Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
SOCIOLOGÍAT E M A 1 1, Psicologia social;      T E M A 1 3: L’home i la societat;       TE           ...
T E MA 11 : PS I C OLOG I A S OC I A L  1) Què és la psicologia social? Quina diferencia hi ha entre la psicologia    ...
> L’avaluació, que consisteix en la valoració general que es fa del grup. Aquesta avaluació es  fa de forma crítica amb ...
T E MA 13 . L’ H OME I L A S OC I E TAT  1) Quines són les característiques de l’ésser humà com a ésser social?L’ésser hu...
Les finalitats principals de la institució familiar són la reproducció, la socialització i la satisfaccióde les necessitat...
La frase que més coincideix amb la meva personalitat pot ser seria la última.T E MA 14 . L A C ULT U R ARESUM. Els tres ni...
Els iusnaturalistes afirmen que l’ésser humà és el mateix arreu del món i que totes lespersones, siguin de la cultura que ...
5) pg.227 ex.7. Completa a la teva llibreta aquesta llista , que relaciona els     tres nivells de la cultura, segons ...
Jugant a futbol, ferel senyal de la creu                          Pensar que una foràabans de xut...
8) Defineix el concepte:      >  Subcultura cultures minoritàries que sorgeixen tant de les cultures obertes,   ...
Societats de rangsNormalment són societats classificades en uns grups socials amb accés desigual al prestigi,però amb un a...
L’estratificació social, són diferents grups definits per recursos econòmics, pel poder o prestigi.Depenent d’aquesta agru...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Tema11 13 14_15_final

824 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Tema11 13 14_15_final

 1. 1. SOCIOLOGÍAT E M A 1 1, Psicologia social; T E M A 1 3: L’home i la societat; TE M A 1 4: La cultura; T E M A 1 5: L’estructura social Foix Senabre 1r Batxillerat C 1
 2. 2. T E MA 11 : PS I C OLOG I A S OC I A L 1) Què és la psicologia social? Quina diferencia hi ha entre la psicologia social i la psicologia individual?La psicologia social, explica els pensaments, comportaments d’una persona en relació als grupssocials (família, empresa, etc.) dels quals forma part i les influències que rep. Un altre objectiud’aquesta branca psicologia és estudiar com funcionen els grups humans. Així doncs, podemsintetitzar que la psicologia social estudia qualsevol relació que té un individu en un grup.La psicologia individual, a diferència de la psicologia social, s’aplica a una persona de formaindividual, deixant de banda la relació que té amb un grup i la influència que aquest té sobreaquell individu. La psicologia individual doncs, tracta cada persona de forma particularindependentment dels grups de l’entorn d’aquesta. 2) Defineix els tremes següents: a. Grup de referència és aquell grup amb el qual ens identifiquem i que fem servir com a criteri, com a model per valorar la nostra conducta. Allò que ens agradaria ser (si volem ser psicòlegs, el grup de referència serà el col·lectiu de psicòlegs i el de pertinença 1r de Batxillerat) b. Grup de pertinença l’individu forma part d’un grup, juntament amb la seva família, el poble, ciutat... És el grup en el què pertanyem realment. c. Rol És actuar d’una forma determinada depenent del comportament de cadascú. N’hi ha que es busquen (rol d’estudiant, mal educat...) però n’hi ha que ja es tenen (rol de filla, de dona...) d. Estatus És el reconeixement d’un individu depenent de la posiciósocial en la que es troba (advocat, administratiu, agricultor...) 3) ex. 3 pg 185. En un grup d’aficionats a la música rock, quin és el grup de referència? I el de pertinença?El grup de referència d’aquests aficionats als rock és el moviment heavy, el moviment del rock. Iel grup de pertinença seria el grup d’amics que són, si són estudiants, o empresaris.. 4) Explica els elements de la dinàmica de grupsEn una dinàmica de grup s’estudien diverses parts: 2
 3. 3. > L’avaluació, que consisteix en la valoració general que es fa del grup. Aquesta avaluació es fa de forma crítica amb respecte als altres components del grup.> La cohesió, que es el fet de que aquell grup es senti unit. El sentiment de pertinença al grup.> El canvi de rol, que es basa en el canvi dels objectius del grup i canvis en les relacions dels components.> L’univers simbòlic són aquelles característiques que comparteixen els components del grup, les aficions, les cançons, els ideals... 