Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Mladen kojuharov

409 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Mladen kojuharov

 1. 1. Име: Младен Йорданов КожухаровДлъжност: УчителУчилище: ПГСС “Боруш”с. Крушето, общ. Горна Оряховица, обл. Велико ТърновоПортфолиоПортфолио
 2. 2. ОБЩИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛЯСфера на работа: ОбразованиеТрудов стаж:•Общ – 16 години•Учителски - 9 годиниОбразование:•ТВМ – гр. Ловеч•ВСИ – гр. Пловдив – Агрономство -полевъдство
 3. 3. КВАЛИФИКАЦИИВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”-професионална квалификация• Учител по биология• Учител по професионална подготовка
 4. 4. ФИЛОСОФИЯ НА ПРЕПОДАВАНЕУчителят обучава и възпитава, спазвайкиморалните и етичните ценности набългарския учител през годините, правата надетето, да се стреми да мотивира младитехора за учене, работа в екип, развитие иусъвършенстване на личностните ииндивидуални способности и интереси. Даработи за изпълнение на учебните програмии планове на МОМН, РИО и училището.
 5. 5. НАСТОЯЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ• Учител• Преподавател по теория и практика -професионална подготовка• Класен ръководител
 6. 6. ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ• ПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• СПТУ „Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново• ПГСС ”Боруш” - с. Крушетообщ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново
 7. 7. ВЛАДЕЕНЕ НА ЕЗИЦИ• Български език• Руски език
 8. 8. УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ• Работа в екип• Организационни• Социални - добри контакти с ученици,родители/настойници, обществениинституции• Компютърни – базови и специфични
 9. 9. ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРЕСИ• Изработване на табла за различни събития итеми• Работа с групи ученици – новости вселскостопанската техника, нововъведенияв животновъдството и растениевъдството• Растителна защита
 10. 10. П Р И Л О Ж Е Н И Я

×