Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Ang Buod ng Bawat Kabanata sa Ibong AdarnaAng Paghahanap sa Ibong Adarna (Unang Kabanata)Noong araw, sa kaharian ng Berban...
Nang marinig ni Don Fernando ang awit ng adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at lumakas.Nagdiwang ang buong kah...
upang balikan ang singsing ni Leonora, pinatid nila ni Don Diego ang lubid na kinakapitan ni Don Juan kayaang huli’y naiwa...
kop o ang lahat mahal na hari anumang pagsubok dahil mahal ko ang iyong anak” At ibinigay na ngaang pagsubok kay Don Juan ...
Itinakda ang kasal nina Don Juan at Leonora. Sa araw ng kasal, dumating si Prinsesa Maria naang damit ay kay ganda isang e...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×
Nächste SlideShare
Ibong Adarna (Kabanata 4-6)
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

4

Teilen

Herunterladen, um offline zu lesen

Ibong adarna buod ng 4 na yugto

Herunterladen, um offline zu lesen

Ito ay buod na Apat na Yugto ng Ibong Adarna

Ibong adarna buod ng 4 na yugto

 1. 1. Ang Buod ng Bawat Kabanata sa Ibong AdarnaAng Paghahanap sa Ibong Adarna (Unang Kabanata)Noong araw, sa kaharian ng Berbanya, may isang hari na may tatlong anak na lalaki. Si Don Pedro ang panganay.Don Diego naman ang pangalan ng pangalawa. At si Don Juan ang bunso sa tatlong prinsipe.Maligaya sana ang buong kaharian nang biglang magkasakit ang Haring Fernando. Maraming maanggagamot angtinawag, pero walang makapagpagaling sa maysakit. Lungkot na lungkot ang tatlong anak ng Hari dahil habang tumatagal,lumalala ang sakit ng kanilang ama.Isang araw, dumatong ang isang ermitanyo. Nang tingnan ang sakit ni Haring Fernando, sabi ngermitanyo,”Walang gamot dito maliban sa awit ng ibong adarna.” “Saan makukuha ang ibong adarna?” sabay-sabay natanong ng tatlong prinsipe. “Sa bundok ng Tabor, pero mahirap ang paghuli,” ang sagot ng matandang ermitanyo. “Hindibale,” sagot ni Don Pedro, “ako ang unang hahanap sa ibong adarna.”Katakot-takot na hirap ang pinagdaanan ni Don Pedro sa paghanap sa ibong adarnaa. Maraming bundok at gubatsiyang narating pero hindi niya nakita ang Bundok ng Tabor. Minsan may matandang ketongin ang humingi sa kanya ngpagkain sa daan ngunit hindi pinagbigyuan ni Don Pedro dahil ang kanyang pagkain ay sapat lamang sa kanyangpangangailangan sa paghahanap sa ibong adarna. Nagtiis siya ng maraming gutom at pagod bago niya nakita ang bundokna hanap niya.Sa Bundok Tabor, nakatira ang ibong adarna sa isang magandang-magandang punongkahoy. Piedras Platas angtawag sa punong iyon. Tuwing gabi, umuuwi ang adarna sa puno para matulog. Naghintay si Don Pedro sa ilalim ng puno.Balak niya, pag natulog ang ibong adarna, saka niya aakyatin ang puno para hulihin ang ibon.Dumating ang ibong adarna sa Piedras Platas. magandang-maganda ang ibong adarna. Daig ang reyna sa gandang kanyang balahibo. Bago matulog, umawit ito nang pitong ulit at pitong ulit din na nagpalit ng magagandang kulay angkanyang balahibo. Dahil sa ganda ng kulay at awit ng adarna, hindi napigilan ni Don Pedro ang antok. Masama iyon, dahilbago matulog, tumatae ang adarna at ang malaglagan ng tae ay nagiging bato. Nang mangyari ito, naging bato si DonPedro.Sumunod si Don Diego kay Don Pedro. Nagtiis din siya ng maraming gutom at hirap bago narating