5) ex. 12 pg 187. Observa amb atenció les dues fotografies inferiors. No tenen cap relació entre elles. Digues què t’imagines que passa en cadascuna. Escriu la respost en un full de paper i, després, comenteu-la entre tota la classe.En la primera fotografia, interpreto que l’home que va vestit de policia persegueix per algunmotiu al personatge que té davant. Curiosament, el personatge que és perseguit és indígena, demanera que sembla que la persecució sigui per algun motiu de papers o alguna imprudència.En la segona fotografia, sembla la representació d’un Meeting polític en una seu a portatancada. Sembla que el líder d’aquesta comissió política sigui l’home que es mostra d’esquenaa la càmera i al que tots escolten amb atenció i admiració. Podem veure que en aquesta foto, adiferència de l’anterior hi ha un ordre important entre els components, i en certa manera,aquest ordre ens pot resultar que aquest grup pertanyi a classe social amb un cert nivelleconòmic. 3
 4. 4. T E MA 13 . L’ H OME I L A S OC I E TAT 1) Quines són les característiques de l’ésser humà com a ésser social?L’ésser humà, com molts altres animals mamífers necessita viure en grup perquè perdesenvolupar les seves habilitats i per sobreviure, ha d’estar envoltat de individus com ell. Unapersona acabada de néixer no sobreviuria sola, sinó que necessita la companyia d’altreshumans. 2) Explica el procés de socialitzacióLa socialització és un procés d’aprenentatge que comença a la infància i que continua durantl’edat adulta i que acaba a la vellesa. És el procés pel qual l’ésser humà aprèn i interioritza alllarg de la seva vida els elements socioculturals del seu entorn, els integra a la seva personalitati s’adapta al seu ambient social.Hi ha diverses influències durant aquest procés: > Mecanismes de socialització que són l’aprenentatge i la interiorització de les estructures socials en què es mouen les persones. > Agents socialitzadors dels que la família, els amics, els companys, els mitjans de comunicació, l’escola, etc. en tenen molta importància. Però també hem de tenir en compte la importància que tenen les empreses o llocs de treball, els sindicats, les esglésies o moviments religioses, els esplais, els partits polítics, entre altres. 3) Explica la importància de la família coma institució social i la seva evolució al llarg del tempsLa família, com altres institucions socials, marca una conducta, unes normes sobre l’individuque facilitat l’estabilitat en la societat. 4
 5. 5. Les finalitats principals de la institució familiar són la reproducció, la socialització i la satisfaccióde les necessitats. 4) pg.215 ex.1. Elabora un arbre genealògic de la teva família nuclear i extensa fins allà on puguis trobar informació. Indica quins dels membres tenen l’origen en una societat diferent de la teva (si son o van ser immigrants) 5) pg. 215 ex.3. Llegeix les frases següents i fes una descripció de qui podria pronunciar-les avui dia, quina posició social tindria. Després, tria la que et sembli que reflecteix millor la teva posició en la societat i explica-la. - “Si s’ha de treballar, no serveix per a res estar viu”. André BretonAquesta frase la podria dir una persona amb un cert elevat nivell econòmic, a la que no li fafalta treballar per poder viure, i que més aviat treballar per ella, és un sacrifici. - “Dies de treball, els únics que he viscut”. Alfred de MussetEn canvi aquesta frase, la podria dir una persona que el treball es un mitjà per tirar endavant.Seria un tipus de persona que necessita treballar per viure. - “El treball ho venç tot.” VirgiliAquesta frase, la podria haver dit una persona que amb el treball no recorda els mals que té ique li resulta útil per no centrar-se en els problemes mentre treballa. - “És necessari treballar, si no per gust, almenys per desesperació, perquè, com s’ha demostrat, treballar és menys avorrit que divertir-se” Charles BaudelairaAquesta frase fa referència a la necessitat que es té de treballar per no avorrir-se. LA podria diralguna persona que s’ha de conformar en haver de treballar cada dia a totes hores i que intentamirar el costat positiu de la seva situació laboral. - “ El treball és el gran remei de totes les malalties i misèries que sempre han assetjat l’home” Thomas CarlyleAquesta frase fa referència a que qualsevol malaltia es pot curar amb l’esforç que s’ha de posaren el treball. 5
