όλες οι συνταγές

F

Recipies

Recipes from the students of grade D2, 
of the 5th primary school of Rhodes, 
Greece 
Try and enjoy 
Our island, we are waiting for you.
Giouler’s plate. 
Fresh fish from Rhodes, straight from the Aegean Sea 
Ingredients: 
-1 Kilo of fresh fish 
-olive oil 
-a little flour 
Instructions: 
We heat the oil, we roll the fish in the flour and we fry them οn both sides. When they are ready, we serve with Greek salad and homemade bread.
Matina’s plate 
Greek salad 
Ingredients 
Tomatoes, cucumber, lettuce 
Olives and feta cheese 
Olive oil and salt 
Instructions 
Cut the tomatoes, cucumber and lettuce in pieces. 
Add the olive oil and some salt. 
Mix in a bowl. 
You have a full, healthy and tasty meal!
Flora’s plate 
String beans with pumpkin 
Flora’s recipe comes from a village of Rhodes. It’s a traditional recipe. These beans have fibers, lots of proteins and vitamins and very few calories. They are good for metabolism, brain cells, memory and cognitive abilities. The red pumpkin also contains lots of healthy substances. It is good for the intestine, high cholesterol, the stomach, and the heart. 
Ingredients: 
String beans 
Red pumpkin in slices 
Salt- pepper 
Olive oil 
Instructions: 
After leaving the beans in water, we boil them. Then, we put them on a baking tray with the pumpkin and we sprinkle salt and pepper. We repeat the procedure and on top we pour olive oil. We roast in the oven for about 20 minutes.
Anastasia’s plate 
Are you hungry? Come to Rhodes and try Greek moussaka. 
Ingredients: 
2 Kilos of aubergines 
13 cup of olive oil 
12 cup grated onion 
2 cloves of chopped garlic 
750 gr of beef minced meat 
3 cups of fresh ripe tomatoes salt, pepper 
3 cups of cooking cream (béchamel) 
1 cup of grated yellow cheese 
Instructions: 
We fry a little bit the aubergines. In a pot we fry the onion, the garlic and the minced meat, stirring all the time. We add the tomato, the salt and pepper and we boil until the sauce thickens. We spread half the aubergines in a baking tray and we put half the mixture on top. We repeat the procedure with the other half and on top we spread the béchamel cream and the cheese. We roast in the oven for 35-40 until it roasts well. 
Enjoy it with Greek salad!
Filimona’s plate 
Spinach pie 
Ingredients 
- 500 grams of flour 
- 1 spoonful of salt 
- 2 spoonfuls of olive oil 
- 1spoonful of vinegar 
- 2 onions 
- 500 grams of spinach 
Instructions 
-We spread the dough into thin sheets 
-We fry the onions and the spinach 
-We put 5 sheets one on top of the other 
- We spread the mixture of spinach, onions and some cheese if we want to 
- We put five more sheets of dough on top 
- We spread olive oil on top 
- We leave it in the oven for one hour.
Michael’s plate 
It’s worth trying a tasty recipe from Romania: 
Mamaliga (Polenta) 
Ingredients: 
500 ml of water 
50 grams of corn flour 
A little salt, a little oil 
(If you want) a clove of garlic 
Instructions: 
We boil the water, the garlic, the salt and the oil for 3 minutes. We turn the switch off and we let it boil.We add the corn flour, stirring all the time for 2 minutes.We let the mixture boil until it rises. You can eat it with sausages and fat meat. For something lighter you can eat it with yoghurt, feta cheese and different kinds of cheese. 
Enjoy your meal!
Maria-Anastasia’s plate 
Stuffed vine leaves 
Ingredients 
Vine leaves 
Rice 
Minced meat 
Onion 
Tomato 
Salt and pepper 
Olive oil 
Instructions 
First we boil the leaves and we let them cool. Then in a bowl we put grated onion, grated tomato, the minced meat, salt and pepper, the oil and we mix. 
After that, we put a little filling on each leaf and we roll. We put then in a saucepan and we boil for one hour at low temperature. We place a plate on top, so that they won’t burst. We serve with yoghurt.
Antoni’s plate 
Souvlaki with pita 
When you come to Rhodes, you must eat souvlaki 
with chips and tzatziki salad. 
Ingredients 
Pork meat (or chicken or lamb) 
1 pot of yoghurt 
2 cloves of garlic 
1cucumber 
Salt and pepper 
A little olive oil 
2 or 3 potatoes 
Instructions 
Put the yoghurt in a bowl, chop the cucumber and the garlic and mix. Add a little olive oil, salt and pepper. Grill the meat well. Fry the chips. Grill the pita a little bit on both sides. Put the meat, the chips and the tzatziki in the pita and roll! 
Your souvlaki is ready!!!
Maria-Nefeli’s plate 
Octopus with olive oil and oregano 
If you are hungry in Rhodes and you want some sea food, 
eat octopus in vinegar. 
Ingredients 
1 kg of octopus 
1 onion, 1 carrot 
Vinegar, red wine 
Some pepper, salt, oregano 
Olive oil 
Instructions 
We put in a pot the octopus, the vinegar, the onion, the carrot, the salt and pepper. Then we boil them, first at high temperature and then at low, for 45-60 minutes. 
We let it cool and then we chop it. We serve with olive oil and oregano.
Maria’s plate 
Do you feel run down? You should try Maria’s fish soup! It will make you strong and give you good sight. 
Ingredients 
1-2 big fish 
3-4 courgettes, 1 onion, 2 potatoes, 3 carrots, a little celery 
1,5 litters of water, ½ cup of rice ,oil , salt and mayonnaise. 
