Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha

14.751 Aufrufe

Veröffentlicht am

Ruqyah adalah Seni Penyembuhan dari segala macam penyakit baik fisik, psikis, gangguan makhluk halus maupun serangan sihir yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sholallau ‘Alaihi wassalam (Seorang Nabi Utusan Tuhan Terahir di Muka Bumi ini). Selain itu Ruqyah juga merupakan seni perlawanan, perlindungan dan pembentengan diri dari segala macam mara bahaya yang bersifat fisik, maupun psikis.
Energi Ruqyah berasal dari keberkahan dan mu’jizat bacaan ayat Suci Al Qur’an dan Doa-doa Nabi Muhammad SAW.
Agar rumah tidak seram dan angker laksana kuburan. Agar rumah tidak menjadi tempat nongkrong Iblis dan syetan, supaya rumah menjadi sarang kebaikan dan keberkahan, maka hiasilah dengan sholat-sholat sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah. Beliau bersabda, “Kerjakanlah sholat kalian di rumah, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan.” (HR. Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Umar).
Yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah, sebagaimana diterangkan dalam riwayatnya yang lain, “Wahai manusia, sholatlah di rumah kalian. Karena sesungguhnya sholat seseorang yang paling utama adalah di rumahnya, kecuali sholat yang wajib.” (HR. Bukhari dan Muslim). Dan dalam sabdanya yang lain, “Apabila seseorang telah melaksanakan sholatnya di masjid, maka hendaknya ia memberikan bagian dari sholatnya untuk rumahnya. Karena Allah akan menjadikan kebaikan di rumahnya karena sholat yang dilakukannya.” (HR. Muslim)

Veröffentlicht in: Lifestyle
 • Login to see the comments

Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha

 1. 1. Meruqyah Tempat Usaha
 2. 2. 1-2 Daftar Isi Bab 1 Tahapan Meruqyah Tempat Usaha.......................................1-3 Bab 2 Persiapan...................................2-4 Bab 3 Membentengi Diri Sendiri..........3-5 Bab 4 Meruqyah Tempat Usaha.........4-13 Bab 5 Menghadapi Serangan Balik Sihir........................................5-37 Bab 6 Menghancurkan Benda Sihir ...6-38 Bab 7 Mengembalikan Gangguan Sihir........................................7-47
 3. 3. 1-3 Bab 1 Tahapan Meruqyah Tempat Usaha 1. Persiapan : a. Peralatan. b. Membentengi diri sendiri : 1) Sholat hajat. 2) Doa-doa untuk membentengi diri. 2. Pelaksanaan ruqyah tempat usaha. 3. Menghancurkan benda sihir. 4. Mengembalikan sihir.
 4. 4. 2-4 Bab 2 Persiapan Sediakan sprayer (semprotan). Sebenar- nya penggunaan spray sangat penting da- lam terapi ruqyah, fungsi dari spray ada- lah untuk menyemprotkan air yang sudah diruqyah. Air ruqyah bisa dicampur dengan garam, air daun bidara, air daun kapuk, air daun sihir , air jeruk nipis (tergantung penggu- naan).
 5. 5. 3-5 Bab 3 Membentengi Diri Sendiri 1. Sholat Hajat Lakukan sholat hajat dengan niat mo- hon agar tempat usaha kita dan diri kita sendiri mendapat perlindungan Allah. 2. Teknik-Teknik Membentengi Diri a. Teknik 1 1. Niatkan untuk meminta perlin- dungan kepada Allah. 2. Baca ayat-ayat Al Qur’an atau do’a ruqyah. 3. Tiupkan ke telapak tangan.
 6. 6. 3-6 4. Usap telapak tangan ke seluruh tubuh dengan niat dan penuh keyakinan : “Allah melindungi saya.” b. Teknik 2 1. Niatkan untuk memohon agar Allah memberikan benteng per- lindungan. 2. Baca ayat-ayat Al Qur’an atau do’a ruqyah. 3. Tiupkan ke telapak tangan. 4. Usapkan telapak tangan ke se- luruh tubuh dengan niat dan penuh keyakinan : “Allah mem- berikan benteng kepada saya.”
