Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Ed esiin tehnikch 2018-12-17

109 Aufrufe

Veröffentlicht am

Mongolia

Veröffentlicht in: Gesundheit & Medizin
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Ed esiin tehnikch 2018-12-17

 1. 1. ЭД, ЭСИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ТЕХНИКЧИЙН ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН СУРГАЛТЫН ТӨГСӨЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН СОРИЛ Нэг болон олон сонголттой тест Тестийн түлхүүр: Тоон дугаартай бол 1, 2, 3 – р хариулт зөв бол А 1 ба 3 – р хариулт зөв бол В 2 ба 4 – р хариулт зөв бол С Зөвхөн 4 – р хариулт зөв бол D Бүгд зөв бол Е Үсгээр дугаартай бол аль нэг үсгийг дугуйлна 1. Лабораторийн биологийн шилэн аяганы ашиглалтыг заана уу? A. Эдийг дамжуулах, зүсмэг будахад B. Урвалж бодис найруулах, будалтын үед C. Будаг урвалж, уусмал хадгалахад D. Зүсмэгийг хөвүүлэн авахад E. Зүсмэг будах болон бюксийн дор тавьж ашиглах 2. Эд эсийн лабораторид хэрэглэдэг тавиур шилний стандарт хэмжээг заана уу? A. 22,5 х 75,5 мм 1,2 мм зузаантай B. 25,5 х 72,5 мм 1,2 мм зузаантай C. 25,5 х 75,5 мм 1,2 мм зузаантай D. 24, 7 х 75,8 мм 1,2мм зузаантай 3. Эд эсийн лабораторийн дотоод дүрэмд юуг заасан байдаг вэ? 1. Лабораторид ажилладаг ажилтан нарын халад биед тохирсон, ханцуй товч буюу бүчтэй байвал зохистой 2. Лаборатори ямар ч үед 180 дулаантай, тоос шороогүй, цэвэр байх ба нарны шууд тусгалтай байна 3. Лабораторийн тасалгаануудын хана цайвар өнгөтэй, шал завсаргүй тэгшхэн байна 4. Хортой буюу галын аюултай бодистой харьцахдаа ил утастай цахилгаан залгуур, хийн шатаагуурыг лабораторийн эрхлэгчийн зөвшөөрөлтэй ашиглаж болно 4. Эд эсийн лабораторид сорьц хүлээн авч бэлтгэх явцыг нэрлэнэ үү? A. Эдийн шинжилгээг хүлээн авч, тулгалт хийж дугаарлан, сорьцыг зүслэгт бэлтгэн, сонгож авсан эдийг эмчийн бичлэгтэй тулган боож авна B. Эдийн шинжилгээг хүлээн авч, тулгалт хийж, дугаарлан материалыг зүслэгт бэлтгэн, эмчийн үзэж, зүсэж авсан бичлэгтэй тулган боож авна C. Эдийн шинжилгээг хүлээн авч, тулгалт хийн бүртгэж дугаарлан, сорьцыг зүслэгт бэлтгэх, сонгосон эдийг эмчийн бичлэгтэй тулган боож авна 5. Эмгэг эд судлалын тодорхойлолтыг заа A. Зөвхөн амьд сорьцын бэлдмэл хийхэд зориулагдсан B. Цогцосын задлан шинжилгээнээс авсан эдийн бэлдмэл хийхэд зориулалттай C. Амьд ахуйн болон задлангийн эдийн шинжилгээний бэлдмэлийг микроскопоор шинжлэх зориулалттай D. Амьд ахуйн болон цогцосны задлан шинжилгээнээс авсан эдэд бичил бэлдмэл хийж зохих багажаар шинжлэн дүгнэлт гаргах
 2. 2. E. Амьд ахуйн болон цогцсын задлан шинжилгээнээс авсан эд, эс шингэнд эдийн, хими биологийн, физик шинжилгээнүүд хийж дүгнэлт гаргах 6. Эд эс судлалын лаборатори нь ямар үйлчилгээгээр хангадаг лаборатори вэ? 1. Хүний биеэ махбодиос өвчнийг оношлох, эмчлэх 2. Урьдчилан сэргийлэх болон эрүүл мэндийн байдалд үнэлгээ өгөх зорилгоор шинжилгээ хийх 3. Судалгааны бүх талын үр дүнг тайлбарлах болон цаашид авах арга хэмжээний талаар зөвлөгөө өгөх 4. Хүний биеэ махбодиос өвчнийг оношлох зорилгоор эдийн шинжилгээ хийх 7. Шинжилгээний өмнөх үйл явцыг заана уу? 1. Шинжилгээ бичиж, өвчтөнг бэлтгэх 2. Анхдагч дээжийг цуглуулж лаборатори руу хүргэх 3. Лаборатори дотор тээвэрлэх 4. Дээжийг хүлээн авч байрлуулах 5. Дээжийг дугаарлах, эмчийн зүслэгт бэлтгэх 8. Шинжилгээний дараах үйл явцыг заана уу? 1. Дүн шинжилгээ хийж, маягтан дээр бичих 2. Дүн шинжилгээ хийж , зөвлөгөө өгөх 3. Хариу олгож илгээхэд бэлтгэх болон дээжийг хадгалах 4. Хариуг олгож гарын үсэг зуруулах 5. Дүн шинжилгээ хийгээд лаборант хариу олгох 9. Хэмжигдэхүүн гэж юуг хэлэх вэ? 1. Тоо, хэмжээ 2. Тоон хэмжээгээр тодорхойлогдсон, тодорхой үзэгдэл 3. Хэлбэр, дүрс, хэмжээ 4. Биет онцлог, төрх хэлбэр 5. мл, мкм, нм хэмжигдэхүүнээр тооцоолох 10. Ажлын байрны орчин нөхцөлд юу орох вэ? 1. Багаж тоног төхөөрөмж, урвалж бодисын хангалт 2. Лабораторийн аюулгүй ажиллагаа 3. Дээжийг лабораторид хүлээн авч, цуглуулах ба түүнтэй харьцах 4. Эд эсийн лабораторийн шинжилгээний жагсаалт, аргачлал 5. Дотоод аудит 6. Лабораторид ажиллагсдын ёс зүйн асуудал 11. Эд эсийн лабораторийн шинжилгээг явуулахад юуг анхаарах вэ? 1. Дээжийг цуглуулах, шинжилгээ хийхэд явуулах орчин нарийвчлалын сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байвал зохино. 