Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Letra de cambio

4.266 Aufrufe

Veröffentlicht am

Letra de cambio

 • Als Erste(r) kommentieren

Letra de cambio

 1. 1. Letra de cambio
 2. 2. Letra de cambio É documento polo que unha persoa chamada LIBRADOR manda pagar a outra persoa chamada LIBRADO unha determinada cantidade NOMINAL á orde dun terceiro TOMADOR nun lugar que se exprese e nunha data determinada.
 3. 3. Anverso letra cambio Poboación onde se extende a letra Divisa € Cantidade en números da factura Día en que se extende a letra <ul><li>Data vencimento: </li></ul><ul><li>Data fixa </li></ul><ul><li>A prazo data </li></ul><ul><li>Á vista </li></ul><ul><li>A prazo vista </li></ul>Nome tomador: un banco Domicilio tomador si domici- liada. Código c/c: 20 díxitos Data acep- tación letra e firma. <ul><li>Con gastos: protesto </li></ul><ul><li>Sin gastos </li></ul><ul><li>En blanco </li></ul>Identificación do librado (comprador) Identificación do librador (vendedor) e firma Importe a pagar en letra Timbre:IAJD según importe
 4. 4. Reverso letra de cambio Importe da letra que se compromete a pagar o avalista si o avalado non paga Endoso: cando o tomador da letra pasa a ser outro. Ieste espacio utilízase si a letra se volve a endosar
 5. 5. Relación comercial previa. Factura Importe Comprador Vencimento Vendedor
 6. 6. Anverso
 7. 7. Xestión de cobro <ul><li>Cando o librador (Aluminios Pérez, S.L.) non queira cobrar a letra antes do seu vencimento, levaráa ao tomador (BBVA), para que este a cobre directamente do librado ó seu vencimento e posteriormente entrega a cantidade cobrada. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1 Letra </li></ul><ul><li>4 Valor líquido </li></ul><ul><li>LIBRADOR BANCO </li></ul><ul><li>(Aluminios Pérez, S.L.) (BBVA) </li></ul><ul><li>Ó VENCIMENTO </li></ul><ul><li>2 Letra </li></ul><ul><li>3 Diñeiro </li></ul><ul><li> LIBRADO </li></ul><ul><li>(Construcciones López, S.L) </li></ul>Xestión Cobro
 9. 9. Xestión de cobro
 10. 10. Negociación <ul><li>Consiste en que o o librador da letra (Aluminios Pérez, S.L.) desexa cobrar a letra antes do vencimento, e presenta ó tomador (BBVA), para que lle adiante o diñeiro. Lóxicamente o banco cobraralle uns intereses e uns gastos, e entregaralle o nominal da mesma menos ditos intereses e gastos. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Ó NEGOCIAR A LETRA </li></ul><ul><li>1 Letra </li></ul><ul><li>2 Valor líquido </li></ul><ul><li>LIBRADOR BANCO </li></ul><ul><li>(Alumnios López, S.L.) (BBVA) </li></ul><ul><li>Ó VENCIMENTO </li></ul><ul><li>3 Letra </li></ul><ul><li>4 Diñeiro </li></ul><ul><li>LIBRADO </li></ul><ul><li>(Construcciones Pérez, S.L.) </li></ul>Negociación
 12. 12. Negociación

×