Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Succesvolle mensen nog meer succesvol             Individueel programma voor Bewust Leiderschap   Leidersch...
Leiderschapvoor een nieuw tijdperk     BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WERELD...
Nivo van                                                         ...
Van “IK” naar “WIJ”                        • De mate waarin je bewuste en onbewuste angsten je   ...
Cyclus                           Bewuste brein                         ...
Gezond+ Leiderschap voor een nieuw tijdperk      e        BioChemie        Mechanisme   PsychSANUS ...
Aan de slag    met  BewustLeiderschap           Het doel van het individuele Leiderschap Transformatie  ...
Programma Bewust Leiderschap                                      De Expeditie    ...
Hoe sta je er voor?                                                    ...
TWOSTONE!NNOVAT!ON, even voorstellen ...   Ben jij of jouw organisatie helder over de wijze waarop je in het leven   ...
Bewust   Leiderschapvoor een nieuw tijdperk  BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WE...
Brochure Bewust Leiderschap
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Brochure Bewust Leiderschap

746 Aufrufe

Veröffentlicht am

Veröffentlicht in: Business
 • Als Erste(r) kommentieren

Brochure Bewust Leiderschap

 1. 1. Succesvolle mensen nog meer succesvol Individueel programma voor Bewust Leiderschap Leiderschapvoor een nieuw tijdperk BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WERELD
 2. 2. Leiderschapvoor een nieuw tijdperk BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WERELD Introductie in fundamenten van transformatie Vanuit een evolutionair oogpunt is alle leren altijd gericht Universele Principes “The ability to see geweest op “het werk te doen” en “op vraag”. Entiteiten ervoeren gebeurtenissen, reageerden hierop, en leerden de Het evolutionaire proces op aarde bestaat uit drie fundamentele effectiviteit van hun reacties afhankelijk van de mate waarin ze stappen. Ten eerste hadden individuele entiteiten te leren hoe around corners in staat waren om te overleven en te groeien -- te verbeteren of in stand houden van de eigen interne stabiliteit en extern zij waardevol en onafhankelijk konden worden in de omgeving van hun bestaan, anders zouden zij niet in staat zijn te evenwicht in de omgeving van hun bestaan. overleven. Ten tweede, naarmate de omgevingscondities meer is the ability Reacties die succesvol bleken om aan deze voorwaarden te complex en bedreigend werden, hadden individuele entiteiten voldoen werden opgeslagen in het geheugen voor toekomstig te leren onderling banden aan te gaan om groepsstructuren te gebruik onder vergelijkbare situaties. Minder succesvolle vormen die meer duurzaam waren dan elk individueel kon zijn. reacties werden vergeten. Op deze wijze ontwikkelden atomen Ten derde, naarmate de omgevingscondities nog meer to imagine the zich tot moleculen; moleculen tot cellen; cellen tot organismen; en ontwikkelden organismen zich tot creaturen. Een van deze complex en bedreigend werden, hadden de groepsstructuren te leren samen te werken met andere groepen om een hogere creaturen, Homo Sapiens, is nu aan het leren hoe de evolutie orde entiteit te vormen die meer duurzaam was dan elk unimaginable. naar het volgende nivo te brengen. Wij leren hoe onze individuele en collectieve gedragingen aan te passen zodat we individueel kon zijn. gelukkig en vredig kunnen leven in een duurzame wereld. Dit is hoe atomen evolueerden in cellen; hoe cellen evolueerden in creaturen; en dit is hoe Homo Sapiens high-performingThat’s what leaders do.” De aanpak van Leiderschap Coaching is ontwikkeld om dit evolutionaire leren te faciliteren, door jou te voorzien van een organisaties ontwikkeld en vorm geeft aan het concept van mensheid. wijze om je reis naar leiderschap vorm te geven. Jack Welch