2. Дээжийг цуглуулах, шинжилгээ хийх эсвэл хоёуланг нь явуулах орчин нөхцөл нь аливаа хэмжилтийн үр дүн, түүний нарийвчлалын түвшинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байвал зохино. 3. Лабораторийн шинжилгээг хийхдээ зориулалтын бус байранд хийх нь Зохимжтой. 4. Лабораторийн шинжилгээ хийх зориулалтын байр нь шинжилгээг үнэн зөв гүйцэтгэх боломжтойгоор тоноглогдсон байвал зохино. 12. Олон улсын стандартад лабораторийн тоног төхөөрөмж гэж юуг хамруулдаг вэ? A. Тухайн лабораторид зайлшгүй шаардлага бүхий тоног төхөрөмж, багаж хэрэгсэл, урвалж бодисыг тоног төхөөрөмжид хамруулна B. Стандартчлагдсан загвар бүхий тоног төхөөрөмж, урвалж, анализ системийг тоног төхөөрөмжид хамруулна
 3. 3. C. Багаж хэрэгсэл, стандартчилсан загвар, хэрэглэглэхүүн, урвалж бодис, анализ системүүдийг тоног төхөөрөмжид хамруулна 13. Тоног төхөөрөмж ашиглалтын паспортанд ямар зүйлс тусгагдсан байх ёстой вэ? 1. Тоног төхөөрөмжийн нэр, ашиглалтанд орсон өдөр, хүлээж авсан хүний нэр, гарын үсэг, төхөөрөмжийн гэмтэл, техникийн заавар, төрөл, цувралын дугаар, засварын мэдээлэл, өдөр дутмын тэмдэглээ 2. Тоног төхөөрөмжийн нэр, үйлдвэрлэгчийн нэр, цуврал дугаар, харилцах ажилтны утасны дугаар, хүлээн авч ашиглалтанд орсон он, сар, өдөр, хүлээж авах үеийн байдал 3. Тоног төхөөрөмжийн нэр, техникийн заавар, хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, засвар, ашиглалтын цагийн тооцоо, хариуцаж буй хүний гарын үсэг, хяналт хийсэн хүний гарын үсэг, баталгаажуулалтын байдал зэргийг он, сар, өдөртэй нь тэмдэглэнэ 4. Ашиглалтын явцад хэрэгжүүлсэн буюу төлөвлөгдсөн үйл ажиллагаа, тоног төхөөрөмжийн гэмтэл, засварын мэдээлэл, шалгалт, тохиргоо, баталгаажуулалтын байдал зэргийг он, сар, өдөртэй нь тэмдэглэнэ 14. Яагаад гулгагч микротом гэж нэрлэдэг вэ? A. Бэхлэгдсэн хутга нь гулгах замаар зүслэг бэлтгэгддэг учраас B. Бэхлэгдсэн хутга нь холхивч замаар урагшаа, хойшоо гулсах хөдөлгөөнөөр зүсмэг бэлтгэгддэг учраас C. Урагшаа татах хөдөлгөөнөөр зүсмэг бэлтгэгддэг учраас 15. Эргэлтэт микротомын гулгагч микротомоос давуу, ялгаатай тал нь юу вэ? 1. Шаталсан эргэлтийн ажиллагаатай 2. Эргэлтийн хөдөлгөөнөөр зүсэлт хийнэ 3. Эргэлтийн хөдөлгөөний хэсэгт хутга нь хөндлөн байрладаг 4. Зүсмэгийн хэрчим нь хутган дээр үлдэж, эргэлтийн хөдөлгөөний хамгийн өндөр цэг дээр дээж баригч урагшлан дараагийн зүсмэг өмнөх зүсмэгийн хэмжээтэй адил зүсэгдэнэ 5. Эргэлтэт миротом нь гар хүрдтэй байдаг ба энэ нь жигд, нимгэн зүсмэг гаргах давуу талтай 16. Эргэлтэт микротомоор зүслэг хийх зөв горим нь юу вэ? A. Шаардлагатай зузааныг тохируулан зүсэх товчлуурыг ашиглан зүсэлтийг хийх B. Зүсэлт хийх бүрдээ хүрдийг бүрэн эргүүлнэ C. Хүрдийг эхлэх цэгээс дахин эхлэх цэг хүртэл нар зөв эргүүлэх 17. Гулгагч микротомын хутганы тэгш, хотгор, хурц, шаантаг хэлбэрийг яаж ялгах вэ? A. Хутганы уртын хэмжээгээр B. Хутганы үзүүрээр C. Хутганы хажуу талаар 18. Зүсэх товчлуурыг ямар үед ашигладаг вэ? A. Зүслэг хийхийн өмнө энэ товчийг ашиглана B. Зүсэх болон тайрах зузааныг багасгахад ашиглана C. Зүсэх болон тайрах зузааны ихэсгэхэд ашиглана D. Зүсэлтийн тохируулгыг хийхэд ашиглана E. Зүслэгийн төгсгөлд 19. Эдийн автомат усгүйжүүлэх дамжлагын тогтолцооны давуу тал юу вэ? 1. Эдийн бүтцийг хамгаалах дээд зэргийн боломжтой зөөлөн дамжлагын тогтолцоотой