 6. 6. La frase que més coincideix amb la meva personalitat pot ser seria la última.T E MA 14 . L A C ULT U R ARESUM. Els tres nivells de la cultura.Hi ha tres nivells pel que fa a la realitat cultural d’una societat: - Nivell simbòlic i ideal. És el conjunt de representacions mentals d’una societat, podem dir-ne la visió del món. Engloba els coneixements científics, però també les creences de cada societat. - Nivell d’acció social. Es basen en la conducta, els hàbits que té una societat. - Nivell material. És el conjunt entre el nivell simbòlic i ideal més el nivell d’acció social. Podem dir, que són les conseqüències d’aquests dos nivells.No sempre es manté aquest ordre, pot ser que una manera de pensar es realitzi com una acciósocial o que doni uns resultats materials determinats, però també pot ser que uns canvismaterials provoquin una modificació dels hàbits i que canviïn les maneres de pensar.Etnocentrisme i pluralitat culturalHi ha una diversitat cultural arreu del món. Aquest fet provoca que hi hagi persones que pugintenir un sentiment de rebuig envers a altres cultures i creure que la seva és millor.L’etnocentrisme, que es aquest sentiment de superioritat, provoca que l’integrant d’una culturadeterminada cregui que las reva cultura és superior i que les altres són inferiors, tot i quesabem que cada cultura té aspectes positius i aspectes millorables. 6
 7. 7. Els iusnaturalistes afirmen que l’ésser humà és el mateix arreu del món i que totes lespersones, siguin de la cultura que siguin, tenen uns drets bàsics. Hi ha d’haver un respecteuniversal envers uns principis que preserven al integritat i la dignitat de tots els éssers humans. 1) Què és la cultura?La cultura és allò que els humans hem afegit a la naturalesa, a allò que ens ha estat donat.En una cultura hi podem trobat els trets culturals que són aquells costums que tacada culturaen particular. A part d’aquests trets, també hi trobem els complexos culturals i les àreesculturals. Els complexos culturals són aquells costums que són particulars en l’espai i el temps iles àrees culturals és la situació geogràfica que ocupa una cultura. 2) Cultura i naturaLa conducta humana es basa en laprenentatge i la influència de la cultura, mentre que laconducta animal es basa en allò après de forma natural. Així doncs, podem dir que lanaturalesa dels humans ha anar avançant de forma paral·lela amb la cultura d’aquesta espècie.Hi ha hagut millores en el físic dels humans i també en els costums i rituals que feien elsnostres avantpassats. 3) Què és l’aculturització? I la deculturització?L’aculturització és la transformació de la cultura d’un grup en un altre. I la deculturització encanvi, és la pèrdua d’elements culturals propis a causa del contacte amb altres cultures.Aquests dos conceptes són contraris entre ells. 4) pg.227 ex.5. Separa en dues llistes diferents els fets que són naturals dels que són culturals. Fets naturals Fets culturals Tenir melic Dur arracades Tenir miopia Quedar-se embarassada Patir un càncer Portar els cabells llargs Tenir molta resistència Tenir bronquitis crònica a l’esforça físic Tenir molt bona oïda Portar les ungles llargues Tenir moltes pessigolles Portar bigoti 7
 8. 8. 5) pg.227 ex.7. Completa a la teva llibreta aquesta llista , que relaciona els tres nivells de la cultura, segons l’explicació que se n’ha fet en el text. Nivell d’accióNivell simbòlic i ideal Nivell material social La programació de laEntreteniment i diversió La televisió TVCreences sobre les funcions Fer les feines La dona que cusde la dona domèstiquesCreure que pots millorar el Ser voluntari d’una Ensenyar a llegir als nens de païsosmón ONG subdesenvolupatsIdees polítiques Formar part d’un Arribar a ser presidentaconservadores partit políticEstar contra les retallades de Fer vaga Tenir un sou mes elevatsanitatVoler canviar d’aires durant Anar de vacances Tenir una segona casauna temporada 6) pg.229 ex.13 Analitza quins elements del nivell material, del nivell d’acció social i del nivell simbòlic i ideal hi ha darrere els fets següents: Elements Elements d’accióFets Elements simbòlics materials socialPortar anell de La mostra d’amor i El compromís en elcompromís al dit. Anell d’afecte entre dues matrimoni personesPortar un abric depell Abric de pell voler abrigar-se Tenir fredFumar en Fumar Aparentar més edat de Tenir amicsl’adolescència cigarros la que es téTenir instal·lada una Vendre Conscienciar els alumnes Conscienciar i evitar elsmàquina preservatius d’aquell centre de les contagis de malalties idispensadora de conseqüències de els embarassos enpreservatius en un practicar sexe l’adolescènciacentre educatiu 8
