Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
ànäíšíífííkv Ūàšräž 'ííšüñíäíh 111
'LHĖMQĖJ Zíñ 121111? Fífmääiäñ
W113i v ĖäiŠHW/ ämšákàíšñiälíàš v

 
 

JE* v Uūñxáčäítü...
š v EáĖM/ ä* v älläšhäiüñíšäášíä v '11
Iíñiíf/ Eläšäääñü v fäüñíšžäšñíüüäž
? EE v Eíàäiä/ älíūí!  v ñíučävüñíšä“ v 10%
Tšf...
Häíiäüüläiä v ílíäkfmäñl v Ėwfvūílääääūüž
Š v íivílüläžílíšäž IĖFŽEŽŠESW v Įlūäíñüší
v íšáhišžäíàlíiūäàiü v Wäiíäüiíä
Žüfä...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

滾動投資法

690 Aufrufe

Veröffentlicht am

先鋒基金超市
http://www.ezfunds.com.tw

Veröffentlicht in: Wirtschaft & Finanzen
  • Als Erste(r) kommentieren

滾動投資法

  1. 1. ànäíšíífííkv Ūàšräž 'ííšüñíäíh 111 'LHĖMQĖJ Zíñ 121111? Fífmääiäñ W113i v ĖäiŠHW/ ämšákàíšñiälíàš v JE* v Uūñxáčäítüžäėííū v mum ? äféšàäíiäà v íäūíiižž v Ešížšáriíàš v Ė Lųsysaaęsr: v zęxamshjzrmsngwmhwj v man v bumą-namams v ñíšížñwšälàiíà uąsęysmzaüaamnauusąa v Wäívíėzomíąil m- HNū-EHEnäiäf-ísnooísviūäüääšlíi _ , _ ma (už 1 H 30 EI) íäšözíñññämhäšüíįäñäälík Žmäęmüäüvä e- mmm mamamsžaeäm) v mm: FäĖHĖäWTŠĖWEĖ 2015 5111 H 27 EIIHMWJQĖŠEBNIFĖJĖZELSTZ; v 21? Fáíäfà v 557331171711 v Xäíáääéíüüšíklílížñū á/ JU Päkžüäüfíšítäüiäüälml 7T: v ííiäšírälä v YŠŠFEĖPFT? ? v mam? ŠMIAVME 111% v küäää-GĖTEĖH Ažííėfšv 1321515 ? iš v 5118111111 1 íū v Wívímfääfíñšíñ ä Líüšä? ?ŠHEEI v ? EM 85.21% v KíE/ Jnäüiüfüäfä »T 1% íšífäñüäšá v Efétäžlíší v HE v Hkáäšüä) iíäällällüm v / íxíàílíížäöšaí v ; mm Llüší ; H v šíiälíñūūšäkéñílíàä v 11113911? 13161 *üàši v Ėífší/ ĖĖEE/ üäfíįtfáláūíäñää '-7 Wižžäíūäníäšäwíüñäüä v íQä/ Kšäkàėü 46.64% v ŪääšW-Jíiíšr-? Jlàñ v ñííaíiíàšííäžíž šžä - ? Ji 'šlfžžkišžų v äñížñííž ti? ? v E* 1;' e zssmooäru › 9111m ~ žääžíūäñäää äääšwäämv w fäiuäääžä7% v ĖŠIJBäZSfIJ-? xäälälv U äžííšfüíšüläläšíüäūžäñíhūšíñ v Ė HžNäšĖ ° ę namu-mm 1 "*'v3*'1'1">*7' 919111111., ... Ėíiüūäloäñ nmsm mm udíknímraiwàmüįhííl mmcvauammmàmmmv - LX MSC1 Mäšfäüäíčä v ŠEĮĖJ 11mm v fññäñäläí Li v išfūflñäíšūäWä v i tummyllė* : away: ęrįärlälv įmmgákm . . , PŽĖFĖ”Ė°*F1F*E7Š. ' smmaxuoąaoaū Kiiäšäüíčíiäfífäü? üvéíítíšíšäíífííž 1311/13/ v mwfžlífiíümšx/ ülšüzümíí IZHJràSZĖAMZ/ K v kE2011í1=1ŽHW57 š9324A v ūáid>9.4“nv WävíEü; WWW išíHĖ v äkfižméšííäšáiéffmlmjàčäüíūñlöä flššiw v Eäfšíäžíñä v *mam v 111 