Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Teknoloji, i̇novasyon, erken aşama ve inovent (etohum ankara)

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 57 Anzeige

Teknoloji, i̇novasyon, erken aşama ve inovent (etohum ankara)

Herunterladen, um offline zu lesen

Innovent Genel Müdürü Serhat Görgün'ün 1 Ekim 2011 Etohum Kampı Ankara'da yaptığı sunum.

Innovent Genel Müdürü Serhat Görgün'ün 1 Ekim 2011 Etohum Kampı Ankara'da yaptığı sunum.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Teknoloji, i̇novasyon, erken aşama ve inovent (etohum ankara) (20)

Weitere von Burak Büyükdemir (20)

Anzeige

Teknoloji, i̇novasyon, erken aşama ve inovent (etohum ankara)

 1. 1. «ErkenAşamaYatırımSüreçleri»<br />01.10.2011<br />Serhat Görgün<br />Genel Müdür<br />InoventA.Ş.<br />© Inovent 2011 - Confidential<br />
 2. 2. AGENDA<br />Türkiye (Facts & Figures)<br />AR&GE, Inovasyon, Teknoloji Transferi ve “ErkenAşama”nınÖnemi<br />Inovent Tecrübemiz<br />Erken Aşama Yatırım Süreçleri<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 3. 3. Türkiye<br />85M<br />65M<br />45M<br />25M<br />5M<br />Türkiye yaklaşık 73 milyon nüfusuyla dünyanın 20., Avrupa’nın 2. büyük nüfusuna sahiptir. <br />
 4. 4. Türkiye<br />Türkiye 28.5 yaş ortalaması ile AB’nin en genç toplumudur…<br />
 5. 5. Türkiye<br />35 milyon internet<br />62 milyon GSM<br />46 milyon kredi kartı kullanıcısı<br />ÖRNEK: SAAT<br />Türkiye nüfusunun yarısı 29 yaşın altındadır. Bu da yeni teknolojilere adaptason, <br />Gelişmiş, gelişmeye açık iş gücü anlşamını da taşır...<br />
 6. 6. Türkiye TUI verilerine göre 2009’da 27.3 milyon turist çekerek dünyanın 7. en cazip <br />Turizm merkezi oldu.<br />
 7. 7. Türkiye dünyanın bilinen temiz su ve enerji kaynaklarından %70’ine yakınlığı <br />sayesinde önümüzdeki dönemin enerji dağıtım ve depolama merkezi olmaya adaydır... <br />
 8. 8. Türkiye<br />Toplam<br />1.5 milyar nüfus <br />ve <br />25 trilyon $ GDP büyüklüktebir pazara komşu<br />Merkezi konum ve büyük pazarlara yakınlık:<br />
 9. 9. Türkiye<br />Türkiye ‘World Investment Prospects’araştırmasına göre 2008-2010 arasında dünyanın 15. en fazla doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülkesi oldu. <br />
 10. 10. Türkiye<br />Enflasyon %30’lar <br />seviyesinden <br />%10’ların altına düştü<br />(2011 Ocak %4.9)<br />İstikrarlı bir büyüme <br />trendi yakalama <br />yolunda ilerliyor<br />
 11. 11. OECD Büyüme Öngörüleri (2011-2017) EconomicOutlook No: 86<br />
 12. 12. Türkiye<br />Türkiye dünyanın 16. en büyük ekonomisi ve en hızlı büyüyen ekonomilerinden birisi. <br />
 13. 13. 2050’nin En Büyük Ekonomileri<br />Kaynak: Goldman Sachs<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 14. 14. EKONOMİK BÜYÜMENİN KAYNAKLARI<br />Yeni Endüstriler<br />Endüstrilerin Organik Büyümesi<br />Doğrudan Yabancı Yatırımcı<br />Yeni Pazarlar<br />“Ekonomik büyüme, sadece sisteme sürekli para ve iş gücü eklemekle sağlanamaz. Temel bilimler, teknolojik gelişmeler, yeni ve inovatif fikirler ve bunların endüstrilerde uygulanması gereklidir...” <br />Paul Romer (the architect of “New Growth Theory”)<br />TEKNOLOJİ TRANSFERİ<br />INOVASYON<br />AR&GE<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 15. 15. S.Korea<br />Israel<br />US<br />Research and Development Spendings (%)<br />OECD<br />EU<br />Turkey<br />AR&GE<br />* Source: StatePlanningAgency<br />