Instructions 
We boil the vegetables until they are soft. And we put them on a plate. In the same water we boil the fish for 10 -12 minutes, adding the oil. When they are ready, we take them out of the saucepan and we strain the water. Then, we boil in it the rice for 10 minutes. We serve the fish and vegetables with the mayonnaise, the most delicious of all!
Nike’s plate 
Stuffed cabbage leaves 
When you’re hungry and you want something delicious, eat Nike’s dish: 
Ingredients: 
1 kg of minced meat (veal) 
1 kg of minced meat (pork) 
1 cup of olive, 
1 cup of rice 
1 big onion 
1 chopped tomato 
Salt, pepper, a little chopped parsley 
1 big, soft cabbage 
Instructions 
First, we separate the cabbage leaves. We boil them until they get soft and we cut them in big pieces. In a bowl we mix the minced meat, the rice, the olive oil, the tomato, the onion, the parsley and the spices and we plough all together. Then, we roll the filling in the leaves and we put them in a big saucepan. We put a plate above them so that they won’t melt, we add two glasses of water and we boil for half an hour. We serve with egg-lemon sauce or Yoghurt.
Vito’s plate 
Lasagna Bolognese 
When you go to Italy it’s worth trying a fine Italian recipe. 
Ingredients: 
50 grams of grated yellow cheese, Salt, pepper 
Ingredients for the lasagna: 
300 grams of flour, 3 eggs, Salt 
Ingredients for the mince: 
Chopped celery 3, chopped onion,Rosemary, bay leaves, thyme, oregano, leek, carrot Salt Pepper, 2 spoonfuls, of olive oil , 300 grams of minced meat (veal), 5 peeled and chopped tomatoes, 2 cloves of chopped garlic, half a cup of white wine, 
Ingredients for the sauce: 
Meat broth (300 ml), 30 grams of flour, 30 grams of butter, salt, pepper, grated nutmeg (1/2 spoonful) 
Instructions: 
1. We mix the flour with the salt and we add the eggs and water to make the dough. We put it in the fridge for one hour. Then we spread the dough in thin sheets and we cut it in rectangular pieces. 
2. In a saucepan, we heat the oil and we fly the minced meat. We add the onion, the celery and the garlic. We also add the wine, the tomatoes, the herbs and spices, salt, pepper and we boil for half an hour. 
3. In another pot we heat the broth. We melt the butter and we add the flour. We boil for 10 minutes. Then we add salt, pepper and nutmeg. 
4. We spread butter on a baking tray and we add the mixtures in a row, repeating the procedure. We sprinkle the cheese on top. 
5. We roast at 250 degrees for 30 minutes.
Georgia’s plate 
A special cake (Fanouropita) 
Whenever you lose something (e.g. your Keys, your glasses, etc) and you can’t find them, you make this cake in honor of Saint Fanourios, so that he will help you find them. 
Ingredients: 
 1 glass of olive oil 
 1 glass of sugar 
 1 glass of orange juice 
 1 packet of flour 
 1 spoonful of cinnamon 
 1 spoonful of nutmeg 
 Some sesame. 
Instructions: 
Beat the oil, the sugar and the orange juice in a bowl until the sugar melts. Then, add the cinnamon, the nutmeg and the flour. Put the above mixture in a baking tray and sprinkle some sesame on top. 
Bake at 180oC for 40-45 minutes.
Mateo’s plate 
Halvah Sweet 
Ingredients: 
 Semolina 
 Butter 
 Sugar 
 Salt 
 Water 
Instructions: 
We fry the semolina in a frying pan and we stir until it gets brown. Then, we add the butter, we stir well and we add the water. We add sugar and salt and we put it in the oven until it’s ready.
Faidra’s plate 
ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (Baklava) 
Do you feel bitter? Eat Fedra’s baklava and sweeten! 
Ingredients: 
For the thin pastry sheets we need: 
1 kg of flour, 
3 eggs 
A little salt 
A little sugar 
Half a cup of seed- oil. 
For the filling we need: 
1 kg of graded walnuts 
4 spoonfuls of cinnamon 
4 spoonfuls of sugar 
1 kg of fresh butter. 
Instructions: 
To make the pastry for the sheets: 
Beat the eggs in a bowl, then add the flour, the oil, the salt and the sugar. We mix all these until we get a soft pastry. 
We cut the pastry in small balls and we open it into sheets. We spread 5 sheets, then we add the filling and again, until we finish all the sheets and the filling. 
Then we bake at low temperature, at 150oC. 
For the syrup we need: 
2 litres of water 
2 kilos of sugar 
Some lemon skin. 
We pour the syrup over the baklava when the syrup is cool. 
We serve when it’s cold 
Enjoy every bit of it!
Angel’s plate 
Greek doughnuts 
If you come to Rhodes, you must try Greek doughnuts. 
Ingredients: 
-600 gr of soft flour 
-water 
-yeast 
-sugar 
-salt 
-oil 
For the syrup we need: 
-1 cup of honey 
-water 
-1 cup of sugar 
-lemon juice 
-cinnamon and walnuts 
Instructions: 
-We mix the flour with the yeast and the salt, adding warm water as we knead with our fingers. We leave it somewhere hot and covered until it rises at double size. 
-We heat the oil in a saucepan and we throw in little pieces of the dough and we let them fry until they get yellow. 
-We make the syrup by boiling one cup of water with the sugar and the honey and we pour it all over the doughnuts. 
-We put the cinnamon and walnuts on top and we can serve with ice-cream or chocolate syrup.