 4. 4. 2. Эдийг бэхжүүлж, усгүйжүүлж, нэвчин шингээлтийг зэрэг гүйцэтгэх хялбар тогтолцоотой 3. Хялбар программчлал нь уян хатан ашиглах боломжийн тогтолцоотой 4. Хялбар программчлалаар гүйцэтгэнэ 20. Усгүйжүүлэх төхөөрөмжийн техникийн үндсэн үзүүлэлтүүдийг заана уу? 1. Цлиндр бүрийн багтаамж 2. Ажиллах хугацааны тохиргоо 3. Цлиндрийн тоо, хэмжээ болон тэдгээрийн багтаамж 4. Температурын тохиргоо 5. Эдийн хамгаалалтын цлиндр 6. Дулааны удирдлага 21. Парафиний химийн шинж чанарыг нэрлэнэ үү? 1. Тасалгааны хэмд хийн төлөвт 2. Тасалгааны төлөвт шингэн төлөвт 3. Цул хэлбэр 4. Холимог хэлбэр 22. Уламжлалт аргаар эдийг лааны тосонд нэвчин шингээх явцыг нэрлэнэ үү? 1. 1 – р саванд 30 минут 2. 2- р саванд 1цаг 30 минут 3. Нийт 2 цаг 30 минут 4. 1 – саванд 60 минут 5. 2 – р саванд 1цаг 20 минут 23. Цутгалтын төхөөрөмжөөр эдийн цутгамаг бэлтгэх явцыг нэрлэнэ үү? 1. Лааны тосонд нэвчсэн эдийг хэвэнд хийж металл саванд тос бэлдэнэ 2. Зориулалтын лааны тос хайлуулагч савнаас цоргоны тусламжтай халуун лааны тосоо хэвэн дэх эдийн дээр юүлнэ 3. Лааны тос хайлуулагчаас цоргоор юүлж хэвэнд цутгаж, царцаан, зүслэгт бэлтгэнэ 4. Төхөөрөмжийнхөлдөөгч хэсэг дээр лааны тосон цутгамгийг царцаан, металл савнаас чөлөөлнө 24. Лааны тосон цутгамгийн иж бүрдэлийн халаагчийн хэсгийг хэдэн хэм хүртэл халаадаг вэ? A. 850 B. 700 C. 500 D. 750 E. 600 25. Өөрөө будагч автомат төхөөрөмж рүү усны урсгал бага орж байвал юуг анхаарах вэ? A. Гал хамгаалагч шатсан B. Усны оролт бөглөрсөн C. Савны мэдрэгч эвдэрсэн D. Тоосны торыг цэвэрлэх E. Мэдрэгчийг хэмжих 26. Эд эсийн лабораторийн ажлын чанар, үр дүн юунаас шууд хамааралтай байдаг вэ? 1. Багаж тоног төхөөрөмжөөс 2. Лабораторийн зориулалтын ширээнээс 3. Лаборантын ажлын дадлага, туршлагаас 4. Ажлын байрны зохион байгуулалт байрнаас
 5. 5. 5. Урвалж бодисын хангалтаас 27. Бэхжүүлэлт нь эд эсийн тогтвортой байдлыг ямар нөхцлөөр хангадаг вэ? 1. Эсийн бүтцийг эвддэг уураг задлагч ферментийг идэвхигүйжүүлнэ 2. Молекул түвшинд эд эсийн бүтцийг өөрчилдөг 3. Бүтэц алдаглахаас хамгаалдаг 4. Дотоод биомолекулыг идэвхижүүлнэ 5. Бичил биет үржих нөхцлийг бүрдүүлнэ 28. Бид практикт түгээмэл ямар бэхжүүлэх арга хэрэглэддэг вэ? A. Халаан бэхжүүлэх B. Нэвчүүлэн бэхжүүлэх C. Шүршин цацаж бэхжүүлэх 29 . Альдегидын төрлийн бэхжүүлэгч уусмалд ямар бодисууд ордог вэ? 1. Метанол 2. Формальдегид 3. Глутаминий хүчил 4. Глутаральдегид 5. 2 хромт бэхжүүлэгч 30. Буруу бэхжүүлэлтийн улмаас хэт нягтарч, хатуурсан эдийн гаж нөлөөг яаж арилгах вэ? A. 1% давсны уусмалд 7 хоног байлгах B. 1% азот хүчлийн нимбэгний уусмалд 2 долоо хоног байлгах C. 5% аммиакийн уусмалд 4 цаг байлгах D. 70% этилийн спиртэнд 5 минутаас 4 цаг байлгах 31. Формалины бэхжүүлэлтийн үед бэлдмэл дотор хар хүрэн өнгийн нөсөө үүсдэг үүнийг яаж арилгах вэ? 1. 1% хүчлийн уусмалд 20 минутаас 2 цаг 2. 1 - 5% аммиакийн уусмалд 5 минутаас 4 цаг 3. 1- 5% карболийн уусмалд 5 минутаас 2 цаг 4. 70% спиртийн уусмалд 5 минутаас 4 цаг 5. 96% спиртийн уусмалд 5 минутаас 4 цаг 32. Глутаральдегидын формальдегидаас ялгаатай тал нь юу вэ? 1. Том молекулт бүтэцтэй 2. Эдийн гүнд нэвчин шингэх чадвар сул 3. Жижиг эдийг бэхжүүлэхэд хэрэглэдэг 4. Түргэн хугацаанд бэхжүүлдэг 5. Жижиг эдэд маш сайн нэвчин шингэдэг 33. Глутаральдегидын бэхжүүлэлтийн механизм юу вэ? А. Хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлэгч нь эд дэх уургуудын хооронд химийн ковалент холбоос үүсгэн урт болон 2 альдегид бүлгүүд нь гүүр үүсгэж уургийн алслагдсан молекулуудыг холбодог В. Хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлэгч нь эд дэх уургуудын хооронд химийн ковалент холбоо үүсгэн урт гинжин бүлгүүд алслагдсан молекулуудыг 2 альдегид бүлгүүд гинжин холбоо үүсгэн холбодог С. Хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлэгч нь эд дэх уургуудын хооронд урт болон 2 альдегид бүлгүүд нь гинжин гүүр үүсгэж уургийн алслагдсан молекулуудыг холбодог 34. Хурдан бэхжүүлэгч спиртийн төрлийн бэхжүүлэлтийн механизм юу вэ? А. Хурдан бэхжүүлэгч нь уургийн молекулын бат бөх чанарыг дээшлүүлж, усанд тэсвэртэй холбоосыг үүсгэдэг В. Хурдан бэхжүүлэгч нь уургийн молекулын бат бөх гинжин холбоосыг