 7. 7. 3-7 c. Teknik 3 1) 7 Surat Pendinding (Shield) a) Yasin (36/9) Wa ja^al-naa mim bay-ni ay-diiĥim sad-daw wa min kholfiĥim sad-danf fa-agh-syay-naaĥum faĥum laa yub(de) shiruun(a). b) Al Isra (17/45) Wa idzaa qoro tal qur- aana ja^al-naa bay-naka wa bay-nal ladziina laa yu minuuna bil akhiroti ĥijaabam mas-tuuro(n).
 8. 8. 3-8 c) Al Kahfi (18/94-95) Qooluu yaa dzaal qor-nay-ni in-na ya juuja wa ma juuja muf-siduuna fil-ar-dli faĥal naj(je) ^alu laka khor jan ^alaa an taj(je) ^ala bay-nanaa wa bay-naĥum sad-daa(n) Qoola maa mak-kan-nii fiiĥi rob-bii khoy-rum fa a ^inuunii biquw-watin aj(je) ^al bay-nakum wabay-naĥum rod(de) maa(n).
 9. 9. 3-9 d) Al Mu minuun (23/100) La ^al-lii a^malu shooliĥanf fiimaa tarok-tu, kal-laa in-naĥaa kalimatun ĥuwa qoo iluĥaa, wamiw waroo iĥim bar zakhun ilaa yaw-mi yub(be) ^atsuun(a). e) Al Furqaan (25/53) Wa ĥuwal-ladzii marojal bah-roy-ni ĥaadzaa ^adz-bunf furootuw wa haadzaa mil-ĥun ujaaw, wa ja ^ala bay-naĥumaa bar-zakhow wa ĥij(je)rom maĥ-juuroo
 10. 10. 3-10 f) Fushshilat (41/5) Wa qooluu qul-tuu bunaa fii akin-natim mim-maa tad(de) ^unaa ilay-ĥi wa fii aadzaa ninaa waq(qo)ruw wa mim-bay-ninaa wabay-nika ĥijaabum fa^mal in-nanaa ^aamiluun(u). g) Al Hadid (57/13) Yaw-ma yaquulul munaafiquuna wal-munaafiqootu lil-ladziina aama-nuun zhuruunaa, zhuruunaa naq(qo)tabis min nuurikum qiilar ji^u wa roo
 11. 11. 3-11 akum fal-tamisuu nuurom fadhuriba, fadhuriba bay-naĥum bisuuril laĥu baab(um), baathinuĥ(u), baathinuĥu fiiĥir roĥ-matu wa zhooĥiruĥuu minq qibalihil ^adzaab. 2) Kaidah Tekniknya a) Keikhlasan (segala yang kita lakukan adalah mengharap ri- dho Allah Ta’ala) b) Keyakinan kepada Allah (Allah Akan memberikan bantuan- Nya)
 12. 12. 3-12 c) Niat. Sebelum membaca niat- kan secara kuat dalam hati ketika membaca 7 ayat pen- dinding maka tubuh kita akan dilindungi oleh Allah. d) Bacalah 7 surat pendinding, bisa 1, 3, 7 x, tiada batasan ayat. Dalam membacanya yang penting bilangan ganjil (Peringatan : jangan ditambah dengan puasa/ pengaturan nafas khusus sebab hukumnya bid’ah dan bisa tersesat) e) 7 ayat pendinding bisa dijadi- kan amalan rutin atau dibaca sewaktu-waktu kita memerlu- kannya.
 13. 13. 4-13 Bab 4 Meruqyah Tempat Usaha 1. Cara 1 : Meruqyah Tempat Usaha a. Niatkan untuk meruqyah tempat usaha. b. Baca ayat-ayat Al Qur’an atau do’a ruqyah, c. Tiupkan ke air mentah. d. Semprotkan air tersebut ke seluruh pelosok tempat usaha. 2. Cara 2 : Meruqyah Tempat Usaha dan Isi Tempat Usaha a. Niatkan untuk meruqyah tempat usaha dan isi tempat usaha.