 9. 9. Jugant a futbol, ferel senyal de la creu Pensar que una foràabans de xutar un Fer gol Xutar amb consciència superior t’ajudarà apenal. guanyar.Aparcarhabitualment en Fer un Tenir pressa i no trobardoble fila obstruint Aparcar de forma ràpida embús llocels trànsit. 7) Pg230 ex.14. Comenta i analitza els elements d’etnocentrisme presents en aquests titulars de premsa: > Uns magribins maten una noia que es resistia a un robatoriEn aquest cas, hi ha un etnocentrisme important en el què aquest magribins creuen que unapersona qualsevol ha d’accepta i donar diners a aquests que hi demanen i que si no ho fan,poden arribar a la mort. > Un vaixell belga naufraga al mar del Nord. Hi ha 15 morts i 34 desapareguts. (titular a primera pàgina; la notícia ocupa una pàgina sencera)Se li dóna una gran importància a aquesta noticia, com si no hagués passat res més en aquelldia. > Un transbordador, que anava sobrecarregat, naufraga a les Filipines. Moren gairebé tots els 1500 passatgers que es calcula que hi anaven (noticia breu en una pàgina interior senar)El fet de que sigui una noticia breu enmig del diari, vol dir que no té gaire importància, i enaquest cas, podríem tornar a parlar d’etnocentrisme envers els Filipins. 9
 10. 10. 8) Defineix el concepte: > Subcultura cultures minoritàries que sorgeixen tant de les cultures obertes, amb una visió individualista del món, com cultures tancades, pensen amb la col·lectivitat. > Contracultura és quan les subcultures estan enfrontada amb cultures obertes i tancades. > Rol és el conjunt de conductes, un cert comportament que la societat espera d’una persona. > Estatus és la posició que ocupa un individu dins de la societat. A partir d’aquesta situació tindrà un rol o bé un altre.T E MA 15 . L’E ST RU C U T R A S OCIA L 1) Fes un esquema de les pàgines 235-236-237.Estratificació socialEn les societats, tot i que totes les persones siguin igual davant la llei, hi ha diferents grupsdefinits pels recursos econòmics, pel poder o per al prestigi. Aquests grups socials, són elsanomenats estrats. Segons l’estratificació, les societats es poden classificar en igualitàries, derangs, i de classes o castes.Societats igualitàriesEn aquestes societats, les posicions de prestigi no són hereditàries, sinó que les adquireixen lespersones- és una organització social que té la finalitat de mantenir al mínim les diferències queno siguin de tipus econòmic. En aquestes societats, hi ha una tendència a compartir. 10
 11. 11. Societats de rangsNormalment són societats classificades en uns grups socials amb accés desigual al prestigi,però amb un accés igual als recursos econòmics o al poder, i es que aquest és hereditariSocietats de classes o castesEstan formades per grups que tenen un accés diferent al poder, al prestigi i als recursoseconòmics. La classe és el conjunt de persones que tenen les mateixes oportunitats d’obtenirrecursos econòmics, poder i prestigi. Les idees religioses, la manera d’educar els fills, elscostums, les activitats d’oci, el menjar, el vestir i la manera de parlar, són elements quecaracteritzen els membres d’una classe social. Quan neixen formen part d’una classe socialdeterminada de la qual la mobilitat en ella depèn del nivell econòmic de les persones.Una casta és un estament de la societat determinada pel naixement. Actualment, els membresd’aquests estaments socials poden passar a una casta superior gràcies al treball, però en canvi,no es pot ascendir mitjançant matrimoni. L’organització en castes comporta privilegis per alsmembres de castes superiors. 2) Què és l’estratificació social? 11
 12. 12. L’estratificació social, són diferents grups definits per recursos econòmics, pel poder o prestigi.Depenent d’aquesta agrupació es poden designar les societats igualitàries, les de rangs o lesde classes o castes. 3) Què caracteritza les societats igualitàries?Aquestes societats, volen mantenir les mínimes diferències que no siguin de tipus econòmic.Els habitants d’aquestes societats, tenen tendència a compartir. Un altre tret característicd’aquestes societats és que les posicions de prestigi no són hereditàries sinó que s’adquireixenindividualment. 4) Quina diferencia hi ha entre una societat de “rangs” i una de “castes”?En les societats de rangs hi ha un accés desigual al prestigi però igual als recursos econòmics oal poder. En canvi en la societat de castes, hi ha un accés diferent per tot, tant per al prestigi,com per al poder i els recursos econòmics. 5) pg.240 ex.2. Tant les societats igualitàries com les societats de classes o de castres tenen avantatges i inconvenients. Fes una relació dels avantatges i dels inconvenients que creus que té cada forma d’organització social Avantatges Inconvenients Societat igualitària Posicions de prestigi no Diferencies econòmiques hereditàries. Finalitat de mantenir mínimes diferències Compartir Societat de classes Accés desigual al prestigi, al poder i als recursos econòmics La classe social en què neixes és determinant La mobilitat entre la classe social depèn de l’economia. 12

×