 16. 16. AR&GE<br /> 2002-2007 arasında 2.7 katına çıktı<br />2012’ye kadar GSMH’nın %2’sine çıkacak<br />* Kaynak: TÜİK, DPT<br />
 17. 17. ARAŞTIRMA<br />Türkiye bilimsel yayın adedi açısından AB’de ilk 10 ülke arasında yer alırken2000-2004 arasında ortalama büyüme hızı bakımından AB’nin en hızlı ilerleyen ülkesi konumundadır.<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 18. 18. ARAŞTIRMA<br />Türkiye patent başvurusu bakımından 1 milyon kişiye düşen 3 patent başvurusu ile AB’nin en az patent başvurusu yapan 2. ülkesidir.<br />Patent olmayınca, transfer edilecek ve lisans geliri elde edilebilecek buluş da söz konusu olamamaktadır.<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 19. 19. INOVASYON - REKABET<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 20. 20. INOVASYON - GSMH<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 21. 21. TEKNOLOJİNİN TÜRKİYE’DE YOLCULUĞU<br />Fazla R İ S K Az<br />FİKİR<br />ARAŞTIRMA<br />PROTOTİP<br />ÜRÜN<br />ÜRETİM<br />SATIŞ<br />PAZARLAMA<br />MARKA<br />ÜR-GE<br />Türkiye’de <br />Distribütörlük<br />Satış<br />TT ile montaj<br />ve üretim<br />Know-how <br />transferi ile<br />yeni ürünler<br />Erken Aşama<br />Üniversite ile Endüstrinin buluşma noktası<br />Finansmana en fazla ihtiyaç duyulan alan<br />Olumlu:<br />Teknoloji Geliştirmek için gerekli altyapı ve zamandan tasarruf<br />Olumsuz:<br />Teknolojinin ve Markanın Katma Değeri<br />Takip Eden<br />Sürdürülebilirlik<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 22. 22. TEKNOLOJİ VE TÜRKİYE<br />«ESKİ KÖYE YENİ ADET GETİRME»<br />«BAŞIMIZA İCAT ÇIKARMA»<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 23. 23. TEKNOLOJİ VE TÜRKİYE<br />1928 Türkiye’nin ilk otomobil fabrikası – FORD<br />1936 TC ve İngiliz Hükümeti anlaşarak ERDEMİR’in kuruluşu<br />1953 Eczacıbaşı ilk ilaç fabrikasını kurdu (Alman Bayer, Merck, Schering, Knoll-BIFA)<br />1955 Arçelik kuruldu, bir middet sonra Siemens lisansı ile üretime başladı<br />1965 Koç ve Fiat arasında imzalanan anlaşma ile TOFAŞ’ın ilk adımı<br />1967 Sabancı Holding – Toyota, Dupont, Bridgestone, Kraft, IBM vs...<br />1976 Koç ve Ford arasında imzalanan lisans anlaşması ile FordOtosan<br />GÜMRÜK BİRLİĞİ VE SONRASI<br />Türkiye’nin Teknoloji Transferi süreci temelde teknoloji firmaları ile işbirliği yaparak <br />veya teknolojilerini lisanslayarak gerçekleşmiştir.<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 24. 24. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 25. 25. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 26. 26. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 27. 27. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 28. 28. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 29. 29. 01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 30. 30. Aynı hataları tekrarlayıp, farklı sonuçlar beklemek saflıktır...<br />Albert Einstein <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 31. 31. TEKNOLOJİ VE TÜRKİYE<br />“EKMEĞİNİ TAŞTAN ÇIKARMAK”<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 32. 