ang PiedrasPlatas. Pero dahil sa sarap ng awit ng adarna, nakatulog din si Don Diego sa ilalim ng puno. At tulad ni Don Pedro, nagingbato rin si Don Diego.Nang hindi dumarating si Don Diego, sumunod namang naghanap si Don Juan. Nagtiis din siya ng maraminggutom at hirap. Isang matandang ketongin ang nasalubong niya sa daan. “Amang,” pakiusap ng matanda kay Don Juan,“pahingi naman ng kaunting tinapay at tubig” Naawa si Don Juan. Tila mamamatay sa hirap ang matanda. Ibinigay niya samatandang ketongin ang kanyang natitirang tinapay at tubig.Biglang nagbago ang anyo ng matandang ketongin. “Salamat, Don Juan,” nasisiyahang sabi nito. “Dahil sa iyongkabutihang-loob, tutulungan kita. Alam ko kung paano mo mahuhuli ang ibong adarna. Ang mabubuting tulad mo lamangang maaaring humuli sa adarna.”Tinuruan ng matanda si Don Juan ng gagawin. Pagkatapos, binigyan niya si Don Juan ng tatlong bagay: kalamansi,labaha at isang bote ng agwa bendita. Tuwang-tuwa at nagmamadaling pinuntahan ni Don Juan ang bundok na tirahan ngibong adarna.Nang dumating ang adarna, nakahanda na si Don Juan. Pinilit niyang labanan ang antok habang umaawit ang ibon.Pag inaantokj siya, hinihiwa niya ng „labaha ang braso at pagkaraan ay pinapatakan ng kalamansi. Dahil sa kirot, nanatilinggising si Don Juan. At pagtae ng adarna, nakailag si Don Juan.Nang pumikit ang adarna, hinuli ito ni Don Juan. Pagkatapos, winikisan niya ng agwa bendita ang mga bato sailalim ng Piedras Platas. Naging mga tao ang mga batong winikisan niya. Kasama sa mga naging tao sina Don Pedro at DonDiego. Tuwang-tuwang nagyakap ang tatlong magkakapatid. Noon din ay bumalik sila sa kaharian ng Berbanya.
 2. 2. Nang marinig ni Don Fernando ang awit ng adarna, parang himala na bigla siyang gumaling at lumakas.Nagdiwang ang buong kaharian sa nangyari. Hangang-hanga sila sa ganda at milagrosong awit ng ibong adarna.Sa Armenya ( Ikalawang Kabanata)1 Muli, nagpakana si Don Pedro laban kay Don Juan. Isang gabi habang mahimbing na nakatulog si Don Juan sapagbabantay sa ibon Pinakawalan nila ni DonDiego ang Ibong Adarna upang palitawing si Don Juan angnagpabaya.2 Nang matuklasan ni Don Juan na nakawala ang ibon, agad niyang nahulaankung sino ang may kagagawan.Kusa siyang lumisan sa palasyo upang mapagtakpan ang mga kapatid.3 Ipinahanap siya ng hari sa dalawang nakatatandang kapatid. Natagpuan nina Don Pedro at Don Diego si DonJuan sa Bundok Armenya. Masayang nagkita-kita ang tatlo sa kabundukan ng Armenya. Ipinasya nilang doonna manirahan dahil nais pa muna nilang mamasyal sa bundok.4 Isang araw, inakyat nila ang isang bundok at doo’y may nakita silang isangmahiwagang balon na napakalalimpero walang tubig. Ibig nilang tuklasin kung anoang nasa ilalim ng balon. Sa pamamagitan ng lubid na nasaibabaw ng balon, unang inihugos si Don Pedro. Pero hindi siya nakarating sa kailaliman dahil natakot siya sadilim at lalim ng balon. Gayon din si Don Diego.5 Si Don Juan ang nakarating sa kailaliman, “isang pook na marikit” na ang lupa ay “kristal na kumikinang,”may mga halama’t bulaklak at may nakatirik na palasyong kumikinang sa ginto’t pilak.6 Unang nakita ni Don Juan si Donya Juana at nabighani siya sa ganda nito sinabi ng dalaga na sila aynaninirahan sa lugar na iyon siya ay binabantayan ng isang higante at ang kanyang kapatid