Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Erchimt suvilahui 2018-12-15

192 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mongolia

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Erchimt suvilahui 2018-12-15

 1. 1. Эрчимт эмчилгээний сувилахуйн мэргэшүүлэх сургалтын төгсөлтийн шалгалтын жишиг сорил Түлхүүр: 1. 1,2,3 зөв – А 2. 1,3 зөв – В 4. 2,4 зөв - D 3. 4 зөв – С 5. Бүгд зөв бол – Е 1. Яаралтай тусламжийн ажилчид гүйцэтгэх ажлууд: 1. Өвчтөний байдлыг “ газар дээр” нь тогтворжуулах /тээвэрлэх бололцоотой болгох/ 2. Тээвэрлэх үед тусламж үзүүлэх 3. Анхан шатны юмуу төрөлжсөн эмнэлэгтэй холбоо барих 4. Яаралтай шинжилгээнд цус, бусад материал авч хадгалах 2. Яаралтай тусламжинд ашиглах хэрэгслүүд: 1. Ууршуулж мэдээгүйжүүлэх бодис ашиглаж болох аппарат 2. Шахсан хийтэй бортрууд 3. Нүүрсхүчлийн хийн монитор 4. Цахилгаанаар ажиллах төхөөрөмж / дефибриллятор, ЗЦБ, гм/ 3. Хээрийн /гудамжны/ нөхцөлд яаралтай тусламжийн ажилчдад төвөг учруулах гол зүйлс: 1. Цаг хугацаа 2. Орчин нөхцөл 3. Тоног төхөөрөмж дутах 4. Олон хүн цуглаж шуугих 4. Яаралтай тусламжийн өвчтөнийг төрөлжүүлэхэд гол баримтлах үзүүлэлт: 1. Ямар өвчтэй байгаа 2. Өвчлөөд /гэмтээд удсан/ 3. Өвчтөний харъалал /хаяг/ 4. Тусламж хэр яаралтай үзүүлэх шаардлагатай байгаа 5. Төлбөрийн чадвар 5. Нэн яаралтай тусламж үзүүлэх шаардлагатай өвчтөн: 1. Амьсгал бүтсэн, зогссон 2. Цусны эхгэлт зогссон 3. Бүх бие хамарсан таталтай 4. Цус их алдаж буй 5. Шок 6. Амьсгалын процесс нь: 1. Цээж тэлэхэд амьсгал гаргалт үүснэ 2. Амьсгал авахад өрц хавирганы завсрын булчин сулрана 3. Амьсгал гаргалт нь булчин агших идэвхитэй үйлдэлээр гүйцэтгэгдэнэ 4. Амвсгал бол биеийн хийн солилцооны анхны алхам мөн 5. Дээрх бүгд зөв 7. Хүний амьсгалын зохицуулга 1. Амьсгал зохицуулах төв тархины гадарт байрлана 2. Амьсгал зохицуулах гол цочруулагч нь нүүрсхүчлийн хийн өтгөрөл юм 3. Амьсгалын төвд хүчилтөрөгч хомсдол цочруулах гол нөлөө үзүүлнэ 4. Захын судасны хемо авуурууд амьсгалын хоёрдогч цочрууулын үүрэгтэй 8. Яаралтай тусламж, эрчимт эмчилгээний өвчтөнд: 1. Амьсгалын зам бөглөрөх, амьсгалаар явагдах хийн солилцоо хямрах маш элбэг 2. Цус алдсан, шоктой үед амьсгалын байдалд анхаарах нь хоёдогч ач холбогдолтой 3. Хийн солилцоо хямарсан үед эдийн цусан дахь хангамж дагаж хямрах үндэстэй
 2. 2. 4. Хүнд өвчтөнд юуны өмнө аминд голлон заналхийлж буй өвчинд чиглэсэн эмчилгээ хийсний дараа амьсгалын зам чөлөөлөх хэрэгтэй 9. Эрчимт эмчилгээ, яаралтай тусламжийн үед сувилагч нь: 1. Өвчтөний амьсгалын зам чөлөөлөх арга хэмжээг хэний ч зааваргүй гүйцэтгэнэ 2. Амьсгал дэмжих, багаж хэрэгслээр амьсгалын зам чөлөөлөх ажилбарыг зөвхөн эмч гүйцэтгэнэ 3. Тархинд цус харвасан ухаангүй байхад амьсгал чөлөөлөх ажилбар нэн чухал 4. Ухаантай байгаа хүнд өвчтөнд амьсгал хямрах нь ховор байдаг тул анхаарах онц шаардлагагүй 10. “Үхмэл” зай