Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Bli vän med din bugg

411 Aufrufe

Veröffentlicht am

Presentation (in Swedish) about software bugs. What are they and where do they come from? How can we avoid bugs and achieve better quality by being familiar with different quality characteristics? Finally, what to consider when reporting bugs. An 11-step guide to creating an excellent bug report. Presented at Informator in Gothenburg on February 7, 2014.

Veröffentlicht in: Technologie
 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Bli vän med din bugg

 1. 1. SNART BÖRJAR DET!
 2. 2. BLI VÄN MED DIN BUGG Frukostseminarium Göteborg 2014-02-07
 3. 3. AGENDA • • • • • • • Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport Bli vän med din bugg
 4. 4. DAGENS FÖRELÄSARE Freddy Gustavsson
 5. 5. SYSTEM VERIFICATION • Vi är Sveriges ledande QA-bolag och experter inom kvalitetssäkring av mjukvara. Vi erbjuder konsulttjänster för analys, kravhantering, testning, utveckling och implementation av verktyg. Vi har dessutom utbildningar inom krav och test. • Vi är drygt 185 medarbetare på kontoren i Malmö, Göteborg, Stockholm, Köpenhamn och Sarajevo. • Vår viktigaste tillgång är våra medarbetare. Vi letar efter personer med social kompetens, hög ambitionsnivå, och med en vilja att lära sig nya saker.
 6. 6. IBLAND BLIR DET FEL...
 7. 7. MISSTAG (MÄNSKLIGT FEL) • En handling som någon utför • Vanliga orsaker till att människor gör fel ibland: – Tidspress – Missförstånd – Komplexitet – Nya teknologier
 8. 8. DEFEKT (BUGG) • Resultatet av ett misstag • Kan finnas i modeller, textdokument, mjukvarukod m.m. • Kan orsaka problem för användare • 100% buggfri kod? Images courtesy of Stuart Miles and AKARAKINGDOMS/ FreeDigitalPhotos.net
 9. 9. FELSYMPTOM • Defekter kan leda till att ett system fallerar: – inte gör vad det ska – gör sådant det inte ska • Kan också orsakas av hårdvarufel eller yttre påverkan • Indikerar kvalitetsproblem Images courtesy of Master isolated images and AKARAKINGDOMS/ FreeDigitalPhotos.net
 10. 10. KVALITETSSÄKRING Analyser Teststrategi Testplanering Testdesign Testutförande Felhantering Upptäcka Korrigera problem problem Analyser Tekniker Verktyg Förebygga problem Utbildning Standarder Processer Verktyg
 11. 11. EXTERNA KVALITETSEGENSKAPER Förmågor Kompatibilitet Pålitlighet IT-vänlighet Användbarhet Prestanda Karisma Säkerhet För en bra sammanstälning av kvalitetsegenskaper för programvara se http://thetesteye.com/posters/TheTestEye_KvalitetsegenskaperForProgramvara.pdf
 12. 12. SPELA KVALITETSBINGO Förmågor Pålitlighet Användbarhet Karisma * Säkerhet Prestanda IT-vänlighet Kompatibilitet
 13. 13. VAD ÄR EN BUGGRAPPORT? • Kärt barn har många namn: buggrapport, felrapport, defektrapport, incidentrapport... • Teknisk dokumentation som beskriver ett problem i produkten som testats • Primärt syfte: underlätta identifikation och korrigering av problemet • Behöver ingå i ett definierat flöde
 14. 14. VANLIGA PROBLEM MED BUGGRAPPORTER  Svårbegripliga, kräver tolkning  För allmän eller begränsad information  Överflödig eller irrelevant information  Otydlig information  Problemet kan inte återskapas  Beskriver flera olika problem  Beskriver något som inte är ett problem  Beskriver problem som redan är kända  Beskriver inte allvarlighet eller prioritet  Använder olämpligt språk eller opassande ton
 15. 15. CHECKLISTA FÖR ATT SKRIVA RIKTIGT BRA BUGGRAPPORTER            Strukturera: Testa noggrant Återskapa: Testa en gång till Isolera: Hitta essensen Samla ihop: Leta efter liknande fel Jämför: Kika på tidigare versioner Rubricera: Gör rapporten lätt att hitta Reducera: Ta bort överflödig information Förtydliga: Undvik missförstånd Klassificera: Allvarlighet och prioritet Neutralisera: Presentera skonsamt Granska: Kontrollera hela rapporten Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
