus Granüler tabaka Bazal hücre hasarı Kolloid cisimler Lenfositler
 29. 29. Granüler tabaka Bazal hücre hasarı Lenfosit infiltrasyonu Liken planus Melanofaj
 30. 30. HiperkeratozHipergranüloz Testere dişi görünümü Melanofajlar LİKEN PLANUS
 31. 31. Likenoid dermatit
 32. 32. Liken Planusta epidermiste hiperkeratoz, hipergranüloz, akantoz, dermada bant tarzında yoğun lenfosit infiltrasyonu
 33. 33. Liken planusta bazal sıralarda vakuoler değişiklik, nekrotik keratinositler /kolloid cisimler, dermada bant tarzında yoğun lenfositler ve melanofajlar
 34. 34. Liken planusta bazal sıralarda vakuoler değişiklik,nekrotik keratinositler /kolloid cisimler, dermada bant tarzında yoğun lenfositler ve melanofajlar
 35. 35. Pemfigus
 36. 36. Pemfigusta suprabazal akantoliz (DİF yöntemiyle epidermiste balık ağı tarzında IgG ve C3 birikimi saptanır)
 37. 37. Pemfigusta suprabazal akantoliz (DİF yöntemiyle epidermiste balık ağı tarzında IgG ve C3 birikimi saptanır)
 38. 38. Pemfigusta suprabazal akantoliz (DİF yöntemiyle epidermiste balık ağı tarzında IgG ve C3 birikimi saptanır)
 39. 39. Pemfigusta DİF yöntemiyle epidermiste balık ağı tarzında IgG ve C3 birikimi
 40. 40. Pemfigus Oklarla işaretlenen: akantoliz
 41. 41. Pemfigus: Akantolitik bül Suprabazal akantoliz
 42. 42. BÜLLÖZ PEMFİGOİD
 43. 43. Büllöz pemfigoid, subepidermal ayrılma ve bül kavitesinde eosinofil lökositler (DİF yöntemiyle dermaepidermal sınırda lineer IgG ve C3 birikimi saptanır)
 44. 44. Büllöz pemfigoid, subepidermal ayrılma ve bül kavitesinde eosinofil lökositler (DİF yöntemiyle dermaepidermal sınırda lineer IgG ve C3 birikimi saptanır)
 45. 45. Büllöz pemfigoid, DİF yöntemiyle dermaepidermal sınırda lineer IgG ve C3 birikimi
 46. 46. DERMATİTİS HERPİTİFORMİS
 47. 47. Dermatitis herpetiformis, papiller dermada PNL lerin oluşturduğu mikroabse formasyonu (DİF yöntemiyle papiller dermada granüler IgA ve C3 birikim saptanır)
 48. 48. Dermatitis herpetiformis, DİF yöntemiyle papiller dermada granüler IgA ve C3 birikimi
 49. 49. Dermatopatoloji Pratik Mikroskobi Salonu
 50. 50. Dermatopatoloji pratik, mikroskobi salonu • Psöriazis, DP-1 • Spongiotik (Egzematöz) dermatit, DP-2 • Bazal hücreli karsinom, DP-3 • Skuamöz hücreli karsinom, DP-4 • Kompound (bileşik) nevus, DP-5 • Malign melanom (yüzeyel yayılan tip), DP-6
 51. 51. Psoriazis • Parakeratoz • Munro mikroabseleri • Spongiform püstül • Düzenli akantoz • Papillomatoz • Mitoz artışı
 52. 52. Psöriazis
 53. 53. Psöriazis
 54. 54. Psöriazis
 55. 55. Spongiotik (Egzematöz) dermatit
 56. 56. Spongiotik (Egzematöz) dermatit
 57. 57. Spongiotik (Egzematöz) dermatit
 58. 58. Bazal hücreli karsinom
 59. 59. Bazal hücreli karsinom
 60. 60. Bazal hücreli karsinom
 61. 61. Bazal hücreli karsinom
 62. 62. Bazal hücreli karsinom
 63. 63. Skuamöz hücreli karsinom
 64. 64. Skuamöz hücreli karsinom
 65. 65. Skuamöz hücreli karsinom
 66. 66. Skuamöz hücreli karsinom
 67. 67. Kompound (Bileşik ) nevus
 68. 68. Kompound (Bileşik ) nevus
 69. 69. Kompound (Bileşik ) nevus
 70. 70. Kompound (Bileşik ) nevus
 71. 71. Kompound (Bileşik ) nevus
 72. 72. Malign melanom (Yüzeyel yayılan tip)
 73. 73. Malign melanom (Yüzeyel yayılan tip)
 74. 74. Malign melanom (Yüzeyel yayılan tip)
 75. 75. Malign melanom (Yüzeyel yayılan tip)

×