na si Leonora nakatulad din ni Juana na ubod ng ganda. Siya ay binabantayan din ng isang serpiyente na may pitong ulo. Naisiahon ng prinsepe ang mga dalaga kaya nakipag-away siya sa higante at nagapi niya ito. Upang mailigtas namansi Leonora ay nakipag-away siya sa serpiyente ngunit ang serpiyente ay hindi mamatay-matay. Sa tuwingmapuputol ang ulo ay may tutubo namang bago. Kaya sinabihan siya ni Leonora na upang magapi angserpiyente ay kailangan nitong buhusan ng balsamo ang ulo upang tuluyan na itong mamatay. Napatay ni DonJuan ang mga bantay kaya nakalaya ang dalawang dilag.Nagkaibigan naman sina Don Juan at Leonora. Isinamaniya ang mga ito sa ibabaw ng balon.7 Nang sila ay nasa ibabaw na ng balon naalala ni Leonora na naiwan nya pala ang kanyang singsing. Muli,nagpakana si Don Pedro. Nang muling bumaba sa balon si Don Juan
 3. 3. upang balikan ang singsing ni Leonora, pinatid nila ni Don Diego ang lubid na kinakapitan ni Don Juan kayaang huli’y naiwan sa ilalim ng balon na bali-bali ang mga buto. Sa kabutihang palad, tinulungan siya ng isanglobo na pinapunta roon ni Leonora.8 Umuwi sa Berbanya sina Don Pedro at Don Diego kasama sina Juana at Leonora. Ikinasal si Juana kay DonDiego. Samantala si Don Pedro ay may labis na pagtingin pala kay Leonora nais niya itong pakasalan. SiLeonora, sa kabilang dako, ay tumangging pakasal kay Don Pedro dahil ibig niyang hintayin ang pagbabalik niDon Juan.9 Samantala sa bundok Armenya, dinalaw ng Ibong Adarna si Don Juan. Sinabihan itong magtungo sa Reyno delos Cristal dahil doon matatagpuan ang isang napakagandang dalaga.Isang matanda ang naglimos sa binata ng tinapay at tubig at pinapunta siya sa isangermitanyo, na makatutulong sa kanyang paghahanap sa nasabing reyno.Ang Buhay sa Reyno de los Cristal ( Ikatlong Kabanata)Limang buwan na naglakbay si Don Juan upang hanapin ang kaharian ng Reino de los Cristal.May nakita siyang Ermitanyo na ang balbas ay hanggang beywang tinanong ito ni Don juan ngunithindi rin nito alam kung saan ang kaharian. Binigyan siya ng putting baron g ermitanyo at sinabi sakanya na “ dalhin mo itong baro at ibigay mo sa ermitanyong iyong masasalubong sabihin mong saakin ito galing”. Matapos magpasalamat naagpatuloy sa paglakbay si Don Juan. Hanggang maymasalubong siyang isang ermitanyo na ang balbas ay hanggang talampakan. Ibinigay ni Don Juanang baro at nagpasalamat naman ang ikalawang ermitanyo. Tinanong ng ermitanyo kung ano angmaitutulong nit okay Don Juan. Sumagot si Don Juan “ Nais ko pong malaman kung saan angkaharian ng Reino de los Cristal” Sumagot ang ermitanyo itanong natin sa Agila na kararating lang.“Agila alam mo ba kung saan ang Reino de los Cristal? Tanong ng ermitanyo. “opo mahal naermitanyo sa isang napakalayong lugar” sagot ng agila. “Segi ngayon din dalhin si Don Juan sa lugarna sinasabi mo” At sumakay na si Don Juan sa agila at sila ay naglakbay ng walang hinto sa loob ngisang buwan.Huminto sila Don Juan sa banyo ng Reino de los Cristal. Nakita niya ang tatlong kalapati nadumating at nagbago ng anyo ng isang napakagandang prinsesa siya si Prinsesa Maria Blanca anak niHaring Salermo ng Reino de los Cristal. Dahil nais ni Don Juan na mapalapit sa dalaga. Ay tinago nitoang damit ng prinsesa. Nang matapos maligo ang prinsesa ay nagpakita ang binata at