Recomendados

Cookery book von
Cookery bookCookery book
Cookery bookHelena Repaská
116 views18 Folien
DR Dinner TDH Menu 1 von
DR Dinner TDH Menu 1DR Dinner TDH Menu 1
DR Dinner TDH Menu 1Vincent Haselton
387 views10 Folien
Sicilian cuisine von
Sicilian cuisineSicilian cuisine
Sicilian cuisinePlamen Stoqnov
2.6K views36 Folien
Final tmi with references(1) von
Final tmi with references(1)Final tmi with references(1)
Final tmi with references(1)poweruperasmus
2K views54 Folien
Green comenius von
Green comeniusGreen comenius
Green comeniusmariona09
248 views19 Folien
Christmas Recipe von
Christmas RecipeChristmas Recipe
Christmas RecipeShobie Ty
5.3K views12 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Greek recipes von
Greek recipesGreek recipes
Greek recipespoweruperasmus
687 views4 Folien
Veg recipes von
Veg recipesVeg recipes
Veg recipesRonald Greeff
157 views21 Folien
Papaya dishes von
Papaya dishesPapaya dishes
Papaya dishessarbottam silwal
1.3K views21 Folien
French food von
French foodFrench food
French foodShaikh Usman
483 views37 Folien
Chef kiko von
Chef kikoChef kiko
Chef kikoraacl
733 views49 Folien
Recipe von
RecipeRecipe
RecipeSuzzie Jean Oliva
4.1K views9 Folien

Was ist angesagt?(19)

Chef kiko von raacl
Chef kikoChef kiko
Chef kiko
raacl733 views
[English Task] Procedure Text: Original Appetizer, Main Course, and Dessert von Annisa Dinandya
[English Task] Procedure Text: Original Appetizer, Main Course, and Dessert[English Task] Procedure Text: Original Appetizer, Main Course, and Dessert
[English Task] Procedure Text: Original Appetizer, Main Course, and Dessert
Annisa Dinandya1.1K views
Pdf cookbook the best mandoline slicer delicious recipes von RyaaaDina
Pdf cookbook the best mandoline slicer  delicious recipesPdf cookbook the best mandoline slicer  delicious recipes
Pdf cookbook the best mandoline slicer delicious recipes
RyaaaDina139 views
The most incredible taco cookbook amazing recipes to make you go loco for t... von RyaaaDina
The most incredible taco cookbook  amazing recipes to make you go loco for t...The most incredible taco cookbook  amazing recipes to make you go loco for t...
The most incredible taco cookbook amazing recipes to make you go loco for t...
RyaaaDina115 views
Pdf cookbook stir fried dishes healthy stir fry recipe collection von RyaaaDina
Pdf cookbook stir fried dishes  healthy stir fry recipe collectionPdf cookbook stir fried dishes  healthy stir fry recipe collection
Pdf cookbook stir fried dishes healthy stir fry recipe collection
RyaaaDina178 views
Clet,frances italianni's restaurant von raacl
Clet,frances italianni's restaurantClet,frances italianni's restaurant
Clet,frances italianni's restaurant
raacl252 views
Reliable travel guide Healthy Diet Products von gourmed
Reliable travel guide Healthy Diet ProductsReliable travel guide Healthy Diet Products
Reliable travel guide Healthy Diet Products
gourmed592 views