 14. 14. 4-14 b. Siapkan galon berukuran 19 liter. c. Isi dengan air matang. d. Bacakan : Al Fatihah, Ayat Qursi, 3 Qul, masing-masing sebanyak 11 kali : e. Bacakan Al A^rof 7/117 – 122, sebanyak 11 kali : 1) Wa aw-hainaa ilaa muusaa an al-qi-^a-saak(a), Fa idzaa ȟiya tal-qofu maa ya~fikuun(a). 2) Fa waqo-^al haqqu wa bathola maa kaanuu ya~maluun(a). 3) Fa ghulibuu ȟunaalika wan-qolabuu saaghirin(a).
 15. 15. 4-15 4) Wa ul-qiyas saharotu saajidin(a). 5) Qooluu aamannaa bi robbil-^aa-lamin(a). 6) Robbi muusaa wa haaruun(a). f. Bacakan Yunus 81 – 82, sebanyak 11 kali : 1) Falammaa al-qow qoola muusaa maa ji~-tum bihis sih-r(u), innallooȟa sayub(be)-thiluȟ(uu), innallaaȟa laa yush-lihu ^amalal muf-sidin(a). 2) Wa yuhiqqullooȟul haqqo bi kalimaatiȟi wa lau karihal muj(je)-rimuun(a).
 16. 16. 4-16 g. Bacakan Thoha 20/68 – 70, sebanyak 11 kali : 1) Qul-naa laa takhof innaka antal a^-laa. 2) Wa al-qi maa fii yamiinika tal-qof maa shona-^uu, in namaa shona-^uu kay-duusaahir(in), wa laa yuf-lihus saahiru hay-tsu ataa. 3) Fa ul-qiyas saharotu sujjadan qooluu aaman naa bi rabbi ȟaaruuna wa muusaa. h. Setiap hari ambil 1,5 liter (6 gelas) : 1) 2 gelas diminum.
 17. 17. 4-17 2) 2 gelas dicipratkan ke seluruh penjuru tempat usaha. 3) 2 gelas lagi campurkan ke bak mandi, lalu dipakai mandi. i. Lakukan selama 11 hari. 3. Cara 3 : Meruqyah Tempat Usaha a. Niatkan untuk meruqyah tempat usaha dan isi tempat usaha. b. Siapkan galon berukuran 19 liter. c. Isi dengan air matang. d. Bacakan : Al Fatihah, Ayat Qursi, 3 Qul, masing-masing sebanyak 11 kali : e. Bacakan Al A^rof 117 – 122, sebanyak 11 kali. f. Bacakan Yunus 81 – 82, sebanyak
 18. 18. 4-18 11 kali. g. Bacakan Thoha 68 – 70, sebanyak 11 kali. h. Ash Shoffat 1 – 10 i. Setiap hari ambil 1,5 liter (6 gelas), cipratkan ke seluruh penjuru tempat usaha. j. Lakukan selama 11 hari. 4. Cara 4: Meruqyah Tempat Usaha a. Percikkan air yang sudah dibacakan ayat ruqyah (terutama Ayat Qursi) ke lantai. Biarkan selama 1 jam. Setelah itu baru bisa dipel. b. Lakukan azan.
 19. 19. 4-19 c. Berdoa : 1) Baca Isti'adzah atau Kalimat Ta'awudz. 2) Baca basmallah. 3) Baca Shalawat 3 X. 4) “Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Hayyu ya Qoyyum. 5) Hamba memohon ya Allah, kekuatan dari-Mu ya Allah. 6) Jika ada syaitan-syaitan sihir ya Allah yang hendak masuk ke dalam ruangan ini ya Allah. 7) Ketika mereka masuk ya Allah, hancur leburkanlah ya Allah, de- ngan fadhillah Ayat Qursi ya Allah. 8) Bakarlah mereka semua ya Allah
 20. 20. 4-20 Ketika mereka masuki tempat usaha ini. 9) Hanya kepada Engkaulah tempat kami meminta dan memohon ya Allah. 10)Hasbunalloȟ wani^-mal wakil ni^-mal maula wani^-man nashiir.” d. Lakukan ruqyah ke arah setiap su- dut tempat usaha, masing-masing sebagai berikut : 1) Tunjuk sudut tertentu, sambil membacakan Ayat Qursi. Mini- mal 1 X, maksimal sebanyak- banyaknya. Telunjuk dapat ber- gerak ke atas dan ke bawah.