 3. 3. Nivo van Identiteit Bewustzijn Zelf als lid van het menselijk ras, leeft op Aarde en omarmt het 7 Service volle spectrum van duurzaamheid. Zelf als lid van een groep, community en/of affiliatie van Maak het 6 groepen met gedeelde waarden, uitgelijnde missies en een verschil gemeenschappelijke visie. Zelf als lid van een groep met gedeelde waarden en een 5 Interne Cohesie missie die in lijn is met het eigen gevoel van noodzaak en richting. Zelf als lid van een groep met gedeelde doelen en waarden, 4 Transformatie en de eigen unieke vaardigheden en talenten aanmoedigd. Zelf als lid of supporter van een groep in lijn met de eigen 3 Zelf-erkenning religieuze overtuiging, interesses en/of meningen. Zelf als lid van een familie of clan met een 2 Relatie’s gemeenschappelijke erfenis of ethniciteit. Zelf als een individueel fysiek lichaam dat zoekt de eigen 1 Overleven fysiologische noden te vervullen.Vijf evolutionaire succesfactoren De zeven nivo’s van menselijk bewustzijn WAT IS JOUW BEWUSTZIJN ?De meest succesvolle entiteiten in het evolutionaire proces Het gevoel van identiteit wordt bepaald door de associaties,delen vijf gemeenschappelijke karakteristieken: overtuigingen in ons brein welke het mogelijk maakt ons te Vul de vragenlijst in op: goo.gl/vHsq6 of scan positioneren in tijd en plaats. onderstaande code met een pda om direct toegang te1. Zij waren meesters in aanpassen; Zonder een gevoel van identiteit zijn we verloren. Wij weten krijgen tot de vragenlijst.2. Zij stopten nooit met leren; niet waar we thuishoren. Wanneer we zeggen “Ik ben dit/dat”,3. Zij ontwikkelden vermogen om te verbinden; maken we onszelf en anderen duidelijk wat belangrijk is in ons4. Zij ontwikkelden vermogen om samen te werken; leven. Ook vertellen we indirect voor wie of wat we zorg5. Bij elke stap werden zij beter in het omgaan met dragen. Omgekeerd geeft dit een beeld vanuit welk nivo vancomplexiteit. bewustzijn we werken. Dit is waarom de vraag “Wie ben IK?” zo belangrijk is. HetAanpassen en continu leren zijn de kwaliteiten die het maakt dat we focussen op de relaties die betekenisvol zijn inindividuele entiteiten mogelijk maakten waardevol en ons leven.onafhankelijk te worden. Het leren om verbindingen aan tegaan maakte het hen mogelijk groep-structuren te vormen. Naarmate je evolueert in bewustzijn termen, verschuif je vanHet leren samenwerken maakte het hen mogelijk om meer het nemen van besluiten die alleen voor jezelf goed zijn, naarduurzame hogere orde groepsentiteiten te creëren. wat goed is voor jou EN zij met wie je KIEST een band aan te gaan. Op deze hogere nivo’s van bewustzijn, herken je dat je welzijn het best gediend is door bij te dragen aan het welzijn van het grotere geheel.
 4. 4. Van “IK” naar “WIJ” • De mate waarin je bewuste en onbewuste angsten je Samenvattend, hoe meer je kuntBijvoorbeeld een sterk team is waar een ieder werkt aan het afscheiden van anderen of je gevoel voor verbinding metsucces van het geheel, en waar onze behoefte aan persoonlijk anderen of je fysieke omgeving ondermijnen. toelaten in je gevoel van identiteit ensucces wordt voldaan door het team succes.Dus, je zoekt geen glorie voor jezelf, maar voor het team. Angst houdt ons tegen te ontwikkelen omdat het eigenbelang hoe minder je beinvloed wordt door je en afscheiding stimuleert. Het beperkt ons gevoel vanHierin vind je jouw eigen mate van zelferkenning. Dit is de identiteit, en blokkeert de ontwikkeling van “IK” naar “WIJ”. bewuste en onbewuste angsten, hoeessentie van de verschuiving van “IK” naar “WIJ”.Uit het onderzoek van Jim Collins (2001- From Good to Great) Bijvoorbeeld een sterk gevoel van ras-identiteit en/of religieuze hoger het zwaartepunt van bewustzijnblijkt dit een van onderscheidende factoren te zijn voor Great- affiliatie.Leaders. Deze zaken komen voort uit onze angsten op het tweede en waarvandaan je opereert. derde nivo van menselijk bewustzijn - angsten verbonden metWanneer we de verschuiving van “IK” naar “WIJ” onderzoeken veiligheid en eigendom, respect en authoriteit.vanuit een breedte-perspectief, zijn er twee hoofdfactoren te Verbinding en liefde, aan de andere kant, stimulerenidentificeren die nivo van menselijk bewustzijn differentieren: ontwikkeling omdat deze het gevoel van identiteit vergroten. Zij ondersteunen jouw vooruitgang van “IK” naar een altijd• De mate van meenemen en verbinding die iemand heeft uitdijend gevoel van “WIJ”. Wanneer je opereert vanaf het naar anderen, en je fysieke omgeving; vierde nivo van bewustzijn, ben je in staat te accepteren en toe te juichen verschil in ethniciteit en religieuze vrijheid.