гэдэгнь: 1. Амьсгал гаргалтын эцэст шууд үлдэх хийн эзэлхүүн 2. Ердийн үед амьсгалын эзэлхүүн 1/3 орчим байдаг 3. Ямарч үед нэг хэмжээтэй байдаг тул “Үхмэл” зай гэж нэрэлдэг 4. Уушгины агаар сэлгэлт ихэсвэл “Үхмэл” зай багасна 5. “Үхмэл” зай агаар сэлгэлтээс хамаардаггүй 11. Биеийн хүчил-суурийн байдал: 1. Өөртөө устөрөгч (Н*) нэгдүүлэх чадвартай бүх бодисыг суурь гэнэ 2. Нүүрсхүчлийн хий (CO2) нь хүчил ихэсгэх нөлөөтэй 3. Хүчил суурилаг зүйлсийн харьцаа биед 1:20 хэмжээтэй буюу суурилаг хэсэг давамгай байдаг 4. Хүчил-суурийн байдлыг тодорхойлох гол арга нь цусны хийжилт шинжлэх арга юм 12. Актрапид 100ед/мл-10мл савлагдсан 8ед инсулин нь хэдэн мл инсулины уусмалтай тэнцэх вэ? 1. 0,01 мл 2. 0,02 мл 3. 0,04 мл 4. 0,08 мл 13. Зүрхний архаг дутмагшилтай өвчтаний асаргаа сувилгаанд аль нь чухал вэ? 1. Хэвтрийн дэглэм 2. Толгойн хэсгийг өндөрсгөх 3. Хэрэглэх шингэн болон давсны хэмжээг хязгаарлах 4. Хаванг хянах 5. Хүчилтөрөгч эмчилгээ 14. Ходоод гэдэснээс цус алдаж буй өвчтөнд дараах сувилахуйн тусламж үзүүлнэ 1. Хоол ахиухан идүүлнэ 2. Хэвтрийн дэглэм сахиулна 3. Аюулхай орчим шарлага хийнэ 4. Мөс залгиулна, хоол сойно 5. Ходоод, аюулхай орчим шарлага хийнэ 15. Интубаци тавихад өвдөлт намдаалтаар ямар эмийн бодис хэрэглэдэг вэ. A. Тракриум /Tracrium/ B. Фентанил /Fentanyl/ C. Кетамин /Ketamine/ D. Суксаметазон /Suxamethonium chloride/ 16. Халдвар дамжих замуудыг олно уу 1. Агаар дуслын замаар 2. Хоол боловсруулах замаар 3. Хүрэлцэх замаар 4. Хавьтлын замаар 5. Арьс салстаар
 3. 3. 17. Гурван бүлгийн стандарт ийлдэсний алинд ч наалдах урвал илрээгүй бол энэ хүн хэддүгээр бүлгийн цустай вэ A. OI B. AII C. BIII D. ABIV 18. Нэг, гуравдугаар бүлгийн ийлдэстэй наалдах урвал явагдсан бол энэ хүн хэддүгээр бүлгийн цустай вэ A. OI B. AII C. BIII D. ABIV 19. Гурван бүлгийн цустай гурвуулантай нь наалдах урвал явагдвал энэ хүн хэддүгээр бүлгийн цустай вэ A. OI B. AII C. BIII D. ABIV 20. Өвчтөнд цус сэлбэх үед гарч болзошгүй хүндрэл юу бэ 1. Тохироогүй бүлгийн цус сэлбэсэнээс шоконд орох 2. Хийн эмболи үүсэх 3. Харшлын урвал, анафилаксийн шок 4. Өвчтөний дотор муухайрах 5. Дээрх бүгд зөв 21. Давсагыг нэг удаа угаахдаа хэд дахин угаах вэ A. 2-3 угаана B. Фурациллинаар угаавал 1 удаа угаана C. Угааж буй уусмал өнгөөрөө гартал угаана D. Марганецаар угаавал 2 удаа угаана 22. Ходоод угааж болохгүй эсрэг заалтыг тодорхойлно уу 1. Улаан хоолойн венийн судас өргөссөн тохиолдолд 2. Ходоод улаан хоолойноос цус алдаж байгаа үед 3. Жирэмсний сүүлийн саруудад 4. Эмийн бодисоор хордсон үед 5. Химийн бодисийн хордлогын үед 23. Сэхээн амьдруулах арга хэмжээ үр дүнтэй байвал илрэх шинжийг тэмдэглэнэ үү 1. Хүүхэн хараа өргөсөх 2. Хүүхэн хараа нарийсах 3. Биеийн дулаан буурах 4. Том судсанд лугшилт мэдэгдэх 5. Хүүхэн хараа гэрлийн урвалтай болох 24. Цус юүлэхийн өмнө шалгаж үзэх тохироонуудыг сонгоно уу 1. Резус 2. Хувийн 3. Биологийн 4. Бүлгийн 5. Дээрх бүрд зөв 25. Элэгний хатууралын үед илрэх доорх хүндрэлүүдээс мэс засал хийж болохгүй заалт аль нь вэ A. Улаан хоолойн өргөссөн судаснаас цус алдах B. Ухаан алдсан