humingi ngtawad sa kanyang ginawa. Pinatawad naman siya ng dalaga. Sinabi pa ni Don Juan “ Ako‟y si DonJuan ang prinsepe na nagmula sa kaharian ng Berbanya naparito ako upang umakyat ng ligaw sa iyomahal na prinsesa.” Sumagot ang dalaga “ Nakikita mo ba ang mga batong iyan Don Juan? Iya‟y mgabinata na umakyat ng ligaw sa akin dahil sa kanilang ka preskohan sila‟y pinarusahan ng aking ama,Kung nais mong hindi matulad sa kanila ay huwag na huwag kang papanhik kaagad sa palasyo kapagpinaakyat ka ng aking amang hari”Nagkakilala nga si Don Juan at ang hari. Sinabi ng hari kay Don juan” Kailangang makapasaka sa aking pagsubok bago mo makuha ang kamay ng aking anak”. Sumagot si Don Juan” Gagawin
 4. 4. kop o ang lahat mahal na hari anumang pagsubok dahil mahal ko ang iyong anak” At ibinigay na ngaang pagsubok kay Don Juan tulad ng pagpatag ng bundok at pagtatanim ng trigo at kailangangpatubuin , pabungahin at aanihin at gawing tnapay upang maging almusal ng hari sa loob ngmagdamag. Marami pang pagsubok na pinagdaanan si Don Juan apagtagumpayan niya dahil satulong ng mahika blanka ni Maria. Kung hindi naman siya tutulungan ni Maria ay tiyak na matagal ngnaging bato si Don Juan.Hindi pa rin tumigil sa pagbibigay ng pagsubok ang hari kaya isang gabi sinabi ni Maria kayDon Juan” Mahal kong Don Juan kailangan nating tumakas sa palasyo ngayon din” “Paano tayotatakas aking mahal na prinsesa” tanong ni Don Juan. “ Pumunta ka sa mga kwadra ng kabayo kuninmo ang ikapitong kabayo segi na magmadali mahal ko” Nagmamadali si Don juan sa kanyangpagmamadali nalimutan niya ang bilang ng kabayo na kukunin kaya ang nakuha niya ay ang bilangikawalo sa halip na ikapito. Sumakay na sila sa kabayo ngunit kay bagal tumakbo nito. Hinabol sila nghari Umaatikabong takbuhan ang nagyayari. Upang hindi maabutan naghulog ng karayom angprinsesa kaya naging bakal na tinik ito. Kaya hinawan muna ng hari ang kanilang daanan. Muli aymuntik na naman silang maabutan kaya naghulog ng sabon si Maria at naging bundok ito. Kayalumihis ng daan ang grupo ng hari. Huling hinulog ni Maria ang kanyang kohe kaya naging dagat ito.Wala ng magawa ang hari at hindi na niya naabutan sina Maria at Don Juan.Sa galit ng hari sinumpa niya si Maria, “Maria bakit mo nagawa sa akin ito! Bakit monagawang magsuwail sa iyong sariling ama! Dahil sa iyong ginawa isinusumpa kita!Pagdating ninyosa Berbanya makakalimutan ka ng lalaking iyan siya‟y magpapakasal sa ibang babae, isinusumpako”…..At ang hari ay nagkasakit at di naglaon ay binawian na rin ng buhay.Ang Pagbabalik sa Berbanya (Ang pagwawakas)Ligtas sa sakunang sumapit sa Berbanya sina Don Juan at Prinsesa Maria Blanca. Bagopumunta sa kaharian sina Don Juan sinabi nito sa Prinsesa” Mahal ko Dumito ka muna sa nayon iiwanmuna kita sandali,” Bakit Don Juan ayaw mo ba akong ipakilala sa iyong mga magulang” tanong ngprinsesa, “ Hindi sag anon mahal ko nais kong ipaghanda sa palasyo ang isang marangal napagsalubong sa iyong pagdating” paliwanag ni Don Juan. “ Segi pumapayag ako mahal basta sundinmo ang bilin ko na huwag na huwag kang tumingin sa mga babae sa palasyo.” “Huwag kang mag-alalamahal ko ikaw lang ang babae sa puso ko.” At lumakad na si Don Juan papunta sa kaharian ngBerbanya.Ngunit di nasunod ni Don Juan ang bilin ng prinsesa na iwasan ang sino mang babae, magingang sarili niyang ina. Pagdating niya sa palasyo ay agad lumapit si Leonora at naupong kaagapay niya.Dahil dito’y nalimot ni Don Juan ang prinsesang inilagak sa nayon. Sinabi ni Leonora sa hari, “ Mahalna hari kung mamarapatin po ninyo kay Don Juan po ako pakakasal siya po ang hinihintay ko sa loobng pitong taon ayaw ko pong pakasal kay Don Pedro dahil hindi kop o siya mahal.
