Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Mjediset multimediale : n ë kërkim të burimeve dhe metodologjive të duhura ( të përshtatshme) «  Multimedia n ë mësimdhënj...
1. Prezantimi 2. R ëndësia e Tik-ut 3. Metodologjit ë dhe jo metodat 4. Burimet 5. Tipet e mjediseve multimediale 6. Stud...
1. Prezantimi
2. R ëndësia e Tik-ut ☺ TIK p ër çdo moshë
☺ n ë m ësimdhënje
☺ n ë mbledhje, konferenca etj.
3. K ërkimi i metologjive dhe i metodave
Metodat <ul><li>«  Metoda është tërësia e rrugëve të organizuara dhe racionale, që fikson mënyrën e ndërhyrjes . &quot; ...
Metodologjit ë <ul><li>« Nj ë tërësi procedimesh, teknikash dhe metodash, që janë të aftë që në qindra periudha historike ...
3. Burimet Termi aktual, me kuptim m ë të gjërë se të tjerët (prodhimet…), sugjeron se ne i ofrojm ë nxënësit ku të marr...
Nj ë dallim i rëndësishëm <ul><li>Dokumentat bruto (origjinale), burimet e Internetit, p ër shembull </li></ul>
<ul><li>Dokumentat pedagogjike, t ë përgatitura nga burimet kryesore &quot;autentike&quot; </li></ul>
<ul><li>Dokumentat pedagogjike, t ë krijuara për një përdorim pedagogjik. </li></ul>
Potencialet e Multimedias dhe t ë Internetit Disa burime t ë lidhura me aktualitetin , disa burime zanore, video. Shkarki...
Mund ësi që t`i lëmë nxënësit të zgjedhin temat që lidhen me interesat e tyre .
Burimet dhe ushtrimet « m ë të mirat  » <ul><li>Kuptimi i t ë shprehurit me shkrim </li></ul>Pjesa më e madhe e nxënësve p...
Testet
Rind ërtimi i teksteve dhe diktim
Ushtrimet e gramatik ës
Ushtrimet zanore
Sh ënime për të kuptuarin T ë dimë të kalojmë nga një punim në kompiuter në një tjetër tip ushtrimi Dallimi i ushtrime t ë...
Testet Rind ërtimi i teksteve të diktuara Ushtrimet zanore
Konceptimi i burimeve q ë influencojnë të nxënit ? Duhet t ë përpiqemi që të … Paraprirja, sduhen k ërkuar të gjitha fjal...
Konceptimi i burimeve q ë influencojnë mënyrën e mësimdhënjes ? Stili i shk ëmbimit (agresiviteti, m ënyra e sinjalimit...
5. Tipet e mjediseve multimediale
Nj ë debat « i madh » : laborator i gjuh ëve të huaja apo qendër burimesh  ? Metodologjit ë , prodhimet, tipet e mjedise...
Disa raste t ë figurës klasike <ul><li>M ësimdhënja me në qendër ushtrimet nga burimet e Internetit ose të laboratorit : ...
Nx ënësi zgjedh burimet e tij <ul><li>N ë kuadrin e autoformimit të drejtuar (n ë kuptimin e «  plot ë  » t ë termit , j...
Kur Multimedia p ërdoret për t ë komunikuar dhe  / ose për t ë  publikuar <ul><li>Simulimi global </li></ul><ul><li>K...
Sentez ë Komunikim Teknologjia pédagogique -  Vendosja n ë situatë - Situata e pun ës - e-learning - pédagogie ludique - ...
R ëndësia e ndjekjes së duhur të : tutorit, shoq ërimit …
P ër të parë se çfarë efektit ka teknologjia e re te shoqëria shqiptare, kam vendosur që të vëzhgoj përdorim e teknologjiv...
● Ajo ka rreth 25-30 kompjutra, ●  shkolla disponon 4 laptopa dhe 2 projektore që çdo mësues apo nxënës mund të përdor ...
► kompiutera në shtëpi ●  Ndër 150 nxënësit e klasës së IX : 40 skanë fare, 35 kanë dy dhe 75 kanë vetëm një. ●  Ndër...
►  Internet n ë shtëpi
► Arsyeja e p ërdorimit të Internetit 67% në Face book 18% për kërkime shkollore 10.5% për të shgarkuar muzikë ♫ 2.5% pë...
►  Koha q ë kalohet në Internet Klasa VI -> Afërsisht 1 orë Klasa VII -> Afërsisht 1 orë e 30 min Klasa VIII -> Afërsis...
