Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Buddha
         Belső Ösvénye
                    FELFEDEZŐ ÚT
            ...
SZELLEM
 E     uddha quot;tudományos forradalmaquot; gyorsan elterjedt Ázsia
      fejlett szellemiségű és ...
kozzon: legyen király. Ő azonban egy nap
apja elé állt, és így szólította:
 - Kérlek, válaszolj nekem egy pár kérdés­
  ...
SZELLEM   ban az időben egybefüggött Közép-Ázsiával. Járt és tanított
   Közép-Ázsiában, a szkíták földjén is. N e...
Buddha, vagyis Buda

Buddha nevében a quot;hquot;-t sem az indusok, sem az angolok nem ejtik. Ezt mi a
németektől vettük á...
Tibeti kolostor
aranyozott teteje
Nepál legszentebb buddhista szentélye,
a Boudhanath, azaz a Nagy Sztúpa
A Kőrösi Csorna Sándor
                                       Békesztúpa a Mátra al...
SZELLEM
                      Zarándokok a nyugat-tibeti Kailá-
                 ...
Az első buddhista szerzetesi közös­
ségeket maga Gautama Buddha                              ...
Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba

2.700 Aufrufe

Veröffentlicht am

2500 évvel ezelőtt Buddha útjára indította "tudományos forradalmát".
Tanítása több mint vallás: bensőnk feltárásának t u dománya
és művészete, a Belső Ösvény, melynek gyakorlója
feltárja mind az elméje, mind pedig az elméje által tapasztalt
jelenségvilág valódi természetét. Ugyanakkor ez az út egy
hiteles életbölcselet is - egy életvitel, mely az élet értelmével
foglalkozik, és segít megértenünk, hogyan oldhatjuk meg
életünk és a világ szenvedésének kérdéseit.

Veröffentlicht in: Bildung
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Csöpel Láma: Buddha belső ösvénye - felfedező út belső világunkba

 1. 1. Buddha Belső Ösvénye FELFEDEZŐ ÚT BELSŐ VILÁGUNKBA quot;Az ember valódi lényege a jóság. Ha igazán emberi lényekké szeretnénk válni és értelmet akarunk adni létezésünknek, alapvető fontosságú, hogy j ó szívünk legyen.quot; Dalai Láma 2500 évvel ezelőtt Buddha útjára indította „tudományos for­ radalmátquot;. Tanítása t ö b b mint vallás: bensőnk feltárásának t u ­ dománya és művészete, a Belső Ösvény, melynek gyakorlója feltárja m i n d az elméje, m i n d pedig az elméje által tapasztalt jelenségvilág valódi természetét. Ugyanakkor ez az út egy hiteles életbölcselet is - egy életvitel, mely az élet értelmé­ vel foglalkozik, és segít megértenünk, hogyan oldhatjuk meg életünk és a világ szenvedésének kérdéseit. Írta: Csöpel Láma Fényképezte: Magyarországi Karma Kagyüpa Buddhista Közösség és Szanyi Gergő
 2. 2. SZELLEM E uddha quot;tudományos forradalmaquot; gyorsan elterjedt Ázsia fejlett szellemiségű és nyitott gondolkodású országai­ ban. A z évszázadok során Európát is több hullámban elérte - az ókortól kezdve egész napjainkig - és megterméke­ nyítő hatást fejtett k i a Belső Ösvény nagy közép-ázsiai, közel- csak kétezer bitre figyelünk. E z azt jelenti, hogy egy olyan v i ­ lágban élünk, ahol minden, amit észlelünk, csak a jéghegy csú­ csa - csak azt vesszük észre, amit a szokásaink megengednek, miközben figyelmen kívül hagyjuk a fennmaradó hatalmas információtömeget - a számtalan lehetőség hatalmas jéghe­ keleti és európai megvilágosult gyakorlóinak közvetítésével. gyének n e m látható részét. A tudatunk pedig a saját adottsá­ A Nyugaton uralkodó szűklátókörű vallásos és tudományos gai és korlátai alapján végzi a szűrést. Itt az idő, hogy új irányt dogmatizmus és babona azonban csak a legutóbbi időkben vegyünk. Lássuk be: a világegyetem hatalmasabb és gazda­ veszített annyit erejéből, h o g y e megvilágosult eszmék szé­ gabb, mint amilyennek gondoltuk eddig. Messze meghalad­ les körű, nyílt és közvetlen elterjedése itt is lehetővé váljon. ja gondolataink és fogalmaink lehetőségeit. A megvilágosult A z utolsó nagy akadály