Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

RUBRICA-VIDEOS.pdf

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
LISTA DE COTEXO.pdf
LISTA DE COTEXO.pdf
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 1 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

RUBRICA-VIDEOS.pdf

  1. 1. ASPECTOS 4 EXCELENTE 3 SATISFACTORIO 2 MELLORABLE 1 MOI MELLORABLE DURACIÓN A duración axústase ao pedido na tarefa A duración axústase ao pedido na tarefa, pero nalgún momento hai baleiros ou tivo que falar moi rápido. A duración do vídeo non se axusta ao pedido, habendo un desfase pequeno. O desfase da duración do vídeo é excesivo ( 20% ou máis). CONTIDO Exponse a información solicitada de cada un dos monumentos. Exponse a información solicitada en case todos os monumentos. Falta información solicitada en case varios monumentos. A información é moi escasa ou non se adapta ao solicitado. USO DA LINGUAXE Non hai erros nin gramaticais, nin de vocabulario, nin de dicción nos vídeos. Hai algún erro gramatical, de vocabulario ou de dicción, pero con pouca importancia. Presenta erros gramaticais, gramaticais ou de dicción salientables. Presenta moitos erros de vocabulario, gramaticais ou de dicción. CALIDADE DO SON/VÍDEO A calidade tanto do vídeo coma do son é excelente. A calidade tanto do vídeo coma do son é boa. Os vídeos presentan fallos na súa calidade (vídeo e/ou son). O vídeo non ten a suficiente calidade de imaxe nin son.

×