Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Բջիջ

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Բջիջ

  1. 1.  Բջիջը բուսական և կենդանական օրգանիզմների կառուցվածաքային ամենափոքր միավոր է, որն ընդունակ է ինքնուրույն գոյություն ունենալ, ինքնավերարտադրվել և զարգանալ: Բջիջի բաղադրության մեջ մտնող հիմնական տարրերն են թթվածինը,ածխածինը ,ջրածինը,ազոտը:Կենդանի օրգանիզմների բաղադրության մեջ կան անօրգանական նյութեր`ջուր, հանքային աղեր, և օրգանական նյութեր`սպիտակուցներ, ածխաջրեր,ճարպեր,նուկլե ինաթթուներ:
  2. 2. Տարբերում են 2 տեսակի բջիջներ կորիզավոր և անկորիզ Կորիզավոր բջիջներն իրենց հերթին լինում են կենդանական և բուսական Ըստ ձևի՝ լինում են գնդաձև, իլիկաձև, ձվաձև, մտրակավոր և այլն
  3. 3.  Յուրաքանչյուր բջիջ կազմված է բջջաթաղանթից ցիտոպլազմայից և կորիզից: Ցիտոպլազման կիսահեղուկ միջավայր է, պարունակում է բազմաթիվ օրգանոիդներ :
  4. 4. 1.Կորիզ 5.Էնդոպլազմային ցանց 6.Գոլջիի ապարատ 9. Միտոքոնդրիումներ 10.Վակուոլ 11. Ցիտոպլազմա
  5. 5. Բույսերն ու կենդանիները, այդ թվում և մարդը, կազմված են մեծ քանակությամբ բազմատեսակ բջիջներից ,օրինակ՝ մարդու օրգանիզմը բաղկացած է մոտ 1014 բջիջներից: Բույսերի և կենդանիների աճման հիմքում ընկած է բջիջների բազմացումը, նոր բջիջներն առաջանում են նախորդ բջիջների կիսման հետևանքով:

×