32. INOVENT<br />Inovent Sabancı Üniversite’sinin 2006 yılında kurduğu teknoloji, inovasyon ve fikri mülkiyet:<br />Yönetim, <br />Ticarileştirme, <br />Yatırım,<br />Şirketidir. <br />Üniversiteler, <br />AR&GE Enstitüleri<br />KOBİ’ler ve tüm şirketler <br />Girişimciler <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 33. 33. INOVENT ANA FAALİYET ALANLARI<br />TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ:<br />* SU, diğerüniversiteler, endüstri<br />* FM Yönetimi<br />* Lisanslama vey spin-out şirket<br />GALATA BUSINESS ANGELS:<br />LES TURKEY<br />ÇEKİRDEK SERMAYE:<br />* Pre-seed+Seed+EarlyStage<br />* Max. 250K TL/deal<br />INOVENT<br />INKÜBASYON HİZMETLERİ:<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 34. 34. YATIRIM FİNANSMANI SÜRECİ<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 35. 35. INOVENT TECRÜBEMİZ<br />ERKEN AŞAMA YATIRIM SÜREÇLERİ<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 36. 36. YATIRIM SÜREÇLERİ<br />Yatırım<br />Tanışma<br />Toplantı<br />Due-diligence<br />Shareholders’ <br />Agreement<br />Term-Sheet<br /><ul><li>FormalPrezentasyon
 37. 37. İş Planı
 38. 38. Informal Due-Diligence
 39. 39. YatırımKararı
 40. 40. Formal Due-Diligence
 41. 41. Değerleme
 42. 42. Yasalİşlemler
 43. 43. Özet</li></ul>% 50 Başarısızlık<br />10 => 5<br />% 50 Başarısızlık<br />5 => 2-3<br />% 90 Başarısızlık<br />100 => 10 <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 44. 44. TANIŞMA<br /><ul><li>İlkİzlenim
 45. 45. Şirketinkısahikayesiveya “asansörsunumu”
 46. 46. Biz kimiz
 47. 47. Ne yapıyoruz, niyeyapıyoruz
 48. 48. Büyümepotansiyelimiznedir
 49. 49. Neyeihtiyacımızvar
 50. 50. Nedenşimdi
 51. 51. Ne teklifediyoruz
 52. 52. YöneticiÖzeti (max 2 sayfa)
 53. 53. Şirketgeçmişi,
 54. 54. İşintanımı,
 55. 55. Hangiproblemiçözüyoruz,
 56. 56. Problemiçözerkenözel/farklıolarak ne yapıyoruz,
 57. 57. Ekip,
 58. 58. Hedefpazarındetayları,
 59. 59. Özetfinansalbilgiler,
 60. 60. İşmodeli </li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 61. 61. YATIRIM SÜREÇLERİ<br />Yatırım<br />Tanışma<br />Toplantı<br />Due-diligence<br />Shareholders’ <br />Agreement<br />Term-Sheet<br /><ul><li>FormalPrezentasyon
 62. 62. İş Planı
 63. 63. Informal Due-Diligence
 64. 64. YatırımKararı
 65. 65. Formal Due-Diligence
 66. 66. Değerleme
 67. 67. Yasalİşlemler
 68. 68. Özet</li></ul>% 50 Başarısızlık<br />10 => 5<br />% 50 Başarısızlık<br />5 => 2-3<br />% 90 Başarısızlık<br />100 => 10 <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 69. 69. Sunum:<br />1. Ana Sayfa<br />2. İşFikri ve SunduğuFırsatlar: - Problem, - Bugünküçözümyolları, - Farklı ve özgünçözümünüz, - Pazarbüyüklüğü - Rekabetanalizi<br />3. İşModeli ve RekabeteKarşıAvantajlar<br />4. Ekip - Kurucular, yönetimekibi, danışmakuruluvs<br />5. Ürün - Ürünyolharitasındabulunulannokta, ürününözellikleri<br />6. PazaraGirişStartejileri<br />TOPLANTI<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 70. 70. Sunum:<br />7. Satış ve PazarlamaStratejileri - Gelirmodeli (ne zaman, nasıl)<br />8. Büyüme - Nasılbirbüyümestratejisi (lokal, global)<br />9. Finansman - Ne kadar, ne için, ne zaman, yadahasonra? (“Anlatılanlarınhayatageçebilmesiiçinneyeihtiyaçvar?” ve “finansmanınkullanılacağıyerler” sorularınınyanıtı) <br />10. ÇıkışStratejisi - Potansiyelçıkışolasılıkları, benzerörnekler, bunayönelikhazırlıklar<br />11. Conclusion Slide<br />- Özet ve nedenşimdi, <br />TOPLANTI<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 71. 71. YATIRIM SÜREÇLERİ<br />Yatırım<br />Tanışma<br />Toplantı<br />Due-diligence<br />Shareholders’ <br />Agreement<br />Term-Sheet<br /><ul><li>FormalPrezentasyon
