Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG 2013
ĐẦU BÁO/ TẠP CHÍ NHÓM A - B - C

Tổng hợp thông tin các kênh truyền thông nh...
58

MUC TIM

VN

B

Magazine

South

1/week

145,000

19

TU VAN TIEU DUNG

KHOA HOC & DOI SONG

68

NHI DONG TPHCM

VN

B...
126 THOI BAO KINH TE VIET NAM

VN

A

72

OTO - XE MAY VN

VN

B

13

CONG NGHIEP VIET NAM

VN

32

GIA DINH & XA HOI

73
...
145 TU VAN TIEU DUNG

VN

A

Nationwide

2/month

45,000

27

DOANH NHAN SAI GON CUOI TUAN

VN

A

Magazine

South

Weekly...
89

SAIGON TIMES DAILY

EN

A

90

SAIGON TIMES WEEKLY

EN

A

127 THOI BAO NGAN HANG

VN

A

132 TIA SANG

VN

B

144 TRU...
141 TIN HOC TAI CHINH

VN

B

119 THI TRUONG - BO CONG THUONG

VN

C

Nationwide
Magazine

Monthly

5,000

Nationwide

5/w...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Booking - Tổng hợp, phân loại Báo & Tạp chí tại Việt Nam 2013_Nhóm A, B, C - iLIGHTIS

Thông tin số liệu tổng hợp, phân loại Báo & Tạp chí tại Việt Nam chính thức năm 2013 do iLIGHTIS sưu tầm, cung cấp các chỉ số cần thiết cho các Media Planner khi Lập kế hoạch (Pageview, số lượng ấn bản, đối tượng, ngày phát hành v.v...), bao gồm Báo giấy, Tạp chí, Báo mạng (Online) phân loại theo các nhóm A, B, C (dựa trên mức độ đánh giá tính hiệu quả, uy tín trong Quảng Cáo, P.R khi Booking dưới góc độ của những người làm nghề)

Vietnam Brand Communication Solutions Consultancy
"Everything begins with an idea"!
www.ilightis.com
https://www.facebook.com/ilightis
(COPYWRITING, Creative, Content, Concept, Strategy...)

Hotline: 091 66 566 34 (Mr. Long Phùng - Account Manager)

  • Als Erste(r) kommentieren

Booking - Tổng hợp, phân loại Báo & Tạp chí tại Việt Nam 2013_Nhóm A, B, C - iLIGHTIS