 21. 21. 4-21 2) Selesai membaca tiupkan ke arah sudut tersebut. Peniupan dapat bergerak ke atas dan ke bawah. 5. Cara 5 : Meruqyah Tempat Usaha1 a. Sediakan 7 botol air mineral dan 7 plastik garam. b. Lalu ke dalam ke-7 botol air mineral itu masukkan garam. c. Bacakan Ayat Qursi 7 kali pada ke-7 botol air mineral yang sudah diberikan garam tersebut. d. Bacakan Ayat Qursi 7 kali di setiap 4 sudut tokonya dengan niat untuk 1 http://quranic-healing.org/ruqyah-4-toko- di-mall-simpur-centre-bandar-lampung/
 22. 22. 4-22 membuat “bom waktu” : jika ada satu jin saja masuk ke tokonya ma- ka akan langsung meledak dan membakar jin tersebut (dengan ber- doa meminta pada Allah). e. Setiap pagi ketika mau buka toko dan malam ketika mau tutup toko percikkan air garam ke lantai toko- nya selama 7 hari berturut turut. f. Putarkan murrotal Al Qur’an mp3 ruqyah. g. Tebarkan garam di toko, dengan diawali membaca Bismillah.
 23. 23. 4-23 6. Cara 6 : Meruqyah Tempat Usaha2 Sediakan audio ruqyah khusus diputar- kan di tempat tertentu, seperti rumah, pekarangan, kantor, pabrik, atau dipu- tar di lokasi yang dicurigai ada makhluk jahat sebangsa jin dan setan yang se- ring mengganggu manusia. a. Putarkan melalui media VCD Player, atau sound system lainnya. b. Usahakan suaranya cukup keras ter- dengar, akan lebih baik jika mema- 2 http://quranic-healing.org/tekhnik-instan- audio-ruqyah-untuk-pembentengan-lokasi- tertentu/
 24. 24. 4-24 kai pengeras suara. c. Ketika memutarkan Audio Ruqyah ini, letakkan satu baskom air yang sudah dicampur dengan tujuh geng- gam/bungkus garam halus/kasar yang sudah dilarutkan dalam air di dekat tempat usaha (tempat ke luarnya suara). Niatkan air garam tersebut agar me- nerima/menyerap gelombang lim- pahan energi Ilahi yang keluar dari pembacaan kalam Ilahi di tempat usaha tersebut. Ingatlah air pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang mempunyai ruh (jiwa). Air ju- ga mempunyai “kesadaran” untuk
 25. 25. 4-25 mendengar (lalu penyerap energi Ilahi dari) lantunan ayat suci Al- Qur’an dan menerima “perintah” dari manusia. d. Setelah selesai memutar audio ruq- yah segera percikkan/semprotkan dengan sprayer air garam tersebut ke seluruh bagian tempat yang hendak dibersihkan. Ketika memer- cikkan usahakan kita berjalan me- mutar berlawanan dengan jarum jam (putaran tawaf) ketika memer- cikkan/menyemprotkan mengeli- lingi lokasi yang akan kita bersih- kan/lindungi dari gangguan makh- luk halus. Lakukan putaran seba-
 26. 26. 4-26 nyak 3 kali sampai 7 kali ulangan sembari terus berdzikir ketika ber- jalan dan memercikkan/ menyem- protkan air garam yang sudah diruqyah melalui rekaman audio tersebut. e. Insya Allah jika dilakukan putaran dan percikan air disertai dzikir yang sempurna, maka akan muncul me- dan energi perlindungan dan akan dijaga oleh malaikat lokasi tersebut sampai waktu (Insya Allah) 24 jam dari pemutaran audio tersebut. Na- mun jika kasusnya berat (tempat- nya benar-benar angker) putarkan 24 jam atau minimal setiap pagi dan
 27. 27. 4-27 sore diputarkan dan dipercikkan air selama 1 mingguan. f. Usahakan lokasi yang hendak dilin- dungi dan dibersihkan, tidak ada di lokasi tersebut patung-patung/gam- bar makhluk bernyawa, lonceng, anjing dan suara musik sebab akan mengurangi efektifitas medan ener- gi perlindungan dan menghalangi malaikat untuk menjaga lokasi ter- sebut.
