Anzeige
β49θ9 κυ3-signed 2η ειδικότητα
β49θ9 κυ3-signed 2η ειδικότητα
Nächste SlideShare
2013 4 19_φ_251_54531_β6_υπενθυμιση προθεσμιασ για στρατιωτικεσ σχολεσ_20132013 4 19_φ_251_54531_β6_υπενθυμιση προθεσμιασ για στρατιωτικεσ σχολεσ_2013
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Similar a β49θ9 κυ3-signed 2η ειδικότητα(20)

Anzeige

β49θ9 κυ3-signed 2η ειδικότητα

  1. ΑΔΑ: Β49Θ9-ΚΥ3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βαθμός Ασφαλείας : Να διατηρηθεί μέχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 16-5-2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 55083/Δ2 ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθμός Προτερ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ----- ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣ: τις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ Πρωτοβάθμιας και ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΤΜΗΜΑTA Α΄ Έδρες τους ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 - Μαρούσι Πληροφορίες:3443425-3417 (Β/θμια Εκπ/ση) KOIN: 1. Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 3443327-3316 (Α/θμια Εκπ/ση) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έδρες τους 2. Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης 3. Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 υ.α (ΦΕΚ 549 Β΄, ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2) “Τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 Απόφασης της Υπουργού ΠΔΒΜΘ «Κριτήρια και διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΦΕΚ 1811 τ.Β΄ /11-8-2011)»”(ΑΔΑ: 4ΑΜΔ9-4ΛΖ). Σας γνωρίζουμε ότι με την αριθμ. 21410/Δ2/29-2-2012 απόφαση της Υπουργού ΠΔΒΜΘ, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 549 Β (ΑΔΑ:Β4ΩΗ9-ΣΕ2), τροποποιήθηκε η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 όμοια, που αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία απόδοσης δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο ως προς τις παρ. 1, 2 και το β’ εδάφιο της παρ. 7. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ. α. Βάσει της ανωτέρω τροποποιητικής υ. α. ρυθμίζονται τα εξής: 1. Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι κάτοχοι πτυχίου σε διαφορετικό γνωστικό αντικείμενο του κλάδου, στον οποίο είναι διορισμένοι και υπηρετούν, μπορεί να αποδίδεται, ύστερα από αίτησή τους, δεύτερη ειδικότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο αυτό αποτελεί προσόν διορισμού στη συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τα άρθρα 12, 13 και 14 του ν. 1566/85, όπως αυτά ισχύουν. Ως εκ τούτου, δεν απαιτείται επιπλέον πτυχίο για την απόδοση δεύτερης ειδικότητας, στην περίπτωση που ο βασικός τίτλος σπουδών των εκπαιδευτικών καλύπτει διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και επιτρέπει την ένταξή τους, κατά τα ανωτέρω, σε διαφορετικούς κλάδους-ειδικότητες εκπ/κού προσωπικού. 1
  2. ΑΔΑ: Β49Θ9-ΚΥ3 2. Εκπαιδευτικός που κατέχει περισσότερα πτυχία, τα οποία αποτελούν προσόντα διορισμού σε κλάδους/ειδικότητες εκπαιδευτικών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, μπορεί να αιτείται απόδοση δεύτερης ειδικότητας μόνο με ένα από αυτά. Επισημαίνεται ότι, μετά την κατά τα ανωτέρω τροποποίηση της αριθμ. 81504/Δ2/19-7-2011 υ.α., δεν ισχύουν οι διευκρινίσεις που δόθηκαν με την αριθμ. 111528/Δ2/27-9-2011 εγκύκλιό μας για τα θέματα που ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα τροποποιητική απόφαση . Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΑΪΔΗΣ Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού 3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα 4. Γραφείο Ειδικού Γραμματέα 5. Διεύθυνση Προσωπικού Π. Ε.& Δ. Ε. Τμήματα A΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 6. Διεύθυνση Σπουδών Π.Ε & Δ. Ε. Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ 2
Anzeige