Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Matematika8

52.487 Aufrufe

Veröffentlicht am

Figurat Plane

Veröffentlicht in: Wissenschaft
 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Matematika8

 1. 1. a
 2. 2. •Figurat plane zënë vend në plan. •Ato kanë sipërfaqe. •Figurat plane kanë 2 përmasa. •Trupat gjeometrik zënë vend në hapësirë. •Ato kanë vëllimdhe hapja e tyre ka sipërfaqe. •Trupat gjeometrik kanë 3 përmasa:gjatësi,gjerësi, lartësi,që zakonisht emërtohën përkatësisht a,b,c
 3. 3.  Prizem quhet shumëfaqëshi që ka për baza dy shumëkëndësha kongruentw, me brinjë përkatesisht paralele dhe për faqe anësore drejtkëndësha.  Prizmi I drejtë me bazë katërkëndore quhet  Kub quhet kuboidi ku të gjitha faqet e tij janë kongruente. Prizëm me bazë katërkëndore Prizëm me bazë katërkëndore
 4. 4. shumefaqeshi Nr .I faqeve Nr. I brinjeve Nr. I kulmeve KUBI 6 12 8 KUBOIDI 6 12 8 PRIZMI TREKENDOR 5 9 6 PIRAMIDA TREKENDORE 4 6 4 PIRAMIDA KATERKENDORE 5 8 5
 5. 5.  Te matësh vëllimin e nje trupi, do të thotë ta krahasosh atë me vëllimin e një trupi, të cilin e marrim si njësi vëllimi. Për të gjetur vëllimin e një kuboidi (prizmi me baze katerkendore) duhet te shumëzojme gjatesi gjerësi lartësitë e tij. gjatësi lartësi V=gjatësi*gjerësi*lartësi
 6. 6. V=a 3 a=b=c •Vëllimi I kubit është I barabartë me gjatësinë e brinjës së tij në kub sepse I ka të gjitha brinjët me gjatësi të barabarta. gjatësi lartësi a b c
 7. 7. + + =
 8. 8. •Vëllimi I cilindrit është I barabartë me shumën e vëllimeve të tre koneve me lartësi e rreze të njëjtë. •Vëllimi I një koni është I barabartë me një të tretën e vëllimit të një cilindri me lartësi e rreze te njëjtë. SE QARKUT= *R 2 VI CILINDRIT=S.e qarkut * h VI CILINDRIT=S.baze*h VI CILINDRIT= * r* h 2 VI KONIT= 1 3 *r*h 2
 9. 9. + + =
 10. 10. •Piramida është një trup gjeometrik me një bazë shumëkëndore dhe faqet anësore I ka trekëndësha. • Ajo ka gjithnjë një faqe më shumë se numri I brinëvë të bazës. •Vëllimi I një piramide është sa një e treta e vëllimit të një prizmi të drejtë me bazë e lartësi të njëjtë. •Vëllimi I një prizmi të drejtë është I barabartë me shumën e vëllimeve të tre piramidave me bazë e lartësi të njëjtë. •VI PRIZMIT Të DREJTë=S.baze* h VI PIRAMIDES= 1 3 * S.b*h
 11. 11. Piramidë me bazë baza kulme brinjë faqe katërkëndore 4 5 8 5 pesëkëndore 5 6 10 6 gjashtëkëndore 6 7 12 7 shtatëkëndore 7 8 14 8 tetëkëndore 8 9 16 9 rregulli n n+1 n*2 n+1

×