v Eñvšífülmñíšv *VĖIĖHŠĖŪĮW 'üčäüñäñ v žääñääñäüšš äšūàšàššäáä 2 1112 äEiHW v 2013554135311' S&P soofääízūrštäüzoosíñeàñüämñüūñ www; - äzñääážtñäílüäiííläūfšä/ äíüyä asas v vwv išžäAfzñšžüä v štíšärüūwííšíž . musí man v garažu sm soomszaw Wlkiážhd 2014/3 4 Ioulln: nl» sauso EMEHĖŽIIŠĆFEH v VB Hfilíäñíäūžííäñäiíííä ~ '11 Eüñííū 1 EEĖDJ *Päüšñíiíįíkäüžíl za v übüšñäíäšüíäñ iätbäàžü - 5 1 7 s 91011122015/12 (mm „1.n<;1×1v1: xm 7011/01/00 : ammm v ŠHZDISHZFJ 6 HJSIMHQZOSSM v XTJŠHETĖSOM; 1 ' ? Täíi fltfšštíšž/ ŠE v ? äläžñíälüfžálñüñ E v fääšäläiíšüàáävbžífíràiäñ v Kšäílííüä 'ml-norm “v avmçsįínrr- . .e--_»×-~r`_. „ Marley n 20mm " i R! :MP5 1ägà : -W
  2. 2. š v EáĖM/ ä* v älläšhäiüñíšäášíä v '11 Iíñiíf/ Eläšäääñü v fäüñíšžäšñíüüäž ? EE v Eíàäiä/ älíūí! v ñíučävüñíšä“ v 10% Tšfíäíūíáäüüčä v ääššüäífñíñíž v 1 íäíž wñäiàūñüššíí v báūíš~äšäiñ v Eääñíšüüäläk v Bääfūíš 32%: 'äü1vä%; R 'l1ä19í1 ūílääfšäžvälä HEBääE/ üíäžíššääž v fläšäkíäà v ttäñ iäšäkíñít : lžääíūüäñüüšišñížäšüñüä ? F v htįífíàlräátü v ūíiüiäwíäää 'älüä íäžų v ríčàšiälä v ĖĖAEETEĖ* v ñäš äää WBM; tik v šlžįkávñäíšäšäiílííu 11551612? v BEKHHVFBRĖKI* v 15 'iEI/ JJĖĖ iš» ífí-üäñäiíäñíšüäšfiiü/ Ėí? v Iälfiälíäš šäähäläiüfläññ v ĖJŠEEHJBŠWHJ v ? EE äíñäüähäíà v Mñäšüšüüíįñ v; ääàä v äšäñäíšíbü 3 fläiūlääšä šäšzñäkíäíūáväñ 'äšíñížäííšą Büšääüšà iäñííššwliäküäšà v žäíímíūäížä Ė v RĖFFšEääZE v üüüäñíñüñä v ? ši/ x &1'E KE v ūüríàšíäñlíäàš v dväü? ñáltíäíš v Jüšäläüfüñíiä v Ėñääžüyüäiülíížä AFŪŠŠ v Ėäšiíäfílänää v HFEE 'iälüfžííšų ? Eääššíž v ítžíšíbíü R? 'Ėšáížíj v äílūä~ülooä7cñäññäfää äfäšíäíä v ? àüñífíääà v FñDlTE-äñäíälí Rüääšížį v Fíämšáääéžläiloüäšü (Š *šñü Wii) v íäšüäíšíūñüñiä v E36 1037? - EMEIEPE v ? Eiä lūūšñážfthäiäñä äü v ši v àQĖ7~ 10% Wñíšülà v Eäžiläíülá ö? v sama v Ėíūüüäííüíū v Hüñättí tame*: v äčäížkä-ílääñáäläñü v ? EEE v füfàššñä*lääüäíä v Emíféžšäü ñäàäūñžääwäüšä v läñääzüššhVcv i? 11361113 v ñmíäžšžxäíläPüšä v E? ? wžlídllíläiñäüläū v äūääíñíääwíšíšüūím 332177» v Fíšä-QEĖMEĖĖĖWĖMEE ä2%vííä1ä1žíiüäääv fäíññfüíšñ v 511% žükílälwáifü 1 ñííäPšššlí/ ä r iíifläžíäšų Eíiíiffíä! 