Nj ë mjet efikas për të mësuar gjuhën e huaj është edhe video me imazhe e zë
7. Konkluzion T ë rinjtë e sotëm, siç vihet re edhe nga përgjigjet e pyetësorit, janë shumë të lidhur me boten e Interne...
Do ishte nj ë gjë shumë e mirë sikur në të gjitha shkollat tona të kishte 2 laboratorë informatike, njëra do ishte gjithmo...
8. Konkluzion – t ërheqje dhe aderim Multimedia nuk do t ë jetë asnjëherë një porcion magjik, duke rinovuar mësimdhënjen d...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Agovi, suada teknologji

1.463 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business, Bildung
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Agovi, suada teknologji

 1. 1. Mjediset multimediale : n ë kërkim të burimeve dhe metodologjive të duhura ( të përshtatshme) «  Multimedia n ë mësimdhënjen e gjuhëve të huaja: drejt një renovimi pedagogjik  ?&quot;
 2. 2. 1. Prezantimi 2. R ëndësia e Tik-ut 3. Metodologjit ë dhe jo metodat 4. Burimet 5. Tipet e mjediseve multimediale 6. Studim, TIk dhe nx ënësit 7. Konkluzion i studimit 8. Konkluzion -T ërheqje dhe aderim
 3. 3. 1. Prezantimi
 4. 4. 2. R ëndësia e Tik-ut ☺ TIK p ër çdo moshë
 5. 5. ☺ n ë m ësimdhënje
 6. 6. ☺ n ë mbledhje, konferenca etj.
 7. 7. 3. K ërkimi i metologjive dhe i metodave
 8. 8. Metodat <ul><li>«  Metoda është tërësia e rrugëve të organizuara dhe racionale, që fikson mënyrën e ndërhyrjes . &quot; </li></ul><ul><li>&quot;[nj ë ] metod ë [ është ] nj ë tërësi procedimesh dhe teknikash (...) q ë synon të ngjallë (...) nj ë sjellje ose një aktivitet të caktuar &quot;. </li></ul><ul><li>Metoda i impozohet nj ë përduruesi, i cili duhet ta ndjekë atë. </li></ul>
 9. 9. Metodologjit ë <ul><li>« Nj ë tërësi procedimesh, teknikash dhe metodash, që janë të aftë që në qindra periudha historike dhe tek konceptuesit e ndryshëm për të administruar orët e mësimit origjinale në raport me orët e mëparshme &quot;. </li></ul><ul><li>T ë ndërtosh duke u nisur nga një material bazë, me elemente të njohura, një veprim i përshtatur kontekstit specifik. </li></ul>
 10. 10. 3. Burimet Termi aktual, me kuptim m ë të gjërë se të tjerët (prodhimet…), sugjeron se ne i ofrojm ë nxënësit ku të marrin “ujin” për nxënjen e tij dhe mësuesit për të ndërtuar sekuencat e tij pedagogjike.
 11. 11. Nj ë dallim i rëndësishëm <ul><li>Dokumentat bruto (origjinale), burimet e Internetit, p ër shembull </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Dokumentat pedagogjike, t ë përgatitura nga burimet kryesore &quot;autentike&quot; </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Dokumentat pedagogjike, t ë krijuara për një përdorim pedagogjik. </li></ul>
 14. 14. Potencialet e Multimedias dhe t ë Internetit Disa burime t ë lidhura me aktualitetin , disa burime zanore, video. Shkarkim i mundsh ëm i dosjeve zanore . Sitet e radios ose t ë televizionit me transkriptim . Nj ë artizanat i efektshëm q ë lejon t`i «  ngjisim » gj ëra të ndryshme aktualitetit .
 15. 15. Mund ësi që t`i lëmë nxënësit të zgjedhin temat që lidhen me interesat e tyre .
 16. 16. Burimet dhe ushtrimet « m ë të mirat  » <ul><li>Kuptimi i t ë shprehurit me shkrim </li></ul>Pjesa më e madhe e nxënësve pohon se nganjëherë kur është në Internet dhe ka duhet të bëjë detyrat, humb sensin e kohës dhe nga kureshtja për të parë faqe të ndryshme të internetit harrohet fare dhe mund të rrijë me orë të tëra para kompiuterit pa lëvizur fare. Shpesh herë janë prindërit që i bërtasin dhe i kujtojnë që duhet të bëjnë gjëra të tjera. Disa ankohen se kanë dhimbje dhe skuqje në sy, dhe efekti tjetër mjaft problematik në kohët e fundit në të gjithë botën është se fëmijët ashtu si të rriturit nuk lëvizin më por që qëndrojnë përpara kompiuterit pa lëvizur. Kështu ato vuajnë nga problemet e mbi peshës që sjellin shum ë probleme të tjera që ndikojnë negativisht organizmin tonë.
