Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep (20)

Anzeige

Verbindend Leiderschap Voor De Rabobank Groep

 1. 1. Presentatie Rabobank<br />Cultuur en Leiderschap met het oog op de toekomst<br />
 2. 2. Waarom een leiderschapsprofiel?<br />Wereldbuitende Rabobankverandert constant en snel, leidersmoetenanticiperen.<br />Goedopvolgingsmanagementvoorkomtgaten op sleutelposities.Datvereisteenduidigebeschrijving van leiderschapsgedrag en MD-proces.<br />Strategisch Kader is business antwoord op ontwikkelingen (het wat)<br />Leiderschapsprofielbeschrijft het feitelijkgedragdatbijleiders van de RabobankGroepgewenst is- competenties (het hoe)- persoonlijkheid (het van waaruit)<br />(Bron Rabobank Groep)<br />6-6-2008<br />2<br />
 3. 3. Strategisch Kader vertaald in competenties<br />Marktfocus<br />Strategische visie<br />Uitdaging / aanjager<br />Groepsbreed samenwerken<br />Inspirator<br />Output / Resultaatgericht<br />1. Marktleiderschap NL behouden<br />2. Marktaandeel PB groter<br />3. Marktaandeel WH groter<br />4. Marktaandeel grote steden groter<br />5. Marktleider food & agri int.<br />6. Meer synergie binnen groep<br />7. Coöperatie blijft leidraad<br />8. Dichtbij-positionering blijft<br />9. Verdubbeling winst in 5 jaar<br />10. Triple A status behouden<br />
 4. 4. Watzijn de elementen? When talking leadership?<br />kennis<br />en<br />opleiding<br />Ervaring<br />wat heb ik gedaan<br />wat weet ik<br />Competenties<br />Persoon-<br />lijkheid<br />wiebenik<br />watkanik!<br />
 5. 5. Rabobank Leiderschap Competenties<br />Marktfocus<br />Strategische<br />visie<br />Output /<br />Resultaatgericht<br />Inspirator<br />Uitdaging /<br />Aanjager <br />Groepsbreed<br />samenwerken<br />Marktfocus Maakt ontwikkelingen en effecten in de financiële markt leidend voor eigen ondernemingsplan.<br />Strategische VisieOntwikkelt met het oog op de kernwaarden een strategische visie voor het eigen domein. <br />Output / Resultaatgericht<br />Stuurt op daadwerkelijk realiseren van concreet en tastbaar resultaat.<br />Inspirator Stimuleert en ontwikkelt individuen en teams om beoogde doelen te verwezenlijken.<br />RLC<br />Uitdaging/Aanjager Initieert innovatieve oplossingen om het resultaat beter te maken, durft risico’s aan te gaan.<br />Groepsbreed samenwerkenBouwt verbindingen tussen mensen en groepsonderdelen met het oog op duurzaam succes.<br />
 6. 6. Elitas Verbindend Leiderschap®<br />Waarom Verbindend Leiderschap?<br />Samenleving verandert razendsnel<br />Zijn de veranderingen nog goed voor mens en samenleving?<br />Schaduwzijde van het industriële tijdperk<br />Meer welvaart draagt niet langer bij aan hoger welzijn<br />Nieuwe burger is hoog opgeleid, geeft eigen leven vorm, denkt out of the box en is zelf innovator geworden<br />Kunnen bedrijven voldoen aan de wensen en behoeften van deze nieuwe burgers?<br />Opkomst Cultural Creatives<br />Oude paradigma uit industriële tijdperk is nog steeds leidend: Macht aan de top en winstmaximalisatie.<br />24-6-2009<br />6<br />
 7. 7. Elitas Verbindend Leiderschap® (2)<br />Toekomst:<br />Nieuw psychologisch contract <br />Platte organisatiestructuur (pannekoekmodelvspyramide)<br />Netwerk centraal i.p.v. leider<br />Toegevoegde waarde voor alle stakeholders<br />Sociale meerwaarde bedrijf is belangrijk<br />Leiders, van krijgsheren naar spirituele dieners<br />Authentieke boodschap van inspiratie en sociale waarden<br />Welzijn van mensen in een duurzame wereld wordt nieuwe uitgangspunt<br />Innovatie en leiderschap hierop gericht<br />Maatschappelijke bijdrage van bedrijven wordt steeds meer bepalend voor succes<br />24-6-2009<br />7<br />