  1. 1. TỔNG HỢP THÔNG TIN CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG 2013 ĐẦU BÁO/ TẠP CHÍ NHÓM A - B - C Tổng hợp thông tin các kênh truyền thông nhóm A - B - C No. Name Group Type Coverage Tổng hợp các kênh truyền thông báo in Frequency Cicurlation No Group A Group B Group C 1 TUOI TRE HOA HOC TRO (HHT1) THE GIOI MOI KHAM PHA 146 TUOI TRE VN A Newspaper Nationwide Daily 470,000 2 THANH NIEN THE THAO SGGP 100 THANH NIEN VN A Newspaper Nationwide 6/week 450,000 3 THE THAO HANG NGAY VIETNAM BUSINESS FORUM NONG THON NGAY NAY 12 CONG AN TP HCM VN A Newspaper Nationwide 2/week 430,000 4 THE THAO VAN HOA HA NOI MOI KHOA HOC & DOI SONG 11 CONG AN TP BAN NGUYET SAN VN A Newspaper 2/month 400,000 5 SAI GON GIAI PHONG HANH PHUC GIA DINH PHAP LUAT VIET NAM 112 THE THAO HANG NGAY VN A Newspaper Nationwide Daily 250,000 6 SAI GON TIEP THI TIEN PHONG CUOI THANG HAI QUAN 116 THE THAO VAN HOA VN A Newspaper Nationwide Daily 230,000 7 THE GIOI PHU NU ECHIP MOBILE THANH DAT 67 NHAN DAN VN A Newspaper Nationwide Daily 220,000 8 TIEP THI & GIA DINH SINH VIEN VIET NAM THI TRUONG - BO CONG THUONG 1 AN NINH THE GIOI VN A Newspaper Nationwide 2/week 200,000 9 TIEN PHONG VAN HOA DAT VIET 43 HOA HOC TRO (HHT1) VN B Weekly 200,000 10 AN NINH THU DO THE GIOI MOI NGHE NHIN VIET NAM DOANH NHAN SAI GON CUOI Nguoi Tieu Dung TUAN THOI BAO TAI CHINH VIET KINH TE VIET NAM NAM Magazine National South 114 THE THAO SGGP VN A Newspaper Nationwide Daily 180,000 11 LAO DONG 75 PHAP LUAT TPHCM VN A Newspaper Nationwide Daily 170,000 12 NGUOI LAO DONG 80 PHU NU TPHCM VN A Newspaper South 2/week 165,000 13 CAM NANG MUA SAM 78 PHU NU CHU NHAT VN B Magazine South Weekly 155,000 14 THOI BAO KINH TE SAI GON DIEN TU TIEU DUNG 6 BONG DA VN B Newspaper Nationwide Daily 150,000 15 MARKETING 118 THE THAO VIET NAM VN A Newspaper Nationwide Daily 150,000 16 THOI BAO KINH TE VIET NAM GIA DINH & XA HOI 124 THIEU NIEN TIEN PHONG VN B Magazine Nationwide 2/week 150,000 17 DAU TU PC WORLD (SERIE B) 147 TUOI TRE CHU NHAT (TUAN SAN) VN A Magazine Nationwide Weekly 150,000 18 VIETNAM INVESTMENT REVIEW TIN HOC & DOI SONG THOI BAO VI TINH SAIGON SAIGON TIMES DAILY PHU NU VA THOI DAI
  2. 2. 58 MUC TIM VN B Magazine South 1/week 145,000 19 TU VAN TIEU DUNG KHOA HOC & DOI SONG 68 NHI DONG TPHCM VN B Magazine South Weekly 135,000 20 TIN TUC BONG DA 85 SAI GON GIAI PHONG VN A Daily 130,000 21 VIETNAM NEWS ECHIP TIN HOC 77 PHU NU AP BAC VN B Magazine South Monthly 125,000 22 BUU DIEN VN PHU NU THU DO 88 SAI GON TIEP THI VN A Magazine Nationwide 3/week 120,000 23 HANOIMOI CONG THUONG 103 THANH NIEN TUAN SAN VN A Magazine Nationwide 120,000 24 VIETNAM ECONOMIC NEWS DIEN DAN DOANH NGHIEP 108 THE GIOI PHU NU VN A Magazine North Weekly 120,000 TAP CHI GIA DINH 115 THE THAO TPHCM VN A Newspaper South 6/week 120,000 KINH DOANH & TIEP THI 137 TIEP THI & GIA DINH VN A Magazine