a „klasszikusquot; természettudományos közvetlen megtapasztalás lehetősége és képessége bennünk szemlélet volt, amelynek földhözragadt dogmáit alaposan be­ van. A h o g y a n az álomból fel tudunk ébredni, ebből a most leverték az iskolában m i n d a n n y i u n k fejébe. A huszadik szá­ átélt viszonylagos ébrenléti állapotból is képesek vagyunk fel­ zad azonban gyökeres fordulatot hozott: az új kvantumfizi­ ébredni a tökéletesen felébredt állapotba. ka és agykutatás elsöpörte az elavult szemléleteket, és kitárta a kaput a belső és külső világ elválaszthatatlanságán alapuló megismerés felé. Testünk érzékszervein keresztül rengeteg ínformáció érkezik tudatunkba, amelyet feldolgozunk, érzékszerveinkkel újra és újra átszűrünk, és m i n d e n lépésnél elvész egy csomó informá­ Volt a világon néhány ember, aki a saját tudatával kezdett fog­ ció. Végül kiderül, hogy tudatunk önellátó. A g y u n k négyszáz lalkozni, s ezáltal mérhetetlen segítséget nyújtott megszám­ milliárd bit információt dolgoz fel másodpercenként környe­ lálhatatlan lénynek. Ilyen volt Buddha is, 2500 évvel ezelőtt. zetünkről, testünkről, érzéseinkről és az időről, de m i ebből Apja őt is arra akarta nevelni, h o g y mások tudatával foglal- Norbulingka, a Dalai Láma nyári palotája Lhászában
 3. 3. kozzon: legyen király. Ő azonban egy nap apja elé állt, és így szólította: - Kérlek, válaszolj nekem egy pár kérdés­ re! Te jó király vagy, népedet boldogítani akarod, igazságos uralkodó vagy. A z e m ­ berek életében alapvetőek a betegségből, az öregségből, valamint a halálból faka­ dó szenvedések. Te, m i n t király, a ren­ delkezésedre álló összes csodálatos esz­ közzel, meg tudod-e az embereket óvni ezektől a szenvedésektől? A király elgondolkozott, és azt válaszolta: - Nem. Buddha így folytatta: - A k k o r m i értelme mindannak, amit te­ szel? Én mindezektől a szenvedésektől akarom megszabadítani n e m csak népe­ met, hanem a világ összes lényét! Buddha otthagyta a palota m i n d e n kényel­ mét és elindult, hogy gyógyírt találjon a lé­ nyek szenvedésére. Először felkereste a leg­ nagyobb tanítókat, ám azt tapasztalta, hogy ők sem voltak birtokában a végső válasznak. Ezután hat évet töltött szigorú, magányos aszkézisben, azonban ráébredt, hogy az ön­ sanyargatás n e m célravezető. „Ha túlfeszí­ ted a húrt, elpattan. H a túl lazára engeded, nem ad hangot.quot; - magyarázta egy, a Szkí­ ta Bölcs közelében elhaladó zenész tanítvá­ nyának. A hagyomány azt mondja, e szavak hatására hagyott fel Buddha az aszkézissel, és talált rá a középútra, majd rövidesen el­ érte a megvilágosodást, a végleges felébre­ dést a zavaros tudat szenvedéssel teli világá­ ból. Sziddharta, a szkíta királyfi harmincöt éves korában lett Buddha, vagyis ekkor érte el a tökéletesen felébredt buddha állapotot. Röviddel megvilágosodása után tanítani kezdett. Négy évtizeden át járta az indiai A mécsesek minden lény megvilágosodásáért lobognak szubkontinens kiterjedt földjét, amely ab- Jó - rossz Földünkön óriásiak a vallási előítéletek, és a belőlük táplálkozó problémák. nagyobb hasznunkra válna, ha fejlesztenénk a gondolkodásmódunkat arról, Mi ezeknek az alapjuk? A jó és a rossz fogalmait övező zűrzavar. A rossz hogy miért vagyunk a világon. Bizonyos cselekedetek, gondolatok formálnak cselekedetekért Isten megbüntet, a jókért megjutalmaz. Egyszerűnek tűnik, bennünket, közelebb visznek valódi természetünkhöz ezek a szeretetből táp­ lálkozó jótékony cselekedetek. Másfelől vannak olyan cselekedetek, amelyek nem formálnak, sőt rombolnak, eltávolítanak eredeti természetünktől - ezek az erőszak megnyilvánulásai, az ártalmas tettek. Ez nem a jó vagy a rossz kérdése. Mindenkinek isteni természete van. Gondolatainkkal, szavainkkal és tetteinkkel mi teremtjük a világot.