 8. 8. Verbinding RLC met Verbindend Leiderschap<br />6-6-2008<br />8<br />
 9. 9. Wat levert het op?<br />Medewerkers en managers die:<br />Betrokken en verbonden zijn met de organisatie<br />Zich verantwoordelijk voelen<br />Zingeving ervaren<br />Zich ontwikkelen<br />Meer plezier hebben in hun werk<br />Het beste uit zichzelf halen<br />Samenwerken<br />6-6-2008<br />9<br />
 10. 10. En dat leidt weer tot:<br />Minder ziekteverzuim<br />Meer klantgerichtheid<br />Meer resultaatgerichtheid<br />Meer “eigenaarschap”<br />Minder conflicten intern<br />Meer resultaat<br />Minder klachten<br />6-6-2008<br />10<br />
 11. 11. Model van Actieve Verbindingen<br />24-6-2009<br />4 Kernverbindingen<br />Samenleving<br />zingeving<br />Gezamenlijk doel<br />Verantwoordelijkheid<br />Verantwoordelijkheid<br />Collega’s<br />Jezelf)<br />zingeving<br />Organisatie<br />11<br />
 12. 12. Kenmerken van Verbindend Leiderschap ®<br />Balans in werk en privé<br />Aandacht en respect voor gevoelens van anderen<br />Ruimte voor creativiteit<br />Transparantie<br />Verantwoordelijkheid<br />Initiatief<br />Schenken van vertrouwen<br />Luisteren<br />Empathie<br />Heel maken<br />Inzet voor de groei van mensen<br />Bewustzijn<br />Overtuigingskracht<br />Conceptualisering<br />Vooruitzien<br />Stewardship<br />Bouwen aan gemeenschap<br />AppreciativeInquiry<br />Mindfulness<br />24-6-2009<br />12<br />
 13. 13. Schema invoeringstraject<br />24-6-2009<br />13<br />Go/no go<br />Go/no go<br />1 maand maximaal 2 mnd maximaal 2 mnd 6 mnd∞<br />informatie<br />Intervisie<br />Training<br />Voorbereiding<br />Coaching<br />Voorlichting en workshop voor top bedrijf<br />Onderzoek naar huidige situatie, positiebepaling.<br />Afgesloten met kick-off voor totale personeel<br />Training 100% managers en medewerkers<br />100% Mgrs. en 10% medew.*<br />Verankering in de organisatie, start na 4 mnd coaching<br />Intervisie, coaching voor individuele medewerkers indien gewenst, <br />*Alternatief 1 voor coaching 10% medewerkers<br />Teamcoaching, coaching voor indiv. medewerkers indien gewenst, <br />*Alternatief 2 voor coaching 10% medewerkers<br />
 14. 14. Wat kunt u verwachten<br />Informatie en workshop directie is reeds start van Verbindend leiderschap ( + interviews)<br />Kick-off bijeenkomst totale personeel<br />De trainingen zijn de feitelijke start van het traject<br />Middel geen doel<br />Niveau:<br />Eerste kennismaking<br />Weten wat Verbindend leiderschap is en betekent<br />Gemeenschappelijk begrippenkader en dezelfde taal spreken<br />Verdere invoering en verankering door middel van (team) coaching<br />6-6-2008<br />14<br />
 15. 15. Projectorganisatie<br />Aanspreekpunt Elitas<br />Interne coördinatie<br />Communicatieplan<br />Voortgangsrapportage directie<br />Logistiek<br />Bemensing projectorganisatie:<br />HRM / Communicatie / afgevaardigde afdelingen<br />6-6-2008<br />15<br />
 16. 16. Coaching bij invoering VL<br />24-6-2009<br />16<br />Verbindend<br />Leiderschap<br />Manager / <br />Medewerker<br />Coach Domein<br />
 17. 17. Contact<br />ELITASGROEP<br />Wilhelminalaan 24,<br />3701 BK Zeist<br />030 691 04 94<br />Info.elitas.nl<br />www.elitas.nl<br />24-6-2009<br />17<br />

×