Destacado

Our names’ frequency in our school von
Our names’ frequency in our schoolOur names’ frequency in our school
Our names’ frequency in our schoolfotist
505 views6 Folien
Presentation of grade 6 students, greece von
Presentation of grade 6 students, greecePresentation of grade 6 students, greece
Presentation of grade 6 students, greecefotist
951 views14 Folien
γαλλία von
γαλλίαγαλλία
γαλλίαfotist
1.6K views8 Folien
ελβετία von
ελβετίαελβετία
ελβετίαfotist
481 views5 Folien
γαλλια von
γαλλιαγαλλια
γαλλιαfotist
576 views10 Folien
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ von
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσαπολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσfotist
817 views20 Folien

Destacado(19)

Our names’ frequency in our school von fotist
Our names’ frequency in our schoolOur names’ frequency in our school
Our names’ frequency in our school
fotist505 views
Presentation of grade 6 students, greece von fotist
Presentation of grade 6 students, greecePresentation of grade 6 students, greece
Presentation of grade 6 students, greece
fotist951 views
γαλλία von fotist
γαλλίαγαλλία
γαλλία
fotist1.6K views
ελβετία von fotist
ελβετίαελβετία
ελβετία
fotist481 views
γαλλια von fotist
γαλλιαγαλλια
γαλλια
fotist576 views
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ von fotist
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσαπολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ
απολογισμοσ προγραμματοσ κλιματικεσ αλλαγεσ και συνεπειεσ
fotist817 views
Verbal abuse final von fotist
Verbal abuse finalVerbal abuse final
Verbal abuse final
fotist2.5K views
έρευνα των μαθητών της E2 τάξης του 3ου δσ ρόδου von fotist
έρευνα των μαθητών της E2 τάξης του 3ου δσ ρόδουέρευνα των μαθητών της E2 τάξης του 3ου δσ ρόδου
έρευνα των μαθητών της E2 τάξης του 3ου δσ ρόδου
fotist2.6K views
νερο ελλαδα von fotist
νερο ελλαδανερο ελλαδα
νερο ελλαδα
fotist517 views
ηλεκτρομαγνητισμός von fotist
ηλεκτρομαγνητισμόςηλεκτρομαγνητισμός
ηλεκτρομαγνητισμός
fotist3.5K views
οξέα βάσεις άλατα von fotist
οξέα βάσεις άλαταοξέα βάσεις άλατα
οξέα βάσεις άλατα
fotist82K views
οι ωραιοτερεσ λιμνεσ von fotist
οι ωραιοτερεσ λιμνεσοι ωραιοτερεσ λιμνεσ
οι ωραιοτερεσ λιμνεσ
fotist420 views
ενότητα 15 von fotist
ενότητα 15ενότητα 15
ενότητα 15
fotist14.9K views
οι δάσκαλοι του γένους von fotist
οι δάσκαλοι του γένουςοι δάσκαλοι του γένους
οι δάσκαλοι του γένους
fotist2.8K views
ενότητα 10η von fotist
ενότητα 10ηενότητα 10η
ενότητα 10η
fotist21.5K views
μίγματα von fotist
μίγματαμίγματα
μίγματα
fotist3K views
ενότητα 7 von fotist
ενότητα 7ενότητα 7
ενότητα 7
fotist25K views
θερμότητα von fotist
θερμότηταθερμότητα
θερμότητα
fotist22.5K views
ενότητα 7η von fotist
ενότητα 7ηενότητα 7η
ενότητα 7η
fotist39.7K views

Similar a όλες οι συνταγές

Autumn and winter menus von
Autumn and winter menusAutumn and winter menus
Autumn and winter menusdavidmacias75
441 views82 Folien
Spanish recipes von
Spanish recipesSpanish recipes
Spanish recipesMargaRenedoGomez
297 views43 Folien
Spanish recipes von
Spanish recipesSpanish recipes
Spanish recipesMargaRenedoGomez
432 views43 Folien
Spanish & Catalan recipes von
Spanish & Catalan recipesSpanish & Catalan recipes
Spanish & Catalan recipesOscar del Estal Martínez
259 views32 Folien
Spanish recipes von
Spanish recipesSpanish recipes
Spanish recipestxumel
386 views47 Folien
Let's cook together! cook book von
Let's cook together!  cook bookLet's cook together!  cook book
Let's cook together! cook bookVessie Sotirova
287 views37 Folien

