Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
PANIMULANG PAGTATAYA ( Modyul 1)Alamin natin kung gaano na anglawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ngmodyul na ito. Saguti...
Basahin ang liham. Pagkatapos, sagutin ang mgatanong blg. 8- 10._____8. “ Alam mo bang labis akong nalulungkotsapagkat di-...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
K TO 12 GRADE 4 DIAGNOSTIC / PRE TEST IN FILIPINO
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

13

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Panimulang pagtataya grd 8 mod 1

Herunterladen, um offline zu lesen

Pre-Test Filipino Grade 8 modyul 1

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Panimulang pagtataya grd 8 mod 1

 1. 1. PANIMULANG PAGTATAYA ( Modyul 1)Alamin natin kung gaano na anglawak ng iyong kaalaman sa nilalaman ngmodyul na ito. Sagutin mo ang lahat ngaytem. Piliin mo ang letra ng tamang sagotat isulat ito sa patlang.____1. Ang larawan ay halaw sa kuwentongnakapaloob sa isang epiko.Ano ang epiko bilang akdangpampanitikan?a. Tumatalakay sa realidadng buhay upang maging gabay ngtao sa araw- araw napamumuhayb. Kuwentong-bayan namaaaring kathang- isip napumapaksa kung paanomalalampasan ang anumangpakikipaglaban sa buhayc. Ito’y pasalindilang tradisyon tungkol sapangyayaringsupernatural o kabayanihan ng isangnilalang.d. Ito’y kuwento tungkol sa mga bathalatungkol sapaglikha sa daigdig at iba pa.____ 2. Pansinin ang bahagi ng alamat na nasakahon sa kasunod na pahina . Ano angkapuna- puna sa pangyayari?a. makatotohanan b. kapani-paniwalac. posibleng maganap d. hindi kapani-paniwalaBasahin ang teksto. Pagkatapos, sagutin angmga tanong bilang 3-7.____ 3. Tungkol saan ang salawikaing, “ Anumanang tibay ng piling abaka ay wala ring lakaskapag nag-iisa”?a. Pakikipagkaibigan b. Pakikipagkapwac. Pakikiisa d. Pakikisama____ 4. Matatapos na ang inyong breaktime kayanagmamadali kang bumalik sa inyong silid-aralansapagkat ang susunod na guro sa inyong klaseay mahigpit sa pagtatala ng attendance. Sa diinaasahan, nasaksihan mo angpagkahimatay ng isang mag-aaral.Ano ang iyong gagawin?a. Ipagwawalang bahala na lamang angnasaksihan upang hindi mahuli sa klase.b. Pupuntahan ang guidance counselor upangipaalam ang nangyari sa mag aaral.c. Tutulungan ang mag-aaral at ihahatid siyasa clinic para mabigyan ng paunanglunas.d. Magpapatala muna ng attendance sa guroat ipaaalam ang kanyang nasaksihan.____ 5. Usong- uso sa mga kabataan ang “fliptop”.Nais mong maging “in “sa bagong henerasyon na iyongkinabibilangan ngunit gusto mong magingmakabuluhan ang nilalaman ng fliptop na iyongibabahagi .Ano ang dapat mong gawin?a. Humalaw ng makabuluhang kaisipan mulasa mga karunungang-bayan ng atingpanitikan.b. Gayahin ang estilo ng isang sikat na rapper.c. Magpagawa ng fliptop sa mahusay bumuonito .d. Mangopya ng mga fliptop na napanood savideo ._____6. Namatay siyang malayo sa bayangsinilangan dahil sa pag-asam ng isang masmabuting buhay para sa kaniyang mgaminamahal.Anong salita ang binibigyang turing ngmga salitang nakahilig sa pangungusap?a. siya b. malayoc. namatay d. pag-asam_____7. Nag-umpisa ang palatuntunan nangtanghali kaya naman pawisanang mga nagsipagdalo. Ano angkasingkahulugan ng salitang tanghali?a. Anak-arawb. Bungang-arawc. Madaling-arawd. Tirik ang araw“ Huwag kang makialam, matandanghukluban! Bubunutin naming lahat ang amingmagustuhan upang mailipat sa aming tahanan.”Sabay-sabay na nagtawanan ang mga kabataan.“Mga lapastangan! Hindi na kayo nagpaalamay sinira pa ninyo ang aking halaman. . Mulangayon kayo ay aking paparusahan.” Hindipinapansin ng mga kabataan ang sinabi ngmatanda, bagkus lalo pa silang nagbulungan atnaghagikgikan. Hindi nila namalayan na unti-unti na pala silang lumiliit at tinutubuan ngpakpak. Sila ay naging ganap na bubuyog.Nagliparan sila sa paligid ng mga bulaklakhabang nagbubulungan. Bzzzzzzzz, Bzzzzzzz.Bzzzzzzzzzz.Halaw sa Alamat ng Bubuyog
