Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Burn-out, it's all about energy

 1. Burn-out, Inspiratienota 98, oktober 2017 1 Auteur: Rik De Wulf it’s all about energy
 2. 1. Stroomt het? 2. Wanneer het niet meer stroomt... 3. Het sturen van levensprocessen 4. Weten wat bij je past: handvatten voor het ‘WILLEN’ 5. Doen wat bij je past: handvatten voor het ‘REALISEREN’ 6. ‘Voelen wat bij je past: handvatten voor het ‘ERVAREN’ 7. Besluit 2 Burn-out, it’s all about energy
 3. 3 Burn-out, it’s all about energy De afgelopen jaren is de druk toegenomen door hogere verwachtingen, dwingender eisen en scherpere doelen. Niet alleen door hogere targets in een concurrentiële werkomgeving, ook de vrije tijd drijft ons naar onze limieten. Het zadelt ons op met een energieprobleem en een collectieve onrust in onze samenleving → tijd is niet rekbaar. Manage niet je tijd, wel je energie = onuitputtelijk en hernieuwbaar als we er op een goede manier mee omgaan. Zo niet lopen onze batterijen leeg en kunnen we afstevenen op een burn-out.
 4. 1. Stroomt het? 4 • Kenmerken van momenten waarop het stroomt: je bent met iets bezig wat voor jou van betekenis is, je hebt iets voor ogen, je bent geconcentreerd, je gaat op in wat je aan het doen bent zodat je één wordt met je activiteit. • Stroming van energie = flow → zorgt voor een gevoel van geluk & voldoening. • Geluk in je leven en werk correleert met de hoeveelheid flow- ervaringen. • Je kan je vermogen versterken om activiteiten op meerdere levensgebieden om te zetten in een flow-ervaring → je ontwikkelt een leefwijze die je dagelijks flow oplevert → je managet je energie in functie van zoveel mogelijk positieve stroming. • Een keuze voor een activiteit die tot een bepaalde flow leidt, brengt orde in je geest → je geeft richting aan je lichamelijke, mentale emotionele en spirituele energie → je bouwt psychologisch en spiritueel kapitaal op → je bent in beweging, het stroomt = onze natuurlijke staat
 5. 2. Wanneer het niet meer stroomt 5 • Wanneer er geen energie meer stroomt, wil dit niet zeggen dat je stilvalt. Je doet door maar zonder vreugde te vinden in wat je doet. Je neemt nauwelijks rust → je wordt achtervolgd door het spookbeeld van wat nog allemaal moet → je wordt ontevredener, afstandelijker → de krachtinspanning wordt te groot → sommigen storten dan volledig in. • Elke situatie waarin over een langere periode meer output dan input is, kan resulteren in een burn-out. • Burn-out is ook een relationeel proces → kristalliseert zich rond iemand die je gedachten gaat beheersen → je voelt je niet gewaardeerd en niet erkend → onmacht, verdriet, boosheid en een sterk gevoel van verzet = energierovend. • Uitweg: je moet afstand nemen en stilstaan bij wie je bent, bij je authentieke kracht, je talenten, toekomstdromen → keuze maken vanuit jezelf, niet refererend aan anderen → energie komt terug.
 6. 6 Opgebrand raak je niet door hard te werken, wel door jezelf te verliezen in je werk, door los te komen van je authentieke kracht. Sleutels om je energie stromend te houden en in zoveel mogelijk levensgebieden flow te behouden: • Weet wat bij je past. • Kies wat bij je past. • Doe wat bij je past. • Voel wat bij je past. • Laat los wat niet meer bij je past.
 7. 3. Het sturen van levensprocessen 7 Alles wat we uit vrije wil ondernemen, kunnen we bekijken als een levensproces: willen → realiseren → ervaren Wanneer de 3 fasen in evenwicht zijn, ben je in balans en vol energie → de drie rollen (wenser, doener & voeler) krijgen elk de nodige aandacht en ruimte → je leeft en werkt vanuit je authentieke kracht. Dat evenwicht is er niet als je aandacht ongelijk verdeeld is over de 3 rollen → dat risico loert voortdurend om de hoek want we hebben zo onze voorkeuren als het om de rollen gaat.