 17. 17. Testet
 18. 18. Rind ërtimi i teksteve dhe diktim
 19. 19. Ushtrimet e gramatik ës
 20. 20. Ushtrimet zanore
 21. 21. Sh ënime për të kuptuarin T ë dimë të kalojmë nga një punim në kompiuter në një tjetër tip ushtrimi Dallimi i ushtrime t ë nivelit të ulët dhe të nivelit të lartë që përfshijnë të kuptuarit . Dallimi mes t ë kuptuarit dhe memorizimit : si ndikon nj ë QCM (Pyetje me alternativa, quiz) mbi detajet? Mendimi p ër ushtrimet hyrëse, që shërbejnë për mobilizimin e njohurive . Dallimi i t ë kuptuarit dhe ortografit (diktim ose ushtrime t ë përafërta ). Multimedia mund t ë jetë një nxitës i mirë për riprodhimin e lirë që vë në dukje të kuptuarit .
 22. 22. Testet Rind ërtimi i teksteve të diktuara Ushtrimet zanore
 23. 23. Konceptimi i burimeve q ë influencojnë të nxënit ? Duhet t ë përpiqemi që të … Paraprirja, sduhen k ërkuar të gjitha fjalët (kujdes fjalor ët , n ën-titujt dhe transkriptimet sistematike) Gjithmon ë duhet të prezantohen shprehje, në një situatë të caktuar që kanë kuptim.
 24. 24. Konceptimi i burimeve q ë influencojnë mënyrën e mësimdhënjes ? Stili i shk ëmbimit (agresiviteti, m ënyra e sinjalimit të « gabimeve&quot;…), mund ësia e nxënësit për të « kaluar«  p ërtej mësuesit (ekrani i titullit, k ërkesa të plota …). Kjo varet nga ana e mjedisit; disa tipe diapozitivash q ë ne krijojm ë (zgjidhje, iniciativa e l ënë nxënësve ), disa m ënyra gjithëpërfshirëse .
 25. 25. 5. Tipet e mjediseve multimediale
 26. 26. Nj ë debat « i madh » : laborator i gjuh ëve të huaja apo qendër burimesh  ? Metodologjit ë , prodhimet, tipet e mjediseve do t ë jenë shpesh shumë të ndryshme .
 27. 27. Disa raste t ë figurës klasike <ul><li>M ësimdhënja me në qendër ushtrimet nga burimet e Internetit ose të laboratorit : </li></ul><ul><ul><li>ushtrimet me korigjim ; </li></ul></ul><ul><ul><li>k ërkimet për të përgatitur debate në grupe, duke u nisur ngs sitet e propozuara nga nxënësi. </li></ul></ul><ul><li>Multimedia propozon disa burime t ë përdorura ose të zbuluara nga nx ënësi sipas skenarit që i është propozuar atij. </li></ul>
 28. 28. Nx ënësi zgjedh burimet e tij <ul><li>N ë kuadrin e autoformimit të drejtuar (n ë kuptimin e «  plot ë  » t ë termit , jo n ë kuptimin e nj ë autodidaksie) </li></ul><ul><li>N ë një skenar ku ai ndjek një skemë të propozuar por me zgjedhjen e tij të burimeve (p ërgatitja e një dosje, shtrembërimi i teksteve në Internet, ushtrime diktimesh me dokumente zanore, shkarkimet …) </li></ul>
 29. 29. Kur Multimedia p ërdoret për t ë komunikuar dhe / ose për t ë publikuar <ul><li>Simulimi global </li></ul><ul><li>Kultur ë </li></ul><ul><li>Galanet </li></ul><ul><li>Forum </li></ul><ul><li>Blogs… </li></ul>
 30. 30. Sentez ë Komunikim Teknologjia pédagogique - Vendosja n ë situatë - Situata e pun ës - e-learning - pédagogie ludique - pédagogjia ad hoc - ... Evolimi Shoq ërimi - bilanci personal i formimit - bisedimet individuale - tutori - rrug ëtimi - ... shikueshm ëri lexueshm ëri
 31. 31. R ëndësia e ndjekjes së duhur të : tutorit, shoq ërimit …
 32. 32. P ër të parë se çfarë efektit ka teknologjia e re te shoqëria shqiptare, kam vendosur që të vëzhgoj përdorim e teknologjive të reja te nxënësit e shkollës “ Ismail Qemali ”, Shkodër . Zgjodha këtë shkollë pasi këtu kam bërë praktiken time (stazhin). Së pari duhet të them se është një nga shkolla më të mira të qytetit të Shkodrës.