Similar a όλες οι συνταγές(20)

Spanish recipes von txumel
Spanish recipesSpanish recipes
Spanish recipes
txumel386 views
Menupresentation_BLUE TEAM von mariona09
Menupresentation_BLUE TEAMMenupresentation_BLUE TEAM
Menupresentation_BLUE TEAM
mariona09424 views
matta_my resto von raacl
matta_my restomatta_my resto
matta_my resto
raacl275 views
Gamboa_online restaurant. von raacl
Gamboa_online restaurant.Gamboa_online restaurant.
Gamboa_online restaurant.
raacl403 views
COMENIUS_CERVERA_YELLOW TEAM von mariona09
COMENIUS_CERVERA_YELLOW TEAMCOMENIUS_CERVERA_YELLOW TEAM
COMENIUS_CERVERA_YELLOW TEAM
mariona09512 views
Spanish recipes polish visit von Paco Carmona
Spanish recipes polish visitSpanish recipes polish visit
Spanish recipes polish visit
Paco Carmona259 views
Recipe book - Nicolaas van Wyk von nico1831
Recipe book - Nicolaas van WykRecipe book - Nicolaas van Wyk
Recipe book - Nicolaas van Wyk
nico1831351 views
Recipe book von nico1831
Recipe bookRecipe book
Recipe book
nico1831233 views
Spanish Comenius Recipe Book von manuelchico
Spanish Comenius Recipe BookSpanish Comenius Recipe Book
Spanish Comenius Recipe Book
manuelchico491 views

Más de fotist

ημερολόγιο 2017 von
ημερολόγιο 2017ημερολόγιο 2017
ημερολόγιο 2017fotist
799 views13 Folien
ιταλία von
ιταλίαιταλία
ιταλίαfotist
1.9K views14 Folien
αγγλία von
αγγλίααγγλία
αγγλίαfotist
2.1K views20 Folien
ημερολόγιο von
ημερολόγιοημερολόγιο
ημερολόγιοfotist
719 views13 Folien
αθλήματα von
αθλήματααθλήματα
αθλήματαfotist
841 views14 Folien
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών von
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιώνοι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιώνfotist
3K views11 Folien

Más de fotist(20)

ημερολόγιο 2017 von fotist
ημερολόγιο 2017ημερολόγιο 2017
ημερολόγιο 2017
fotist799 views
ιταλία von fotist
ιταλίαιταλία
ιταλία
fotist1.9K views
αγγλία von fotist
αγγλίααγγλία
αγγλία
fotist2.1K views
ημερολόγιο von fotist
ημερολόγιοημερολόγιο
ημερολόγιο
fotist719 views
αθλήματα von fotist
αθλήματααθλήματα
αθλήματα
fotist841 views
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών von fotist
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιώνοι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών
οι έλληνες των παροικιών και των παραδουνάβιων ηγεμονιών
fotist3K views
η οικονομική ζωή von fotist
η οικονομική ζωήη οικονομική ζωή
η οικονομική ζωή
fotist2.6K views
οι κλέφτες και οι αρματολοί von fotist
οι κλέφτες και οι αρματολοίοι κλέφτες και οι αρματολοί
οι κλέφτες και οι αρματολοί
fotist3.1K views
η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των ελλήνων von fotist
η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των ελλήνωνη θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των ελλήνων
η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των ελλήνων
fotist2.2K views
οι συνθήκες ζωής των υποδούλων von fotist
οι συνθήκες ζωής των υποδούλωνοι συνθήκες ζωής των υποδούλων
οι συνθήκες ζωής των υποδούλων
fotist2.3K views
η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου von fotist
η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσουη κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου
η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου
fotist2K views
οι εξελίξεις στην ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους von fotist
οι εξελίξεις στην ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνουςοι εξελίξεις στην ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους
οι εξελίξεις στην ευρώπη κατά τους νεότερους χρόνους
fotist1.5K views
κοινωνικη απομωνοση von fotist
κοινωνικη απομωνοσηκοινωνικη απομωνοση
κοινωνικη απομωνοση
fotist2.5K views
ηλεκτρονικη βια von fotist
ηλεκτρονικη βιαηλεκτρονικη βια
ηλεκτρονικη βια
fotist4.1K views
ενδοσχολικη βια von fotist
ενδοσχολικη βιαενδοσχολικη βια
ενδοσχολικη βια
fotist2.5K views
αναπαραγωγικό σύστημα von fotist
αναπαραγωγικό σύστημααναπαραγωγικό σύστημα
αναπαραγωγικό σύστημα
fotist9.1K views
μεταδοτικές ασθένειες von fotist
μεταδοτικές ασθένειεςμεταδοτικές ασθένειες
μεταδοτικές ασθένειες
fotist9.6K views
φως von fotist
φωςφως
φως
fotist2.1K views
κυκλοφορικό σύστημα von fotist
κυκλοφορικό σύστημακυκλοφορικό σύστημα
κυκλοφορικό σύστημα
fotist8K views
αναπνευστικό σύστημα von fotist
αναπνευστικό σύστημααναπνευστικό σύστημα
αναπνευστικό σύστημα
fotist2.9K views