 6. 6. тасалж усанд тэсвэргүй чанарыг үүсгэдэг С. Хурдан бэхжүүлэгч нь уургийн молекулын уусагч чанарыг бууруулж усанд тэсвэргүй холбоосыг тасалдаг D. Хурдан бэхжүүлэгч нь уургийн молекулын уусгагч чанарыг багасгаж усанд тэсвэртэй чанарыг бууруулдаг 35. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгчийн давуу тал юу вэ? 1. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгч нь гистохимийн шинжилгээнд тохиромжгүй ба бусад төрлийн бэхжүүлэгчид хялбар уусамтгай салс, гликоген, төмөр, кальци зэрэг бодисын бүтцийг сул хадгалдаг. 2. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгч нь хөлдүү дээж материал болон нялцгар эдийг бэхжүүлэхэд ашигладаг ба гистохимийн шинжилгээнд илүү тохиромжтой ба бусад уусмалд хялбар уусамтгай салс, гликоген, төмөр, кальци зэрэг бодисын бүтцийг сайн хадгалдаг. 3. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгч нь хөлдүү дээж материал болон нялцгар эдийг бэхжүүлэхэд ашигладаг ба эдийн усыг хурдан татаж эсийг хорчийлгох нөлөөтэй учраас эд судлалын шинжилгээнд ховор ашигладаг. 4. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгч нь хөлдүү дээж материал болон нялцгар эдийг бэхжүүлэхэд ашигладаг ба гистохимийн шинжилгээнд илүү тохиромжтой буюу эдийн усыг хурдан хугацаанд татаж эсийг хорчийлгох, өөх, гемоглобиныг хайлуулан уусгах сөрөг нөлөө үзүүлэх боловч эд судлалын практикт өргөн хэрэглэдэг. 5. Этилийн спиртэн бэхжүүлэгч нь гистохимийн шинжилгээнд тохиромжтой ба бусад төрлийн бэхжүүлэгчид хялбар уусамтгай салс, гликоген, төмөр, кальци зэрэг бодисын бүтцийг сул хадгалдаг. 36. Этилийн спиртийн томъёог олно уу? A. ( C5H8O )2 B. ( C2H5OH ) C. ( CH4O ) D. ( C6H3N3O7 ) 37. Метилийн спиртийн химийн шинж чанарыг заана уу? A. Метилийн спирт нь ус эфир, этилийн спирт, бусад органик нэгдэлтэй сайн холилддоггүй. B. Метилийн спирт нь хольцоосоо хамаарч эвгүй үнэргүй, молекулууд өөр хоорондоо хос гинжин холбоогоор холбогдохоос гадна устөрөгчийн ковалент холбоо үүсгэх чадвартай C. Спиртийн молекулууд өөр хоорондоо хос гинжин холбоогоор холбогдохоос гадна устөрөгчийн ковалент холбоо үүсгэх чадвартай D. Спиртийн молекулууд өөр хоорондоо устөрөгчийн холбоогоор холбогдохоос гадна усны молекулуудтай устөрөгчийн холбоо үүсгэх чадвартай, устай холилдох чадвар муу E. Метилийн спирт нь ус эфир, этилийн спирт, бусад органик нэгдэлтэй сайн холилддог ба устөрөгчийн холбоогоор холбогдохоос гадна усны молекулуудтай устөрөгчийн холбоо үүсгэх чадвартай байдаг 38. Спирт нь ямар шинжийг агуулдаг вэ? A. Спирт нь хүчиллэг шинжийг агуулдаг B. Спирт нь суурилаг шинжийг агуулдаг C. Спирт нь холимог шинжийг агуулдаг D. Спирт нь сул хүчиллэг шинжийг агуулдаг E. Спиртнь сул суурилаг шинжийг агуулдаг 39. Анхдагч ба хоердогч спиртийн кетон үүсгэх механизмыг заана уу?
 7. 7. A. Анхдагч ба хоёрдогч спиртүүд тохирох хүчлийн тусламжтайгаар задарч исэлдэж альдегид болон кетон үүсгэдэг B. Анхдагч ба хоёрдогч спиртүүд тохирох холбоосын тусламжтай холбогдон исэлдэж альдегид болон кетон үүсгэдэг C. Анхдагч ба хоёрдогч спиртүүд тохирох энзимийн тусламжтай исэлдэж альдегид болон кетон үүсгэдэг 40. Исэлдүүлэн бэхжүүлэгч уусмалуудыг нэрлэнэ үү? 1. Пикриний хүчил 2. Мөнгөн ус 3. Глутаминий хүчил 4. Ацетон 5. Метанол 41. Исэлдүүлэн бэхжүүлэгчийн механизмыг тайлбарлана уу? А. Исэлдүүлэн бэхжүүлэгч нь эдийн бүтцийг тогтворжуулж хөндлөн холбоосыг бий болгосноор уургийн ба бусад биомолекулуудын гинжин урвалд орж эдийн бүтцийг тогтвортой хадгалдаг. B. Исэлдүүлэн бэхжүүлэгч нь эдийн бүтцийг нягтруулж хөндлөн холбоосыг уургийн ба бусад биомолекулуудын тасралтгүй урвалд орж бүтцийг сулруулдаг С. Исэлдүүлэн бэхжүүлэгч нь исэлдэлтийн ферментүүдийг хориглон исэлдэх үйл явцыг удаашруулан, эдийг гипоксид хүргэж солилцооны хүнд ацидоз үүсгэнэ 42. Нийлмэл бэхжүүлэгч уусмалын давуу тал нь юу вэ? A . Эдийг удаан хадгалахад эдийн хатуурал, эвдрэл болох нь бага, формалины нөсөө үүсгэдэггүй давуу талтай B. Эдийг хатууруулж, удаан хадгалах нөхцөлийг бүрдүүлдэг давуу талтай C. Эдийг муутгаж ялзрахаас сэргийлэх, эдийн бүтцийг амьд ахуй үеийнхтэй төстэй байдлаар хадгалах давуу талтай D. Эдийг бүх талаас нь нэвчин шингээх давуу талтай 43. Буэни бэхжүүлэгч уусмалын найрлаганд ямар бодис ордог вэ? 1. Пикриний ханасан уусмал 2. Формальдегид 3. Мөсөн цууны хүчил 4. Хлорформ 5. Спирт 44. Өнгө ялгаруулагч уусмалын нэрийг заана уу? 1. Хлорт төмрийн хүчлийн уусмал 2. Лити карбонатын уусмал 3. Спирт давсны хүчлийн уусмал 4. Карбонат натри, магни сульфатын уусмал 5. Аммони шүвтэрийн уусмал 45. Хөхрүүлэгч уусмалын нэрийг заана уу? 1. Магни сульфат – бикарбонат натрийн уусмал 2. Аммони шүвтэрийн уусмал 3. Лити карбонатын уусмал 4. Цууныхүчлийн уусмал 5. Давсны хүчлийн уусмал 46. Цавуурхаг ширхэг илрүүлэх 3хромт Массоны будгийн аргын үр дүнг нэрлэнэ үү? А. Цавуурхаг ширхэг улаан ягаан, бөөм хөхөөр, булчин, сийвэн, кератин