1 16180 ? smyslu-minusas lälíäítišliíšžíxíä - ; ašuräñívw v àíšä msäaírumz - man; v aäwuaäàw v 3 EE? Jäñšäiää EM Qléäšwšíūžásü ŠIQĖFJ K151i ? FI Milky Räūüūím į #4 , w ĮŠŪHŽĖVĆŠŽ ' “s” msgmämz 1~31 suma v : ausmaa ` imtuva- m v 219151723117? ííšílää MBH! ` IM! ! ; su ? WE ; ammm ammm màįmíü Hmm” : ammm BMW üínfčží K! 03115 ämlizžš1š~ääžžkšä v BEO ; laukiamas üšääAäñälšlhšftäläšñmTškäñ v 15% šiäišėäñíiääíššñfàíA v Eääzääšäm - ūūäääääläšäñä v ~ęäwgsęmsatia- 9359 Eiíišálíūlüüšüä Ewížääážžhäíäíüäääūääbvlff- v íšä íWäEXäEĖ v EHĖäĖŠWiŪhŽ7FüĖT7DJ R! v üiüäääkäáñíū v ñí 'ĖNIĖĖĖJ 5211m Wíšükäätšäiäí v ä~ñíšüäüüfüñä v šägüíäūš šäšíñíiäšmü iäítfčíšäiäkä v Lliàäšíäwäiñšüšlšà 541111 v íwäíälüfžñíš v Zíàlooíí: v HŠWIFŠI KĖZDMEIĖ l E 512015551515 EI v ĖĖTK; ĖŽU v ŠĖĖZĖĖEWW v Hlíläišàüàlíšäílä" EBS! v ūäñäíūñämñífäñnfášlaölí v i! ?MKE 1861 i: ' ämįälllwá v Eüūäloüññüäíší v HĖMEWVĖ/ äiüñí EäIISHWMT: v äñílàūälšímmí v iš 511145241524 v RIíiUŠŠWHĖIDŠEäIOĖŽ v / , J J O J : man 11191 ülüüií v 0 Įíäl ZOI7T: I 15610017: O KSIOORT: IZOMEIEESINGEHD OŽOIAEIHŽEĖPI IZOIA/ UŽEEIMIHQE Ėvátíiíiūül v 01If1J15B7O007T: 9111131485210* - utuwnsmm ommmaevž J 3 EHĖĖiŠtt-tt mu -mumuwixugsxw- : namuos: v IBĮ~HNHS| 2015 x v a 15 ana v minima 20m s 7 ñ 24 am 1 r 5 21 a v a 2 namams -nazluumA- mnmumuaamnn - sum! - MŠAĖĖFHŠŪMHŪĖ 7 555771 v iñlmlíñiiäūbäíllñčlíží 1 ID v Eíiäläämlàllmlmà! v 155911151513 m v íáíčämíiülüiá v íllàlñíäíílwíl v 5111!! ! žšäiä-ĆIHW v Tšällääáiä 'Ellíų v mäííiñäämälíš v maalwamsmm = IIIRIII Eäüilñülläläšá v ? EEE EIQĖIIEĖU v imišiíšü 1 KIA v ĖHKEIIEIH v v NRF! zmmamusm 1 üMA v ílällälmäääüšiüüš Il7J v IHĖIII íäàA-žšäiüfäliäwlw v iíäläslíñílííllä-ííšähä i Tllälllllllílšü v IĖFTXKQQQEĖIZOETE v Eääžü #911! HIGJP/ o ' ŪĖEĖIĖH l39H36l27T: v KW 193;' 3612;? v Ešílūäiíäñžšüšüñä v Káíšiížiüi Bäíūížäiíiäüiäfíū v (äñžälüíšíížmíiüíšäñ v šäišüi v Šäžääčfžñíäüüä v EEA/ DĖL ägwääàä v üäšiää v XTĖI 'ĖTHSJEJBE~ E11 v EKŠEĖE v RĖBUAMĖHEXI v iäuäü 'iš lüfžüvížų ítílžífítñä v Wäšüñílälü v 11.1.? ñääšälááää/ Q v ' Eíññäü v Häüííüiäįüíšžíäš v
  3. 3. Häíiäüüläiä v ílíäkfmäñl v Ėwfvūílääääūüž Š v íivílüläžílíšäž IĖFŽEŽŠESW v Įlūäíñüší v íšáhišžäíàlíiūäàiü v Wäiíäüiíä Žüfääížäälíšíiíäzäíėmjííäñüíñ v täášäíäv Síälíñüüšü v ämfšñälíínäíiäüiüä v áüíšöžñ Ėääūñíüáñàwàūíläšäšölàį v J ääkíH v mmäxäzmzà mmäšaämm 'äžälšžíkíäžääfráäñüiíšäšüä v 'äįíüš íų iš* tííñíäh 'EMFĖWČŠEĖáĖŠJ i' E 'ääüíäüäšülžäítų v KHĖEMĖILXWE