Último

REFERENCING, CITATION.pptx von
REFERENCING, CITATION.pptxREFERENCING, CITATION.pptx
REFERENCING, CITATION.pptxabhisrivastava11
41 views26 Folien
Monthly Information Session for MV Asterix (November) von
Monthly Information Session for MV Asterix (November)Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Monthly Information Session for MV Asterix (November)Esquimalt MFRC
213 views26 Folien
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023 von
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023EILO EXCURSION PROGRAMME 2023
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023info33492
208 views40 Folien
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) von
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)Rich Hanley
43 views57 Folien
JQUERY.pdf von
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdfArthyR3
107 views22 Folien
Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew von
 Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew Mineral nutrition and Fertilizer use of Cashew
Mineral nutrition and Fertilizer use of CashewAruna Srikantha Jayawardana
58 views107 Folien

Último(20)

Monthly Information Session for MV Asterix (November) von Esquimalt MFRC
Monthly Information Session for MV Asterix (November)Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Monthly Information Session for MV Asterix (November)
Esquimalt MFRC213 views
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023 von info33492
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023EILO EXCURSION PROGRAMME 2023
EILO EXCURSION PROGRAMME 2023
info33492208 views
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue) von Rich Hanley
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
JRN 362 - Lecture Twenty-Three (Epilogue)
Rich Hanley43 views
JQUERY.pdf von ArthyR3
JQUERY.pdfJQUERY.pdf
JQUERY.pdf
ArthyR3107 views
INT-244 Topic 6b Confucianism von S Meyer
INT-244 Topic 6b ConfucianismINT-244 Topic 6b Confucianism
INT-244 Topic 6b Confucianism
S Meyer49 views
ANGULARJS.pdf von ArthyR3
ANGULARJS.pdfANGULARJS.pdf
ANGULARJS.pdf
ArthyR352 views
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful? von Mark Brown
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
The Future of Micro-credentials: Is Small Really Beautiful?
Mark Brown102 views
11.30.23A Poverty and Inequality in America.pptx von mary850239
11.30.23A Poverty and Inequality in America.pptx11.30.23A Poverty and Inequality in America.pptx
11.30.23A Poverty and Inequality in America.pptx
mary850239181 views
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... von Taste
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative Restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Taste62 views
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37 von MysoreMuleSoftMeetup
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
Payment Integration using Braintree Connector | MuleSoft Mysore Meetup #37
What is Digital Transformation? von Mark Brown
What is Digital Transformation?What is Digital Transformation?
What is Digital Transformation?
Mark Brown41 views