 4. 4. C. Хэвлийд чөлөөт шингэн хуримтлагдах D. Цусны бүлэгнэл багассан үед E. Дэлүү томорсон үед 26. Нян судлалын шинжилгээгээр 1 мл шээсэнд нянгийн тоо хэд байхад үрэвсэл сэдэрсэн гэж үзэх вэ A. 100-с дээш B. 106-с дээш C. 1000-с дээш D. 10-с дээш E. 10000-с дээш 27. Насанд хүрсэн аүний артерийн даралтын хэвийн хэмжээг заана уу A. 100/60 B. 140/60 C. 120/60 D. 140/60 E. 90/60 28. Сэхээн амьдруулах тасагт хамаарахгүй үйлдлийг тодорхойлно уу A. Амьсгал зүрх судасны дутагдалаас гаргана B. Эмнэл зүйн үйл оношийг байнгын хяналтанд явуулна C. Гэнэтийн үхлийн үед сэхээн амьдруулах явуулна D. Эрчимт эмчилгээ хийнэ E. Дагалдах өвчин эмгэгийг оношлоно 29. Эмнэлэг хамгаалалын дэглэмийг хэн хамгийн түрүүнд мөрдөх вэ A. Өвчтөн B. Эмнэлэгийн ажилтан C. Өвчтний ар гэр D. Эмч, сувилагч 30. Зохиомол амьсгал нь 1. Өвчтөний амьсгал оруулах, гаргах механик ажлыг орлоно 2. Сайн зохицуулбал амьсгалын бүх физологийн үүргийг орлоно 3. Удаан хугцааны механик амьсгалын үзүүлэлтүүдинэмйг мэргэшсэн эмч сонгон тогтооно 4. Амьсгал оруулах нь идэвхгүй, гаргалт нь идэвхтэй үйлдэл болно 31. Механик амьсгалыг өвчтөнд холбоход 1. Эндотрахеал гуурсаар дамжуулна 2. Хошуувчаар холбож болно 3. Трахеостоми хийх нь мөн нэг арга 4. Хошуувчаар дэмжих ба зохиомол амьсгал хийх нь зохимжгүй 32. Механик амьсгалын зорилго нь 1. Тархины гэмтэлтэй өвчтөнд гипервентиляци хийх 2. Амь тэнссэн өвчтөний амьсгалд зарцуулах эрчмийг хэмнэх 3. Ямар нэг шалтгаанаар механик амьсгал доройтсоныг дэмжих 4. Амьсгалын эрхтэний өвчиний үед нэмэлт хүчилтөрөгч оруулах 33. Удирдлагатай албадмал амьсгал (SIMV)нь 1. Клиникийн практикт голдуу хэргэлэддэг 2. Дэмжих амьсгалах нэг арга хэлбэр юм 3. Голдуу даралтаар зохицуулагдана 4. Амьсгал бүрэн зогссон үед тоиромжтой 34. Үргэлжилсэн даралттхй амьсгал (SPAP) нь өөрөө амьсгалж байгаа өвчтөний уушги шалчийж хүчилтөрөгч дутахаас сэргийлэх амьсгал мөн A. Тийм B. Үгүй
 5. 5. 35. РЕЕР гэдэг нь 1. Үргэлж даралттай амьсгал юм 2. Амьсгал гаргалтын эцэст даралт үлдээнэ 3. Өвчтөний амьсгалын хийг гаргахад дэмждэг 4. Уушгины цулцан шалчийхаас сэргийлнэ 36. Аппаратын механик амьсгалтай өвчтөн хянахад сувилагчийн ажиглах зүйлс 1. Амьсгалын давтамж 2. Аппаратын амьсгалын хэлбэр 3. Амьсгалын эзэлхүүн 4. Өвчтөнд өгч буй хүчилтөрөгч 37. Амьсгалын эзэлхүүн (Vt) гэдэг нь 1. 