 8. 8. шараар будагдана В. Цавуурхаг ширхэг хөхөөр, бөөм хар хөх, булчин, сийвэн, кератин улаанаар будагдана С. Цавуурхаг ширхэг хөх, бөөм хар, булчин, сийвэн, кератин улаанаар будагдана D. Цавуурхаг ширхэг бор хүрэн, бөөм хар хөхөөр, булчин, сийвэн, кератин улбар шар будагдана 47. Кальцийг илрүүлэх Алзарин улаан будгийн үр дүнгийн эерэг хяналтыг яаж хийх вэ? 1. Хулганын үр хөврөлийн эдээс зүсмэг бэлтгэн будгийн үр дүнг баталгаажуулна 2. Тархины эдээс зүсмэг бэлтгэн будгийн үр дүнг баталгаажуулна 3. Ходоодны эмгэгтэй эдээс зүсмэг бэлтгэн будгийн үр дүнг баталгаажуулна. 4. Зүрхний эмгэгтэй эдээс зүсмэг бэлтгэн будгийн үр дүнг баталгаажуулна 5. Бөөрний эмгэгтэй эдээс зүсмэг бэлтгэн будгийн үр дүнг баталгаажуулна 48. Фибрин илрүүлэх будгийн аргуудын үр дүнд эерэг хяналт хийх А. Мухар олгой, гялтантасын эмгэг өөрчлөлттэй эдээс зүсмэг бэлтгэх В. Дэлүү, бөөр, зүрхний эмгэгтэй эдээс зүсмэг бэлтгэх С. Бамбайн булчирхайн эмгэгээс зүсмэг бэлтгэх D. Умайн хөндийн хусамаас зүсмэг бэлтгэх E. Арьснаас зүсмэг бэлтгэх 49. Амилойд илрүүлэх будгийн үр дүнгийн эерэг хяналтыг яаж хийх вэ? 1. Бодисын солилцооны эмгэгийн үед 2. Дэлүүний өөрчлөлтийн үед 3. Зүрх, бөөрний өөрчлөлтөөс 4. Бамбай булчирхайнаас 5. нойр булчирхайнаас зүсмэг бэлтгэх 50. Харрисын гематоксилины будагт ямар бодис ордог вэ? 1. Мөнгөн усны исэл 2. Иодит хүчил 3. мөсөн цууны хүчил 4. Хлоралгидрат 5. Нимбэгний хүчил Уялдуулан хамаарлыг олох тест 51. Зүсэлтийн явцад микротомын гарны эргэлтийн үед хутганы ирмэгт цутгамаг цохигдон хагарах алдааг уялдуулан алдааг засах хамаарлыг олно уу? 1. Хутганы ир өөтэй байх a. Эдийг зөөлрүүлэх 2. Эд нь хатуу b. Өнцгийг тохируулах 3. Хэт хатуу лааны тос хэрэглэснээс c. Хутгыг солих 4. Хутганы өнцгийн зай тохироогүй d. Лааны тосыг зөөлрүүлэх эсвэл шинэ хутгаар зүсэх A. 1b, 2a, 3d, 4c B. 1c, 2b, 3d, 4a C. 1d, 2a, 3c, 4b D. 1c, 2a, 3d, 4b 52. Эрлихийн гематоксилины найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу?
 9. 9. 1. Гематоксилин a. 100мл 2. Мөсөн цууны хүчил b. 15гр 3. Хөнгөн цагаан калийн цүр c. 2гр 4. 100% спирт d. 10мл 5. Нэрмэл ус e. 100мл 6. Глицерин l. 100мл A. 1c, 2I, 3b, 4a, 5e, 6d B. 1c, 2a, 3b, 4d, 5e, 6l C. 1b, 2d, 3c, 4a, 5e, 6l D. 1c, 2e, 3b, 4a, 5d, 6l E. 1I, 2d, 3b, 4a, 5e, 6c F. 1c, 2d, 3b, 4a, 5e, 6l 53. Хөхрүүлэгч уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Аммони шүвтэр a. 1.54 гр 2. Лити карбонат b. 2 мл 3. Нэрмэл ус c. 100 мл A. 1a, 2b, 3c B. 1b, 2c, 3a C. 1b, 2a, 3c 54. Фосфорвольфрамын хүчлийн гематоксилины будгийн кали мангани уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Гематоксилин a. 10гр 2. Фосфорвольфрамын хүчил b. 500мл 3. Нэрсэн ус c. 25мл 4. Кали мангани уусмал d. 0,5гр A. 1d, 2a, 3b, 4c B. 1a, 2d, 3b, 4c C. 1d, 2a, 3c, 4b D. 1c, 2b, 3d, 4c 55. Эозин – Флоксины ажлын уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Эозины үндсэн уусмал a. 780мл 2. Флоксины үндсэн уусмал b. 4мл 3. 96% уусмал c. 100мл 4. Мөсөн цууны хүчил d. 10мл A. 1c, 2d, 3a, 4b B. 1d, 2c, 3a, 4b C. 1c, 2d, 3b, 4a D. 1b, 2d, 3a, 4c 56. 100мл Буэний уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Ханасан пикриний уусмал a. 5мл 2. 40% формальдегид b. 75мл