Nationwide Weekly 120,000 The gioi @ Newspaper Nationwide Doi song & Gia dinh PHU NU VN CUOI TUAN 62 NGUOI LAO DONG VN A Newspaper Nationwide 6/week 110,000 36 HA NOI MOI VN A Newspaper Nationwide 6/week 100,000 39 HA NOI MOI TIN CHIEU VN A 49 KIEN THUC NGAY NAY VN B 81 PHU NU VIET NAM VN 133 TIEN PHONG 42 HANH PHUC GIA DINH 134 TIEN PHONG CHU NHAT North Magazine Tổng hợp các kênh truyền thông online 100,000 Nationwide 3/Month 100,000 No Group A Group B A Newspaper Nationwide 3 /week 100,000 1 Dan Tri VN A Newspaper Nationwide Daily 100,000 2 Vnexpress The gioi tieu dung Doanh nghiep 24h VN B 90,000 3 Tuoi tre Sai gon giai phong Xa luan VN A Dan Viet Nationwide 90,000 4 Thanh nien Nguoi lao dong Vietnam land North Daily 80,000 5 Vietnamnet Hanoi moi Gia dinh va xa hoi South Monthly 80,000 6 Zing An ninh thu do Dat Viet Van Hoa AN NINH THU DO VN A 9 CAM NANG TIEU DUNG VN A 10 CONG AN NHAN DAN VN A Newspaper Nationwide Daily 80,000 7 Ngoi sao Muc tim online 52 LAO DONG VN A Newspaper Nationwide Daily 80,000 8 24h Saigon time daily 53 LAO DONG CUOI TUAN VN A Newspaper Weekly 80,000 9 Kenh 14 Dau tu 61 NGUOI DEP VN VN B Magazine Nationwide 2/month 80,000 10 Sinh vien PC World online 82 PHU NU VN CUOI TUAN VN A Magazine Nationwide Weekly 80,000 11 Hoa hocTro Vietnam news onlie 83 QUAN DOI NHAN DAN VN A Daily 80,000 12 Tien Phong Echip 106 THE GIOI MOI VN C Weekly 80,000 13 SG tiep thi VN Media 113 THE THAO NGAY NAY VN A 6/week 80,000 14 Tintuconline Cong thuong VN A Magazine Nationwide 3/month 70,000 15 Lao dong Tap chi Cong nghe Thong tin & Truyen thong 125 THOI BAO KINH TE SAI GON VN A Magazine Nationwide Weekly 70,000 16 The thao van hoa Vietnam News 135 TIEN PHONG CUOI THANG VN B Magazine Nationwide Monthly 70,000 17 VN Economy Phap luat HCM CAM NANG MUA SAM Newspaper Weekly 3 8 Group C Newspaper Nationwide Magazine South Newspaper Nationwide
  3. 3. 126 THOI BAO KINH TE VIET NAM VN A 72 OTO - XE MAY VN VN B 13 CONG NGHIEP VIET NAM VN 32 GIA DINH & XA HOI 73 Newspaper Nationwide 6/week 68,000 18 ICT News VTC news Nationwide Monthly 61,000 19 Vietnam Economic News Dien dan doanh nghiep A Nationwide Weekly 60,000 20 Thoi bao kinh te SG Nhan Dan VN A Nationwide 3/week 60,000 21 Vietnam Investment review Dang cong san PC WORLD (SERIE A) VN B Magazine Nationwide Monthly 60,000 22 Vietnam business forum Xa hoi & Thong tin 87 SAI GON GIAI PHONG THU 7 VN A Magazine Nationwide Weekly 60,000 23 Saigon Doanh nhan 30 ECHIP VN B Magazine South 2/week 56,000 24 Tien Phong 20 DAU TU CHUNG KHOAN VN A 3/week 55,000 130 THOI TRANG TRE VN A Nationwide 1/week 55,000 95 SUC KHOE & DOI SONG VN B North 3/week 51,000 19 DAU TU VN A 3/week 50,000 26 DOANH NHAN SAI GON VN A Magazine South Weekly 50,000 31 ECHIP MOBILE VN B Magazine South Weekly 50,000 44 KHAM PHA VN C Magazine South 2/month 50,000 45 KHAN QUANG DO VN B South Weekly 50,000 59 