 8. 4. Weten wat bij je past: handvatten voor het ‘WILLEN’: 8 In je volle energie staan, begint met weten wie je bent. Weten wat bij je past en daarvoor kiezen, is het beste recept om in flow te komen en bezieling te ervaren. Enkele handvatten daarbij: • Besteed tijd aan je dromen. • Neem tijd om je top 5 van grootste verlangens op te schrijven. • Spoel terug naar verloren verlangens. • Vind en gebruik je inspiratie. • Ken jezelf door je talenten. • Erken je eigen opbrandfactor. • Wat zijn nog openstaande zaken?
 9. 9 Het willen kan echter ook uit balans zijn doordat het te veel aandacht krijgt. Balanceren van je wilskracht is het goede midden vinden tussen beide: dat evenwicht dat voor jou passend is.
 10. 5. Doen wat bij je past: handvatten voor het ‘REALISEREN’ 10 De eerste stap bij het in balans brengen van je realisatiekracht, is besluiten je keuzes bewuster te maken → soms is het nodig om angsten te overwinnen of overtuigingen los te laten → kiezen voor wat echt bij je past, kan je aardig uit je comfortzone halen. Enkele handvatten daarbij: • Begin met de basis: een gezonde voeding, voldoende slaap en dagelijks bewegen. • Bepaal je eigen strategie: bepaal wat je wilt bereiken, op welke manier en met wie. • Hou het tempo dat bij je past: wat is voor jou de optimale afwisseling tussen rennen en stilstaan?
 11. 11 Balanceren van je realisatiekracht heeft twee kanten: het versterken van je realisatiekracht of het loslaten ervan. Kijk naar wat jij nu nodig hebt, kies ervoor en doe het.
 12. 6. Voelen wat bij je past: handvatten voor het ‘ERVAREN’ 12 Emoties zijn onze belangrijkste managementinformatie → wat je blij maakt, past bij je; wat negatief aanvoelt, niet. De essentiële vraag is: klopt wat hier gebeurt voor mij? Deze evaluatie is vaak een bron voor nieuwe verlangens die nieuwe levensprocessen in gang zetten. Enkele handvatten daarbij: • Gebruik je emoties als navigatie: onderzoek je emoties: wanneer heb je een sterke emotie, waaraan merk je dit, welke gedachte ging ermee gepaard, is er een patroon? • Laat je emoties het niet overnemen: beschrijf de gebeurtenis die aanleiding was voor je gevoel, benoem je gevoel in de IK-vorm, beschrijf het effect op jezelf, toets bij de ander, zeg wat je nodig hebt zonder een eis te stellen, luister naar het antwoord en stem af. • Laat los wat niet meer bij je past: loslaten is je vrij maken van de gehechtheid aan iets of iemand, om tot nieuwe verbindingen te komen. Dat is winst.
 13. 13 Meer ervaringskracht krijg je dus door in het nu te zijn, door toe te laten wat je voelt en hier betekenis aan te geven, door te kijken naar de behoefte achter het gevoel. Maar het ‘ervaren’ kan ook te veel aandacht krijgen, waardoor je het wat moet kunnen loslaten.
 14. Deze inspiratienota reikt een kader aan om je energie te managen. • Alles wat we ondernemen in ons leven, zien we als een levensproces in drie fasen: een ‘willen’, een ‘realiseren’ en een ‘voelen’. Positieve energie ontstaat als de drie in balans zijn. • Deze visie is toepasbaar op ons persoonlijk leven maar ook op de sturing van de energie in onze organisaties. • Gelukkige mensen kennen de antwoorden op volgende simpele vragen: Weten we wat bij ons past? Kiezen we ervoor, doen we het? Voelen we wat bij ons past? Stoppen we met wat niet meer bij ons past? • Gelukkige mensen zijn verbonden met hun bron, waardoor de energie stroomt en flow een levenshouding is. Zolang de bron niet opdroogt, hoeven we ons over opbranden dan ook geen zorgen te maken. Download de volledige inspiratienota via http://etion.be/kennisbank/burn-out-its-all-about-energy 14 Besluit

Hinweis der Redaktion

 1. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 2. Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
Anzeige