 5. 5. Cyclus Bewuste brein • Zet doelen, oordeelt Onbewuste brein • Bewaakt lichaam van Linker hersenhelft Vrije wil Gewoonten Rechter hersenhelft • Denkt abstract • Denkt letterlijk • Logica/redeneren • Emoties • Woorden Tijd • Reflectie op verleden • Plaatjes SUCCES Tijdloos • Alleen het NU bestaat • Details gebonden • Zorgen omtrent toekomst • Het geheel • Extravert • Intravert • Korte termijn geheugen • Lange termijn geheugen • Geordend/controle Gelimiteerde • 1-3 gebeurtenissen ONgelimiteerde • 1000en gebeurtenissen • Spontaan/vrij verwerkings- parallel verwerkings- parallel voor een nieuw tijdperk capaciteit • 4 bits info/sec (beslismomenten) capaciteit • 4 miljoen bits info/sec (beslismomenten)De belangrijkste stap op weg een hoger nivo van Bij het interpreteren van alle binnenkomende signalen is hetbewustzijn is het genoemde inzicht dat angsten, onbewuste brein veruit superieur aan het bewuste brein. Potentieel Actieovertuigingen de sturing zijn achter bewuste perceptie. De bewustwording dat de interpretatie gebaseerd is op opgeslagen ervaringen uit het verleden, maakt het mogelijkSlechts 2% van ons gedrag is bewust... hier bewust afstand van te nemen en te kiezen voor eenOnderzoek heeft aangetoond dat het onbewuste brein het geeigende respons in het NU. Dit is een eerste stap op wegovergrote deel van ons gedrag aanstuurt. Het is in feite een naar Meesterschap in Zelf-Leiderschap.grote stimulus/respons machine, die op basis van een inputde hiermee verbonden ervaring uit het verleden met de meest Deze bewustwording is de kern van de Leiderschap Angsten,overeenkomende absolute en emotionele waarde doorstuurt Transformatie Coaching om coachees te helpen inzicht te Overtuigingen Resultaatnaar het bewuste brein. De gevonden emotionele waarde krijgen in eigen gedrag, overtuigingen op te sporen enwordt door middel van fysiologische signalen omgezet in het vervolgens fundamenteel deze overtuigingen te wijzigen.bijbehorende gevoel (hartslag, spiertonus, ademhaling etc.) uithet verleden.Je bent niet je emoties... Je hebt emotiesElke waarneming (input vanuit onze zintuigen) is tenslotte eeninterpretatie van de binnengekomen sensorische signalen.
