Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Verkkonuorisotyö

 1. Järvenpään Seurakuntaopisto 03.10.2011 verkko- nuorisotyö marcus lundqvist 044-0260980 @arcius
 2. tietokonevälitteinen virtuaalinen nuorisotyö nuorisotyö t ietokonev älitteinen nuorisotyö verkk okesk virtuaaliset ustelu t vuorova ikutuspalvelut verkkonuorisotyö verkkoperustainen nuorisotyö
 3. menetelmät Nuorisotalojen ulkoisen tiedottamisen verkkosivut Nuorten tieto- ja neuvontatyö verkossa Avoin nuorisotoiminta verkossa Verkkoperustainen nuorisotyö Nuorten osallisuus, vaikuttaminen ja kuuleminen verkossa Verkkopelien käyttö nuorisotyön välineenä Viiveellinen tai reaaliaikainen verkkokeskustelu Verkkonuorisotyö Verkkokeskustelu Reaaliaikainen nuorisotyö verkossa Verkkonuorisotyö Verkkonuorisotalotyö, virtuaalinen nuorisotila Moniammatillinen verkkonuorisotyö Verkkonuorisotoiminta Nuoret rakantavat itse omaa verkkonuorisotoimintaa Ulkoinen tiedotus- ja viestintä Viestinnän suunnittelu ja toteutus sosiaalisessa mediassa Oppimisen edistäminen Osallisuus-, ja vertaistoiminta verkossa Nettiturvallisuustyö ja tietosuoja Mediakasvatus verkkoperustaisessa Nettietiketti: verkon sääntöjä koskeva työ nuorisotyössä Osallisuustoiminta verkossa Lähde: Timonen Päivi. Sähköä ilmassa, näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. 2011
 4. FUNKTIO funktiot SELITYS ESIMERKKEJÄ nuoren liittäminen kulttuurin, Verkossa kohdattujen aikuisten Sosiaalisaatio yhteiskunnan ja lähiyhteisöjen ammattilaisuudella on merkitystä. jäseneksi. Alueellisuudella on tärkeä rooli. Nuorten ohjaamista kasvussa omaksi Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden Personalisaatio itsekseen, itsenäiseksi omat tarpeensa tarjoama tieto. ja pyrkimyksensä tuntevaksi yksilöksi. Nuoren sosialisaatiossa ja NoRa, rasismin vastainen persoonalisaatiossa ilmenevien verkkonuorisotyö. Etsivä nuorisotyö. Kompensaatio puutteiden korjaaminen ja vaikeuksien Verkon avulla voidaan tasoittaa tasoittaminen. alueellisia eroja. Vaikuttaminen yhteiskunnan nuorille osoittamiin voimavaroihin (resurssointi) Resurssointi ja allokointi Aloitekanava.fi. Valtikka.fi. ja niiden suuntaamiseen (allokointi) vaikuttaminen. Lähde: Timonen Päivi. Sähköä ilmassa, näkökulmia verkkoperustaiseen nuorisotyöhön. 2011
 5. Mitä muotoja Selitys Esimerkkejä Avoin chat keskustelu, keskustelufoorumit, Keskustelua usemman nuoren Reaaliaikaiset suljetut chat kesksutelut. kanssa samanaikaisesti ryhmäpalvelut Netari: Irc-Galleria, Habbo reaaliajassa. Kirkko: Irc-Galleria Kysy-vastaa palvelut. Blogit. Keskustelufoorumit. Viiveelliset Keskustelua useamman nuoren ryhmäpalvelut kanssan viiveellisesti. Verkkoterkkarit: Formspring Reaaliaikaiset Keskustelua yhden nuoren kanssa Yksityinen chat keskustelu yksilöpalvleut reaaliaikaisesti. Netari: Irc-Galleria Sähköposti Viiveelliset Keskustelua yhden nuoren kanssa Verkkoterkkarit: Sähköposti yksilöpalvelut viiveellisesti.