 10. 10. 3. Мөсөн цууны хүчил c. 25мл A. 1b, 2a, 3c B. 1c, 2b, 3a C. 1b, 2c, 3a 57. 100мл Карнаугийн уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Цууны хүчил a. 10мл 2. 100% спирт b. 30мл 3. Хлорформ c. 60мл A. 1a, 2c, 3b B. 1c, 2b, 3a C. 1b, 2c, 3a 58. Буферийн системийн нэршлийг уялдуулан ph тоон хамаарлыг олно уу? 1. Нимбэгний хүчил a. 12,0 – 13,0 2. Цууны хүчил b. 3,0 – 6,2 3. Карбонат натри c. 9,2 – 10,8 4. Кали хлорид d. 3,7 – 5,6 A. 1c, 2d, 3b, 4a B. 1b, 2d, 3c, 4a C. 1a, 2b, 3c, 4d D. 1b, 2c, 3d, 4a 59. PAS будгийн найрлага дахь бодисын нэршлийг уялдуулан хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Периодит хүчил a. 0,15гр 2. Суурилаг фуксин b. 0,5гр 3. Метабисульфат c. 1,9гр 4. Давсны хүчил d. 1гр 5. Идэвхижүүлсэн нүүрс e. 2гр A. 1e, 2d, 3c, 4a, 5b B. 1b, 2c, 3d, 4a, 5e C. 1b, 2d, 3c, 4e, 5a D. 1d, 2d, 3b, 4a, 5e E. 1b, 2d, 3c, 4a, 5e 60. Кристалл виолетийн будгийн уусмалын нэршлийг уялдуулан хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Кристалл виолет a. 80мл 2. 96% спирт b. 20мл 3. Аммони оксалат c. 20мл 4. Нэрмэл ус d. 0,8гр A. 1a, 2c, 3d, 4b B. 1b, 2a, 3c, 4d C. 1b, 2d, 3a, 4c D. 1b, 2c, 3d, 4a 61. Зүсэлтийн явцад микротомын гарны эргэлтийн үед хутганы ирмэгт цутгамаг цохигдон хагарах алдааг уялдуулан алдааг засах хамаарлыг олно уу? 1. Хутганы ир өөтэй байх a. Эдийг зөөлрүүлэх
 11. 11. 2. Эд нь хатуу b. Өнцгийг тохируулах 3. Хэт хатуу лааны тос хэрэглэснээс c. Хутгыг солих 4. Хутганы өнцгийн зай тохироогүй d. Лааны тосыг зөөлрүүлэх эсвэл шинэ хутгаар зүсэх A 1a, 2c, 3d,4 b B 1d,2b,3c,4a C 1c,2d,3a,4b D 1c, 2 a, 3d, 4 b 62. Эрлихийн гематоксилины найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 7. Гематоксилин a. 100мл 8. Мөсөн цууны хүчил b. 15гр 9. Хөнгөн цагаан калийн цүр c. 2гр 10.100% спирт d. 10мл 11.Нэрмэл ус e. 100мл 12.Глицерин f. 100мл A 1d,2a,3b,4f,5e,6c B 1a,2c,3b,4f,5d,6e C 1c,2d 3b,4a,5e,6f D 1f,2d,3b,4a,5e 6a E 1c 2a,3b,4d,5e,6f F 1c,2d,3e,4a, 5b,6f 63. Хөхрүүлэгч уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 1. Аммони шүвтэр a. 1.54 гр 2. Лити карбонат b. 2 мл 3. Нэрмэл ус c. 100 мл A 1b,2 a,3 c B 1a,2 b,3 c C 1b,2 c,3 a 64. Фосфорвольфрамын хүчлийн гематоксилины будгийн кали мангани уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 5. Гематоксилин a. 10гр 6. Фосфорвольфрамын хүчил b. 500мл 7. Нэрсэн ус c. 25мл 8. Кали мангани уусмал d. 0,5гр A 1a, 2d, 3b, 4c B 1d, 2a, 3c, 4b C 1d, 2a, 3b, 4c D 1c,2a, 3b, 4c 65. Эозин – Флоксины ажлын уусмалын найрлагыг уялдуулан бодисын хэмжээний хамаарлыг олно уу? 5. Эозины үндсэн уусмал a. 780мл 6. Флоксины үндсэн уусмал b. 4мл 7. 96% уусмал c. 100мл 8. Мөсөн цууны хүчил d. 10мл A 1c,2d,3a,4b B 1d,2c,3b,4a C 1a,2c,3d,4b
 12. 12. D 1d,2b,3c,4a Шалтгаан хамаарлыг тогтоох сорил 66. Бэхжүүлэлт нь эд эсэд явагдаж байгаа биохимийн урвалыг зогсоодог Учраас эдийг нягтруулж бат бөх чанарыг дээшлүүлдэг. 67. Дотоод био молекулыг идэвхигүй болгоход бэхжүүлэгч уусмал нь эсийн бүтцийг эвддэггүй Тиймээс уураг задлагч ферментийг идэвхижүүлнэ. 68. Бэхжүүлэгч уусмал нь шинжилгээнд авсан дээж материалд байж болох бичил биетийг устгадаг Йимээс химийн нөлөө их байдаг. 69. Урьдчилсан бэхжүүлэлт нь нэмж боловсруулах алхам болон төлөвлөгдсөн эцсийн шинжилгээнээс хамаарахгүй Учраас иммуногистохимийн шинжилгэээнд эсрэг биеийг ашигладаг 70. Химийн бэхжүүлэгч хэрэглэх нь эдийг аль болох амьд ахуйн бүтцэд ойр байлгах үйл явц Учраас эдийн уураг, нуклейн хүчил, салс зэргийг уусгаж тогтворжуулна. 71. Хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлэгч нь эд дэх уургуудын хооронд химийн ковалент холбоос үүсгэдэг Тиймээс уусдаггүй уургуудын эсийн бүтцийг хадгалах, эдэд нэмэлт хатуулаг чанарыг бий болгодог. 72. Формальдегид нь эдийн уураг түүний аминхүчлийн үлдэгдэл хэсгийн хооронд хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлдэг Учраас удаан хугацаанд хадгалахад тохиромжгүй. 73. Шоргоолжны хүчлийн уусмал нь 40% формалинд сулавтар хүчиллэг шинж үзүүлдэг Тиймээс гистохимийн аргад хэрэглэхэд тохиромжгүй. 74. Формальдегидыг хүйтэн эсвэл гэрэлтэй газар удаан байлгавал параформа гэдэг цагаан өнгийн тунадас үүсдэг Тиймээс хүйтэн гэрэлтэй газар хадгалдаг. 75. Формалиныг саармагжуулахад шилний ёроолд 1,5 – 2 см зузаан үе бий болгоод түүн дээрээ формалинаа юүлж, хэд хэд сэгсэрнэ Ингээд 24 – 48 цаг байлгахад бүрэн саармагжилт явагдана. 76. Эдийг өтгөрүүлсэн формалины уусмалд удаан хадгалах нь эдийг хэт нягтруулж, эдийн чанарыг муутгана Энэ гаж нөлөөг 5% давсны хүчлийн уусмалд 2 долоо хоног байлгаж арилгана. 