 6. 6. Gezond+ Leiderschap voor een nieuw tijdperk e BioChemie Mechanisme PsychSANUS IN CORPORE SANO Treintje van Darras In de Leiderschapsprogramma’sEEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM Gezondheid is een samenspel te zijn tussen Mechanisme (hetDe oude Romeinen wisten het al: ons lichaam herstelt sneller, lichaam), (Bio)Chemie (de lichaamsprocessen) en Psyche wordt tijd ingeruimd om gezondheidwanneer we ook mentaal goed in ons vel zitten. (emoties). in kaart te brengen en waar nodig te Darras, een vooraanstaand acupuncturist in Frankrijk maakte balanceren. In de Zelf-Coaching krijgtManage je Energie en niet je Tijd zichtbaar dat een mens een gezond evenwicht dient teHet menselijk lichaam is van nature niet in staat om uren hebben tussen psyche, biochemie en mechanisme om er de Coachee de beschikking overachtereen een topprestatie te leveren. Hoezo verwachten we zorg voor te dragen dat de mens als locomotief voldoende tools om gericht met gezondheid tedan van onszelf en onze medewerkers om van 8 tot 17 uur vermogen heeft (energie) om de uitdagingen in het leven te kunnen werken.voluit te moeten presteren? De flauwte voor de lunch, de dip kunnen nemen.na de lunch en om 15 uur zijn bekende valkuilen waar we Zodra een van de onderdelen zwakte vertoont, wordt ditvaak naar kortstondige opkikkers grijpen om de dip in ons zwaarder, waardoor er minder energie overblijft om hobbels inbioritme maar niet te voelen. Vermoeidheid, burn-out zijn het leven te nemen. Zelfs kleine tegenslagen kunnen dan eenslechts enkele van de mogelijke gevolgsymptomen. enorme inspanning vragen. Terwijl in gebalanceerde toestand e mi Ps de tegenslag waarschijnlijk nauwelijks zal worden ervaren. he ycAls we kunnen realiseren dat we zoveel mogelijk in energieke o)C he (Bistaat kunnen functioneren, vraagt dit regelmatig ontspannenen opladen.Resultaat? Meer bereikt in minder tijd! Mechanisme
 7. 7. Aan de slag met BewustLeiderschap Het doel van het individuele Leiderschap Transformatie Programmavormen: To be traject is jou te helpen je diepste persoonlijke drijfveren te vinden door je authentieke zelf naar boven te halen en a. Individueel traject met eigen coach te onderzoeken. Hierdoor maak je contact met je echte different potentieel en kun je alles worden wat je in je hebt. b. Groepsgewijs (in-company) met individuele begeleiding Dit vraagt je een heel intiem begrip te krijgen van wie je bent, is to think hoe je werkt, wat belangrijk voor je is, en meest belangrijk, wat je moet gaan doen om de vervulling van je leven te vinden. Met Stuur een mail voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak. Individuele Leiderschap Transformatie traject ontwikkel je ook different de vaardigheden om zowel je interne stabiliteit te sturen als ook je externe evenwicht door de juiste keuzes en beslissingen te nemen die je dienen in het vervullen van jouw wensen; de and wensen van jouw ego (deficientie noden); de wensen van jouw ziel (groei wensen) en de wensen van jouw lichaam (fysiologische wensen). create passion. Je zult persoonlijke vervulling vinden wanneer je in staat bent om al deze wensen te vervullen.
 8. 8. Programma Bewust Leiderschap De Expeditie • 1: TRAINING VAN AANDACHT Het verhaal van mijn levenStap In deze sectie ga je je verleden onderzoeken tot het nu. Waar kom • Het verhaal van mijn leiderschap je vandaan? Waar ben je geweest? Waar ben je nu? • Mijn positieve rolmodellenAandacht is de basis van alle emotionele en cognitieve • Leiders die ik bewondervaardigheden. Dit kan alleen bereikt worden als het “denken”tegelijkertijd KALM en HELDER is. Hier ligt het fundament voor Presencing • De dagen dat ik “in-flow” benemotionele intelligentie. • De signalen van mijn lichaam Deze sectie onderzoekt de mogelijkheden van de toekomst -- wie • Waarom doe ik wat ik doe? kun je worden? waar zou je willen gaan? • Mijn waarden - geloofssystemen - overtuigingen • De kernmotivatie voor mijn werk, visie en missie Uitdagingen • 2: ZELFKENNIS & ZELF-MEESTERSCHAP De dagen dat ik “out-flow” benStap Op verkenning in de realiteit van waar je nu bent, en de horden die • Mijn angsten je hebt te overwinnen. • Mijn stressorsDoor AANDACHT wordt hoge-resolutie perceptie ontwikkeld van • Mijn conflictende eigen DENK- en EMOTIONELE-processen. Met observerenvan de eigen gedachten en emotionele processen, ontwikkelen Zelf-Meesterschap • Mijn zelf-meesterschap vaardighedenzich een hoge mate van helderheid, objectiviteit en “derde • Mijn waarden gebruiken om besluiten te nemen Op verkenning hoe je je dagelijkse realiteit beheerst, zodat je depersoon” perspectief. Dit is ZELFKENNIS. Door het groeien in • Ik stuur op mijn energie en niet mijn tijd uitkomsten krijgt die je nodig hebt om te komen waar je wilt gaan.zelfkennis wordt meer en meer ZELF-MEESTERSCHAP • Mijn doelen, prioriteiten en actiesverworven. Mijn Evolutie • 3: NIEUWE MENTALE GEWOONTEN Mijn feedback/prestatie metingenStap Verken je evolutionaire vooruitgang -- je recente feedback/ • Mijn nivo van bewustzijn prestatie metingen, en je commitment naar continue groei en • Mijn nivo van motivatieMet de eerste gedachte bij een ontmoeting “IK WIL DAT JE • Mijn nivo van gelukGELUKKIG BENT” wordt een enorme positieve energie leren. • Mijn commitments naar evolutieuitgestraald. Dit verandert alles! Een dergelijke instelling is de basis Zelf-Coaching • Zelf-Coaching voor Zelf-Meesterschapvan vertrouwen in de interactie met anderen. Zo kunnen goede • Zelf-Coaching voor Interne Cohesie Ondersteunt je evolutionaire proces met checklists voor wanneerwerk-relatie’s ontstaan vanuit COMPASSIE. • Zelf-Coaching voor Externe Cohesie je geconfronteerd wordt met specifieke zaken.Om het best het effect van deze leerervaring te verkrijgen raden wij aan om in de dagelijkse praktijk te integreren:• Wees open en wens feedback te ontvangen• Opereer in “DIALOOG-modus” wanneer je samenwerkt met anderen• Gebruik het concept van “Cirkel Tijd” om nadenken te stimuleren
 9. 9. Hoe sta je er voor? SCORE Jouw totaal aantal punten: __ BODY Ik krijg niet regelmatig 7-8 uur slaap en/of ik word vaak moe wakker. 17-20 Full out energie crisis Ik sla regelmatig ontbijt over, of ik ga voor iets dat ziet zo gezond is. 13-16 Onmiskenbare energie crisis Ik doe tenminste 3x per week cardiovascular training en tenminste 2x per week kracht training. 9-12 Significant energie tekort Ik neem niet regelmatig een pauze gedurende de dag om te vernieuwen en op te laden. 5-8 Matig energie tekort Ik eet mijn lunch vaak achter mijn buro, als ik al lunch. 0--5 Helemaal energiek EMOTIE Als je score 4 punten of minder is, GEFELICITEERD! Regelmatig voel ik mij geirriteerd, ongeduldig of boos op het werk, zeker als de druk groot is. Hoewel er een aantal gebieden zijn waar je je Ik heb niet genoeg tijd met mijn gezin en geliefden. Wanneer ik met ze samen ben, ben ik er niet altijd echt voor hen. energie kunt verbeteren, benut je effectief alle Ik neem te weinig tijd voor de activiteiten waarvan ik ten diepste geniet. energiebronnen. Als je score hoger is dan je Ik neem zelden de tijd om mijn waardering uit te spreken naar anderen of om van mijn resultaten of ontvangen gaven te eigenlijk wilt, dan ben je niet alleen. genieten en dit te vieren. Ik heb vaak het gevoel dat mijn leven een aaneenschakeling is van eisen waaraan ik verwacht wordt te voldoen en taken De overall gemiddelde score is 10 punten, die ik moet vervullen. meer dan 50% van ons leven op een MIND suboptimaal nivo. Ik kan mij moeilijk focussen op een ding tegelijk en ik word gemakkelijk afgeleid door de dag, zeker door email. Veel van mijn tijd besteed ik aan het direct reageren op gestelde vragen, in plaats van te focussen op die activiteiten met SCORE PER CATEGORIE een langere-termijn waarde en bijdrage. Jouw totaal aantal punten: Ik neem niet genoeg tijd voor (zelf)reflectie of strategisch en creatief denken. BODY __ Ik heb zelden een moment dat mijn brein rustig is en vrij van gedachten. EMOTIE __ Ik werk