 6. muotoja • Tietosivut, joissa koostettuja artikkeleita, linkkejä, videoita jne. Ei kummempaa ohjausta tai online-vuorovaikutusta. • Kysymys-vastauspalstat, joissa vastaajina ammattilaiset, vastausaika päivästä pariin viikkoon, • Keskustelualueet, joissa joissa keskustellaan vertaisten kanssa, vastausaikaa ei ole määritelty - keskusteluja voi hakea hakutoiminnoilla, • Teemoitetut chatit, joissa keskustellaan vertaisten sekä ammattilaisten kanssa tietystä aihepiiristä, määritelty aika ja paikka, • Hengailuhenkiset keskustelualueet chat-ominaisuuksin, joissa on läsnä suhteellisen tavoitettavasti ammattilaisia, ei erillistä aihetta vaan voidaan puhua mistä vaan, • Online-keskustelut, joihin varataan aika ja joissa mahdollisuus keskusteluun ammattilaisen kanssa, määritelty aika ja paikka. http://onlinetouthworkmedialiteracy.blogspot.com/2010/03/menetelmat.html
 7. säännöt 1. Aikuinen ei omine vanhanaikaisine käsityksineen välttämättä tiedä mikä on hyväksi nuorelle - opi tuntemaan nuorten maailma. Nuoret vaativat ja odottavat avoimuutta, rehellisyyttä, jatkuvaa kehitystä ja innovaatioita. 2. Käytä uusia medioita uusin tavoin. Vanhoilla metodeilla ei tee oikein mitään. Yksisuuntaisesta tiedotuksesta on mentävä kaksisuuntaiseen vuorovaikutukseen, jossa ei ole hierarkioita. 3. Huomioi, että nykyään on helpompaa kuin koskaan toimia samassa verkostossa nuorten kanssa. Tiedontuottajat ovat samanarvoisia: vanhemmat ja heidän lapsensa kaverit ovat ikäänkuin samalla viivalla tiedon tuottajina ja arvioijina. 4. Tutustu nuorten verkkomaailmoihin. Nuoret ja netti kulkevat niin paljon käsikädessä, että kaikenlainen nuorisotyö tulisi perustua verkkomaailmaan. 5. Tutustu informaatioteknologian välineiden mahdollisuuksiin ja uhkiin. Varaudu jatkuvaan muutokseen ja omien tietojen päivitykseen. käännös: http://onlinetouthworkmedialiteracy.blogspot.com/2010/03/verkkonuorisotyon-16-kaskya.html alkuperäinen: http://network.youthworkonline.org.uk/profiles/blogs/a-manifesto-for-youth-work-and
 8. säännöt 6. Käytä verkkoympäristöjä hyödyksi nuorten tarpeet ja kiinnostukset muistaen. Omakielisyys ei ole aina tärkeää, nuoret voivat tutustua sisältöihin myös englanniksi. Jos et itse pysty tuottamaan tietoa ja viihdettä nuorille, hyödynnä muiden tuottamia sisältöjä. Mene sinne, missä nuoret ovat ja tarjoa heille asioita, jotka ovat heille tärkeitä ja kiinnostavia. 7. Kerro nuorille mahdollisuuksista ja uhista ja neuvo kuinka he voivat välttää uhkia hyödyntämällä mahdollisuuksia. 8. Opeta nuorille kriittisen tiedonhallinnan taitoja, esimerkiksi kuinka erottaa arvokas tieto vähemmän arvokkaasta. Nuoret nettinatiivit eivät tarvitse niinkään tietoa vaan apua kuinka löytää tietoa ja arvioida sen luotettavuutta sekä tulkita sen sisältöjä. 9. Kannusta osallisuuteen. Nuorilla tulee olla oikeus omaan ilmaisuun ja verkko tarjoaa siihen työvälineet. Luo ilmaisun paikkoja ja neuvo nuoria kuinka he voivat tuottaa omia mediaviestejä. 10. Kehitä verkkoympäristöä siten, että se edistää kulttuurienvälistä oppimista. Mahdollista kulttuurien välinen keskustelu. Käännä sisältöjä tarvittaessa eri kielille, jotta tieto kulkee eri kulttuuriryhmien välillä käännös: http://onlinetouthworkmedialiteracy.blogspot.com/2010/03/verkkonuorisotyon-16-kaskya.html alkuperäinen: http://network.youthworkonline.org.uk/profiles/blogs/a-manifesto-for-youth-work-and
