Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Flyer2 (19)

Anzeige

Flyer2

  1. 1. Luchtschip ontploft boven Gent Herdenkingsdag - 7 juni 2015 Van Vinderhoute over Gent en Sint-Amandsberg naar Gontrode Op zondag 7 juni 2015 volgen we de laatste kilome-ters van het memorabele luchtgevecht over de weg en onthullen we plechtig herdenkingspunten. Elke onthulling zal bestaan uit volgende items: • Warneford vertelt het gebeuren in korte episodes. • Noël Fack zingt oorlogsliederen. • Inhuldiging van het gedenkpunt met huldewoord. • Een aandenken voor elke ingeschreven deelnemer. PROGRAMMA 10.00 u. Vinderhoutedorp In samenwerking met de gemeente Lovendegem. Inhuldiging van een gedenkplaat door dhr. Gerrit Van Brabandt, schepen voor cultuur. 11.15 u. Westerbegraafplaats - Zeppelinmonument In samenwerking met de stad Gent Inhuldiging van een gedenkplaat door mevr. Sofie Bracke, schepen stad Gent. 12.00 u. Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg via Jan Roomstraat of Engelbert Van Arenbergstraat In samenwerking met het Sinte Elisabeth-begijnhof vzw Inhuldiging van een gedenkplaat aan het huis van Sidonie Maes, waar de 9-jarige Odile om het leven kwam door een brokstuk van de zeppelin, door de heer Lieven Decaluwe, voorzitter van de raad van bestuur begijnhof. 12.30 u. Groot-Begijnhof Mogelijkheid tot broodjesmaaltijd (zie onder) Mogelijkheid tot vrij bezoek van de tentoon-stelling in de begijnhofkerk. Mogelijkheid tot vrij bezoek aan het begijnhof 13.45 u. Begijnhof: afspraak aan de begijnhofpoort aan de Jan Roomsstraat. Wandeling naar de Reginald Warnefordstraat. 14.00 u. Hoek Warnefordstraat-Schoolstraat In samenwerking met notarissen Dehaene Inhuldiging van een gedenkplaat voor de Brit-se piloot Warneford door de familie Warneford. 14.30 u. Wandeling naar de crash-site aan het oud-gemeentehuis van Sint-Amandsberg In samenwerking met de stad Gent Inhuldiging van een vliegtuigmonument ge-maakt door de leerlingen PTI Kortrijk, door dhr. Daniël Termont, burgemeester van Gent. 16.30 u. Oud-vliegveld Gontrode, bestemmingsbasis van zeppelin LZ 37. Scheldeweg, Rechte Ree straatje tussen nrs 55 en 57 Gontrode (Melle). In samenwerking met de Erfgoedcel Vier-sprong en de gemeente Melle Inhuldiging van de oriëntatietafel op de bunker. Animatie op de site door beeldende kunste-naars en telegeleide WO I-vliegtuigen. Schrijf in voor de herdenkingsdag en reserveer uw broodjesmaaltijd tegen uiterlijk 1 juni 2015 Naam: ..................................................................................................................................................................... Adres: ...................................................................................................................................................................... E-mailadres (zoniet tel.): ......................................................................................................................................... Aantal personen: .............................. Bestelt volgende broodjes (betaling ter plaatse) ... x hesp, ... x kaas, .... x martino, ... x smos Opsturen of mailen naar: Frederik Vanderstraeten - Wolterslaan 93 - 9040 Sint-Amandsberg vanderstraeten.fr@telenet.be
  2. 2. Tentoonstelling - 24 mei-7 juni 2015 Het DSMG (Documentatiecentrum voor Streekgeschiedenis Maurits Gysseling), de Heemkundige Kring De Oost-Oudburg, de Erfgoedcel Viersprong, Poelcapelle 1917 Association en het VTI Ieper plannen van 23 mei tot en met 7 juni 2015 een grote herdenkingstentoonstelling met twee lezingen. De tentoonstelling is hoofdzakelijk gewijd aan het gebeuren rond het neerhalen van de Duitse zeppelin LZ37 door de Britse piloot Regi-nald Warneford. Het pronkstuk wordt zeker de replica op ware grootte van de Morane-Saulnier L, het vliegtuig waarmee Warneford zijn hu-zarenstukje uitvoerde. Daarnaast zijn foto’s, documenten, vliegtuigmo-dellen, wapens en uniformen te zien. Een maquette op grote schaal van de crash-site, inclusief de zeppelin, geeft een goed beeld van de situatie. De tentoonstelling zal ook materiaal uit WO I bevatten, dat een goed tijdsbeeld zal schetsen van deze periode. Het gaat hier om documen-ten, voorwerpen, oude motorfietsen, een maquette van het vliegveld Ten Bogaerde vanwaar Warneford opsteeg, ... Om de bezoeker mee te nemen naar Highworth (GB) reconstrueren we de familiekapel van de Warnefords uit de plaatselijke kerk van hun thuishaven. Een film en audio-visuele productie maken de bezoeker ook duidelijk wat de impact van zeppelins op het oorlogsgebeuren was en hoe de Britten alles in het werk stelden om weerwerk te bieden tegen deze reusachtige luchtschepen, die ongenaakbaar bleken te zijn totdat ... Reginald Warneford boven Gent opdook! Deze tentoonstelling werd mogelijk door een samenwerking met diverse partners uit Oost- en West-Vlaanderen. Voor groe-pen, verenigingen en scholen zijn er rondleidingen mogelijk. Raadpleeg hiervoor onze kalender op onze website voor de vrije momenten en contacteer ons om een rondleiding vast te leggen. Info tentoonstelling • Periode: zondag 24 mei t/m zondag 7 juni 2015 • Opening: zaterdag 23 mei 2015 om 15 uur • Locatie: kerk Groot-Begijnhof Sint-Amandsberg te bereiken via Jan Roomsstraat • Openingsuren: 24, 30, 31 mei en 6, 7 juni 2015 van 10-12 uur en 14 tot 18 uur • Op aanvraag: scholen, verenigingen en groepen kunnen een (geleid) bezoek aanvragen tijdens de week. Uurregeling op afspraak. Raadpleeg voor vrije momenten de kalender op onze website: • sites.google.com/site/luchtschipontploftbovengent nieuw adres vanaf eind november: www.luchtschipontploftboven.gent • Contact: Frederik Vanderstraeten vanderstraeten.fr@telenet.be 0477 35 19 61 09 229 39 46 • Lezingen: woensdag 27 mei om 20 u.: Frederik Vanderstraeten vertelt gedetailleerd het verhaal met origineel beeld-materiaal van het ‘Luchtschip ontploft boven Gent’. woensdag 3 juni om 20 u.: Johan Vanbeselaere doet van naaldje tot draadje ‘de bouw van de replica van de Morane-Saulnier L’, het vliegtuig van Warne-ford, uit de doeken. Met medewerking van Onze partners Officiële instanties Verenigingen Sponsors

×