Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Elevledda utvecklingssamtal-lärande möten
Ur Lgr 11:1. SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAGDet är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande...
Utvecklingssamtalet förbereder eleven genom att:1. Reflektera över sitt arbete och skriva en utvärdering i varje ämne.2. S...
Utvecklingssamtalet• 3 utvecklingssamtal pågår samtidigt i klassrummet.• Eleven sitter tillsammans med sin vårdnadshavare ...
Utvärdering av samtalen visar att:Eleverna engageras i utvärderingen av det egna lärandet vilketmotiverar till större ansv...
Förälder eller lärare tar ej över samtalet eftersom det leds aveleven.Mentorn slipper tolka andra lärares omdömen. Alla el...
Alla elever har rätt till ett utvecklingssamtal där fokus ligger på den positivautveckling som skett. Om det finns behov a...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola

En beskrivning av hur vi och varför vi arbetar med elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola.

  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Elevledda utvecklingssamtal på S:t Olofs skola

  1. 1. Elevledda utvecklingssamtal-lärande möten
  2. 2. Ur Lgr 11:1. SKOLANS VÄRDEGRUND OCH UPPDRAGDet är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggandedemokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiskaarbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den skautveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planeringoch utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen, temanoch aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och taansvar.2.7 BEDÖMNING OCH BETYGSkolans mål är att varje elev• utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och• utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andrasbedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.”
  3. 3. Utvecklingssamtalet förbereder eleven genom att:1. Reflektera över sitt arbete och skriva en utvärdering i varje ämne.2. Samtala med ämneslärarna utifrån de egna ämnesutvärderingarna(utvecklingsmöjligheter)3. Bjuda in vårdnadshavarna till sitt utvecklingssamtal.4. Träna på att leda ett samtal och följa en dagordning (inför det förstamötet).Vårdnadshavarens roll-aktiv och intresserad.
  4. 4. Utvecklingssamtalet• 3 utvecklingssamtal pågår samtidigt i klassrummet.• Eleven sitter tillsammans med sin vårdnadshavare och går igenomoch diskuterar ämnesutvärderingarna.• Elevens mentor finns till hands i klassrummet för frågor samt i slutetav samtalet då elev, vårdnadshavare och mentor tillsammansformulerar utvecklingsmålen i en IUP, individuell utvecklingsplan.
  5. 5. Utvärdering av samtalen visar att:Eleverna engageras i utvärderingen av det egna lärandet vilketmotiverar till större ansvar i den fortsatta kunskapsutvecklingen.Eleverna får en ökad insikt om sitt eget lärande och sin kunskap.Det väcker även tankar om hur den fortsatta utvecklingen ska seut.Elevernas förmåga att organisera, kommunicera, tänka kritiskt ochatt leda ökar, liksom deras förmåga till självvärdering ochmålformulering.Elevernas resultat på motsvarigheten till nationella prov och i testerförbättras .Eleverna ser mer positivt på utvecklingssamtalen samt växer medförtroendet att få ett ökat ansvar för sin egen kunskapsutveckling .
  6. 6. Förälder eller lärare tar ej över samtalet eftersom det leds aveleven.Mentorn slipper tolka andra lärares omdömen. Alla elever har haftsamtal med sina ämneslärare vilket leder till att eleverna är insattai hur de ligger till i ämnet.Utvecklingssamtalen som tidigare var ett ensamarbete är nu merav ett lagarbete.Den tid om läraren ägnar åt elevledda utvecklingssamtal har somminst halverats.Föräldrar upplever att de fått större kunskap om hur det går försina barn i skolan
  7. 7. Alla elever har rätt till ett utvecklingssamtal där fokus ligger på den positivautveckling som skett. Om det finns behov av att hantera och åtgärda problem somuppkommer bokas en tid för ett särskilt samtal om detta.

×