 5. 5. Itinakda ang kasal nina Don Juan at Leonora. Sa araw ng kasal, dumating si Prinsesa Maria naang damit ay kay ganda isang emperatris ang katulad. “ Huwag muna nating simulan ang kasal “ Utosng hari “ Bigyan muna natin ng daan ang pagdating ng isang napakagandang panauhin.” At si Maria aylumakad at umupo sa tabi ni Reyna Valeriana. Ngit-ngit ang loob dahil hindi manlang siya tinitingnanni Don Juan dahil ang tingin ni Don Juan ay hindi mawawala kay Leonora. “ Narito ako upangmaghandog ng isang munting palabas para sa ikakasal” Sa tulong ng prasko na may lamang dalawangita ay isinalaysay ang mga pagsubok na iniatas ni Haring Salermo kay Don Juan, na nalampasang lahatng prinsipe sa tulong ni Maria. “Kaya mahal na hari ako po ang dapat na pakasalan ni Don Juan”“ Tumigil ka! Mahal na hari pakinggan nyo po muna ang aking salaysay bago kayo magbago ngpasya” Nagsalaysay rin si Leonora ng pinagdaaan niyang pagtitiis sa loob ng pitong taong paghihintaykay Don Juan. Kaya napagpasyahan ng lahat na sa unang kasintahan dapat makasal si Don Juan.“Dahil nilimot mo na ang lahat ng pinagdaanan natin Don Juan! Dapat lang na mamatay tayong lahatdito!” Sigaw ng prinsesa. Pinagbaha ni Maria ang palasyo. Biglang nagising si Don Juan at bumalik sakanyang alaala ang nakaraan nila ni Maria Blanca. “Mahal kong amang hari si Maria Blanca po angtunay kung minamahal sa kanya po ako magpapakasal. Alam kop o kung gaano kamahal ng akingkapatid na si Don Pedro si Leonora ayaw ko pong masaktan ang aking kapatid.” Paliwanag ni DonJuan. “ Leonora patawad sa aking paglimot hindi ko po sinasadyang ikaw ay saktan.” Sumagot namansi Leonora, “ Don Juan, kung iyan ang iyong pasya hindi ko na rin ipipilit ang aking sarili.Tinatanggap ko na ang alok na kasal ni Don Pedro”. Sa tuwa nayakap ni Don Pedro si Leonora at siDon Juan kay Maria Blanca.Noon din ay ikinasal ang apat Don Pedro kay Leonora, Don Juan kay Maria Blanca.Pagkatapos ng kasal ang korona ay ipinutong sa ulo ni Don Pedro at Leonora bilang bagong hari atreyna ng kahariang Berbanya. Samantala bumalik sa Reyno de los Cristal sina Don Juan at Maria atsila ay pinutungan din bilang mga bagong hari at reyna sa kaharian. Sina Don Diego at Juana namanang namuno bilang mga bagong hari at reyna para sa kaharian ng Armenya.Masayang-masaya ang lahat ang buong kaharian ay masayang –masaya sa pamumuno ng kani-kanilang mababait na mga pinuno. Walang tigil ang sigaw na “ Mabuhay ang Bagong Hari at Reyna..Mabuhay ang Bagong Hari at Reyna… Mabuhay!... Mabuhay!
 • ReteljeanGaveria

  Jun. 7, 2021
 • MjFionna

  Jan. 29, 2020
 • JaycelFrancisco

  Jan. 31, 2019
 • earltheena1123

  Dec. 8, 2015

Ito ay buod na Apat na Yugto ng Ibong Adarna

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

40.441

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

2

Befehle

Downloads

168

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

4

×