Асуулгын дизайн

Vor 4 Jahren 1133 Aufrufe

Тодруулах судалгаа

Vor 4 Jahren 4747 Aufrufe

шинжих судалгаа: хоёрдогч мэдээ

Vor 4 Jahren 4569 Aufrufe

Types of strategies

Vor 4 Jahren 10628 Aufrufe

Strategic management level

Vor 4 Jahren 1560 Aufrufe

strategic management 1

Vor 4 Jahren 4032 Aufrufe

Маркетингийн чанарын судалгаа

Vor 5 Jahren 3222 Aufrufe

Маркетингийн судалгааны дизайн

Vor 5 Jahren 2360 Aufrufe

Олигополь пүүсийн үнэ бүрдэлт

Vor 5 Jahren 615 Aufrufe

Зардлын онол, шинжилгээ

Vor 5 Jahren 321 Aufrufe

Пүүсийн онол

Vor 5 Jahren 3647 Aufrufe

Эрэлтийн үнэлгээ

Vor 5 Jahren 300 Aufrufe

Эрэлтийн мэдрэмж

Vor 5 Jahren 267 Aufrufe

Эрэлтийн шинжилгээ

Vor 5 Jahren 1364 Aufrufe

Ахиун шинжилгээ

Vor 5 Jahren 210 Aufrufe