Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
P&O de sleutel tot MVO
P&O de sleutel tot MVO
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige

Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0

Herunterladen, um offline zu lesen

De zogenaamde ‘war for talent’ woedt in alle hevigheid. Ten gronde hebben werkgevers drie manieren om hiermee om te gaan. De eerste is om het talent dat er reeds is, zo goed mogelijk aan boord te houden.
De tweede is om nieuw talent aan te trekken. Men moet breder kijken dan alleen naar de 100% perfecte kandidaten. De potentiële reserve zit niet alleen bij het contingent werklozen maar ook bij een grote groep niet-beroepsactieven. Ondernemingen moeten tevens vermijden dat nieuwkomers vroegtijdig vertrekken. Dat vraagt om een onboarding- en preboardingtraject dat reeds begint vanaf de ondertekening van het arbeidscontract.
Een laatste piste is het aanwezige talent verder te ontwikkelen door er creatief mee om te gaan. De wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ gaf daartoe een aanzet die werkgevers en werknemers evenwel verder tot ontwikkeling moeten brengen.

De zogenaamde ‘war for talent’ woedt in alle hevigheid. Ten gronde hebben werkgevers drie manieren om hiermee om te gaan. De eerste is om het talent dat er reeds is, zo goed mogelijk aan boord te houden.
De tweede is om nieuw talent aan te trekken. Men moet breder kijken dan alleen naar de 100% perfecte kandidaten. De potentiële reserve zit niet alleen bij het contingent werklozen maar ook bij een grote groep niet-beroepsactieven. Ondernemingen moeten tevens vermijden dat nieuwkomers vroegtijdig vertrekken. Dat vraagt om een onboarding- en preboardingtraject dat reeds begint vanaf de ondertekening van het arbeidscontract.
Een laatste piste is het aanwezige talent verder te ontwikkelen door er creatief mee om te gaan. De wet ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ gaf daartoe een aanzet die werkgevers en werknemers evenwel verder tot ontwikkeling moeten brengen.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0 (20)

Weitere von ETION (20)

Anzeige

Aktuellste (20)