77. Формалины бэхжүүлэлтийн үед бэлдмэл дотор улаан өнгийн нөсөө үүсдэг Энэ нь эдийн доторхи гемоглобин, формалин хоёрын харилцан нөлөөлөл юм. 78. Формалины уураар удаан амьсгалах үед арьс цочирдог Иймээс резинэн бээлийтэй агаар татах шүүгээнд ажиллах нь зүйтэй. 79. Глутаральдегид нь формальдегидийг бодоход том молекул бүтэцтэй Учраас эдийн гүнд шингэх чадвар сул байдаг. 80. Гистохимийн будгийн аргыг хэрэглэхэд эдийн бэхжүүлэгчээр формальдегид глутаральдегидийн аль аль нь шаардлагатай Учир нь хоорондоо зохицол сайтай. Нэг болон олон сонголттой тест 81. ЭМСайдын 2014 оны 05- р сарын 16 –ны өдрийн 164 – тушаалаар ямар тушаал батлагдсан вэ? A. Эмгэг судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай B. Эрүүл мэндийн байгуулагын хог хаягдлыг ангилан ялгах, хадгалах, тээвэрлэх, халдваргүйтгэх, устгах журам батлах тухай C. Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээ хийх журам батлах тухай 82. Бие цогцос, эрхтэн тогтолцоо, эд, эсийн дэд бүтэц болон молекул түвшинд гарсан эмгэг өөрчлөлт, түүний үүсгэгч шалтгаан, эмгэг жам, өрнөлт, даамжрал, үр дагавар, тавилантай нь холбон судалж онош тогтоох гэдэг нь ямар нэр томъёог илэрхийлэх вэ? A. Эмгэг бүтэц судлал B. Амьд сорьц
 13. 13. C. Эмгэг судлал D. Эмгэг судлалын дээж 83. Амьд сорьц, эмгэг эс судлал болон нас барагчийн цогцосын шинжилгээг хийж өвчин эмгэгийн нотолгоонд суурилсан төгсгөлийн онош тогтоох, үхлийн үндсэн болон шууд шалтгааныг тогтоох гэдэг нь ямар нэр, томъёог илэрхийлэх вэ? A. Эмгэг гистологийн шинжилгээ B. Эмгэг бүтэц судлал C. Эмгэг судлалын дүгнэлт D. Эмгэг судлалын шинжилгээний дүгнэлт 84. Эрхтэн тогтолцоо, эмгэг эд, эс судлалын түвшинд гарсан өөрчлөлтийг тухайн үед баримтлаж буй олон улсын болон үндэсний өвчний ангилал ёсоор үе шат, зэрэглэл, хэлбэрийг зааж бичгийн хэлбэрээр баталгаажуулахыг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Эмгэг эс судлал B. Эмгэг судлалын дээж C. Эмгэг судлалын шинжилгээний дүгнэлт D. Эмгэг судлалын онош 85. Цогцосын болон амьд сорьц, эмгэг эсийн шинжилгээний дээжид хийсэн үзлэг, шинжилгээнд үндэслэн бичгийн хэлбэрээр баталгаажуулахыг юу гэж нэрлэдэг вэ? A. Эмгэг судлалын шинжилгээний дүгнэлт B. Эмгэг бүтэц судлал C. Эмгэг гистологийн шинжилгээ D. Амьд сорьц 86. Эмгэг судлалын үндэсний төвийн чиг үүргийг заана уу? 1. Эмгэг судлалын чиглэлээр хүний нөөцийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 2. Улсын хэмжээнд эмгэг судлалын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, эмгэг судлаачдыг мэрэгжлийн арга зүйн удирдлагаар ханган сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагааг явуулна. 3. Мэрэгжлийн хяналтын болон холбогдох байгуулагатай хамтран ажиллаж мэдээллээр хангана. 87. Эрүүл мэндийн байгуулагын чиг үүргийг заана уу? 1. Эмгэг судлалын шинжилгээтэй холбоотой хүсэлт гаргасан тохиолдолд эмгэг судлаач эмчийг томилон ажиллуулна. 2. Төв эмнэлэг, тусгай мэрэгжлийн төв, бүсийн оношлогоо, эмчилгээний төв, амаржих газар, нэгдсэн эмнэлэг, сум дундын эмнэлэг нь эмгэг судлалын тасаг, орчин үеийн эмгэг судлал, эмгэг эс судлалын лабораторитой байна 3. Эмгэг судлалын бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, мэрэгжлийн арга зүйгээр хангана 4. Эмгэг судлалын шинжилгээний болон лабораторийн байргүй эмнэлэг нь ойролцоох нэгдсэн эмнэлэгтэй гэрээний үндсэн дээр эмгэг судлалын шинжилгээ хийх, эмгэг эд, эс судлалын онош тавих нөхцлийг бүрдүүлсэн байна. 88. Амьд сорьцын эмгэг судлалын оношийн нотолгоо нь эмгэг судлаач болон эмнэлзүйн оношлогооны эмчийн хамтын ажиллагаанаас хамаардаг. Иймээс ямар ажиллагаан дээр хамтран ажилладаг вэ? 1. Эргэлзээтэй тохиолдолд амьд сорьц, эмгэг судлалыг давтан авч шинжлэх боломжийг шийдвэрлэнэ. 2. Мэс заслын нээлттэй ажилбарын амьд сорьц ба эмгэг эс судлал: мэс заслын хагалгааны үед эд, эрхтэн, тунгалгийн зангилаанаас авна. 3. Ходоод, гэдэс, амьсгал, шээс бэлгийн замын хавдарын нэвчилтийн гүнийг тогтоохын тулд дүрс оношлогооны багийн эмч нартай зөвлөлгөөн хийнэ.