MY THUAT & DOI SONG VN B Magazine Nationwide Monthly 50,000 65 NHA DEP VN B Magazine South Monthly 50,000 69 NHIP CAU DAU TU VN A Magazine Nationwide Weekly 50,000 71 NONG THON NGAY NAY VN C Newspaper Nationwide 5/week 50,000 84 SAI GON DAU TU TAI CHINH VN A Newspaper 2/week 50,000 93 SINH VIEN VIET NAM VN B Newspaper Nationwide Weekly 50,000 131 THUOC & SUC KHOE VN B Nationwide 2/month 50,000 149 VAN HOA VN A Newspaper Nationwide 3/week 50,000 154 VIETNAM ECONOMIC TIMES EN A Nationwide Monthly 50,000 155 VIETNAM INVESTMENT REVIEW EN A Newspaper Nationwide Weekly 50,000 157 XA HOI THONG TIN VN B Nationwide 2/month 50,000 21 DEP VN B South Monthly 49,000 60 NGHE NHIN VIET NAM VN B Nationwide Monthly 48,000 34 GIAO DUC CUOI TUAN (VTM) VN B Weekly 45,000 79 PHU NU THU DO VN A Newspaper North 1/week 45,000 110 THE GIOI TIEU DUNG (QTTT & TD) VN A Magazine Nationwide 2/month 45,000 111 THE GIOI VAN HOA (VH TT) VN A Magazine Nationwide Weekly 45,000 143 TRI TRI VN B Monthly 45,000 Magazine Newspaper Nationwide Magazine Newspaper Nationwide Magazine Magazine Magazine
  4. 4. 145 TU VAN TIEU DUNG VN A Nationwide 2/month 45,000 27 DOANH NHAN SAI GON CUOI TUAN VN A Magazine South Weekly 40,000 35 GIAO DUC TPHCM VN B Newspaper HCMC 3/week 40,000 46 KHOA HOC & DOI SONG VN C Newspaper North 2/week 40,000 92 SANH DIEU VN B Magazine Nationwide Monthly 40,000 23 DIEN ANH TP VN B Magazine South 3/month 35,000 37 HA NOI MOI CHU NHAT VN A Nationwide Weekly 35,000 17 DAT MUI - CA MAU VN B Magazine South Weekly 30,000 22 DIEN ANH KICH TRUONG VN VN B Magazine Nationwide 3/month 30,000 33 GIAO DUC & THOI DAI VN B North 4/week 30,000 70 NONG NGHIEP VN VN A Newspaper Nationwide 5/week 30,000 86 SAI GON GIAI PHONG 12 GIO VN A Newspaper Daily 30,000 128 THOI BAO TAI CHINH VIET NAM VN A Newspaper Nationwide 3/week 30,000 129 THOI BAO VI TINH SAIGON VN B 2/month 30,000 142 TIN TUC VN A Newspaper Nationwide 6/week 30,000 148 TUOI TRE THU DO VN A Newspaper 3/week 30,000 156 VIETNAM NEWS EN A Newspaper Nationwide Daily 30,000 158 XAY DUNG VN B Newspaper Nationwide 2/week 30,000 117 THE THAO VAN HOA & DAN ONG VN B Nationwide Monthly 28,500 104 THE GIOI & VIET NAM (QUOC TE) VN B Newspaper Nationwide Weekly 28,000 Newspaper Nationwide 3/week 25,000 Nationwide Monthly 25,000 Newspaper Nationwide 6/week 25,000 Nationwide Weekly 25,000 Newspaper Nationwide 3/week 23,000 Magazine Magazine South South North 7 BUU DIEN VN VN A 25 DIEN TU TIEU DUNG VN B 76 PHAP LUAT VIET NAM VN C 153 VIETNAM ECONOMIC NEWS EN A 54 LAO DONG XA HOI VN A 56 MARKETING VN A Magazine South Monthly 22,000 5 BAT DONG SAN- NHA DAT VN VN A Magazine Nationwide 2/month 20,000 14 CONG THUONG VN A Newspaper North 3/week 20,000 24 DIEN DAN DOANH NGHIEP VN A Newspaper Nationwide 2/week 20,000 28 DOI SONG & PHAP LUAT VN A Newspaper 3/week 20,000 38 HA NOI MOI CUOI TUAN VN A Newspaper Nationwide Weekly 20,000 40 HAI PHONG VN B Newspaper Daily 20,000 Magazine Magazine North Hai Phong