 72. 72. İş Planı
 73. 73. Informal Due-Diligence
 74. 74. YatırımKararı
 75. 75. Formal Due-Diligence
 76. 76. Değerleme
 77. 77. Yasalİşlemler
 78. 78. Özet</li></ul>% 50 Başarısızlık<br />10 => 5<br />% 50 Başarısızlık<br />5 => 2-3<br />% 90 Başarısızlık<br />100 => 10 <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 79. 79. DueDiligence (Doğrulama ve DeğerlemeAşaması)<br />Doğrulama<br /><ul><li>Pazara ve fırsata;
 80. 80. Girşimciye ve yönetimekibine;
 81. 81. Teknolojiye;
 82. 82. Rekabete;
 83. 83. Finansallardairdoğrulamalar…</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 84. 84. DueDiligence<br />Değerleme:<br /><ul><li>Erkenaşamadeğerlemebilimdeğil, sanattır.
 85. 85. Rasyonelolmasadagerçek: Değerlemearananmiktaragöredeğişir.
 86. 86. Sıkçakullanılan 2 metod:
 87. 87. Net Bugünküdeğer (NPV)
 88. 88. İçverimlilikoranı (IRR)</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 89. 89. YatırımKararınıEtkileyenKriterler<br />Ürün ve PazarKriterleri:<br /><ul><li>Pazarınbüyüklüğü, büyümehızı ve cazibesi
 90. 90. Ürününveyateknolojininözgünlüğü</li></ul>RekabetKriterleri:<br /><ul><li>Pazaragirişkolaylığı ve girişbariyeri</li></ul>YönetimEkibiKriterleri:<br /><ul><li>Liderlik; Özgeçmiş: “Track record”
 91. 91. Satış, pazarlama, yönetim, finansalyetenekler</li></ul>FinansalKriterler:<br /><ul><li>Başabaşnoktası ve geriödemeiçingereklisüre
 92. 92. Çıkışimkanları</li></ul>FonunİçKriterleri:<br /><ul><li>Portföyileuyum; İşfikrineetkigücü; Lokasyon</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 93. 93. YatırımİştahınıKaçıranUnsurlar (Turn-offs)<br />Yenibir … daha: “Me too”<br />Düşükgirişbariyeri<br />Girşimcininkendisinenakittalepetmesi<br />“Vatan, Millet, Sakarya”<br />Yüksektakipedenyatırımihtiyaçları<br />Fokusproblemi<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 94. 94. YatırımİştahınıKaçıranUnsurlar (Turn-offs)<br />İHTİYAÇ DUYMAK  HAZIR OLMAK <br />İhtiyaçDuymak:<br />“Kendiparamdandahafazlaharcamakistemiyorum (veyagücümkalmadı) artıksıraseninkinde<br />“Başkasindanparabulamıyorum, sen son şansımsın”.<br />HazırOlmak:<br />“Bu işibirçokdahayukarılaraçıkarabilmekiçin her türlü alt yapıyıkurdum ve bunubirliktebaşarabileceğimbirişbirliğinehazırım”<br />“Birçokfinansmankayanağıileiletişimegeçtim. Sizinleçalışmayahazırımzira en uygunbirlikteliğisizinleyakalayabileceğimizidüşünüyorum”<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 95. 95. YATIRIM SÜREÇLERİ<br />Yatırım<br />Tanışma<br />Toplantı<br />Due-diligence<br />Shareholders’ <br />Agreement<br />Term-Sheet<br /><ul><li>FormalPrezentasyon
 96. 96. İş Planı
 97. 97. Informal Due-Diligence
 98. 98. YatırımKararı
 99. 99. Formal Due-Diligence
 100. 100. Değerleme
 101. 101. Yasalİşlemler
 102. 102. Özet</li></ul>% 50 Başarısızlık<br />10 => 5<br />% 50 Başarısızlık<br />5 => 2-3<br />% 90 Başarısızlık<br />100 => 10 <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 103. 103. YatırımSonrası<br />Takımınkalanınınoluşturulması/geliştirilmesi<br />Ürünün/hizmetepazarasunulması<br />Fonunkullanımı<br />Rekabetekarşıönlem<br />ÖzelliklerdenziyadePazarınbeklentilerine, performansa ve güvenilirliğeönemvermek<br />Müşteribeklentilerineazamiözen<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 104. 104. YatırımSürecininSonunda…<br /><ul><li>%2 civarındabirolasılıklayatırımgerçekleşir.
