Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Marifatul insan bag-1
Marifatul insan bag-1
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Marifatul Insan

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
QS. As-Sajdah [32]: 7-9

Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur.
QS. As-Sajdah [32]: 7-9

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Andere mochten auch (20)

Anzeige

Ähnlich wie Marifatul Insan (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Marifatul Insan

 1. 1. oleh: Fais al-Fatih
 2. 2. Ta’rif al-Insan Pengenalan Manusia
 3. 3. • Memahami pengertian manusia sebagai makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakanAllah dengan tugas ibadah dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. • Memahami potensi kelebihan manusia dari makhluk lainnya dalam hati, akal dan jasadnya. Tujuan
 4. 4. Darimana aku berasal? ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ان‬َ‫نس‬ِ ْ ‫اْل‬ َ‫ق‬ ْ ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫ا‬ َ‫د‬َ‫ب‬َ‫و‬ۖ ُ‫ه‬َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ٍ‫ء‬ ْ‫ي‬َ‫ش‬ َّ‫ل‬ُ‫ك‬ َ‫ن‬َ‫س‬ْ‫ح‬َ‫ا‬‫ي‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ِ‫ط‬ٍ‫ين‬ ٍ‫اء‬َّ‫م‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ٍ‫ة‬ َ ‫ل‬ َ ‫َل‬ُ‫س‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫ه‬َ‫ل‬ْ‫س‬َ‫ن‬ َ‫ل‬ َ‫ع‬َ‫ج‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ٍ‫ين‬ِ‫ه‬َّ‫م‬ َ ْ ‫ال‬َ‫و‬ َ‫ع‬ْ‫م‬َّ‫الس‬ ُ‫م‬ُ‫ك‬ َ ‫ل‬ َ‫ل‬ َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫و‬ۖ ِ‫ه‬ ِ‫ح‬‫و‬ُّ‫ر‬ ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫خ‬َ‫ف‬َ‫ن‬َ‫و‬ ُ‫اه‬َّ‫و‬َ‫س‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬‫ا‬َّ‫م‬ ‫ّم‬ ‫يَل‬ِ‫ل‬ََِ َۚ َ‫د‬َِْ‫ف‬َ ْ ‫ال‬َ‫و‬ َ‫ار‬َ‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ن‬‫و‬ُ‫ر‬ُ‫ك‬ْ‫ش‬َ‫ت‬ Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya danYang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur. QS.As-Sajdah [32]: 7-9
 5. 5. Apakah dari sini aku berasal? 
 6. 6. Da aku mah apa atuh? aku mengenal dengan baik siapa diriku... dulunya dia adalah setetes air yang hina... kelak akan menjadi sekujur bangkai membusuk... kini dia berada di antara kedua hal itu... hilir mudik ke sana ke mari membawa kotoran... (Ust. Salim A. Fillah)
 7. 7. Apa saja yang ada pada diriku? Manusia Hati (Ruhiyah) Membentuk kemauan/keputusan bersumber dari keyakinan (QS. 17: 36) Kehendak (QS. 18:29) Kebebasan memilih (QS. 90:10) Akal (Fikriyah) Membentuk pengetahuan (QS. 17:36) Jasad (Jasadiyah) Beramal (QS. 9:105)
 8. 8. Apa saja yang ada pada diriku? Manusia Hati (Ruhiyah) Membentuk kemauan/keputusan bersumber dari keyakinan (QS. 17: 36) Kehendak (QS. 18:29) Kebebasan memilih (QS. 90:10) Akal (Fikriyah) Membentuk pengetahuan (QS. 17:36) Jasad (Jasadiyah) Beramal (QS. 9:105)
 9. 9. Apa saja yang ada pada diriku? Manusia Hati (Ruhiyah) Membentuk kemauan/keputusan bersumber dari keyakinan (QS. 17: 36) Kehendak (QS. 18:29) Kebebasan memilih (QS. 90:10) Akal (Fikriyah) Membentuk pengetahuan (QS. 17:36) Jasad (Jasadiyah) Beramal (QS. 9:105)
 10. 10. Untuk apa aku diciptakan?