 28. 28. 4-28 7. Cara 7 : Meruqyah Tempat Usaha3 a. Persiapan Tempat 1) Bersihkan rumah makan/ resto- ran dari segala patung/ gambar makhluk bernyawa. 2) Bersihkan rumah makan dari kotoran dan beri wewangian. b. Persiapan Diri 1) Mandi terlebih dahulu, pakailah pakaian yang bersih dan gunakan 3 http://quranic-healing.org/tekhnik- pembentengan-rumah-makan-dari-sihir/
 29. 29. 4-29 minyak wangi untuk pengharum badan. 2) Shalat 2 rakaat. 3) Lalu lakukan dzikir yang biasa kita lakukan setelah sholat. 4) Lalu bacalah shalawat nabi 3 kali. 5) Lalu ta’awudz. 6) Ucapkan doa : ”Ya hakiimu Ya ^aliimu Ya ^Aliyyu Ya ^Azhiimu ! 3 x. 7) Lalu berdoa : a) "Ya Allah.
 30. 30. 4-30 b) Hambamu ini memohon agar rumah makan hamba- mu ini dilindungi dan diber- sihkan dari serangan sihir. c) Tiada daya upaya kecuali pertolongan Engkau Ya Allah ya Robbal'alamiin." c. Teknik Pembentengan dan Pembersihan 1) Membacakan ayat-ayat pemba- tal sihir (ayat Ibthalus sihr) de- ngan tangan di dalam air, se- waktu membacakan tangan di dalam air diputar-putar berla- wanan dengan jarum jam. Ayat pembatal sihir adalah :
 31. 31. 4-31 a) Al Fatihah b) Ayat Kursi (2/255) c) Al A^raf (7/117 – 122) 117- Wa aw-hay-naa ilaa muusaa an al-qi ^a-shook(a), Fa idzaa ȟiya tal-qofu maa ya~-fikuun(a). 118- Fa waqo-^al haqqu wa bathola maa kaanuu ya^-maluun(a). 119- Fa ghulibuu ȟunaa lika wan-qolabuu
 32. 32. 4-32 shooghirin(a). 120- Wa ul-qiyas saharotu saajidin(a). 121- Qooluu aamannaa bi robbil-^aa-lamin(a). 122- Robbi muusaa wa haaruun(a). d) Yunus (10/81 – 82) 81- Falammaa al-qow qoola muusaa maa ji~-tum bihis sih-r(u), innallooȟa sayub(be)-thiluȟ(uu),
 33. 33. 4-33 innallooȟa laa yush-lihu ^amalal muf-sidin(a). 82- Wa yuhiqqullooȟul haqqo bi kalimaatiȟii wa law karihal muj(je)-rimuun(a). e) Tohaa (20/69) Qul-naa laa takhof innaka an-tal a^-laa. Wa al-qi maa fii yamiinika tal-qof maa shona-^uu, innamaa shona-^uu kay-duu saahir(in),
 34. 34. 4-34 wa laa yuf-lihus saahiru hay-tsu ataa. Fa ul-qiyas saharotu sujjadan(q) qooluu aamannaa birobbi ȟaaruuna wa muusaa. f) Al Ikhlas g) Al Falaq dan An-Naas Setiap surat dibaca 3-7 kali 8) Setiap selesai satu surat dihem- buskan ke dalam air dengan niat untuk membentengi rumah dan membatalkan sihir yang menye- rang usaha rumah makan.
 35. 35. 4-35 9) Percikkan seluruh air ruqyah ke seluruh sudut rumah, ketika me- mercikkan berputar berlawanan jarum jam disiram ke seluruh : a) dinding rumah makan, b) lantai, c) halaman rumah (lakukan pembuatan air ruqyah. Penyiraman setiap hari sampai sihirnya reda/hilang). 10)Setiap sore dan pagi hari putar- kan kaset ruqyah 11)Setiap sehabis sholat bacakan Ayat Kursi 7 kali dengan niat
 36. 36. 4-36 membentengi rumah dari se- rangan sihir. Walaupun kita sholat di masjid tidaklah mengapa berniat mem- bentengi rumah makan, walau jauh jaraknya sebab energi (da- ya/ kekuatan) ruqyah tak terba- tas jarak.