 2. 2. Basahin ang liham. Pagkatapos, sagutin ang mgatanong blg. 8- 10._____8. “ Alam mo bang labis akong nalulungkotsapagkat di- gaanong masaya ang pagdiriwang ngPasko dito sa Middle East dahil kakaunti lang kamingmga Pilipino sa kompanyang aking pinapasukan?”Ano ang gamit ng salitang may salungguhit sa loob ngpangungusap?a. naglalahad ng dahilanb. nagpapakita ng katuwiranc. nagpapakita ng paghahambingd. naglalahad ng di pagsang-ayon_____9. Ano ang tinutukoy ng salitang nakahilig sa loobng liham?a. lugar c. paraanb. panahon d. pagsang-ayon____10.” Ganoon pa man, tulad mo, ipagdiriwang ko angPasko sa bahay at sisikapin kong tawagan ang akingmga mahal sa buhay .”Alin sa pangungusap ang pang-abay napanlunan?a. Pasko c. sa bahayb. mahal sa buhay d. tawagan-------11. Uri ng tulang patnigan na paligsahan tungkol sasingsing ng isang dalagang nahulog sa dagat?a. duplo c. pamanhikanb. karagatan d. Huego de Prenda-------12. Alin sa mga tulang patnigan ang gumagamit ngtsinelas bilang palmatorya na ipinamamalo sa palad ngsinomang nahatulang parusahan?a. Balagtasan c. karagatanb. Batutian d. duplo____13. Alin sa sumusunod na pahayag angginagamitan ng eupemistikongpahayag?a. sumakabilang buhay para sa namatayb. magbuburo sa asin para sa hindi mag-aasawac. buto’t balat para sa payatd. papatay-patay para sa hipong tulog_____14. Ayon sa pagkakasalaysay, ang uring ito ngtuluyan ang huling nakakita ng liwanag sa mga akdangpampanitikan na naglalaman ng mga opinyon at saloobinng sumulat tungkol sa isang mahalagang paksa o isyu.a. tula c. dulab. sanaysay d. maikling kuwento____ 15. Bakit mahalagang maunawaan ang mgadetalyeng nagbibigay – suporta sa pangunahing ideya?a. nagbibigay ng tulong sa pag-unawa sa mgahalimbawab. madalas na itinatanong sa pagsusulitc. nagbibigay- daan upang matandaan ang mgadetalyed. susi para sa lubusang pagkilala at pag-unawasa pangunahing ideya____16. Paano mo malalaman na isang haiku ang tula?a. may tatlong taludtod na binubuo ng 17pantig na may pardon na 5-7-5 o 5-5-7 o 7-5-5b. may tatlong taludtod na binubuo ng 18pantig na may pardon na 10-4-4 o 5-5-8 o 8-4-6c. may tatlong taludtod na binubuo ng 12pantig na may pardon na 4-4-4 o 8-2-2 o 2-8-2d. may tatlong taludtod na binubuo ng 14pantig na may pardon na 5-4-5 o 4-5-5 o 5-5-4____17. Ano ang ikinaiba ng tanaga sa haiku?a. tula na may apat na taludtod, binubuo ngpitong pantigb. tula na may tig-5 taludtod ang bawat saknongc. tula na may apat na taludtod at binubuo ngwalong pantigd. tula na may 6 na taludtod ang bawat saknong_____18. Kailan masasabing ang isang pamilya ayhuwaran?a. may ina, ama, at mga anakb. may masaganang pamumuhayc. nakatira sa maayos na bahayd. may pagmamahalan at respeto sa isa’t isa._____19. Ano ang magiging bunga kapag ang isanganak ay lumaki sa isang huwarang pamilya?a. may kapanagutan sa anumang gawainb. magiging sikat na mamamayan.c. hindi masasangkot sa anumang gulo sa pamayanand. magkakaroon ng disiplinang pansarili_____20. “Ilang gabi nang ako ang kapiling niya sahigaan. Tila musmos akong dumarama sa init ngkanyang dibdib at nakikinig sa pintig ng kanyang puso.Ngunit, patuloy akong nagtataka sa malalim napaghinga niya,sa kanyang malungkot na pagtitigsa lahat ng bagay, paghikbi…” Ano ang nais ipahiwatigng pahayag?a. may problemang hinaharap ang kanyang kaibiganb. isang sanggol sa piling ng isang inac. nararamdaman niya ang suliraning pampamilyad. binabalikan ang mga pangyayari1809 Herrera st. PoblacionLungsod ng MakatiIka- 7 ng Disyembre, 2012Mahal kong Kaibigan,Magandang umaga sa iyo. Alam mo bang labis akongnalulungkot sapagkat di- gaanong masaya ang pagdiriwang ngPasko dito sa Middle East dahil kakaunti lang kaming mgaPilipino sa kompanyang aking pinapasukan? Iniisip kongumuwi tuwing Pasko. Ibang-iba talaga ang Pasko sa atinbukod sa mas mahaba ang pagdiriwang, mayroon pang iba’tibang activities saan ka man pumunta. Ganoon pa man, tuladmo, ipagdiriwang ko ang Pasko sa bahay at sisikapin kongtawagan ang akong mga mahal sa buhay. Inaasahan ko nahihintayin mo ang tawag ko sa araw na iyon.Hanggang sa muli.Ang iyong kaibigan,Noreen
 • SarahMontallana23

  Jul. 3, 2020
 • LeiraRivera2

  Aug. 7, 2019
 • PrincessHarleyBinoya

  Jul. 3, 2019
 • JeffreyDioquino2

  Jun. 5, 2019
 • leyalea

  Jun. 24, 2018
 • AILEENFERRIOLS

  Jun. 5, 2018
 • MarrylynTababa

  Jul. 23, 2017
 • May121991

  Jun. 6, 2017
 • julietrdomingo

  Jun. 4, 2017
 • maniacop1414

  Jun. 12, 2016
 • ruthela1

  Jun. 5, 2014
 • maribethadatugan

  Jun. 15, 2013
 • lizzycabs

  Jun. 7, 2013

Pre-Test Filipino Grade 8 modyul 1

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

16.855

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

499

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

13

×