Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Seniorit markkinoinnissa asml 2015

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 11 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Seniorit markkinoinnissa asml 2015 (20)

Anzeige

Seniorit markkinoinnissa asml 2015

 1. 1.         SENIORIT   MARKKINOINNISSA   Lukuja,  2lastoja  ja  havaintoja     ”Senioreilla  on  65%  varallisuudesta  mu4a     65%  markkinoinnista  on  suunniteltu  ihan   muille”     ”Suomessa  90-­‐luvulla  syntyneitä  tytöistä     yli  50%  elää  yli  90-­‐vuo=aaksi”           Jari  Perko  Ι    ASML    Ι  @asiakkuus   2015  
 2. 2.       SUOMI     Vuonna  2030  Suomessa  on  1,5  miljoonaa  yli  65-­‐vuo2asta.     90-­‐luvulla  syntyneistä  pojista  joka  kymmenes  ja  tytöistä  viidennes  elää  100-­‐ vuo2aaksi.    90-­‐luvulla  syntyneistä  tytöistä  yli  50%  elää  yli  90-­‐vuo2aaksi.                        Tilastokeskus  2010-­‐13     Sopimusasiakkaita  omaavilla  yrityksillä  yli  puolella  on  yli  65-­‐vuo2aiden  osuus   yli  20%  asiakaskannastaan.                          ”Onnistunut  Senioriasiakkuus”  2014,  ASML/Steps  Ahead/Newborn  CommunicaJons     Suomessa  on  n.  miljoona  isovanhempaa.     Eläkkeellä  vieteOy  aika  on    kasvanut,  on  keskimäärin  yli  60%  työuran   pituudesta.                              Eläketurvakeskus  
 3. 3.       63%   ”Elän  nyt  elämäni  parasta  aikaa.”     78%   ”Elämäni  on  ak=ivista   ja  täynnä  toimintaa.”     Kansallinen  senioritutkimus  2013,  55+  
 4. 4.       79%   ”Maksan  mielelläni  pelkästä  tuo4eesta   enkä  mistään  ylimääräisistä  palveluista”   Kansallinen  senioritutkimus  2013,  55+       “Invest  in  quality  pieces,  they  never  go  out  of  style”   Ruth,  92    
 5. 5.       USA     2018  puolet  USA:n  aikuisista  on  yli  50  vuo2aita.       50-­‐64  vuo2aista  on  31%  sinkkuja.       Tällä  hetkellä  25%  USA:n  kuntosalien  jäsenistä     on  yli  55-­‐vuo2aita.    
 6. 6.       OSTOVOIMASTA     Arviolta  2/3  Suomen  kokonaisvarallisuudesta  on   seniorikansalaisilla.     Sanoma  Media     USA:ssa  seniorikansalaisten  ostovoima  on  laskenut  vuoden   2000  jälkeen  taantuman  myötä  31%.   Sil2  ns.  Baby  Boomereiden  (s.1946-­‐64)  arvioidaan  2017   hallinnoivan  70%  ostovarallisuudesta  USA:ssa.   Annual  Survey  of  Senior  Costs  2014    
 7. 7.       Amazon  perus2  sivustolleen  huh2kuussa  2013   oman  erillisen  osion  50+ikäisille.   ”50+  Ac=ve  and  Healthy  Living”     Tuon  50+sivuston  käytePävyys-­‐,  valikoima-­‐  ja  muut   ratkaisut  poikkeavat  selväsJ  Amazonin  perussivustosta.      
 8. 8.       VERKKOKAUPPA     65-­‐74  –vuo2aista  16%  ja  75-­‐84  –vuo2aista  3%  on  ostanut  verkkokaupasta  viimeisten  3  kk   aikana.  (Tilastokeskus  7.11.2013)   Senioreiden  siirtymä  digitaalisuuteen  ja  verkko-­‐ostamiseen  kiihtyy  kuitenkin  koko  ajan.     50–65-­‐vuo2aiden  ryhmä  kasvaa  verkko-­‐ostamisessa  voimakkaimmin.  Heistä  n.  70%  on   ostanut  verkosta  (TNS  2014).  Yli  55-­‐vuo2aista  tableb  oli  vuosi  siOen  20%:lla  (DeloiPe  11/2013).     USA:ssa  27  %:lla  yli  65-­‐vuo2asta  on  tableb,  älypuhelin  on  18%:lla.  TwiOeriä  käyOää  vain  3%.   (Pew  Research  4/2012).         SENIOREIDEN  SÄÄSTÄMINEN  JA  MAKSUTAVAT,  FK  5/2014  
 9. 9.       YMMÄRRETÄÄNKÖ  HEITÄ?     Hyvin  yleises2  erilaisissa  tutkimuksissa  käytetään  vastaajina  15-­‐74  –vuo2aita.     Yli  75-­‐vuo2aita  on  Suomessa  kuitenkin  merkiOävä  määrä,  yli  460  000.   Täysi-­‐ikäisistä  suomalaisista  heidän  osuutensa  on  yli  10%!                                Tilastokeskus  12/2013       UK:ssa  tutkibin  50+ikäisistä  naisia  ja  vaatekauppaa:   •  76%  naisista  koki  eOä  he  eivät  ole  riiOäväs2  edusteOuna  mainonnassa   •  66%  puolestaan  koki,  eOä  valikoima  ei  ole  riiOäväs2  heille  suunnaOu                YouGov  poll  2014/JD  Williams     ”Only  about  5  %  of  my  corporate  clients  really  understand  the  nuances  of  the  senior   market”      Alison  Sander,  Boston  ConsulJng  Group’s  Centre  for  Sensing  &  Mining  the  Future      
 10. 10.       ”Toimii  senioreille,  toimii  kaikille?”     Monet  markkinoijat  eivät  koe  senioreita  erillisenä  kohderyhmänä   vaan  näkevät  hedelmälliseksi  upoPaa  markkinoinJin,  viesJntään   ja  palveluihin  senioriymmärryksen  tuoPamia  käytePävyys-­‐  ja   helppouselemenPejä.  Nämä  parantavat  kaikkien  ryhmien   asiakaskokemusta.     Asiakaskokemuksen  ja  lojaliteeJn  3  globaalia  peruskiveä  toimivat   myös  senioreille  (Forrester  12/2014):   1.  Anna  asiakkaidesi  tuntea  itsensä  arvostetuksi.   2.  Ratkaisen  asiakkaan  tarve  tai  ongelma  ripeäsJ.   3.  Käytä  selkokieltä  puhuessasi  asiakkaille.    
 11. 11.       KEVYEKSI  LOPUKSI     TUTKIMUS  ”PRE-­‐SENIORITEETISTÄ”                                    (vakuutusyhJö  Benenden,  8/2013)   Lähes  puolet  yli  50-­‐vuo2aista  kertoi,  eOeivät  he   kokeneet  olevansa  vielä  keski-­‐iässä.   Puolet  oli  sitä  mieltä  eOä  keski-­‐ikää  ei  ole   olemassa.   Lopputulema:  Keski-­‐ikä  alkaa  53-­‐vuo2aana.                        KESKI-­‐IÄN  MERKKEJÄ:            1.  Ei  tunne  yhtään  biisiä  TOP-­‐10:stä            2.  Pakonomainen  lintujen  ruokinta            3.  Ähisee  kumartuessaan            4.  Lisääntyvää  karvankasvua  nenässä,  korvissa  ja                    kulmakarvoissa             Jari  Perko  Ι    asml.fi    Ι    @asiakkuus   2015  

×