 4. 4. SZELLEM ban az időben egybefüggött Közép-Ázsiával. Járt és tanított Közép-Ázsiában, a szkíták földjén is. N e m alapított vallást, nem nyilatkoztatott k i dogmákat. Tanítása a tökéletesen fel­ ébredt buddha állapothoz vezető utat mutatja meg, gyakorlati módon. B u d d h a 2500 éve, mindmáig nagy hatást gyakorol a világra. Számtalan embernek és lénynek hozott boldogságot azáltal, hogy saját elméjével foglalkozott. A tibeti buddhizmus legszentebb Buddha-szobra Lhászában Buddha saját életében és a világban megtapasztalta a m i n d e ­ nütt jelenlévő szenvedés - betegség, öregség, halál - tényét, és a végső kivezető utat kereste. Hosszú évekig tartó meditá­ ció gyakorlattal végül eljutott a felismerésig, hogy a világban tapasztalt m i n d e n szenvedés egyetlen végső okra vezethető vissza, arra, hogy a tudatunk zavaros állapotban van: n e m is­ merjük önmagunk és a világ igaz természetét. A zavaros t u ­ datot a cselekedeteinkkel programozzuk, s ezek ereje, a kar­ ma, fogva tart minket a négy alapvető zavaros tudatállapotban, melyekben kezdet nélküli idők óta, életről-életre vergődünk. Ezek a következők: álom, ébrenlét, halál és a haláltól a követ­ kező újjászületésig terjedő állapot. Megvilágosodásával B u d d ­ ha megtapasztalta, hogy amint az álomból fel lehet ébredni a hétköznapi ébrenléti állapotba, ugyanúgy a zavaros tudat álla­ potából is lehetséges a felébredés a tökéletesen felébredett ál­ lapotba. Ebben a tiszta tudatállapotban nincs többé szenvedés, hasonlatosan ahhoz, ahogyan a rémálomban átélt szenvedés az ébredés után semmivé válik. Buddha tanítása a tapasztalt vezető útmutatása, melynek segítségével m i is végigjárhatjuk a tudatunk tiszta állapotához vezető saját utunkat. quot;Évezredek sötétjét elűzi egyetlen gyertyafénye - Ne átkozd a sötétséget, gyújts világot!quot; Buddha A Dhvaja (harci zászló) a 11 90 The Explorer 9. SZÁM, 2008. IV. É V F O L Y A M tibeti győzelmi jelkép egyike
 5. 5. Buddha, vagyis Buda Buddha nevében a quot;hquot;-t sem az indusok, sem az angolok nem ejtik. Ezt mi a németektől vettük át - helytelenül. Helyes kiejtése tehát: Buda. B u d d h a három nagy ciklusban tanított, a Tan kerekét három ízben forgatta meg. Első alkalommal a Négy nemes igazsá­ got magyarázta: 1. a szenvedés tényét, 2. a szenvedés okát, 3. a szenvedés megszűnését, 4. a szenvedésből kivezető ösvényt. Másodszor az összes jelenség megfoghatatlan nyitottság-ter­ mészetét tanította, mely szerint a világon m i n d e n összefügg m i n d e n mással, a dolgok egymástól való függésben kelet­ keznek. H a r m a d i k alkalommal az összes lény eredendő alapvető j ó ­ ság-természetéről tanított. Eszerint m i n d e n lénynek buddha­ természete van (az állatoknak is) a m i azt jelenti, hogy képe­ sek eljutni a tiszta tudat tökéletesen felébredt állapotába, ha megfelelően törekednek erre. E törekvésben első dolgunk az erőszakmentesség megvaló­ sítása, a nem-ártás. Erre épül a második lépés, az egyetemes gyengédség, szeretet és együttérzés