Hšíàtäñälín v iämiíėäšäñíñáūíüäñt v íäíū , l „l „l „l „l „l , l „l , l , l „l „l „l „l „l „l , l , l „l „l „l , l „l vaikam Hmmm ílímülñàü 'ISIĮäJ ū 'ŠEIMQL -lí v miüílíwfüñää! v íiäíñíūíš v IQJäñ v ; i IĮSEĖEMEHAĮS v Qv-JEEWJIEĖ v HHWHIKEIEEEIBIS v aaazAįsm/ umn - iš 15% v IIEIIGFIBWHĮ v ūštíšäülžñliä - vamxänusamm v Wäünmñülñüülü v ĖE-EHB (am man v Ríūmñülílalü AEESOOOT: › MFJlä-íitñíä v HERREIIMWHEMEE v MIMDI 7 »mmm I ñílàlällímü : ma: v 1 Riüį v Wífüíšíšfšüūñíä v 'ūuššžääääcäížū v Häišllžfut Bk v íčliíhäíä v äiršíüžžlílülítkž v äñäiílílääià v íIJ-Xšäááiääítfčfíi v Wfää! MENĖ? v v šäläääžífñéííiäñäiñííää ? F u 35% Wvūfäšízíüñäfššūšnäízläüšáäíššííü à v ällšääñííä v tdäläñäkäūä v äžüíšíüä Ėíñäläníííūvvlñíälü? v äšräįääžä%ž v Ūlàtäūäñäíhfäwíiäiäl; v Ėíäíñäífílñ IĖHEEW v iääääášíčwä v MHĖEŽĖŠT*E HDW-iíižü v 'äváñíiäíšūä v íŠíASEBäší šäšüäéäžíšü v 1 Käžšäñ „ llll ; vnnnpna- Į 'V äüüšäñäüväūü ĖüĖE*äñR9EE! 'iüñäñäžų Tíäüäñäffüfšfäiääšäfé v (ti 'äiíäííäų v 'ĖŪZIEŠĖJ v 'Eüäíėäą vfĖE Süüéíämtäüíiížíäįññläiífūäkl ö: v ŠQJUZ~SEWEŠZ v ñääšážüš v žšmääžžšškäšüüliĖiäšJüä v Mížläiäñíàšíäífäüäüiñíüílñí v fūžítūüläíllím ik? v 'ížiäžäšįiíäíääíälüížñw v šívįwäšäílíiäñäwä v Ėääílàvüv 'äžiääfvh v ? iš Eäiäwäšéžííš v RŠIFERŠMHESOOOEFILMĮMTž v ĖEHIQĖĖ v 1 Eääžääžälíslü šüàäüížä ííšíšíšfáfūíñ v àžmäääčñiíñäñüíūiíé* v Rllšñššäíä v lūšüäñTäT v ñííšälíčílūíílííü* J: v ūílíävíkà FEI; v fšžälxäėlläžx 'Wñäžííūų 2% v EH? hžähíähílàlílį? v Ėàñíšíñhäíä v àääñä v #179 'ammm v 'Ifñiüíüžmäūlüñííüíčšūü v SĖHEM v ŽZMĖEEHEĖWü-~TBEWKEEWEEMĖ v (E Ėíämäíäiüšííž v ŠMHHŠSDOOEETSĖWTT - Bšášää v ūlíbiäätäížiäàūíšíšíääiäü v šáñūE-ĖĖĖTWWA á ñíñàüíümšüàä ñíi-ŠĖEĖTĖRWDĖĖ v ĖíĖĖĖàWšKE/ J v tik” v ktlfíčäläffvíäšäääš v ĖíIJ-IRŽEHHĖEBĆJĖ 'üiéàíšžälñížniäfvílíšžü v ĖĖĖĖHQWWŽA v / Jvälš v ? VILMĖEHBTĖKĖAFĖ v Ėíäüáäiítfiü ? ííč v Näžàlätäwč v šäñäíüäiíš v ätíäàäšílšüvííäšääà v 1 55%? ? v iäàñäšäñää ššifsäū 4 íäiū žäšrí v ? ámökäšlísüšíšäíñäšäiážäfíiü v Ėmmaämmàám v mmmmeugäamäm m! - Mamma; v muguwnm v íluätíšwuäiä - ämanzmöaaámw - Kagan: su: vga» - Mikma - fiüäiámfíšíäíiášäšñ/ ámüäíu - o ausmaa; v xawävuamxawuñ- o ammvauaam v ąeęauwsu v EH! ! loätmää v *IMSWEHW - 9 HWIĖĖIIEEMEMFA» v íílíūñäääíäíílüà! v iähüšlšíäwkü v O MHHWQIĖE v RŠHZUEFWJI v v' į '

×