1 минутанд амьсгалах тоо 2. Амьсгал гаргалтаар гарч буй хийн эзэлхүүн 3. Нэг амьсгалаар авч буй хийн эзэлхүүн 4. Литр, миллитрээр хэмжигдэнэ 5. л/минутаар хэмжигдэнэ 38. Аппаратын амьсгалтай өвчтаний амьсгалын замыг цэвэрлэх, соруулахад 1. Идээрхэг цэр гарч байгаа бол ариун соруулга шаардлагагүй 2. Соруулахын өмнө хэсэг хугацаагаар цэвэр хүчилтөрөгч өгөх хэрэгтэй 3. Амьсгалын замыг цэвэрлэж буй тул SaO2 буурахгүй 4. Соруулалтыг зөвхөн шаардлагатай үед ариун гуурс, бээлийтэйгээр үйлдэнэ 39. Сувилагч ЭЭ-ний өвчтөний хүчилтөрөгч ханамжийг хянахдаа 1. Пульсоксиметрийн датчикийг хуруу юмуу чихэнд холбоно 2. Артерийн судсанд тависан гуурсаар л хянана 3. Хяналтын үед хүчилтөрөгч хяналтын доод хязгаарын анхааруулга заавал тавих хэрэгтэй 4. 100% хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулж буй үед сатурацыг байнга хянах албагүй 40. Амь дэмжлэгийн ангилал 1. Яаралтай 2. Суурь 3. Анхны 4. Лавшруулсан 5. Мэргэжлийн 41. Өвчтөн нас барсан шинжүүд 1. Ухаангүй 2. Хөдөлгөөнгүй 3. Амьсгалгүй 4. Зүрхний агшилтгүй 5. Хамгаалах урвалгүй 42. Хүчилтөрөгчийн дутагдалын тээвэрлэх чадвар хамгийн муутай нь 1. Зүрх 2. Уушги 3. Бөөр 4. Тархи 5. Элэг 43. Тархины үйл ажиллагаа хэдэн минутын дараа дахин сэргэх боломжгүй болох вэ A. 5 минут B. 4-6 минут C. 7 минут D. 4 минут E. 1 минут
 6. 6. 44. Лавшруулсан амь дэмжлэг хэн хийх вэ A. Парамедик B. Скаут C. Эмнэлэгийн яаралтай тусламжийн эмч, мэргэжилтэн D. Аьрагчид, цагдаа, багш нар, хамгаалагчид 45. Амь дэмжлэгийн дараалал A. АВС B. ВАС C. САВ D. ВСА 46. Амьсгал шахалт A. 2:30 B. 2:15 C. 1:5 D. 1:30 47. Цэртэй ханиаж буй өвчтөнийг ямар байрлалд хэвтүүлэх вэ 1. Дээшээ харуулан дэргүй хэвтүүлнэ 2. Өндөр дэртэй хэвтүүлнэ 3. Хагас суугаа байрлалд хэвтүүлэх 4. Гударган харуулж хэвтүүлнэ 5. Хоёр хөлийг нугалж хэвтүүлнэ 48. Сэхээн амьдруулах лавшруулсан арга хэмжээнд орох зүйлс 1. Амьсгалыг тогтвортой дэмжих 2. Судсанд гуурс тавьж эмчилгээ хийх 3. Дефибриляци хийх 4. Сэхээсний дараах ойрын үеийн сувилгаа 49.Анхны болон элементар сэхээн амьдруулах арга хэмжээг хэзээ эхлүүлэх вэ 1. Ухаангүй, хөдхлгөөнгүй бүх өвчтөнд 2. Гүрээний артерид лугшилт мэдрэгдэхгүй, цусны даралтгүй 3. Зүрхний цочмог хэм алдалтай өвчтөнд 4. Ховдлын жирвэлзэлтэй, пульсгүй 5. Дуудах, цочрооход хариултгүй байгаа өвчтөнд 50. Дефибриляцыг: 1. Заавал эмнэлэгийн нөхцөлд хийнэ 2. Зүрх шахах үйлдэлээс өмнө дефибриляци хийж болно 3. Зүрхний цахилгаан бичлэг хийж нотолсны дараа хийнэ 4. Эрчимт эмчилгээний сувилагч гүйцэтгэж болно 5. Эмчийн хяналтгүй хийхгүй 51. Аппаратын амьсгалтай өвчтөнтэй харилцах 1. Ямагт ухаангүй байх тул харилцах боломж байдаггүй 2. Заавал бичгээр харилцана 3. Командалж гүйцэтгэх боломж байдаг 4. “за” “тийм” “үгүй” зэрэг дохиогоор хариулж бүх зүйлийг гүйцэтгэх үүрэгтэй 52. Аппаратын амьсгалтай өвчтөнийг гараар амьсгалуулах заалт 1. Амьсгалын аппарат зөв ажиллаж байгаа эсэх эргэлзээтэй 2. Механик амьсгалтай байгаа өвчтөнийг хэзээ ч эмчийн зөвшөөрөлгүй гар амьсгалд шилжүүлж болохгүй 3. Амьсгалын замд саад учирсан сэжигтэй үед шалтгааныг тодорхойлох ажилбар, үзлэгийн үед 4. Байнгын хүчилтөрөгчийн хангамж хэт ихэссэн үед 53. Артерийн даралтыг цустай “шууд” аргаар тодорхойлоход ямар артери ашиглах вэ
