Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Les figures retòriques

Figures retòriques: definició i exemples

Les figures retòriques

 1. 1. Les figures retòriques
 2. 2. Recursos fònics <ul><li>Al·literació </li></ul><ul><li>Paronomàsia </li></ul><ul><li>Onomatopeia </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 3. 3. Al·literació <ul><li>Repetició de certs fonemes d’articulació igual o semblant. </li></ul><ul><li>Dones a m ant m és que a m i m ateix. </li></ul><ul><li>Ausiàs March </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 4. 4. Paronomàsia <ul><li>Proximitat de paraules que sonen de la mateixa forma (homòfones) o semblant, bé perquè són de la mateixa família lèxica, bé perquè només es diferencien en un fonema. </li></ul><ul><li>He fet senyor del seny a mon voler. </li></ul><ul><li>Ausiàs March </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 5. 5. Onomatopeia <ul><li>Ning-nong, amor , </li></ul><ul><li>ning-nong –dic amb veu de campana </li></ul><ul><li>tatuada pel rou. </li></ul><ul><li>Agustí Bartra </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 6. 6. Recursos morfosintàctics <ul><li>Anàfora </li></ul><ul><li>Asíndeton </li></ul><ul><li>Polisíndeton </li></ul><ul><li>Hipèrbaton </li></ul><ul><li>Paral·lelisme </li></ul><ul><li>Epítet </li></ul><ul><li>Quiasme </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 7. 7. Anàfora <ul><li>Repetició del mateix mot o grups de mots al començament de determinats versos o estrofes per reforçar el sentit i donar-li simetria. </li></ul><ul><li>Doneu-me carbons durs i guixos lluminosos. </li></ul><ul><li>Doneu-me murs de nit a les ciutats lunars. </li></ul><ul><li>J.V.Foix </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 8. 8. Asíndeton <ul><li>Supressió de les partícules relacionants (especialment conjuncions copulatives). </li></ul><ul><li>Indecisa, rara, nova </li></ul><ul><li>ara comença la rosa. </li></ul><ul><li>Bartomeu Rosselló-Pòrcel </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 9. 9. Polisíndeton <ul><li>Repetició d’una conjunció per donar més força a l’expressió. </li></ul><ul><li>la gran ciutat que talla i ascla i serra, </li></ul><ul><li>i abat les fites en el món poruc... </li></ul><ul><li>JOSEP CARNER </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 10. 10. Hipèrbaton <ul><li>Alteració gramatical de l’ordre dels elements d’una oració. </li></ul><ul><li>Quan a la falda et miro de Montjuïc seguda. </li></ul><ul><li>Jacint Verdaguer </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 11. 11. Paral·lelisme <ul><li>Recurs sintàctic que consisteix a repetir una mateixa estructura en diverses frases seguides. </li></ul><ul><li>Té un revolar triomfal la vívida crinera </li></ul><ul><li>Té un cos de semidéu l’intrèpid conductor. </li></ul><ul><li>GABRIEL ALOMAR </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 12. 12. Epítet <ul><li>És l’adjectiu que expressa una qualitat inherent al substantiu. La seva funció és bàsicament expressiva. </li></ul><ul><li>On va aquella vela blanca </li></ul><ul><li>perduda en l’abisme blau? </li></ul><ul><li>MIQUEL COSTA I LLOBERA </li></ul><ul><li>  </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 13. 13. Quiasme <ul><li>Recurs literari que consisteix a construir una simetria sintàctica o semàntica mitjançant l'encreuament de dos parells de mots o d'oracions. </li></ul><ul><li>Busco en la petitesa infinitud com en la infinitud la petitesa. </li></ul><ul><li>Joan Brossa </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 14. 14. Recursos semàntics <ul><li>Comparació </li></ul><ul><li>Metàfora </li></ul><ul><li>Personificació </li></ul><ul><li>Antítesi </li></ul><ul><li>Hipèrbole </li></ul><ul><li>Sinècdoque </li></ul><ul><li>Metonímia </li></ul><ul><li>Sinestèsia </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 15. 15. Comparació <ul><li>Estableix una relació entre dos termes a partir d’una semblança real o imaginària. La relació entre ells és expressada amb un nexe gramatical (com, talment...) o bé amb sembla. </li></ul><ul><li>No hi ha cap llac tan clar com els teus ulls ni cap vent tan subtil com els teus dits. </li></ul><ul><li>Miquel Martí i Pol </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 16. 16. Metàfora <ul><li>Estableix relacions entre dos termes, però ho fa eliminant el vincle de la comparació. </li></ul><ul><li>In praesentia </li></ul><ul><li>La terra és una cambra </li></ul><ul><li>on no penetra el vent. </li></ul><ul><li>JOSEP SEBASTIÀ PONS </li></ul><ul><li>b. In absentia </li></ul><ul><li>la melangiosa i freda claror de la bola nocturna </li></ul><ul><li>BALTASAR PORCEL </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 17. 17. Personificació <ul><li>Consisteix a atribuir qualitats humanes a éssers no racionals, objectes, fenòmens naturals... </li></ul><ul><li>Escolta, Espanya, -la veu d'un fill </li></ul><ul><li>que et parla en llengua –no castellana; </li></ul><ul><li>parlo en la llengua –que m'ha donat </li></ul><ul><li>la terra aspra: </li></ul><ul><li>en aquesta llengua –pocs t'han parlat; </li></ul><ul><li>en l'altra, massa. </li></ul><ul><li>JOAN MARAGALL </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 18. 18. Antítesi <ul><li>Consisteix a oposar en una mateixa frase dos mots, pensaments, expressions, etc., de sentit contrari. </li></ul><ul><li>És quan dormo que hi veig clar. </li></ul><ul><li>J.V.FOIX </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 19. 19. Hipèrbole <ul><li>Figura que es fonamenta en una exageració evident </li></ul><ul><li>Tronen els canons i, </li></ul><ul><li>en la distància, </li></ul><ul><li>esquitxen tot l’espai </li></ul><ul><li>amb les desferres </li></ul><ul><li>d’un poble </li></ul><ul><li>commogut i esporuguit. </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 20. 20. Sinècdoque <ul><li>Es tracta d’estendre o restringir el significat d’un mot, prenent el tot per la part o la part pel tot; el gènere per l’espècie o l’espècie pel gènere; el singular pel plural o el plural pel singular, etc. </li></ul><ul><li>seré un cor dins la fosca; </li></ul><ul><li>porpra de nou amb l’alba. </li></ul><ul><li>(cor=home, vida) </li></ul><ul><li>CARLES RIBA </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 21. 21. Metonímia <ul><li>Consisteix a designar una cosa amb el nom d’una altra amb la qual manté alguna de les relacions següents: la causa per l’efecte; l’efecte per la causa; el continent pel contingut; el lloc d’origen pel producte; l’autor per l’obra; la marca pel producte; l’instrument per la persona que l’utilitza; els trets físics pels morals; el signe per la cosa significada. </li></ul><ul><li>La teva mà, un dring de glaç al vidre i un glop daurat. Fonem les hores lentes i apaivaguem la nit. </li></ul><ul><li>Un jorn, quin munt d’instants </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012
 22. 22. Sinestèsia <ul><li>És l’associació d’elements que provenen de camps sensorials diferents (visuals, auditius, olfactius, gustatius, tàctils) o l’associació entre els elements i les emocions. </li></ul><ul><li>De l’aigua sentia la música dolça </li></ul><ul><li>JOAN ALCOVER </li></ul>Maribel Sospedra CURS 2011-2012

×