gyakorlása, mely kivétel nélkül minden lény felé irányul elfogulatlanul, beleértve ellen­ ségeinket is. A z egyetemes jóság olyan, mint a Nap, mely jókra, rosszakra egyaránt ragyog. A gyakorlás fő eszköze a meditá­ ció, melynek segítségével egyre mélyebben tárjuk fel a ben­ nünk rejtőző értékeket. A meditáció a jelenben-lét gyakorlata, a felébredés a teljesség megtapasztalása a jelenben. „Az elme mindennek lényege, Az elme, ha tiszta, minden tiszta. Az elme, ha világos, minden világos. Az elme, hajói van, minden jól van. Az elmém mindennek a lényege.quot; Szitu Rinpocse A katmandui Boudhanath-ot őrző sárkányszobrok egyikének szeme
 6. 6. Tibeti kolostor aranyozott teteje Nepál legszentebb buddhista szentélye, a Boudhanath, azaz a Nagy Sztúpa
 7. 7. A Kőrösi Csorna Sándor Békesztúpa a Mátra aljában, Tar település mellett található Védelmező Bódhiszattvák, Mindannyian rendelkezünk elegendő ké­ azaz megvilágosultak, akik nem léptek át a Nirvánába pességgel és bölcsességgel ahhoz, hogy lé­ tünk valódi értékeit feltárjuk és formába öntsük. Ebben n e m szükséges, sőt n e m is lehetséges másokra hagyatkozni. Igaz értékeink éppen attól igazak, hogy m i an­ nak tapasztaljuk meg őket. A tudomány és a vallások megmondják, hogy a d o l ­ gok hogyan vannak, m i a világ, hogyan jött létre, m i a dolgunk, hogyan válha­ tunk jóravaló személyekké. A világegye­ tem... a Teremtő... a teremtés... az ítélet... de m i történik, ha kételkedünk? Talán hallgattassuk el, tagadjuk le legbenső és legőszintébb gondolatainkat? Buddha Belső Ösvénye teljesen más meg­ közelítést kínál: tegyük félre a megkér- 9. SZÁM, 2008. IV. ÉVFOLYAM The Explorer 93
 8. 8. SZELLEM Zarándokok a nyugat-tibeti Kailá- szon, a világ legszentebb hegyén Tara, a női Buddha dőjelezhetetlen dogmákat! Hagyjuk a mások által ránk kény- datunknak egy spirituális része, ahova be is hatolhatunk. E z ­ szerített normákat, induljunk el a saját u t u n k o n ! A belső út zel a képességgel valamennyien rendelkezünk. m i n d e n fordulója új tájakat, új távlatokat, új lehetőségeket nyit meg. A belső utazás az első kézből nyert tapasztalás útja. E z a feladatunk ebben az életünkben. Fejlesszük ezt a csodát, Tanítói n e m próbálnak kész válaszokat adni, tanításai n e m amit tudatnak hívnak, és megtanuljuk, hogyan teremtsünk a írják elő, m i t csináljunk, csak útjelző táblákkal, útmutatás­ lehető legjobb módon, m i n d e n lény javára. Azért létezünk, sokkal szolgálnak. Buddha Belső Ösvénye a lehetőségek útja, hogy alkossunk, és hogy csendben átitassuk a teret tiszta esz­ az első kézből nyert eleven tapasztalásé. Minél inkább elmé­ mék és gyengéd, szeretetteljes gondolatok és cselekedetek se­ lyülsz benne, a világ annál tágasabb, gazdagabb, rejtélyesebb regeivel. Azért létezünk, hogy felismerjük és méltányoljuk igaz és csodálatosabb lesz. énünket, ahol valós esélyünk nyílik arra, hogy megismerjük az elménk igaz természetét. A m i k o r ez a szemléletváltás be­ A Belső Ösvény nagy hasznunkra lehet, a létezés magasabb