 9. säännöt 11. Neuvo nuoria, myös erityisnuoria ja vähemmistönuoria kuinka netissä toimitaan posiiivisesti. Netissä kommunikoimme ihmisten, emme ihonvärin tai pyörätuolin kanssa. 12. Järjestä nuorisotalolle atk-tila, jossa on mahdollisuus käyttää verkkoyhteisöjä. Tilan tulee olla avoinna kaikille kieleen ja kulttuuriin katsomatta. 13. Anna nuorelle vapautta testata mitä hän on oppinut verkossa. Kehitä luottamuksellinen suhde, jotta nuori voi kääntyä puoleesi luottavaisena. Ethän seuraa nuoria kadullakaan, kävelevätkö he punaisia päin vaan luotat heihin. 14. Motivoi nuoria kommunikoimaan myös "oikeassa elämässä". Vaikka virtuaaliset suhteet ovat tärkeitä, mikään ei korvaa ihmiskontakteja. Verkkonuorisotyö tukee oikean elämän nuorisotyötä, mutta ei korvaa sitä. 15. Tue nuoren itsetunnon ja minäkuvan kehitystä sekä kykyä "laskeutua pilvistä". Nämä auttavat häntä myös verkkomaailmoissa toimittaessa. 16. Resursseja mitatessa huomioi, että verkkonuorisotyö ottaa aikansa ja vaatii sitoutumista, eikä työ lopu lainkaan. Kehitä itseäsi ja toimi roolimallina työyhteisössä. Verkkoyhteisöt toimivat vain, jos niillä on tarkoitus ja jos niiden kehittäjä päivittää sisältöjä. käännös: http://onlinetouthworkmedialiteracy.blogspot.com/2010/03/verkkonuorisotyon-16-kaskya.html alkuperäinen: http://network.youthworkonline.org.uk/profiles/blogs/a-manifesto-for-youth-work-and
 10. NUORTEN KOHTAAMINEN VERKOSSA
 11. Nuori Vapaa-aikaa: Ohjaamista: Kommunikointia, Pysyvä tai yhteydenpitoa tilapäinen sekä viihdettä asiakkuus Kohtaamista nuoren omassa ympäristössä Verkko Työväline: Työntekijä Nuorten tavoittaminen ja oman läsnäolon tarjomainen
 12. tehtävä Etsi verkosta jokin verkkonuorisotyötä tekevä taho ja heidän nuorille suunnattu sivusto. Tutustu siihen ja kirjoita lyhyt esittely tuosta palvelusta. Ota huomioon kirjoituksessa ainakin seuraavat kohdat: millaista palvelua he tuottavat nuorille, kuka palvelun järjestää, millä periaatteilla he toimivat, milloin he toimivat, miten he toimivat, kenelle palvelu on suunnattu, miten palvelussa esiinnytään (anonyymi vs. nimi). Muista, että tehtävät vaikuttavat kurssin arvosanaan. Lähetä työsi osoitteeseen: some-kurssi@posterous.com
 13. nuorisotalosi verkossa seuraavat esimerkit Netarista ovat tilannekuvaus syksyltä 2010
 14. Historia Idea syntyi Helsingin nuorisoasiainkeskuksessa 2003 Pääkaupunkiseudun yhteistyöhanke 2004 – 2007 Toiminta verkkoympäristössä alkoi 2005 Valtakunnallisen työmuodon kehittäminen 9/2007 – Moniammatillisen työn kehittäminen 1/2008 – Rasismin vastainen toiminta 5/2009 –
 15. Työn tavoitteena on Hankkeen tarkoituksena on saada nuorisotyöllinen kontakti netissä aikaansa viettäviin nuoriin. •tehdä laadukasta nuorisotyötä verkossa •koordinoida ja kehittää valtakunnallista verkkonuorisotyötä •kehittää moniammatillista työotetta nuorten kohtaamiseen verkossa •tehdä verkkotyöstä osa nuorten kanssa tehtävän työn arkea. •kehittää verkossa tapahtuvaa osallisuustoimintaa
 16. Organisaatio 30 kuntaa 80 nuorisotyöntekijää ympäri suomen
 17. Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö
 18. Netari.fi Moniamma- Valtakunnal- tillinen työ linen työ 30 kuntaa Verkkoterk- Teinihelpperi Suomen karit poliisi