  5. 5. 89 SAIGON TIMES DAILY EN A 90 SAIGON TIMES WEEKLY EN A 127 THOI BAO NGAN HANG VN A 132 TIA SANG VN B 144 TRUYEN HINH (VTV) VN B 107 THE GIOI NGHE SI VN B Newspaper Nationwide 5/week 20,000 Nationwide Weekly 20,000 Newspaper Nationwide 3/week 20,000 2/month 20,000 Magazine Magazine Nationwide Newspaper Nationwide Magazine Nationwide 20,000 Monthly 19,000 Weekly 15,000 29 DOI SONG & PHAP LUAT CUOI TUAN VN A 74 PC WORLD (SERIE B) VN B Magazine Nationwide Monthly 15,000 97 TAP CHI THUONG MAI VN A Magazine North Weekly 15,000 121 THI TRUONG BDS & TS VN A Magazine Nationwide Weekly 15,000 152 VIETNAM BUSINESS FORUM EN B Magazine Nationwide 2/month 15,000 151 VAN NGHE TRE VN B Newspaper Nationwide 1/week 12,000 4 BAN TIN KINH TE VN-THE GIOI (VNA ECONET) VN A Newspaper Nationwide Daily 10,000 41 HAI QUAN VN A Newspaper Nationwide 3/week 10,000 47 KHOA HOC & PHAT TRIEN VN A North Weekly 10,000 50 KINH DOANH & TIEP THI VN A Nationwide Weekly 10,000 51 KINH TE HOP TAC VIET NAM VN A Newspaper Nationwide Weekly 10,000 55 MAN ANH SAN KHAU VN B Magazine Nationwide 2/month 10,000 66 NHA QUAN LY VN A Magazine Nationwide Monthly 10,000 96 TAP CHI THANH NIEN VN B Magazine North 2/month 10,000 109 THE GIOI THUONG MAI VN A North Monthly 10,000 136 TIENG NOI VN VN B 2/week 10,000 138 TIN HOC & DOI SONG VN B Magazine Nationwide Monthly 10,000 150 VAN HOA NGHE THUAT AN UONG VN B Magazine Nationwide 3/month 10,000 99 THANH DAT VN C Magazine Nationwide Monthly 9,000 57 MOT VA CUOC SONG VN B Nationwide 63 NGUOI TIEU DUNG VN A South 2/month 8,000 91 SAN KHAU TPHCM VN B South Weekly 8,000 122 THI TRUONG CHU NHAT - BCT VN A Weekly 5,000 139 TIN HOC & NHA TRUONG VN B Nationwide Monthly 5,000 140 TIN HOC NGAN HANG VN B Nationwide Monthly 5,000 Newspaper Nationwide Newspaper Nationwide Magazine 8,000
  6. 6. 141 TIN HOC TAI CHINH VN B 119 THI TRUONG - BO CONG THUONG VN C Nationwide Magazine Monthly 5,000 Nationwide 5/week 4,000 2 AN NINH THE GIOI CUOI THANG VN B Newspaper Nationwide 15 DAI DOAN KET VN A Newspaper Nationwide 2/week 16 DAI DOAN KET CUOI TUAN VN A Nationwide Weekly 18 DAT VIET VN C Newspaper 48 KHOA HOC PHO THONG VN B Newspaper South Weekly 64 NHA BAO & CONG LUAN VN A Newspaper Nationwide 94 SINH VIEN VIET NAM CUOI THANG (HHT2) VN C Magazine Nationwide 2/month 98 TAP CHI TRUYEN HINH HA NOI VN B Magazine North Monthly 101 THANH NIEN CHU NHAT VN A 102 THANH NIEN DAILY EN A 105 THE GIOI A- MOC VN C Magazine South Weekly 120 THI TRUONG - BO TAI CHINH VN A Magazine Nationwide 6/week 123 THI TRUONG CHU NHAT - BTC VN A Magazine Nationwide Weekly XAY DUNG VA DOI SONG (THI TRUONG & NHA DAT) VN B Nationwide Monthly VN B Nationwide 159 160 Y TUONG SAN PHAM 161 KINH TE VIET NAM C 162 PHU NU VA THOI DAI C Newspaper Nationwide Weekly Weekly Daily

×