 105. 105. Haklar ve işleyişlerintarifedileceğiortaklaranlaşmasıimzalanır.
 106. 106. Yasalsüreçtamamlanır
 107. 107. Yatırımgerçekleşir</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 108. 108. İyiBirYatırımcı<br /><ul><li>Trend’edeğil, ekibeyatırımyapar
 109. 109. Büyükfikriarar
 110. 110. Başarısızlıktankorkmaz
 111. 111. Başarıiçin “ipliğiiğnedeliğindengeçirmesini” bilir
 112. 112. Diğeryatırımcıların ilk riskialmasınıbeklemez
 113. 113. Stratejik, yöentimsel, network açısından ve sosyalanlamlardadestekolur</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 114. 114. GirişimciAçısındanDue-Diligence<br />Yatırımcıyasorulabileceksorular:<br /><ul><li>Hangiaşamayatırımlaryapıyor?
 115. 115. Hangisektörlertercihediliyor?
 116. 116. Herbirişiçinortalamayatırımmiktarı?Minimum ve maksimumlar?
 117. 117. Endüstriuzmanlığıvarmı? Teknolojibazlıişfilirleri
 118. 118. Mevcutyatırımportföyü?
 119. 119. Yatırımtercihleri (azınlık, çoğunluk, “olmazsaolmaz”larvs)
 120. 120. Co-investment ortakları/partnerlerivarmı?
 121. 121. Yönetimekibi ve geçmişleri?
 122. 122. Network etkileripotansiyelolaraknedir? </li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 123. 123. GirişimciAçısındanDue-Diligence<br />Yatırımcıyasorulabileceksorular: BizimCevaplarımız…<br /><ul><li>Hangiaşamayatırımlaryapıyor? Çekirdeköncesi, Çekirdek, Büyüme…
 124. 124. Hangisektörlertercihediliyor?  Inovatif, özgün, yıkıcı, korunabilir, teknoloji odaklı ürün/servisler
 125. 125. Herbirişiçinortalamayatırımmiktarı?Minimum ve maksimumlar?  0 – 250.000 TL
 126. 126. Endüstriuzmanlığıvarmı? Teknolojibazlıişfilirleri Yazılım, Internet, Mobil, Nanoteknoloji, Medikal
 127. 127. Mevcutyatırımportföyü?  Slide 36
 128. 128. Yatırımtercihleri (azınlık, çoğunluk, “olmazsaolmaz”larvs)  Azınlık. Azınlıkhaklarınıkoruyan ve genellikleçıkışıregüleedenşartlar
 129. 129. Co-investment ortakları/partnerlerivarmı?  Evet (Slide 37, 38)
 130. 130. Yönetimekibi ve geçmişleri?  References available upon request
 131. 131. Network etkileripotansiyelolaraknedir? References available upon request</li></ul>01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 132. 132. ISF METRİKLERİ<br />Investment’s:<br />Size: 0 to 250.000 TL<br />Stage: Pre-seed, Seed & Growth Stage<br />Type: Equity<br />Horizon: 3 to 5 years<br />Geography: Turkey (Istanbul)<br />Focus: Technology & IP based start ups<br />Frequency: min 6deals/yr<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 133. 133. PORTFÖYÜMÜZ<br />EXIT<br />EXIT<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 134. 134. KAR AMACI GÜTMEYEN OLUŞUMLARIMIZ<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 135. 135. İŞBİRLİKLERİ<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 136. 136. Nerdeolmakisterdiniz? <br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />
 137. 137. Serhat Görgün<br />Inovent A.Ş.<br />Genel Müdür<br />Adres: GOSB Teknokent <br />High-Tech Bina<br />41480 Gebze/Kocaeli/Türkiye <br />0 262 678 89 00<br />www.inovent.com.tr<br />01.10.2011<br />© Inovent 2010 - Confidential<br />