 19. Moniammatillinen nuorisotyö Helsingin kaupungin terveysvirasto: 3 terveydenhoitajaa ja 1 projektikoordinaattori Helsingin kaupungin sosiaalivirasto: 1 projektikoordinaattori, 1 sosiaalityöntekijä ja 1 psykiatrinen sairaanhoitaja. Suomen poliisi: Oulun nuorisorikosryhmä
 20. Kehitys Koulutus - Valtakunnallinen koulutus kaikille Netari työntekijöille kaksi kertaa vuodessa - Kuukusittain teemallinen koulutus työntekijöille - Seminaarit ja muut koulutukset - Yhteistyö Humakin kanssa Julkaisus - Blogi nuorisotutkimusseuran sivuilla - Verkkonuorisotyön oppaat -Verkkoperustaisen nuorisotyön oppikirja Tutkimus - Vuosittain kaksi käyttäjäkyselyä - Työntekijöiltä kerättävä palaute
 21. Toimintaa • Toiminta tapahtuu nuorten suosimilla verkkosivuilla • Tekninen toteutus nojaa pääsääntöisesti palveluntarjoajien sovelluksiin, Netari tuo nuorisotyöllisen näkemyksen • Kohderyhmänä 13-18 vuotiaat nuoret • Työtä tehdään pääsääntöisesti palveluiden aukioloaikoina • Töissä kerralla noin 3-8 työntekijää. Työntekijät kommunikoivat Skype yhteydellä. • Kävijöistä ja vapaaehtoisista koulutetaan apuohjaajia, jotka järjestävät toimintaa muille nuorille. Työtä vastaavat nuoriso-ohjaajat. • Netari.fi sivusto toimii tiedotuksellisena kanavana, nuorille, työntekijöille ja sidosryhmille.
 22. Edellytykset Uudenlaisen toimintaympäristön omaksuminen •Internetin hahmottaminen, säännöt, kulttuuri, yms •Työntekijöiden taidot erittäin vaihtelevia •Kehityksen seuraaminen ja uusien palveluiden omaksuminen Kommunikoinnin muuttuminen •Perinteinen kasvokkain tapahtuva kommunikointi vs. chättaily •Uusien sanojen, merkkien, kielen ymmärtäminen •Intensiivisyys ja hektisyys Muita huomioita •Moniammatillinen tiimi •Koetaan edelleen osittain irrallisena osana ns. perus nuorisotyöstä •Vaikeiden asioiden käsittely
 23. Vapaa-aika
 24. Perhe ja koti
 25. Koulu
 26. Ympäristöt
 27. Palveluiden metrokartta
 28. 200 000 Vierailijaa Keskustelua 159 000 160 000 120 247 120 000 120 000 80 000 55 000 40 000 0 18 000 22 330 6 500 10 000 2007 2008 2009 2010
 29. http://areena.yle.fi/haku//uusimmat/hakusana/netari+tv
 30. Aukioloajat Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai Lauantai Sunnuntai IRC-Galleria 18:00-21:00 18:00-21:00 19:00-22:00 19:00-22:00 Habbo Hotel 17:00-20:30 17:00-20:30 17:00-20:30 17:00-20:30 Netari-TV 18:00-19:00 NetariVille 18:00-21:00 18:00-21:00 Demi.fi 17:30-21:00 Palvelut avoinna yhteensä 36,5 tuntia viikossa
 31. •Keskustelemassa IRC- Galleriassa ja Habbo Hotelissa •Sosiaalityöntekijä sekä Psykiatrinen sairaanhoitaja •Erikoistunut nuorten mielenhyvinvointiin •Kysymys vastaus palsta Formspring palvelussa
 32. Verkkoterkkarit • Keskustelua nuorten kanssa, IRC-Galleriassa, Habbo Hotelissa ja Demi.fi:ssä • Kysymyksiin vastaamista IRC-Gallerian Verkkoterkkarit -yhteisössä • Materiaalin ja koulutuksen tuottamista muille työntekijöille
 33. http://www.formspring.me/verkkoterkkarit
 34. muita toimijoita
 35. Verkk@rit Verkk@rit tarjoavat toisille nuorille lähinnä tunnetukea (kuuntelemista, rohkaisemista) ja arvostustukea (vuorovaikutusta, itsearvostuksen tukemista), mutta jonkin verran myös tiedollista tukea (neuvoja, ehdotuksia, ohjeita). Verkk@ri-toiminta on ennen kaikkea ennaltaehkäisevää nuorisotyötä. Verkk@rit päättävät muutaman kerran vuodessa teeman, joka liittyy nuoren sosiaaliseen kasvuun. Aiheita ovat olleet esimerkiksi seurustelu, päihteet, mielenterveys ja ystävyys. http://www.mll.fi/nuorille/verkkonuorisotyo/verkk-rit/