 14. 14. 4. Ирүүлсэн материал дагавар бичигтэй тохироогүй тохиолдолд 89. Амьд сорьцын эмгэг судлалын оношийг нотлох эмгэг судлаач болон эмнэлзүйн оношлогооны эмчийн хамтын ажиллагаанаас заана уу? 1. Мэс заслын болон дурангийн шинжилгээний үед эмгэг судлаач эмчийг байлцуулан амьд сорьц, эмгэг эс судлалын түрхэц авах асуудлыг зөвлөн хамтран шийднэ. 2. Хоол боловсруулах замын болон бусад эрхтний дотор, дурангийн шинжилгээнд шархлаат өөрчлөлтийн ёроол болон зах ирмэгийн ургалтат өөрчлөлттэй болон өөрчлөлтгүй хэсгээс амьд сорьц авна. 3. Хоол боловсруулах замын амьд сорьц эрхтэнээсээ хамааран 5 – 9 ширхэгээс доошгүй байх ба авсан эдийг хооронд нь холихгүй тус бүрд нь байршлыг зааж хаяглан савлаж илгээнэ. 4. Амьд сорьц, эмгэг эс судлалын шинжилгээнд зайн оношлогоог ашиглана. 5. Эмгэг судлалын шинжилгээ хийлгэх эмгэг судлаачийг тухайн эмнэлэг тээврийн хэрэгслээрээ үйлчилж, эд, эсийн шинжилгээний материалыг эмгэг судлалын лабораторид хүргэх, хариуг авах ажлыг хариуцна. 90. Ходоод гэдэс, амьсгал, шээс бэлгийн замын дурангийн шинжилгээний үед эс, эдээс ямар аргаар шинжилгээ авдаг вэ? 1. Хатгах 2. Чимхэн, таслах 3. Сойздох 4. Наалдуулах 5. Сорох 91. Шаардлага хангаагүй дээжийг ямар тохиолдолд хүлээн авахгүй эмнэлэгт нь буцаах вэ? 1. Бэхжүүлээгүй буюу бэхжүүлэгч шингэн нь шаардлага хангаагүй хангаагүйгээс 2. Нэр хаяггүй, дагавар бичиггүй дээж 3. Ирүүлсэн дагавар бичигтэйгээ, дээж тохироогүй тохиолдолд 4. Мэс заслаар авсан эд эрхтэнг шинжилгээнд авчрахад эмчлэгч эмч хяналт тавиагүй тохиолдолд 5. Шинжилгээг 7 хоногийн дотор лабораторид авчраагүй тохиолдолд 92. Эмгэг судлалын шинжилгээний эрхтэн эдийн биет бэлдмэлийн ямар хугацаагаар хадгалах вэ? A. 10 сар B. 1 жил C. 3 сар D. 6 сар E. 5 жил 93. Эсийн шинжилгээний бэлдмэлийг хэдэн жил хадгалах вэ? A. 5 жил B. 3 жил C. 10 жил D. 2,5 жил 94. Амьд сорьцын цутгамал болон эдийн бичил бэлдмэлийг хэдэн жил хадгалах вэ? A. 1 жил B. 3 жил C. 10 жил D. 5 жил E. 2 жил
 15. 15. Шалтгаан хамаарлыг тогтоох сорил 95. Химийн бэхжүүлэгч хэрэглэх нь эдийг аль болох амьд ахуйн бүтцэд ойр байлгах үйл явц Учраас эдийн уураг, нуклейн хүчил, салс зэргийг уусгаж тогтворжуулна. 96. Хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлэгч нь эд дэх уургуудын хооронд химийн ковалент холбоос үүсгэдэг Тиймээс уусдаггүй уургуудын эсийн бүтцийг хадгалах, эдэд нэмэлт хатуулаг чанарыг бий болгодог. 97. Формальдегид нь эдийн уураг түүний аминхүчлийн үлдэгдэл хэсгийн хооронд хөндлөн холбоос үүсгэн бэхжүүлдэг Учраас удаан хугацаанд хадгалахад тохиромжгүй. 98. Шоргоолжны хүчлийн уусмал нь 40% формалинд сулавтар хүчиллэг шинж үзүүлдэг Тиймээс гистохимийн аргад хэрэглэхэд тохиромжгүй. 99. Формальдегидыг хүйтэн эсвэл гэрэлтэй газар удаан байлгавал параформа гэдэг цагаан өнгийн тунадас үүсдэг Тиймээс хүйтэн гэрэлтэй газар хадгалдаг. 100. Формалиныг саармагжуулахад шилний ёроолд 1,5 – 2 см зузаан үе бий болгоод түүн дээрээ формалинаа юүлж, хэд хэд сэгсэрнэ Ингээд 24 – 48 цаг байлгахад бүрэн саармагжилт явагдана. Нэг болон олон сонголттой тестийн түлхүүр 1 А, 2 С, 3 В, 4С, 5D, 6А, 7Е, 8В, 9С, 10Е, 11С, 12С, 13С, 14B, 15E, 16C, 17C, 18D, 19B, 20Е, 21А, 22А, 23С, 24B, 25B, 26Е, 27А, 28В, 29С, 30В, 31С, 32Е, 33А, 34С, 35С, 36В, 37E, 38C, 39C, 40А, 41А, 42A, 43А, 44В, 45А, 46C, 47В, 48А, 49Е, 50А Уялдуулан хамаарлыг олох тестийн түлхүүр 51D, 52F, 53C, 54A, 55A, 56C, 57A, 58B, 59E, 60D, 61D, 62C, 63A, 64C, 65A Шалтгаалан хамаарлыг олох тестийн түлхүүр 66D,67E,68A,69D,70C,71A,72C,73A,74C,75A,76C,77D,78D,79A,80A, 81С, 82С, 83В, 84D, 85A, 86A, 87C, 88В, 89А, 90Е, 91А, 92С, 93В, 94С, 95C, 96A, 97C, 98A, 99C, 100A

×