 11. 11. Untuk beribadah َّ ‫ل‬ِ‫إ‬ َ‫نس‬ِ ْ ‫اْل‬َ‫و‬ َّ‫ن‬ ِ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ُ‫ت‬ْ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬ِ‫ل‬ِ‫ون‬ ُ‫د‬ُُ ْ‫ع‬َ‫ي‬ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (beribadah) kepada-Ku. (QS. Adz-Zariyat [51]: 56)
 12. 12. ِ‫ض‬ْ‫ر‬َ ْ ‫ال‬‫ي‬ِ‫ف‬ ٌ‫ل‬ِ‫اع‬َ‫ج‬‫ي‬ِ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ة‬َ‫ك‬ِ‫ئ‬ َ ‫َل‬َ‫م‬ ْ ‫ل‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ُّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ال‬َِ ْ ‫ذ‬ِ‫إ‬َ‫و‬ ‫ّم‬‫ة‬َ‫يف‬ِ‫ل‬َ‫خ‬ Ingatlah ketikaTuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". (QS. Al-Baqarah [2]: 30) Sebagai khalifah
 13. 13. Dan aku mau kemana? َ‫ن‬‫ي‬ِ‫ف‬ َ‫ين‬ِ‫ك‬ِ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫م‬ ْ ‫ال‬َ‫و‬ ِ‫اب‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ْ ‫ال‬ ِ‫ل‬ْ‫ه‬َ‫ا‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫ا‬‫و‬ُ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬َِ َ ‫ول‬‫و‬‫ا‬َ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ين‬ ِ‫د‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫خ‬ َ‫م‬َََّّ‫ه‬َ‫ج‬ ِ‫ار‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ر‬َُ ْ ‫ال‬ Sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli Kitab dan orang-orang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. (QS. Al-Bayyinah [98]: 6)
 14. 14. Dan aku mau kemana? ُ‫ر‬ْ‫ي‬َ‫خ‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ َ‫ك‬َِ َ ‫ول‬‫و‬‫ا‬ ِ‫ات‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫الر‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬َ‫و‬‫وا‬ََُّ‫م‬‫ا‬ َ‫ين‬ ِ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬‫ا‬ِ‫ة‬َّ‫ي‬ِ‫ر‬َُ ْ ‫ل‬ َ ْ ‫ال‬‫ا‬َ‫ه‬ِ‫ت‬ْ‫ح‬َ‫ت‬‫ن‬ِ‫م‬‫ي‬ِ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ت‬ ٍ‫ن‬ ْ‫د‬َ‫ع‬ ُ‫ات‬َََّّ‫ج‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫َّد‬ِ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ُ‫اؤ‬َ‫ز‬َ‫ج‬ُ َّ‫اّلل‬ َ‫ي‬ ِ‫ض‬َّ‫ر‬ۖ‫ا‬ ‫ّم‬‫د‬َ‫ب‬َ‫ا‬ ‫ا‬َ‫يه‬ِ‫ف‬ َ‫ين‬ ِ‫د‬ِ‫ل‬‫ا‬َ‫خ‬ ُ‫ار‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ُ‫ه‬ََّْ‫ع‬‫وا‬ُ‫ض‬َ‫ر‬َ‫و‬ ْ‫م‬ ُ‫ه‬َّ‫ب‬ َ‫ر‬ َ‫ي‬ ِ‫ش‬َ‫خ‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬َ ُ‫ه‬ََّْ‫ع‬ Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan mereka di sisiTuhan mereka ialah surga 'Adn yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan merekapun ridha kepada-Nya.Yang demikian itu adalah (balasan) bagi orang yang takut kepada Tuhannya.(QS. Al-Bayyinah [98]: 7-8)
 15. 15. Haqiqatul Insan Hakikat Manusia
 16. 16. • Memahami kondisi manusia sebagai makhluk yang lemah dan bagaimana kelemahan itu dapat menjadi kemuliaan. • Memahami tugas yang dibebankan kepada manusia, pilihan yang benar dalam tugas tersebut dan tanggung jawab bagi pelaksanaan atau pengingkarannya. Tujuan
 17. 17. Hakikat Manusia Makhluk Berada dalam fitrah (QS. 30: 30) Lemah (QS. 4: 28) Bodoh (QS. 33: 72) Fakir (QS. 35: 15) Dimuliakan Dengan ditiupkannya ruh (QS. 32: 9) Memiliki Keistimewaan (QS. 17: 70) Ditundukkan alam padanya (QS. 2: 29) Dibebani Ibadah (QS. 51: 56) Khilafah (QS. 2: 30) Bebas untuk memilih (QS. 76: 3) Beriman Pahala & Surga Kafir Dosa & Neraka

×