 16. 16. STRUKTURERA – Utgå från målen med testarbetet – Använd ett strukturerat arbetssätt – Ta många anteckningar • Test innebär kontrollerade experiment Image courtesy of stockimages/ FreeDigitalPhotos.net • Riktigt bra buggrapporter är ett resultat av strukturerad testning
 17. 17. • Kontrollera att felet går att återskapa • Vilket är det enklaste sättet att få problemet att inträffa? • Hur bör man hantera intermittenta fel? Image courtesy of digitalart/ FreeDigitalPhotos.net ÅTERSKAPA
 18. 18. ISOLERA • Pröva olika variabler – Ändra en åt gången • Ställer krav på testaren – Domänkunskap – Tid och tålamod • Be om hjälp och arbeta tillsammans Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
 19. 19. SAMLA IHOP • Leta efter liknande problem • Undvik dubbletter – Skapar onödigt arbete – Ger felaktig statistik • Lägg hellre till information i en befintlig rapport • Men se upp: två skilda defekter kan ibland uppvisa samma felsymptom Image courtesy of creativedoxfoto / FreeDigitalPhotos.net
 20. 20. JÄMFÖR – Problem orsakade av uppdateringar – Tidigare fungerande tester kan fallera • Jämför resultat från andra tester – Samma test i tidigare versioner – Liknande tester i samma version • Förutsätter att funktionen fanns och testades i tidigare version Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net • Regressionstester kan upptäcka fel
 21. 21. RUBRICERA – Kort och kärnfull – Ska tala för sig själv – Bör visa på allvarlighet och prioritet • Varför är detta så viktigt? – Fångar mottagarens uppmärksamhet – Förklarar vad problemet är – Underlättar prioritering • Knepigare än man kan tro Image courtesy of podpad / FreeDigitalPhotos.net • Varje buggrapport behöver en titel
 22. 22. REDUCERA – Läs om beskrivningen noggrant – Undvik långa utsvävningar – Håll rapporten ren • Bättre att använda bilagor för loggar och långa felmeddelanden • Anpassa nivån till mottagarna • Respektera mottagarnas tid Image courtesy of winnond / FreeDigitalPhotos.net • Ta bort onödiga ord och steg
 23. 23. FÖRTYDLIGA – vaga – missvisande – subjektiva • Korrekt grammatik och stavning • Tydliga, objektiva faktabeskrivningar Image courtesy of photostock / FreeDigitalPhotos.net • Ta bort, omformulera eller utöka formuleringar som kan anses vara
 24. 24. KLASSIFICERA • Allvarlighetsgrad – Ur teknisk synpunkt • Prioritet – Ur projektets eller verksamhetens synpunkt • Båda klassificeringarna är förslag; kan ändras senare Image courtesy of Stuart Miles / FreeDigitalPhotos.net
 25. 25. NEUTRALISERA • Leverera dåliga nyheter skonsamt • Hitta en lämplig ton • Undvik att kritisera någon • Humor, ironi och sarkasm kan slå fel • Sträva efter objektivitet • Tänk på att många personer kan läsa dina rapporter Image courtesy of digitalart/ FreeDigitalPhotos.net
 26. 26. GRANSKA • Om möjligt låt någon titta på din rapport innan du skickar iväg den • Att tänka på vid granskning: – Är rapporten relevant? – Finns det saker att förbättra? – Ställ frågor om något är oklart • Osäker på om rapporten beskriver ett verkligt problem? Fråga någon som vet! Image courtesy of sweetcrisis / FreeDigitalPhotos.net
 27. 27. BLI VÄN MED DIN BUGG • Våra vanligaste husdjur i IT-projekt • Testare och utvecklare behöver lära känna och förstå buggarna väl • Med kunskap om dem blir de ofta mindre skrämmande • Vi kan hålla dem borta från ställen där de ställer till problem Images courtesy of AKARAKINGDOMS/ FreeDigitalPhotos.net
 28. 28. SAMMANFATTNING • • • • • • • Introduktion Vad är en bugg? Vad innebär kvalitet i mjukvara? Buggutställning Att rapportera buggar En riktigt bra buggrapport Bli vän med din bugg
 29. 29. TACK FÖR IDAG!

×