 37. 37. 5-37 Bab 5 Menghadapi Serangan Balik Sihir4 1. Bacakan ruqyah pada air garam. 2. Disemburkan ke seluruh atap rumah, halaman rumah, juga dalam rumah. 3. Dalam 1 hari sediakan waktu 30 menit ruqyah mandiri. 4. Setiap hari membaca Al Mu'minun 97- 98 sebanyak 3 atau 7 kali sehabis sholat. 4 http://www.quranic-healing.com/2014/ 10/menghadapi-serangan-balik-sihir.html
 38. 38. 6-38 Bab 6 Menghancurkan Benda Sihir 5 jika ditemukan benda sihir dan benda ki- riman sihir tidak boleh dibuang saja tanpa kita lakukan penghancuran, guna melaku- kan teknik penghancuran agar memutus hubungan mata rantai (buhul sihir) sihir agar tiada fungsi apa-apa lagi. Adapun tekniknya adalah : 5 http://www.quranic- healing.com/2012/01/teknik- menghancurkan-benda-sihir.html
 39. 39. 6-39 1. Merendam atau Merebus Benda Sihir Jika benda sihir atau benda kiriman si- hir kita dapatkan maka, masukkan benda sihir atau benda kiriman sihir tersebut ke dalam air ruqyah (atau di rebus dalam air mendidih) a. Jika bendanya merupakan benda keramat (keris, jimat, batu akik dll yang dipakai untuk kesaktian) maka Berdoa : 1) "Ya Allah ya Tuhanku. 2) Hambamu memohon agar dihilangkan kekuatan benda sihir _ _ _ _ (sebutkan benda sihirnya) dan putuskanlah
 40. 40. 6-40 hubungan benda sihir ini dengan _ _ _ _ (sebutkan orangnya/ tempat usahanya). 3) Kabulkanlah ya Allah ya Rahman ya Rahiim.” b. Jika bendanya adalah benda kiriman sihir (belatung, silet, rambut, jarum dll) maka ucapkan doa : 1) "Ya Allah Ya Tuhanku. 2) Hambamu memohon agar di- putuskan semua hubungan an- tara _ _ _ _ (sebutkan orang- nya/ tempat usahanya) de- ngan serangan sihir.
 41. 41. 6-41 3) Berilah balasan setimpal atas perbuatan sihir yang menye- rang _ _ _ _ (sebutkan orang- nya/ tempat usahanya). 4) Tiada Tuhan Selain Engkau Ya Allah dan siksa-Mu Amatlah pedih.” Lalu bacalah : a. Ayat Kursi (2/255) b. An Nahl (16/126) Qad makarol ladzina min qablihim fa atalloohu bunyaanahum minal qowaa^idi fa khorro ^alaihimus saqfu min fauqihim wa ataahumul
 42. 42. 6-42 ^azaabu min haitsu laa yasy^uruun(a). c. Asy Syu'ara (26/130) Wa idzaa bathosy-tum bathosy-tum jabbaarin(a). d. Al Ikhlas e. Al Falaq f. An Naas Bacakan sebanyak 3 kali. Hembuskan ke dalam air ruqyah/ re- busan tersebut. Lalu biarkan beberapa malam dan jika terasa cukup maka buang air dan benda sihir jauh dari
 43. 43. 6-43 rumah. 2. Membakar Benda Sihir Jika bendanya merupakan benda kera- mat (keris, jimat, batu akik dll yang dipakai untuk kesaktian) maka berdoa : a. "Ya Allah ya Tuhanku. b. Hambamu memohon agar dihilangkan kekuatan benda sihir _ _ _ (sebutkan bendanya) dan putuskanlah hubungan benda sihir ini dengan _ _ _ _ (sebutkan orangnya/tempat usahanya). c. Kabulkanlah ya Allah ya Rahman
 44. 44. 6-44 ya Rahiim.” Jika benda sihir atau benda kiriman sihir kita dapatkan, maka masukkan belatung tersebut ke dalam api/dibakar sembari Berdoa : a. “Ya Allah Ya Tuhanku. b. Hambamu memohon agar diputuskan semua hubungan antara _ _ _ _ (sebutkan orangnya/tempat usahanya) dengan serangan sihir ini. c. Berilah balasan setimpal atas perbuatan sihir yang menyerang _ _ _ _ (sebutkan orangnya/tempat usahanya).