Hinweis der Redaktion

 • Turkey has a growing
 • Turkey has a growing
 • Turkey has a growing
 • Another prospective and promising aspect of Turkey is its being in close ...
 • On theeconomysideTurkey is among ... Andgrowingrapidly...
 • Geçtiğimiz aylarda Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir araştırma Türkiye’nin GSMH’nın 2050 yılında İngiltere ile aynı seviyelerde olmak üzere Rusyanın ardından Avrupanın ikinci, dünyanın yedinci büyük ekonomisi olacağını işaret ediyordu. Oldukça ilgi çeken bu tablo bugün 600 milyar USD civarında olan GSMH’nın 40 yıl içerisinde 12-13 kat artarak nasıl 7,5 trilyon USD mertebelerine yükselebileceğine dair insanı düşünmeye zorluyor.
 • Bilimsel araştırmaları patent ile korumaksızın yayınlayarak ülkemiz sınırlı kaynakları ile geliştirdiği teknolojilerini tüm dünyanın kullanımına sunmakta ve ekonomik kazanca dönüştürememektedir.
 • Cumhuriyet döneminde girişimcilerimiz otomotivden elektroniğe teknolojik ve ekonomik açılardan güçlü dünya devi markaları bulmuş, ülkemizde satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmüş, bir müddet sonra teknoloji transferi ile montaj ağırlıklı üretim işine girişmiş ve son dönemlerde yeni ürünler tasarlama aşamasında gelmiştir. Ancak teknoloji üretmek ve AR&amp;GE faaliyetleri seviyesinde fazlaca etkinlik olmamıştır.  Sanayileşme sürecinde geç kalan, rekabet halinde olduğu ülkeler ile arasındaki ekonomik gelişmişlik farkını kapatmak zorunda olan ülkemizin kuruluşunun ilk dönemlerinde, uygulayabilmek için muazzam araştırma ve geliştirme yatırımları gerektiren teknolojiler yerine dünyada var olan, kendini ispat etmiş ve markalaşmış hazır çözümleri transfer etmesi oldukça sağlıklı bir yaklaşım sayılabilir. Ancak bu noktada “deniz bitmiştir”. Yapılabilecek daha fazla bir hamle kalmamıştır. 21. yüzyılın şartları gereği ve geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir büyüme, istikrar ve ülke güvenliği ancak teknolojiye sahip olmak ve bu teknolojiyi ekonomik olarak değerlendirebilmek ile mümkündür.Dolayısıyla ne olursa olsun artık erken aşamaya ağırlık vermek şarttır.Türkiye’nin hızla bilim ve teknoloji yatırımlarına girmesi lazımdır. Bu alandaki yetersiliğimizin en temel sebebi erken aşama için gerekli destek mekanizmalarının ülkemizde neredeyse hiç bulunmamasıdır. Tüm gelişmiş pazarlarda erken aşamaya kaynak sağlayan Risk Sermayesi ve Çekirdek Sermaye fonlarının yaygın olması teknoloji geliştirme ve ekonomiye kazandırılma faaliyetlerine en büyük katkıyı sağlar. Bu yatırımlarda devletin öncü rolü oynaması şarttır. Literatür de, gerçekleşen tüm örenekler de devletin bu işe önayak olmasından, hatta kolları sıvamasından başka çare olmadığını gösteriyor. DEVLETİN NE ŞEKİLDE ÖNAYAK OLACAĞI KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA KONUSUDUR. Başbakanın de halka ‘kısa vadede hayatınızda anlamlı rahatlamalar sağlayamayız, bunu yapmaya kalkarsak da gelecek nesillerin hayatını büsbütün zora sokarız. Bilim ve teknoloji yatırımları şarttır. Mevcut şartlarda yaşam koşullarınız kısa sürede iyileşemez. Hatta bilim ve teknoloji yatırımlarını yapmazsak borç ve sıcak parayla idare etmenin de sonu hem de kötü biçimde gelecek’ demesi lazımdır.
 • Osmanlıdan günümüze TT faaliyetlerine baktığımızda gecikmeli de olsa ülkemiz çağımıza şekil veren teknolojik yenilikleri trasnfer etmiştir. Genellikle bu noktada bazı atasözleri gündeme gelir. Denir ki: “çünkü biz ‘eski köye yeni adet getirme’; ‘başımıza icat çıkarma’ sözlerinin atasözü olduğu bir kültürden geliyoruz.” Ancak ben biraz dah apozitif bakmaya çalışarak: “biz aynı zamanda ‘ekmeğini taştan çıkaranların’ kültüründen de geliyoruz” demek isterim...
 • Cumhuriyet dönemindeki TT faaliyetlerine baktığımızda tablo pek farklı değil: Genellikle “ArGe birimlerinden sanayiye özgün bilgi ve yenilik transferi” olarak anlaşılan teknoloji transferi ifadesi ülkemizde “yurt dışından yurt içine makine, cihaz ve üretim bilgisi transferi” için kullanılmaktadır. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye’nin teknoloji transferi örnekleri temelde uluslararası teknoloji firmaları ile işbirliği yaparak veya bu firmaların teknolojilerini lisanslayarak gerçekleşmiştir. Yani aslında yukarıda çizilen teknoloji transferi akışını ülkemizin tersten yaşadığını iddia etmek mümkündür.
 • Tam bu notada bir kurtarma hikayesi ile içinde bulunduğumuz durumu örneklemeye çalışayim:
 • From the investor&apos;s perspective: We&apos;ll always look for entrepreneurs who demonstrate to us their willingness to &quot;put their money where their mouth is&quot; and who clearly &quot;have skin in the game.&quot; If we don&apos;t see indications that they believe in their vision enough to invest their own hard-earned cash, then we won&apos;t invest either.

×