 33. 33. ● Ajo ka rreth 25-30 kompjutra, ● shkolla disponon 4 laptopa dhe 2 projektore që çdo mësues apo nxënës mund të përdor ë për oren e mësimit ose për projektet kurrikulare. ● nxënësit e k ësaj shkolle zhvillonin edhe orët e informatikës. ● salla e informatikës është e pajisur me Internet .
 34. 34. ► kompiutera në shtëpi ● Ndër 150 nxënësit e klasës së IX : 40 skanë fare, 35 kanë dy dhe 75 kanë vetëm një. ● Ndër 130 nxënësit e klasës së VIII: 45 skanë fare, 23 kanë dy dhe 62 kanë vetëm një. ● Ndër 135 nxënësit e klasës së VII: 45 skanë fare, 30 kanë dy, 60 kanë një. ● Ndër 130 nxënësit e klasës së VI: 50 skanë fare, 25 kanë dy, 55 kanë një.
 35. 35. ► Internet n ë shtëpi
 36. 36. ► Arsyeja e p ërdorimit të Internetit 67% në Face book 18% për kërkime shkollore 10.5% për të shgarkuar muzikë ♫ 2.5% për të luajtur 1.5% E-mail 0.5% tjetër ☺
 37. 37. ► Koha q ë kalohet në Internet Klasa VI -> Afërsisht 1 orë Klasa VII -> Afërsisht 1 orë e 30 min Klasa VIII -> Afërsisht 2 orë Klasa IX -> Afërsisht 2 orë e 30 min
 38. 38. Nj ë mjet efikas për të mësuar gjuhën e huaj është edhe video me imazhe e zë
 39. 39. 7. Konkluzion T ë rinjtë e sotëm, siç vihet re edhe nga përgjigjet e pyetësorit, janë shumë të lidhur me boten e Internetit. Dhe falë kurrikulës Kombëtare ato zhvillojnë si lëndë më vehte dhe kanë mundësi q ë jo vetëm që të mësojnë përdorimin e kompjuterit, por mund të shfryt ëzojnë bazen materiale të laboratorit të informatikës dhe të punojnë për detyrat apo punimet e tyre të ndryshme që kajnë të bëjnë edhe me Internetin. Vlen të theksohet se disa nga të rinjtë janë shumë të varur nga përdorimi i Internetit, duke e konsideruar atë si një “virus”. Ajo çka është më e rëndësishme është fakti se nxënësit i pëlqejnë shumë orët e mësimit të shoqëruara me mjetet teknologjike, duke ja bërë orën më të këndëshme, dhe duke ja lehtësuar procesin e të nxënit me anë të pamjeve të ndryshme që paraqiten me kompiuter dhe video-projektor, kështu ora e mësimit bëhet më konkrete dhe më e dashur për fëmijët.
 40. 40. Do ishte nj ë gjë shumë e mirë sikur në të gjitha shkollat tona të kishte 2 laboratorë informatike, njëra do ishte gjithmonë në shërbim të lëndës së Informatikës, kurse tjetra do ishte gjithmonë e lirë për nxënësit që duhet të punojnë ose që skanë Internet. Sidomos ne mësuesit e gjuhëve të huaja duhet të përdorim sa më shumë këto burime të çmueshme për të animuar orën e mësimit, pasi mund t`i shfaqim fëmijëve pamje nga kultura e vendit të gjuhës së huaj, dhe çka është më e rëndësishmja, nxënësit dëgjojnë shqiptimin e saktë të fjalëve, dhe të mësuarit është në nivelin optimal. Pasi kështu tërhiqet edhe vëmendja e nxënësve. Ja k ëshilloj çdo mësuesi (sidomos atyre të rinj) që të integrojnë sa më shumë mjetet teknologjike ne metodat e tyre të mësimdhënjes. S uada A govi
 41. 41. 8. Konkluzion – t ërheqje dhe aderim Multimedia nuk do t ë jetë asnjëherë një porcion magjik, duke rinovuar mësimdhënjen dhe nxënjen thjesht nga prania e saj. E r ëndësishme është të respektohet një deotologji e 2-fishtë pedagogjike dhe didaktike: respektim i nxënësit, respektimi i disiplinës. Asnj ë burim, asnjë ecuri, s`është e përshtatshme si ato që e vendosin në terren, nuk aderojnë dhe nuk arrijnë të kenë tërheqjen e duhur në raport me zakonet e mëparshme në vecanti. Aty ndodhet rëndësia e metodologjisë. Me Tik, kemi çelsin e shumë portave, bota është në doren tonë.

×