 36. Verkk@rit Verkk@rit työstävät valisemastaan aiheesta: 1) 1-3 chatia IRC-Galleriassa. Yksi chat kestää 1,5 tuntia. Yhdessä chatissa käy noin 50 14-17-vuotiasta nuorta. Chatin ajaksi 3-4 hengen ryhmä Verkk@ria kokoontuu MLL:n tiloihin, jossa he toimivat chat- keskustelun ohjaajina ja ylläpitäjinä. Verkk@rit toimivat aikuisen työntekijän ohjauksessa. Jokaiseen chat-kertaan kuuluu startti ja purku, jotka MLL:n työntekijä vetää verkkareille ennen chatia ja sen jälkeen. 2) Mediatuotoksia (esim. esimerkiksi haastatteluja, videoita, sarjakuvia, novelleja, asia-artikkeleita, testejä, gallupeja). Mediatuotokset liitetään chatien yhteyteen IRC-Galleriassa sekä laitetaan pysyvästi MLL:n Nuortennettiin ja YouTubeen MLL Nuortennetti -kanavalle. Mediatuotosten avulla myös sellaiset nuoret, jotka eivät mahdu tai ehdi chattiin, pääsevät osalliseksi Verkk@reiden tarjoamasta vertaistuesta. http://www.mll.fi/nuorille/verkkonuorisotyo/verkk-rit/
 37. MLL nuortennetti
 38. MLL nuortennetti
 39. IRC-Galleriassa EOPH aloitti säännöllisen Chat-toiminnan vuoden 2007 syyskuussa. Kuukausittaiset teemaviikot porautuvat IRC-Gallerian EOPH-yhteisössä nuorten ja nuorten aikuisten kokemusmaailmaan päihteistä yhteiskunnassamme. Keskusteluissa pohditaan erilaisia aiheita aina siitä, kuinka kaveria voi auttaa päihdeongelmassa, siihen miten päihteitä markkinoidaan kulttuurituotteiden avulla. Lisäksi on mahdollista osallistua yhteisön toimintaa mielipidekyselyitä täyttämällä ja kommentoimalla keskusteluaikojen ulkopuolella. Käyntejä IRC-Gallerian EOPH:n yhteisössä oli vuonna 2008 56825 kpl
 40. EOPH toimii sosiaalisissa medioissa Habbossa, IRC-Galleriassa, Demi.fi-sivustolla ja Facebookissa. EOPH toimii sosiaalisessa mediassa käyttäjiä ja palveluntarjoajia kunnioittaen. Tavoitteena on välittää tietoa nuorten elämään vaikuttavista asioista ja lisätä keskustelua niistä.
 41. Elämä on parasta huumetta ry.
 42. Elämä on parasta huumetta ry.
 43. http://www.helistin.fi/kirkko-lahellasi/
 44. http://irc-galleria.net/community/3232444-kirkon-nuorisotyo
 45. Church@ Church@ on virtuaalinen nuortenilta Irc-Galleriassa joka sunnuntai klo 18–21. Chat järjestetään Kirkon nuorisotyö –yhteisössä. Yhdessä nuorten kanssa keskustelevat koulutetut chatohjaajat, kirkon nuorisotyön ammattilaiset. Koulutamme lisää ohjaajia chattityöhön. Työhön pääsee mukaan nuorisotyönohjaajat ja papit, joita verkkotyö kiinnostaa. Koulutuksessa perehdytään mm. verkkonuorisotyön kysymyksiin ja chatohjaukseen. Luvassa on haastavaa uudenlaista nuorisotyötä ja erinomaisia keskusteluja nuorten kanssa, sekä jatkossa teemakoulutuksia. Chatohjaajiksi tulevilla tulee olla käytössään tietokone ja nettiyhteys sekä hieman työaikaa. Hengellinen elämä verkossa-hanke tarjoaa koulutukset, sekä verkoston chatohjaajien tueksi. Church@ on työmuoto, jossa pääset tekemään ja kokeilemaan uutta. Tervetuloa mukaan! IRC-galleria Kirkon nuorisotyö - Kirkon nuorisotyön yhteinen yhteisö jossa chat sunnuntaisin 18-21 ja johon kerätään linkkejä seurakuntien yhteisöihin ja työntekijöiden profiileihin. http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp3?open&cid=Content2A00B2
