Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

simuno at panaguri

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Pang-uri (Adjective)
Pang-uri (Adjective)
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 17 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (20)

Anzeige

simuno at panaguri

 1. 1. -ang paksa o ang pinag-uusapan. -naglalarawan sa simuno o paksa.
 2. 2. Si Titser Gosoy ay bagong guro sa Paaralang Elementarya ng Barangay Labo. Nakatawag ng pansin ang kaniyang galing sa pagtuturo, kakaibang kulay, at paika-ikang paglalakad. Hindi niya pinapansin ang pangungutya sa kaniya. Tuloy lamang siya sa pagtuturo, pagtulong sa kapwa, at laruan sa mga bata. Isang araw, may ilang mag-aaral ang nagkuwentuhan tungkol kay Titser Gosoy. ''Alam n'yo ba, si Titser Gosoy, napakagaling magturo! Mabait pa,'' ang wika ni Noel. ''Tama ka, at nabasa ko sa diyaryo, iniligtas niya ang mahigit 400 katao sa Marikina noong nanalanta ang bagyong Ondoy,'' ang sabi ni Janet.
 3. 3. ''Wow! Ang galing! Pero baluga pa rin siya,'' pangungutya ni Yulo. '' Huwag kang ganyan, Yulo! Maputi ka lang,'' pasinghal na wika ni Janet na halos tusukin ng hintuturo sa ilong ni Yulo. ''Si Titser Gosoy! Nasa likuran natin,'' pabulong na wika ni Noel. '' Magandang umaga po, Sir Gosoy,'' sabay-sabay na bati ng mga bata. '' Bakit parang nakakita kayo ng multo? May problema ba?'' tanong ni Titser Gosoy sa mga bata. '' Wa-wala po, Sir...'' wika ni Janet. '' Narinig ko ang pinag-usapan ninyo,'' mahinahong wika ni Titser Gosoy. Nagkatinginan ang mga bata saka ibinaling ang kanilang tingin kay Yulo. '' Kahit bata kayo, dapat matutuhan ninyo ang magagandang asal na dapat taglayin ng isang bata,'' paliwanag ni Titser Gosoy. '' Huwag kayong mangutya ng kapwa, anuman ang kasarian, kulay, kalagayan, o kapansanan. Isipin ninyo, tao silang marunong masaktan,'' seryosong sabi ni Titser Gosoy. ''Lahat ng tao ay likha ng Diyos , kaya dapat igalang,''paliwanag pa niyap Niyakap ni Yulo si Titser Gosoy. Ginantihan naman ito ng guro ng isang mahigpit na yakap.
 4. 4. • Si Titser Gosoy ay bagong guro sa Paaralang Elementarya ng Barangawn Labo. Simuno: Si Titser Gosoy Panaguri: ay bagong guro sa Paaralang Elementarya ng Barangay Labo.
 5. 5. SIMUNO: • Siya ay nakatawag pansin sa kanyang galing sa pagtuturo, kakaibang kulay, at paika-ikang paglakad. Siya Panaguri: ay nakatawag pansin sa kanyang galing sa pagtuturo, kakaibang kulay, at paika-ikang paglakad.
 6. 6. • Siya ay tuloy lamang sa pagtuturo, pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng gamit at laruan sa mga bata. Simuno: Siya Panaguri: ay tuloy lamang sa pagtuturo, pagtulong sa kapwa, at pamimigay ng gamit at laruan sa mga bata.
 7. 7. • Ang mga mag-aaral ay nagkukwentuhan tungkol kay Titser Gosoy. Simuno: Ang mga mag-aaral Panaguri: ay nagkukwentuhan tungkol kay Titser Gosoy.
 8. 8. • Si Titser Gosoy ay napakagaling magturo at mabait pa. Simuno: Si Titser Gosoy Panaguri: ay napakagaling magturo at mabait pa.
 9. 9. • Iniligtas niya ang mahigit 400 katao sa Marikina noong nanalanta ang bagyong Ondoy. Simuno: Iniligtas niya Panaguri: ang mahigit 400 katao sa Marikina noong nanalanta ang bagyong Ondoy.
 10. 10. • Si Titser Gosoy ay nasa likuran ng mga mag-aaral. Simuno: Si Titser Gosoy Panaguri: ay nasa likuran ng mga mag- aaral.
 11. 11. •Si Titser Gosoy ay narinig ang pinag-uusapan ng mga bata. Simuno: Si Titser Gosoy Panaguri: ay narinig ang pinag-uusapan ng mga bata.
 12. 12. •Ang mga bata ay nagkatinginan saka ibinaling ang kanilang tingin kay Yulo. Simuno: Ang mga bata Panaguri: ay nagkatinginansaka ibinaling ang kanilang tingin kay Yulo.
 13. 13. • Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, kaya dapat igalang. Simuno: Lahat ng tao Panaguri: ay nilikha ng Diyos, kaya dapat igalang.
 14. 14. • Si Titser Gosoy ay niyakap ng mahigpit ni Yulo. Simuno: Si Titser Gosoy Panaguri: ay niyakap ng mahigpit ni Yulo.
 15. 15. • Si Yulo ay ginantihan ng mahigpit na yakap ang guro. Simuno: Si Yulo Panaguri: ay ginantihan ng mahigpit na yakap ang guro.
 16. 16. The End!!!! Submitted by: Erica A. Bedeo Christian Erick S. Besana BEED II-B

×