következik, akkor veszi kezdetét a megvilágosodás útja. Egy szintjén megérthetjük az önmagunkhoz, az emberekhez és a nap valamennyien elérhetjük a megvilágosodás szintjét. E l ­ világ dolgaihoz fűző valóságos viszonyunkat. És itt a bensőnk érkezhetünk a megvilágosodás birodalmába, ahol nincs ítél­ szerepe is fontosabbá válik. Felfedezhetjük, hogy létezik t u ­ kezés, gyűlölet, nincsenek próbák. H o g y a n mérhetők a ha- Egy hagyomány szerint a szent Manasza- rovár-tó közelében fekvő Kailász azonos a szent Meru-heggyel, azaz a világ közepével
 9. 9. Az első buddhista szerzetesi közös­ ségeket maga Gautama Buddha Buddhista zarándok alapította 2500 évvel ezelőtt kézi imamalommal tások? Élni kell az életet, megalkuvás és h u n népeknél, akik közül a tibetiek nélkül képezni kell a tudatunkat, és az­ és a mongolok máig buddhisták. Szkíta­ Korunk paradoxona tán majd meglátjuk, megváltozott-e v a ­ h u n mesterek közvetítésével eljutott Kí­ lami. És ha bekövetkeznek a változások, nába, majd Japánba, és Kelet- és Délkelet- Nagyobbak a házak - kisebbek családjaink; akkor az életünk ismerőivé és irányító­ Ázsia számos országába. Déli irányban több a kényelmünk - kevesebb az időnk; ivá válunk. E z létünk értelme. Sri Lankába, Hátsó Indiába és Indoné­ több a végzettségünk - kevesebb értelmünk; ziába jutott el. A buddhizmus a X X . szá­ több a tudás - kevesebb az ítélőképesség; A tanítások útmutatását követve a gya­ zad közepéig a világ legelterjedtebb val­ több a szakértőnk - több a problémánk; korló megtapasztalja m i n d saját benső­ lása volt, s a század második felében az több a gyógyszer - kevesebb az egészség. jének - elméjének -, m i n d pedig kör­ egész világon sok követőt vonzott. M a nyezetének - a külső világnak az igaz szinte az egész világon találhatók közös­ Megjártuk a Holdat oda-vissza, természetét. B u d d h a Belső Ösvényé­ ségek, melyek B u d d h a belső ösvényét de bajos köszönteni a szemben lakót. nek alapvető üzenete az, hogy a külső gyakorolják. Több a számítógép, több az információ, több példányban készülnek másolatok, világot lehetetlen megismerni belső v i ­ mint valaha - ám kevesebb a kommunikáció. lágunk megismerése nélkül, sőt éppen belső világunk feltárása vezet el külső „Mi emberek, amellett, hogy rendelke­ Nagyok lettünk mennyiségben, valóságunk megismeréséhez. zünk a képességgel, hogy boldog éle­ de minőségben aprók; tet teremtsünk maguknak, másokat gyors ételek és lassú emésztés ideje ez; Buddha a tanítványok hatalmas tömege­ is képesek vagyunk segíteni. Termé­ magas ember törpe jellemmel; it vonzotta maga köré, és számos tanít­ szetes teremtő képességünk van, na­ égbe szökő nyereségek - ványa eljutott a felébredett tudatállapot­ gyonfontos, hogy erre ráébredjünkquot; ám sekély kapcsolatok; ba. Eltávozása után a Tan északi és déli e korban sok van a kirakatban, de a szobában semmi. irányban terjedt. Közép- és Belső Ázsi­ Dalai Láma ában évszázadokon át virágzott a szkíta 9. SZÁM, 2008. IV. ÉVFOLYAM | The Explorer | 95

×