 46. http://www.city.fi/yhteisot/784/
 47. http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
 48. http://helppimesta.fi/
 49. http://www.e-mielenterveys.fi/nuoret/
 50. http://www.varjomaailma.fi/
 51. http://mina.suomi24.fi/netti.saapas
 52. http://www.etsivanettityo.fi/
 53. uhat mahdollisuudet
 54. Uhat ja seuraukset Uhat Seuraukset Heikko tunnettavuus Nuoret ei löydä palvelua Ongelmalähtöisyys Karsii ns. tavis kävijöitä Markkinoinnin puute Samoja kävijöitä Verkkoviestinnän Kirjoitetun kielen tulkinta puutteellisuus hankalaa Toiminnan kytkeminen Toiminnan yksipuolisuus reaalimaailmaan Vaikeissa tilanteissa avun Auttamismahdollisuudet perillemenon epävarmuus Lähteet: Kaivosoja Anna; Nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen verkkoyhteisöissä 2010. Päivi Viilomaa; Verkossa tehtävä nuorisotyö nuorisotyöntekijöiden ja nuorten silmin 2010.
 55. Ajankohtaisuus tärkeää Ei saa painottua vain ongelmalähtöisyyteen Ollaan siellä missä nuoretkin Yhteistä työtä muiden toimijoiden kanssa IRL-toiminnan yhdistäminen verkkotyöhön Nuoret toivottavat työntekijät tervetulleiksi
 56. Jani Merikivi - Value of youth work 2007 Jani Merikivi - Nuorisotyön arvo 2007
 57. Increase in the time spent in Habbo Hotel (%) 20% 56 17% 13% 10% 8 7% 3% 3,7 3,5 1,8 0% 0 min <30 min 30-59 min 60-120 min >120 min
 58. 3,4 hours / month
 59. According to the research parents said that they would allow their kids to spent more time in Habbo Hotel because of Netari
 60. 1,5 hours / month
 61. Visiting Netari room in Habbo Hotel has increased the amount of money spend 5% 80 4% 3% 3% 2,3 2,2 2% 1% 0,8 0,6 0,5 0% Nothing <2€ 2-4€ 5-7€ 8-10€ >10€
 62. Visitors at Netari room in Habbo Hotel year 2009 116225 2% of user said that visiting Netari room in Habbo Hotel has increased the amount of money that they spend in Habbo Hotel
 63. ~100 000€
 64. Benefits for Netari
 65. No need to build or invest in own system
 66. Offer Netari Services in the places where teenagers spend their time
 67. verke verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus
 68. Verke on opetus- ja kulttuuriministeriön elokuussa 2010 nimeämä Verkkonuorisotyön valtakunnallinen kehittämiskeskus, jota koordinoi Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskus. Verken toiminta-ajatuksena on luoda, tuottaa ja kehittää verkon avulla tehtävää nuorille suunnattua työtä ja toimintaa. Lisäksi keskus toimii asiantuntija- ja tukipalveluna keskittyen toimialaansa koskevan tiedon ja osaamisen lisäämiseen. Toiminnan kohderyhmänä ovat nuoret sekä nuorille suunnatun työn ammattilaiset ja opiskelijat
 69. Toiminta- ja kehittämisalueita Verkessä ovat mm. verkon avulla tehtävä valtakunnallinen ja moniammatillinen nuorille suunnattu työ, rasisminvastainen ja etsivä verkkonuorisotyö, tieto- ja neuvontatyö verkossa sekä verkkopelitoiminta. Toimintaa kehitetään valtakunnallisena ja monialaisena yhteistyönä yhdessä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa.
 70. Etsivä nuorisotyö verkossa -hanke ◦ Lasten ja nuorten verkkososiaalipalvelut (Vespa) -hanke ◦ Moam – moniammatillisen verkkonuorisotyön hanke ◦ Netari ◦ NoRa (No Racism) -hanke ◦ Nuorisotiedotuskeskus Kompassi ◦ Pelitalo ◦ Toisen asteen yhteys ◦ Verkkoterkkarit-hanke
Anzeige