όλες οι συνταγές

 • 1. Recipes from the students of grade D2, of the 5th primary school of Rhodes, Greece Try and enjoy Our island, we are waiting for you.
 • 2. Giouler’s plate. Fresh fish from Rhodes, straight from the Aegean Sea Ingredients: -1 Kilo of fresh fish -olive oil -a little flour Instructions: We heat the oil, we roll the fish in the flour and we fry them οn both sides. When they are ready, we serve with Greek salad and homemade bread.
 • 3. Matina’s plate Greek salad Ingredients Tomatoes, cucumber, lettuce Olives and feta cheese Olive oil and salt Instructions Cut the tomatoes, cucumber and lettuce in pieces. Add the olive oil and some salt. Mix in a bowl. You have a full, healthy and tasty meal!
 • 4. Flora’s plate String beans with pumpkin Flora’s recipe comes from a village of Rhodes. It’s a traditional recipe. These beans have fibers, lots of proteins and vitamins and very few calories. They are good for metabolism, brain cells, memory and cognitive abilities. The red pumpkin also contains lots of healthy substances. It is good for the intestine, high cholesterol, the stomach, and the heart. Ingredients: String beans Red pumpkin in slices Salt- pepper Olive oil Instructions: After leaving the beans in water, we boil them. Then, we put them on a baking tray with the pumpkin and we sprinkle salt and pepper. We repeat the procedure and on top we pour olive oil. We roast in the oven for about 20 minutes.
 • 5. Anastasia’s plate Are you hungry? Come to Rhodes and try Greek moussaka. Ingredients: 2 Kilos of aubergines 13 cup of olive oil 12 cup grated onion 2 cloves of chopped garlic 750 gr of beef minced meat 3 cups of fresh ripe tomatoes salt, pepper 3 cups of cooking cream (béchamel) 1 cup of grated yellow cheese Instructions: We fry a little bit the aubergines. In a pot we fry the onion, the garlic and the minced meat, stirring all the time. We add the tomato, the salt and pepper and we boil until the sauce thickens. We spread half the aubergines in a baking tray and we put half the mixture on top. We repeat the procedure with the other half and on top we spread the béchamel cream and the cheese. We roast in the oven for 35-40 until it roasts well. Enjoy it with Greek salad!
 • 6. Filimona’s plate Spinach pie Ingredients - 500 grams of flour - 1 spoonful of salt - 2 spoonfuls of olive oil - 1spoonful of vinegar - 2 onions - 500 grams of spinach Instructions -We spread the dough into thin sheets -We fry the onions and the spinach -We put 5 sheets one on top of the other - We spread the mixture of spinach, onions and some cheese if we want to - We put five more sheets of dough on top - We spread olive oil on top - We leave it in the oven for one hour.
 • 7. Michael’s plate It’s worth trying a tasty recipe from Romania: Mamaliga (Polenta) Ingredients: 500 ml of water 50 grams of corn flour A little salt, a little oil (If you want) a clove of garlic Instructions: We boil the water, the garlic, the salt and the oil for 3 minutes. We turn the switch off and we let it boil.We add the corn flour, stirring all the time for 2 minutes.We let the mixture boil until it rises. You can eat it with sausages and fat meat. For something lighter you can eat it with yoghurt, feta cheese and different kinds of cheese. Enjoy your meal!
 • 8. Maria-Anastasia’s plate Stuffed vine leaves Ingredients Vine leaves Rice Minced meat Onion Tomato Salt and pepper Olive oil Instructions First we boil the leaves and we let them cool. Then in a bowl we put grated onion, grated tomato, the minced meat, salt and pepper, the oil and we mix. After that, we put a little filling on each leaf and we roll. We put then in a saucepan and we boil for one hour at low temperature. We place a plate on top, so that they won’t burst. We serve with yoghurt.
 • 9. Antoni’s plate Souvlaki with pita When you come to Rhodes, you must eat souvlaki with chips and tzatziki salad. Ingredients Pork meat (or chicken or lamb) 1 pot of yoghurt 2 cloves of garlic 1cucumber Salt and pepper A little olive oil 2 or 3 potatoes Instructions Put the yoghurt in a bowl, chop the cucumber and the garlic and mix. Add a little olive oil, salt and pepper. Grill the meat well. Fry the chips. Grill the pita a little bit on both sides. Put the meat, the chips and the tzatziki in the pita and roll! Your souvlaki is ready!!!
 • 10. Maria-Nefeli’s plate Octopus with olive oil and oregano If you are hungry in Rhodes and you want some sea food, eat octopus in vinegar. Ingredients 1 kg of octopus 1 onion, 1 carrot Vinegar, red wine Some pepper, salt, oregano Olive oil Instructions We put in a pot the octopus, the vinegar, the onion, the carrot, the salt and pepper. Then we boil them, first at high temperature and then at low, for 45-60 minutes. We let it cool and then we chop it. We serve with olive oil and oregano.