 45. 45. 6-45 d. Tiada Tuhan Selain Engkau ya Allah dan siksa-Mu Amatlah pedih.” Lalu bacalah : a. Ayat Kursi b. An Nahl (16/126) Qad makarol ladzina min qablihim fa atalloohu bunyaanahum minal qowaa^idi fa khorro ^alaihimus saqfu min fauqihim wa ataahumul ^azaabu min haitsu laa yasy^uruun(a).
 46. 46. 6-46 c. Asy Syu'ara (26/130) Wa idzaa bathosy-tum bathosy-tum jabbaarin(a). a. Al Ikhlas. b. Al Falaq. c. An Naas. sebanyak 3 kali. Hembuskan/ludahi ke benda sihir atau benda kiriman sihir lalu bakar dalam api.
 47. 47. 7-47 Bab 7 Mengembalikan Gangguan Sihir6 1. Sholat 2 rakaat lalu berdoa pada Allah dengan doa : a. "Ya Allah. b. Kami memohon dengan perantara air ruqyah ini ya Allah, jika ada setiap sihir yang hendak menyerang kami/tempat usaha kami, baik dari bangsa jin atau racun sihir, semuanya berbalik 6 http://www.quranic- healing.com/2013/09/memprogram-air- ruqyah-untuk-membalikkan.html
 48. 48. 7-48 kepada penyihir dengan kekuatan berlipat ganda, yang seketika diterima mereka, hingga mereka mendapatkan azab darimu ya Allah." 2. Lalu masukkan tangan ke dalam air ruqyah yang sudah dicampur garam. 3. Awali membaca : a. Sholawat b. An Nahl (16/126) Qod makarol ladzina min qab-lihim fa atalloohu bunyaanahum minal qowaa^idi fa khorro ^alaihimus saq-fu min fauqihim wa ataahumul
 49. 49. 7-49 ^azaabu min haitsu laa yasy^uruun(a). Baca sebanyak mungkin sampai hati merasa cukup. 4. Setiap beberapa ulangan ditiupkan ke air. 5. Lalu disela-sela membaca ucapkan : "Dengan izin Allah setiap sihir yang hendak menyerang kami/tempat usaha kami, baik dari bangsa jin atau racun sihir, semuanya berbalik kepada penyihir dengan kekuatan berlipat ganda yang seketika diterima meraka sampai hancur lebur.”
 50. 50. 7-50 6. Membaca : a. Al Fatihah b. Al Mu'minun (23/115) Afahasib-tum annamaa kholaq-naakum ^abatsaw wa-annakum ilay-naa laa tur-ja^uun(a). c. Asy Syuara (26/130) Wa idzaa bathosytum bathostum jabbaarin(a). d. Al Anfaal (8/17) Falam taq-tuluu hum wa laa kinnallooha qotalahum,
 51. 51. 7-51 wa maa romaita idz romaita wa laa kinnallooha romaa, wa liyub-liyal mu▼ miniina min-hu balaa-an hasanaa(n), innallooha sami^ un ^ alim(un). e. Al Hasyr (59/21) Lau an-zal-naa haadzal qur-aana ^alaa jabalil la ro-aituhuu khoosyi-^am mutashod-di-^am min khosy-yatil-laah(i), wa til-kal am-tsaalu nadl-ribuhaa lin naasi la-^al-lahum yatafak-karuun.
 52. 52. 7-52 f. Al Ankabuut (29/57) Kul lu nafsin zaa iqotul maut(i), tsum ma ilainaa turja^uun(a). g. Terakhir 3 Qul Baca dengan khusyuk sembari bebera- pa ayat dihembuskan ke dalam air, 7. Lalu kelilingi halaman rumah. 8. Diperciki juga di dalam rumah/tempat usaha, setiap Subuh dan ba'da Maghrib minimal 2 mingguan. Insya Allah setiap ada serangan baru akan segera berbalik ke penyihir ter- sebut. Penderita serangan sihir harus
 53. 53. 7-53 mandi air ruqyah yang sama yang su- dah diprogram pembalik sihir, mandi- nya utama di luar kamar mandi mini- mal 1 hari sekali.

×