Creatief met schaars talent. Naar een slimme arbeidsmarkt 4.0

 1. 1. Creatief met schaars talent Inspiratienota 105, november-december 2018 1 Auteur: Geert Janssens & Chris Wuytens Naar een slimme invulling van Arbeidsmarkt 4.0
 2. 2. 1. Mismatch 2. Creatief omgaan met schaarste? 2.1 Talent houden: creatief met troeven 2.2 Talent aantrekken: er is nog talent - Niet aangeboorde reserves - Rekruteren incl. preboarding en onboarding 2.3 Talent optimaal inzetten: creatief met rollen - Flexibility + security = flexicurity - Anciënniteitsverloning in vraag gesteld - Talent bekennen 3. Conclusie 2 Creatief met schaars talent Naar een slimme invulling van Arbeidsmarkt 4.0
 3. 3. 3 Creatief met schaars talent • Schaarste aan talent op de arbeidsmarkt → nood aan steeds meer drastische maatregelen om nieuwe medewerkers aan te trekken en het reeds aanwezige potentieel aan zich te binden. • Krapte is een accuut probleem maar tegelijk ook een kans → aantal creatieve pistes om krapte weg te werken. Naar een slimme invulling van Arbeidsmarkt 4.0 Werkzoekenden versus vacatures Vlaams Gewest (2000-2018) Bron: VDAB, DS Infografiek
 4. 4. 1. Mismatch 4 • De schaarste aan talent kent ≠ oorzaken, zowel langs de vraag- als aanbodkant → beschikbaar aanbod is niet afgestemd op de openstaande vacatures. • Geen mirakeloplossing → bedrijven zullen nog hele tijd geconfronteerd worden met schaarste → noodzaak om water bij de wijn te doen en creatief te werk te gaan. • Bijkomend probleem: digitalisering en automatisering vergen andere competenties wat de afstemming nog moeilijker maakt. 2. Creatief omgaan met schaarste 3 verstandige reacties: - Je probeert te houden wat je hebt. - Je probeert aan te trekken wat je mist. - Je probeert iedereen zo optimaal mogelijk in te zetten.
 5. 5. Voorkeuren verloningskeuzes Bron: Werknemersbevraging ACERTA maart 2018 5 2.1 Talent houden: creatief met troeven Tevredenheid zorgt voor loyauteit → wat maakt iemand tot een tevreden medewerker? → invulling van het eigen loonpakket, adequate coaching, mobiliteit …. Impact van coaching op werkbaar werk Bron: Vlaamse Werkbaarheidsmonitor Werknemers 2016
 6. 6. 6 2.2 Talent aantrekken: er is nog talent • Er is een grote niet aangeboorde arbeidsreserve cfr. rode rechthoeken in onderstaande figuur. Niet aangeboorde reserves Potentiële arbeidsreserve in Vlaanderen (2016) - Bron: Sourbron, M., Vansteenkiste, S. (2018) • Werkgevers zullen breder moeten durven kijken dan enkel naar de klassieke rekruteringsvijver met enkel 100%-matchende profielen. • Overheid moet inzetten op arbeidsstimulerende oplossingen.
 7. 7. 7 Rekrutering incl. preboarding en onboarding Hoog % snelle, ongewenste beëindiging van arbeidsovereenkomst → er schort wat aan de manier waarop bedrijven omgaan met talent → werkgever is aan zet: talent binnenhalen is niet genoeg. • Bij een succesvolle rekrutering hoort een onboardingtraject en preboarding. • Realistische rekrutering: matching tussen wederzijdse verwachtingen. • Duidelijk opvolgingstraject van elke nieuwe medewerker tijdens het volledige eerste jaar na de start → eventueel rematching. % stopzetting arbeidscontracten onbepaalde duur Bron: Survey, 2018, ACERTA, een oefening met 44.000 arbeidscontracten van onbepaalde duur die begonnen tussen 1/1/2016 en 31/03/2017
 8. 8. 8 2.3 Talent optimaal inzetten: creatief met rollen • Jobs zijn niet langer vast en onwrikbaar maar vergen flexibele rollen: taken veranderen mee met de business. • Werkgevers doen er goed aan constant proberen te zorgen dat mensen een job doen die ze graag doen en waarin ze hun talenten kunnen ontplooien → continu op zoek gaan naar de ideale match, eventueel met een functiewijziging binnen of buiten de organisatie, voor een korte of langere termijn. Houding werknemers tegenover rematching - Bron: Talent Pulse ACERTA 2018
 9. 9. 9 Flexibility + security = flexicurity Werknemer ziet flexibiliteit graag gekoppeld aan security → binnen speelveld van flexicurity nadenken over overdraagbaarheid en meeneembaarheid van talenten, troeven en verworven rechten → oplossingen nodig waarmee we de maakbaarheid van de carrière van individuele werknemers makkelijker kunnen vormgeven. Aciënniteitsverloning in vraag gesteld Belangrijkste argument voor afschaffing van de anciënniteitsverloning: de klassieke anciënniteitsverloning correleert niet met de productiviteit van werknemers en werkt niet motiverend. Talent bekennen • Werknemer die door zijn werkgever niet gesteund wordt om zijn talenten te ontdekken en in te zetten, voelt sneller de behoefte om zijn carrière over een andere boeg te gooien. • Werknemers die hun talenten niet (hebben leren) kennen, blijven zitten in hun job-hokje en zijn niet meer gemotiveerd.
 10. 10. • ‘Werkbaar en Wendbaar Werk’ maakte in 2017 een begin van synchronisatie met de vernieuwde context van arbeidsmarkt 4.0. • Het momentum om verdere vooruitgang te boeken is nu, aangezien alle spelers - werkgevers, werknemers, de markt, onze economie, industrie 4.0,... - weliswaar elk vanuit hun perspectief, vragende partij zijn om de arbeidsmarkt te herevalueren en waar nodig te hertekenen. • Inspraak in het loonpakket, adequate coaching, verruimde inzetbaarheid, pre- en onboarding, rematching, flexicurity... op alle vlakken is de tijd rijp voor creativiteit. Download de volledige inspiratienota via https://etion.be/kennisbank/creatief-met-schaars-talent 10 Conclusie

Hinweis der Redaktion

 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen
 • Ik ga niet alles punt voor punt overlopen

×