 • 11. Maria’s plate Do you feel run down? You should try Maria’s fish soup! It will make you strong and give you good sight. Ingredients 1-2 big fish 3-4 courgettes, 1 onion, 2 potatoes, 3 carrots, a little celery 1,5 litters of water, ½ cup of rice ,oil , salt and mayonnaise. Instructions We boil the vegetables until they are soft. And we put them on a plate. In the same water we boil the fish for 10 -12 minutes, adding the oil. When they are ready, we take them out of the saucepan and we strain the water. Then, we boil in it the rice for 10 minutes. We serve the fish and vegetables with the mayonnaise, the most delicious of all!
 • 12. Nike’s plate Stuffed cabbage leaves When you’re hungry and you want something delicious, eat Nike’s dish: Ingredients: 1 kg of minced meat (veal) 1 kg of minced meat (pork) 1 cup of olive, 1 cup of rice 1 big onion 1 chopped tomato Salt, pepper, a little chopped parsley 1 big, soft cabbage Instructions First, we separate the cabbage leaves. We boil them until they get soft and we cut them in big pieces. In a bowl we mix the minced meat, the rice, the olive oil, the tomato, the onion, the parsley and the spices and we plough all together. Then, we roll the filling in the leaves and we put them in a big saucepan. We put a plate above them so that they won’t melt, we add two glasses of water and we boil for half an hour. We serve with egg-lemon sauce or Yoghurt.
 • 13. Vito’s plate Lasagna Bolognese When you go to Italy it’s worth trying a fine Italian recipe. Ingredients: 50 grams of grated yellow cheese, Salt, pepper Ingredients for the lasagna: 300 grams of flour, 3 eggs, Salt Ingredients for the mince: Chopped celery 3, chopped onion,Rosemary, bay leaves, thyme, oregano, leek, carrot Salt Pepper, 2 spoonfuls, of olive oil , 300 grams of minced meat (veal), 5 peeled and chopped tomatoes, 2 cloves of chopped garlic, half a cup of white wine, Ingredients for the sauce: Meat broth (300 ml), 30 grams of flour, 30 grams of butter, salt, pepper, grated nutmeg (1/2 spoonful) Instructions: 1. We mix the flour with the salt and we add the eggs and water to make the dough. We put it in the fridge for one hour. Then we spread the dough in thin sheets and we cut it in rectangular pieces. 2. In a saucepan, we heat the oil and we fly the minced meat. We add the onion, the celery and the garlic. We also add the wine, the tomatoes, the herbs and spices, salt, pepper and we boil for half an hour. 3. In another pot we heat the broth. We melt the butter and we add the flour. We boil for 10 minutes. Then we add salt, pepper and nutmeg. 4. We spread butter on a baking tray and we add the mixtures in a row, repeating the procedure. We sprinkle the cheese on top. 5. We roast at 250 degrees for 30 minutes.
 • 14. Georgia’s plate A special cake (Fanouropita) Whenever you lose something (e.g. your Keys, your glasses, etc) and you can’t find them, you make this cake in honor of Saint Fanourios, so that he will help you find them. Ingredients:  1 glass of olive oil  1 glass of sugar  1 glass of orange juice  1 packet of flour  1 spoonful of cinnamon  1 spoonful of nutmeg  Some sesame. Instructions: Beat the oil, the sugar and the orange juice in a bowl until the sugar melts. Then, add the cinnamon, the nutmeg and the flour. Put the above mixture in a baking tray and sprinkle some sesame on top. Bake at 180oC for 40-45 minutes.
 • 15. Mateo’s plate Halvah Sweet Ingredients:  Semolina  Butter  Sugar  Salt  Water Instructions: We fry the semolina in a frying pan and we stir until it gets brown. Then, we add the butter, we stir well and we add the water. We add sugar and salt and we put it in the oven until it’s ready.
 • 16. Faidra’s plate ΜΠΑΚΛΑΒΑΣ (Baklava) Do you feel bitter? Eat Fedra’s baklava and sweeten! Ingredients: For the thin pastry sheets we need: 1 kg of flour, 3 eggs A little salt A little sugar Half a cup of seed- oil. For the filling we need: 1 kg of graded walnuts 4 spoonfuls of cinnamon 4 spoonfuls of sugar 1 kg of fresh butter. Instructions: To make the pastry for the sheets: Beat the eggs in a bowl, then add the flour, the oil, the salt and the sugar. We mix all these until we get a soft pastry. We cut the pastry in small balls and we open it into sheets. We spread 5 sheets, then we add the filling and again, until we finish all the sheets and the filling. Then we bake at low temperature, at 150oC. For the syrup we need: 2 litres of water 2 kilos of sugar Some lemon skin. We pour the syrup over the baklava when the syrup is cool. We serve when it’s cold Enjoy every bit of it!
 • 17. Angel’s plate Greek doughnuts If you come to Rhodes, you must try Greek doughnuts. Ingredients: -600 gr of soft flour -water -yeast -sugar -salt -oil For the syrup we need: -1 cup of honey -water -1 cup of sugar -lemon juice -cinnamon and walnuts Instructions: -We mix the flour with the yeast and the salt, adding warm water as we knead with our fingers. We leave it somewhere hot and covered until it rises at double size. -We heat the oil in a saucepan and we throw in little pieces of the dough and we let them fry until they get yellow. -We make the syrup by boiling one cup of water with the sugar and the honey and we pour it all over the doughnuts. -We put the cinnamon and walnuts on top and we can serve with ice-cream or chocolate syrup.