 7. 7. 1. Өнгөц байдаг тул гүрээний артери 2. Гуяны артери 3. Тэмтрэгдэж байгаа аль ч артери ашиглаж болно 4. Шууны артери 54. Амьсгалын гол үүргүүд 1. Нүүрсхүчил гаргах, эсвэл хуримтлуулах замаар хүчил суурийн тэнцвэр зохицуулах 2. Санаа алдах, эвшээх зэргээр сэтгэл санаа, биеийн байдлыг илэрхийлэх 3. Дулаан ба шингэний зохицуулгад оролцох биед хүчилтөрөгч оруулах, нүүрсхүчил зохицуулах 4. Биед хүчилтөрөгч оруулах, нүүрсхүчил зайлуулах 55. Улаан хоолойн вен дарах хаймсууртай өвчтөн сувилахад 1. Шүлс, салстыг үргэлж соруулж цэвэрлэж байх 2. Ходоодонд байгаа баллоныг үе үе суллаж амраах 3. Хаймсуур дээш доош гулгахаас сэргийлж үргэлж хянах бэхлэх 4. Үргэлж унтуулж механик амьсгал хийх 56. цусны хувийн тохироо 1. Сувилагч хувийн тохироо үзэж, цус сэлбэнэ 2. Хувийн тохироо үзэхэд өвчтөний сийвэн юмуу ийлдэс хэрэгтэй 3. Өвчтөний цусыг донорын цустай хольж тохироо үздэггүй 4. Ижил бүлгийн цус сэлбэхэд хувийн тохироо үзэх шаардлагаггүй 57. Харшлийн (анафилаксийн) шокийн тухайд 1. Урд хэрэглэж байсан эм (антибиотик) дахин хийхэд харшил үүсч шок болно 2. Урд хэрэглэж байгаагүй эмэнд ч мөн ийм урвал гарч болно 3. Эм, тариа хийсний дараахан амьсгал боогдох шинж гарна 4. Цусны даралт гэнэт унах шинж гарна 58. Могойд хатгуулсан хүнд ямар тусламж үзүүлэх вэ 1. Аль болох хурдан эмнэлэгт хүргэнэ 2. Өнгөц хураагуур, тунгалагийн судас дарахуйц сулавтар боолтон чангалуурыг хазуулсан газраас дээгүүр тавина 3. АД буурч шок болвол шингэн сэлбэнэ 4. Мөсөн жин удаан хугцаагаар тавина 5. Халуун жин тавина 59. Химийн бодисийн хордлогын үед дараах шинжилгээнүүдийг хийнэ 1. ЦЕШ 2. Биохимийн шинжилгээ 3. Ходоодны агуулагдахууны шинжилгээ 4. КТГ шинжилгээ хийнэ 5. Яаралтай ходоод дурандана 60. Харшилын (анафилаксийн) шокийн тухайд 1. Урд хэрэглэж байсан эм (антибиотик) дахин хийхэд харшил үүсч шок болно 2. Урд хэрэглэж байгаагүй эмэнд ч мөн ийм урвал гарч болно 3. Эм, тариа хийсний дараахан амьсгал боогдох шинж гарна 4. Цусны даралт гэнэт унах шинж гарна 61. Эм ууж хордсон эхний үед арга хэмжээнд 1. Ходоод угаах 2. Бөөлжүүлэх 3. Идэвхжүүлсэн нүүрс уулгах 4. Туулгах эм өгөх 5. Эрт үеийн гемодиализ хийх 62. Ямар тохиолдолд судасны лугшилтын тоо зүрхний цохилтын тооноос цөөн байдаг вэ. A. Цусны даралт багадсан үед
 8. 8. B. Цусны даралт ихэдсэн үед C. Зүрхний хэм алдагдалын үед D. Биеийн эсргүүцэл суларсан үед 63. Уушгины сүрьеэгийн шинжид орохгүй шинж 1. Цэр ихтэй ханиах 2. Шөнө орондоо хөлрөх 3. Бие сулдах 4. Чагнахад уушгинд их хэржигүүр сонсогдох 64. Тэжээлийн хаймсуур судсанд зөв тавигдсан эсэхийг шалгах 1. Ханиахгүй бол ходоодонд орсон байх ёстой 2. Хаймсуураар хий шахаж чагнах 3. Соруулж шалгахад ходоодны агуулагдахуун гарах 4. Рентгенд харж шалгаж болно 65. Хаймсуураар хооллож байгаа үед өвчтөн суулгадаг нь 1. Хооллох холимогийг бүлээсгэлгүй тасалгааны дулаантай хийсэн 2. Хэт