vaak door op avonden en in het week-end en/of ik neem zelden een email-vrije vakantie. MIND __ SPIRIT __ SPIRIT Ik voel mij niet gepassioneerd toegewijd aan wat ik doe. Er zijn vier types van energie die corresponderen Ik besteed te weinig tijd op het werk aan wat ik het beste doe en het leukste vind. met onze vier menselijke behoeften. Dat zijn fysiek Er zijn significante verschillen tussen wat ik zeg dat belangrijk is in mijn leven en hoe ik daadwerkelijk leef. (duurzaamheid), emotie (zekerheid), mentaal (zelf- Mijn besluiten op het werk worden vaak meer beinvloed door externe eisen dan door een sterk helder gevoel van expressie) en spiritueel (zingeving). Jouw specifieke mijn eigen doel. score per categorie indiceert waar je zou kunnen Ik investeer niet genoeg tijd en energie in het maken van het positieve verschil voor anderen en/of de wereld. beginnen jouw energie te verbeteren. 5 Full out energie crisisVul de vragenlijst on-line in op goo.gl/O3FPx en krijg uw eigen persoonlijke rapportage per 4 Onmiskenbaar energie crisisemail toegestuurd. U kunt ook bijgaande code scannen om direct toegang te krijgen tot de 3 Significant energie tekortdigitale vragenlijst. 2 Matig energie tekort 0-1 Helemaal energiek
 10. 10. TWOSTONE!NNOVAT!ON, even voorstellen ... Ben jij of jouw organisatie helder over de wijze waarop je in het leven RESULTAAT staat? Wij dagen je op unieke wijze uit en helpen je integraal te zoeken TwoStone!nnovat!on gelooft er in dat een persoon in zijn of haar omgeving het naar de werkelijke beweegredenen achter jouw situaties, uitdagingen, verschil maakt. Als een iemand persoonlijk leiding neemt over zijn of haar leven stressors, angsten etc. Zo ga je kennis maken met jouw ware potentieel zal dat een energie uitstralen waarmee er een verandering zal plaatsvinden op en hieraan leiding geven! Inmiddels gingen diverse MKBs, Thermphos, kleine schaal. Hoe meer dit gebeurt, hoe groter het effect uiteindelijk zal zijn. DSM, Delta je voor! Het gevoel dat weer een bewustzijn van eigen kracht op de wereld is, is wat Weer koers in je leven krijgen? Je bedrijf op koers krijgen? Directieteam TwoStone!nnovat!on drijft. echt aan de leiding krijgen? Dit maakt dat succesvolle mensen nog succesvoller kunnen zijn! Wij geloven ... ... in bestaande situaties uitdagen ... in anders denken ... in bewust-zijn Dit is vertaald in onze missie: Wij dagen bestaande situaties op unieke wijze uit en helpen individuen en EMPOWER TO MAKE A DIFFERENCE teams hun ware potentieel te ontdekken en hieraan zelf leiding te geven. Onze naam TWOSTONE!NNOVAT!ON symboliseert dit in haar meest ACTIE eenvoudige vorm. De ontdekking dat met het tegen elkaar slaan van tot dan toe TwoStone!nnovat!on bouwt aan een gezonde en leefbare wereld door: slechts nutteloos geachte stenen, vuur kon worden gemaakt is een begin gemaakt van de ontwikkeling van ons als mens en onze maatschappij. Vuur a.MENSEN INDIVIDUEEL te helpen hun potentieel te ontplooien door staat symbool voor de kracht van vernietiging en vernieuwing. bewustwording van de echte drijfveren van de eigen kwaliteiten. b.MENSEN in TEAMS te helpen het totaal aan potentieel te ontsluiten en om te zetten naar succes c.ORGANISATIES te helpen haar missie te vinden en het totaal aan potentieel te richten op succes Vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid stelt TwoStone!nnovat!on 10% van haar tijd beschikbaar in de vorm van coaching aan organisaties en verenigingen die hiermee een sprong kunnen maken. Bewust Leiderschapvoor een nieuw tijdperk BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WERELD
 11. 11. Bewust Leiderschapvoor een nieuw tijdperk BEREIK RESULTATEN | GEEF VORM AAN DE TOEKOMST | STUUR VERANDERING IN DE WERELD TWOSTONE!NNOVAT!ON THE TRANSFORMATION COMPANY Empowering to make a difference Contact: Erik van Wijk MSc T: 0620 279 175 E: erik@twostone-innovation.com Bluesroute 38 - 4337WC Middelburg (Hoofdvestiging) Oude Heide 11 - 6373GH Landgraaf www.twostone-innovation.com

×