Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

New microsoft power point presentation

df

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

New microsoft power point presentation

  1. 1. Ներքին էներգիա Սարգիս Մարգարյան 8-4 դասարան
  2. 2. Ներքին էներգիա Մարմնի մասնիկների ջերմային շարժման կինետիկ էներգիայի և մասնիկների փոխազդեցության պոտենցիալ էներգիաների գումարն անվանում են մարմնի ներքին էներգիա: Մարմնի ֆիզիկական վիճակը փոփոխելիս, օրինակ` տաքացնելիս կամ դեֆորմացնելիս փոփոխվում է նրա ներքին էներգիան: Եթե մարմինների համակարգից էներգիա չի հաղորդվում շրջապատին, և ոչ էլ շրջապատից` համակարգին, ապա այդ մարմինների բոլոր տեսակների էներգիայի գումարը ժամանակի ընթացքում մնում է անփոփոխ:
  3. 3. Ջերմա- քանակ Ջերմահաղորդումը բնութագրում են մի ֆիզիկական մեծությամբ, որն անվանում են ջերմաքանակ: Ջերմաքանակը մարմնի ներքին էներգիայի փոփոխությունն է ջերմահաղորդման պրոցեսում: Մարմնի ջերմաստիճանը փոփոխելու համար անհրաժեշտ ջերմաքանակը կախված է մարմնի զանգվածից, ջերմաստիճանի փոփոխությունից և մարմնի նյութի տեսակից: Տաքացման համար այդ ջերմաքանակը մարմնին է հաղորդում շրջապատից, իսկ սառչելիս մարմինն ինքն է շրջապատին ջերմաքանակ տալիս:

×