Anzeige

Framtidens Algoritmsamhälle?

futuramb
Director Foresight to Insight um futuramb
10. Mar 2017
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Framtidens Algoritmsamhälle?

 1. FRAMTIDENS ALGORITMSAMHÄLLE? Viareds Företagarförening 9 mars 02017 P A M A RT I N B Ö R J E S S O N M A RT I N @ F U T U R A M B . S E W W W. F U T U R A M B . S E 
 @ F U T U R A M B + 4 6 7 0 4 2 6 2 8 9 1
 2. VART ÄR VI PÅ VÄG?
 3. DEN INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN
 4. FABRIKEN En helt nya värld • Regler och procedurer • Klockor • Stora system • Fabriker & institutioner • Jobb vs fritid
 5. INDUSTRIELLA REVOLUTIONSLEDARE… OLJA
 6. …OCH ALLT FORMADES SOM FABRIKER
 7. …OCH ALLT FORMADES SOM FABRIKER
 8. FABRIKER OCH TRANSPORTER…
 9. …GAV FORM ÅT ETT NYTT SAMHÄLLE
 10. …MED ÖVERFLÖD AV MAT M M
 11. …DÄR VI LEVER HELT ANDRA LIV
 12. NU HÄNDER DET IGEN: EN DIGITAL REVOLUTION
 13. …MED DIGITALA REVOLUTIONSLEDARE
 14. INTERNET (MÄNNISKOR + PRYLAR)
 15. DATA - ALGORITMSAMHÄLLETS OLJA 200 MB/år B I G D ATA O P E N D ATA S E N S O R E R
 16. ALGORITMER En stegvis beskrivning av hur något utförs t ex ett recept
 17. ALGORITMER
 18. ALGORITMER I ROBOTAR Flickr/Charleston's The Digitel 260 000 användare 175 000 lyckade överklaganden över £4 000 000 i sparade parkeringsböter Joshua Browder, 19
 19. ALGORITMER I ROBOTAR (2) Public Safety Assessment För att motverka viktade bedömningar p g a ras infördes i New Jersey januari 2017 en algoritm som skall göra bedömning om borgen… …dock visar det sig att även algoritmen har ärvt fördomar vilket skall åtgärdas.
 20. ALGORITMERNAS MÖRKA SIDOR Potwin, Kansas
 21. PROCESSORKRAFTEN ÖKAR EXPONENTIELLT
 22. EXPONENTIELL UTVECKLING Andra halvan
 23. EXEMPEL: GENSEKVENSIERING Vad påverkas? • Identitet? • Hälsa? • Samhällsekonomi? • Moral/etik? • …
 24. EXEMPEL: E-HANDEL VÅREN 2017: SEARS STÄNGER 10% AV SINA VARUHUS MACY’S STÄNGER 100 VARUHUS OCH SÄGER UPP 10 000 ANSTÄLLDA
 25. DATA + ALGORITMER + PROCESSORER + INTERNET G Ö R D E T M Ö J L I G T AT T F LY T TA I N T E L L I G E N S E N O C H V Ä R D E S K A PA N D E F R Å N M Ä N N I S K O R N A O C H I N I M A S K I N E R N A ”Det tar en doktor 10,000 veckor att läsa och förstå 10 miljoner patientjournaler. Watson gör det på 15 sekunder.” Även att läsa in 500 000 vetenskapliga artiklar går på 15 sekunder
 26. Hur kan vi förstå
 vad som händer?
 27. ALGORITMSAMHÄLLET VÄRDE FACILITERAS AV PLATTFORMAR > 2 000 000 appar > 140 000 000 000 nedladdningar Såldes 2014 för 18 000 000 000 SEK till Microsoft (Volvo Personvagnar såldes för 13 000 000 000 till Geely) Världens största leverantör av övernattningar
 äger INGA rum eller sängar - erbjuder mer än 500 000 boenden i 192 länder Världens största mediaföretag och nyhetsförmedlare skapar INGET innehåll själva 
 - 4 500 000 000 inlägg postades varje dag år 2013 Världens största taxibolag äger INGA bilar 
 - 1 000 000 taxiresor säljs dagligen i 300 städer Världens största detaljhandelsföretag har INGET lager
 28. ALGORITMSAMHÄLLETS PLATTFORMAR PRODUKTER → TJÄNSTER → FUNKTIONER
 29. ALGORITMSAMHÄLLETS PLATTFORMAR RESURSER: ÄGANDE → TILLGÅNG 1:15
 30. ALGORITMSAMHÄLLETS PLATTFORMAR INSTITUTIONER → MÄNNISKOR Relationer Förtroende Tillgång Kunskap Resurser Uppdrag Passion Kreativitet Utlopp för inre drivkrafter Tävling Må bra Lärande Bidra Själv-
 förverkligande Berättelserna
 31. ALGORITMSAMHÄLLET AUTOMATISERING++ Foxconn iPhone producent ersätter 60.000 arbetare med robotar Watsons förmåga att förstå dokument: • ersätter 34 anställda på japanskt försäkringsbolag • utför 360 000 timmars kontraktsläsning på JP Chase Bank ”After a Chinese factory replaced 90% of its human workforce with automated machines, it experienced a 250% increase in productivity and an 80% drop in defects.”
 32. Vad innebär algoritmsamhället 
 för företag?
 33. –Gary Hamel ””Management uppfanns ursprungligen för att lösa två problem: 1. få outbildad arbetskraft att utföra repetitiva uppgifter flitigt effektivt och på ett kompetent sätt 2. samordna dessa insatser på ett sätt som gjorde att komplicerade varor och tjänster kunde produceras i stora volymer I ett nötskal handlade problemen om effektivitet och skalbarhet, och lösningen var byråkrati, med dess hierarkiska struktur, nedbrutna mål, tydliga rollbeskrivningar och sofistikerade regelverk och procedurer.””
 34. Produktivitet → Lärande
 35. Största risken är INTE att riskera sina investeringar - det är att INTE ta vara på möjligheterna som dyker upp
 36. FOKUS PÅ MÄNNISKAN FRAMTIDEN! Institutioner → plattformar 
 = människan i centrum
Anzeige