их хоол хийсэн 3. Хооллолтоор халдвар оруулсан 4. Сийвэндээ уураг багатай хүнд их өтгөрөлтэй тэжээл хийх 66. Хаймсуураар хооллож байгаа үед 1. Хооллолт бүрийн өмнө урд хийсэн холимогоос ходоодонд байгаа хэмжээг соруулж шалгах 2. Хооллолт хийсний дараа 30-50 мл шингэн хийж хаймсуурыг хаах 3. Хийж байгаа ба гарсан шингэний тооцоог нямбай хийх 4. Уух хуурай эмийг нунтаглаж хаймсуураар хийж болно 67. Эмнэлэгт эмчлүүлж байгааөвчтөнд нэмэлт халдвар орох эрсдэл 1. Хүнд өвчин, эмтэлтэй хүмүүсийн дархлаа суларсан, халдварт өртөмтгий байх нь элбэг 2. Өргөн хүрээтэй антибиотикоор эмчилж байгаа үед нэмэлт халдвар орох эрсдэл бага 3. Нэг голомтот халдвар бүхий өвчтөнд өөрт нь нөгөө хэсэгт халдвар үүсэх осол байдаг 4. Өөрөөсөө өөртөө халдвар үүснэ гэсэн ойлголт байхгүй 68. Эмнэлэгт нэмэлт халдвар авах эрсдэлтэй өвчтөнүүд 1. Диабет 2. Цусны даралт ихссэх өвчин 3. Бөөрний дутмагшил 4. Уушгины архаг өвчин 69. Халдвар үжилтэй өвчтөнд авах шинжилгээ 1. Цусны нян өсгөвөрийн сорьц эмчилгээ эхлэхийн өмнө авна 2. Нянгын сорьц авахгүйгээр сэхээн амьдруулах арга хэмжээ эхлэхгүй 3. Үжилтэй өвчтөний 50 хүртэл хувьд халдварын үүсгэгч тодорхойлогдохгүй байх магдлалтай 4. Цусны өсгөвөрийн сорилын хариу гарахаас өмнө антибиотикоор эмчлэж эхлэх нь буруу 70. Халдвараас хамгаалах ач холбогдол 1. Нэг өвтөнөөс нөгөөд өвчин халдахаас сэргийлэх 2. Өвчтөнөөс сувилагч халдвар авахаас хамгаалах 3. Сувилагчаас өвчтөнд халдвар орохоос сэргийлэх 4. Халдвартай өвчтөнөөс эргэн тойрон нянгаар бохирдохоос сэргийлэх 71. Эмнэлэг дотор өвчтөнд халдвар дамжих гол зам 1. Тасалгааны агаар 2. Эмнэлэгийн хана, шал бохир байх 3. Гаднаас ирж буй өвчтөний гэр бүлийн хүмүүс 4. Сувилагчийн гар 5. Аппарат хэрэглэлийн бохирдол
 9. 9. 72. Өвчтөний цусны эргэлт зогсох шалтгааныг за 1. Зүрх агшилтгүй 2. Ховдлын тахикарди 3. Ховдлын жирвэлзэл 4. Тосгуурын жирвэлзэл 5. Тосгуурын ховдлын хөндлөн бүрэн хориг 73. Дефибриляцыг: 1. Заавал эмнэлэгийн нөхцөлд хийнэ 2. Зүрх шахах үйлдэлээс өмнө дефибриляци хийж болно 3. Зүрхний цахилгаан бичлэг хийж нотолсны дараа хийнэ 4. Эрчимт эмчилгээний сувилагч гүйцэтгэж болно 5. Эмчийн хяналтгүй хийхгүй 74. Зохиомол амьсгал нь 1. Өвчтөний амьсгал оруулах, гаргах механик ажлыг орлоно 2. Сайн зохицуулбал амьсгалын бүх физологийн үүргийг орлоно 3. Удаан хугцааны механик амьсгалын үзүүлэлтүүдинэмйг мэргэшсэн эмч сонгон тогтооно 4. Амьсгал оруулах нь идэвхгүй, гаргалт нь идэвхтэй үйлдэл болно 75. Fio гэдэг нь 1. Литрээр хэмжигдэх үзүүлэлт 2. лмин-аар хэмжигдэнэ 3. өвчтөний хүчилтөрөгч хангамж 4. өвчтөнд өгч буй хүчилтөрөгчийн эзэлхүүн хувь 5. Аппаратаар өгч буй хүчилтөрөгчийн урсгал 76. Артерийн систолын даралт гэдэг нь 1. Зүрх агшиж байхад зүрхэнд үүсэх хамгийн өндөр даралт 2. Зүүн ховдолын агшилтын үеийн хамгийн өндөр даралт 3. Аль ч аргаар хэмжихэд гардаг хамгийн өндөр даралт 4. Хоёр ховдлын зэрэг агшилтаас гардаг хамгийн өндөр даралт 77. Шинэ хөлдөөсөн сийвэн сэлбэх гол зорилгыг дурьдана муу A. Цус бүлэгнэхээс сэргийлэх B. Цус бүлэгнэлтийг сайжруулах C. Эргэлдэх цусны эзэлхүүн ихэсгэх D. Цусны түгмэл бүлэгнэлтийг бууруулах E. Цусны түгмэл бүлэгнэлтийг ихэсгэх 78. Судсан дотор даралт хэмжих нь 1. Хийлэх манжатаар хэжсэнээс илүү нарийвчлалтай 2. Судас нарийсгах эмийн нөлөө, үр дүнг илэрхийлнэ 3. Энэ хэмжилтээр систолын даралт^80 мм болоход шок болсон гэнэ 4. Шууд хэмжилт илүү үзүүлдэг тул 100 мм бол шок гэнэ 5. Алдаатай хэмжилт их гардаг талтай 79. Төвийн венийн даралт үзэхэд гуухсны үзүүр хаана байж болох бэ 1. Зүрхний баруун тосгуурт 2. Гүрээний вен 3. Дээд хөндийн венэд 4. Эгэм доорх венэд 5. Эдгээр бүгдэд 80.Төв венийн даралт юуг үзүүлдэг вэ 1. Цусны эзэлхүүний хэлбэлзэл 2. Хийж буй шингэний хурд тохируулах байдал 3. Баруун тосгуур, баруун ховдолын ажиллагаа 4. Зүрхний ажиллагааны чадавхи
 10. 10. 5. Судас нарийсгах эмийн үйлчлэл 81. Шүлтээр хордсон үед ямар уусмалаар ходоодыг угаах вэ A. Буцалсан ус B. Нэмбэгний хүчлийн уусмалаар C. Содын уусмал D. Фурациллины уусмал 82. Давсаг угаахад ямар хүндрэл гарч болох вэ 1. Шээлгүүр тавьж чадахгүй байх 2. Өгсөх замын халдвар 3. Шээсний сүв нарийн байх 4. Давсаг, шээсний сүвийг гэмтээх 5. Давсаг чинэрч өвдөх 83. Зүрхний цочмог хэм алдалт гарахад сувилагч юу бэлтгэх вэ 1. Амь тэтгэх лавшруулсан арга хэмжээ хийхэд бэлтгэх 2. Дефибрилятор 3. Зохиомол сэдээгч бэлтгэх 4. Эмчийн заавар хүлээж ажиллана 84. Ямар тохиолдолд судасны лугшилтын тоо зүрхний цохилтын тооноос цөөн байдаг вэ. A. Цусны даралт багадсан үед B. Цусны даралт ихэдсэн үед C. Зүрхний хэм алдагдалын үед D. Биеийн эсргүүцэл суларсан үед 85. Ухаангүй өвчтөнг сувилахуйн ямар хэмжүүрээр оношлох вэ A. Асуумжийн аргаар B. Ажиглалтын аргаар C. Глазгогийн аргаар D. КТГ E. Лаборторын аргаар 86. Цус харвалтын үед яаралтай ямар шинжилгээ хийх вэ A. Тархины цахилгаан бичлэг B. Нугасны ус авах C. Рентген зураг D. Цээж гэрэлд харах E. Цусны бүлэгнэлтийн шинжилгээ 87. Ямар ходоодыг энгийн аргаар угааж болохгүй вэ A. Түлэх үйлдэл бүхий химийн бодисоор хордсон үед B. Эмийн бодисийн хордлогын үед C. Химийн бодисийн хордлогын үед D. Хоолны хордлогын үед 88. Судсанд тарилга хийх талбайг нэрлэнэ үү 1. Тохойн өмнөх венийн судас 2. Шагайн вен 3. Гарын шууны вен 4. Гарын шууны артери 5. Тохойн өмнөх артерийн судас 89. Судсанд тарилга хийхэд гарах технилогийн хүндрэл юу вэ A. Буглаа үүсэх B. Судас хагарах C. Эмийн бодисийг шалгалгүй хийх D. Өвчтөнд хариу урвал өгөх 90. Цусанд ямар бодис ихэссэнээс арьсны шарлалт үүсдэг вэ
 11. 11. A. Билирубин B. Холестрин C. Амилаза D. Трансаминаза 91. Эмнэлэгийн мэргэжилтэн үйлчлүүлэгч, нийгэмтэй болон өөр хоорондоо харилцахад баримтлах зарчимыг юу гэж нэрэлдэг вэ A. Эмнэлэгийн мэргэжилтэний ёс зүйн горим B. Эмнэлэгийн мэргэжилтэний ёс зүйн хэм хэмжээ C. Эмнэлэгийн мэргэжилтэний харилцаа D. Эмнэлэгийн мэргэжилтэний зарчим 92. Эрүүл мэндийг дэмжих үйл ажиллагааг чиглүүлэх оновчтой байдлыг нэрлэнэ үү. A. Хувь хүнд B. Бие хүнд C. Хамт олонд D. Улс нийгэмд E. Гэр бүлд 93. Эмнэлэгийн ёс зүйн хороо нь хамтын удирдлагын байгуулга бөгөөд үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь юу вэ A. Хурал B. Ёс зүйн салбар хорооны өдөр тутамын тасралтгүй үйл ажиллагаа C. Ёс зүйн салбар хорооны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө D. Ёс зүйн салбар хорооны жилийн үйл ажиллагааны тайлан 94. Ховор тохиолдог өвчнийг эмчлэхэд болон улсын хэмжээгээр харьцангуй бага хэргэлдэг эмийн ямар эм гэдэг вэ A. Ховор эм B. Өнчин эм 95. Хүний бие махбодийн бүтэц үйл ажиллагаа, эмгэг согогийн оношлох, эмчлэх, сэргээн засах, хянах зориулалтаар бүтээгдсэн бие даасан ажиллагаа бүхий зүйлийг юу гэдэг вэ A. Эмнэлэгийн багаж B. Эм C. Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмж D. Эмнэлэгийн хэрэгсэл 96. Тархины үйл ажиллагаа эргэшгүй алдагдаж нас барсан нь тогтоогдсоны дараа хэвийн үйл ажиллагаатай байгаа болон зохих шаардлага хангасан зарим эд, эрхтэнг нь шилжүүлэн суулгах зорилгоор авч болох цогцсыг юу гэдэг вэ A. Амьд донор B. Амьгүй донор 97. Тусгаарлах өрөө, мэс заслын өрөө, төрөх, боолт, тарианы , ариутгалын, лаборатори, амбулториийн ажилбарын, угаалгын, бохирын хэсэг, сэхээн амьдруулах, эрчимт эмчилгээний өрөө, мэс заслын дараах өрөөнүүд цэвэрлэгээний аль бүсэд хамаарагдах вэ A. А бүс B. В бүс C. С бүс D. D бүс 98. Эмнэлэгийн мэргэжилтэн мэргэжлийн үйл ажиллагаандаа мөрдвөл зохих ёс зүйн тогтсон журмыг .........гэнэ A. Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн хэм хэмжээ B. Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүй C. Эмнэлэгийн мэргэжилтний ёс зүйн горим 99. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авахтай холбоотой харилцаанд оролцогч иргэнийг юу гэж нэрлэдэг вэ
 12. 12. A. Үйлчлүүлэгч B. Иргэн C. Өвчтөн D. Ажилтан 100. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуульд заасны дагуу аль даатгуулагчийн даатгалын шимтгэлийг улсын төсвөөс төлөхгүй вэ A. 16 хүртэлх насны хүүхэд B. Тэтгэврээс өөр мөнгөн орлогогүй хүн C. Аж ахуйн нэгж байгууллагын ажилтан D. Хүүхдээ 2 нас Ихэр бол 3 нас хүртэл бойжуулж байгаа эцэг, эх E. Хугацаат цэргийн жинхэнэ албан хаагч Хариу 1. А 2. D 3. A 4. D 5. E 6. E 7. A 8. A 9. A 10.C 11.E 12.C 13.E 14.D 15.B 16.E 17.A 18.B 19.D 20.E 21.C 22.A 23.D 24.E 25.D 26.B 27.C 28.E 29.B 30.A 31.A 32.E 33.C 34.A 35.E 36.E 37.A
 13. 13. 38.D 39.A 40.D 41.E 42.C 43.B 44.C 45.C 46.A 47.C 48.A 49.E 50.E 51.C 52.A 53.E 54.E 55.B 56.D 57.E 58.A 59.A 60.E 61.A 62.C 63.C 64.E 65.A 66.A 67.B 68.E 69.B 70.E 71.E 72.A 73.E 74.A 75.E 76.A 77.D 78.A 79.E 80.D 81.B 82.D 83.E
 14. 14. 84.C 85.C 86.B 87.A 88.A 89.B 90.A 91.A 92.А 93.A 94.B 95.C 96.B 97.A 98.A 99.A 100. C

×