Letras galegas caricaturas pak

LETRAS
        GALEGASEscolma de
homenaxead@s
1963       Día das letras galegas
Naceu en Santiago no 1837. Morreu
en Padrón no 1885.
Obras:

  •  Cantares Gallegos,
  •  Follas Novas,
  •  En las Orillas del Sar
1964      Día das letras galegas
Naceu en Rianxo no 1886. Morreu
no exilio en Bos Aires no 1950.
Obras:

  •  Cousas,
  •  Retrincos,
  •  Os dous de sempre,
  •  Sempre en Galiza.
1965      Día das letras galegas
Naceu en Ponteceso (A Coruña) no
1835. Morreu na Coruña no 1917.
Obras:

  •  Queixumes dos pinos,
  •  Os Eoas,
  •  Versos iñorados ou esquecidos
    de Eduardo Pondal.
1966      Día das letras galegas
Naceu en Boel, concello de Outes (A
Coruña), no 1812. Morreu en Madrid
no 1878.
Obras:

  •  Himnos.
  •  O recordo. A Galicia.
  •  A Galicia
1967      Día das letras galegas
Naceu en Celanova no 1851. Morreu
na Habana no 1908.
Obras:

  •  Aires da miña terra.
  •  O divino sainete.
  •  A poesía galega de M. Curros
    Enríquez.
1968      Día das letras galegas
Naceu en Ourense no 1886. Morreu
en Ourense no 1958.
Obras:

  •  Edade de ferro na Galicia.
  •  Galicia sempre.
  •  Os oestrimnios.
  •  Prosas Galegas.
1969      Día das letras galegas
Naceu en Mondoñedo no 1869.
Morreu en Chavín de Viveiro no
1947.
Obras:

  •  A virxen i-a paisanaxe (100
    cantigas populares)
  •  Montañesas.
  •  D’O Ermo.
1970      Día das letras galegas
Naceu en Vilancosta-Berres (A Estra
da) no 1821. Morreu en Vilancosta-
Berres (A Estrada) no 1903.
Obras:

  •  Maxina ou afilla espúrea.
  •  Cantigueiro popular.
  •  Diccionario gallego-castellano.
1971      Día das letras galegas
Naceu en Muxía no ano 1878.
Morreu en Muxía no 1963.
Obras:

  •  O Diputado por Veiramar,
  •  Fuxidos,
  •  Vaosilveiro,
  •  Centileos nas ondas.
1972      Día das letras galegas
Naceu en Ourense no ano 1848.
Morreu en Ourense no 1906.
Obras:

  •  Gallegada,
  •  O Catecismo do Labrego.
  •  Saudades Gallegas.
  •  A musa das aldeas.
1973      Día das letras galegas
Naceu en Tui no ano 1865. Morreu
en Santiago no 1925.
Obras:

  •  Alborada,
  •  Calabazas,
  •  Escolma de poesías.
1974      Día das letras galegas
Naceu en Madrid en 1886. Morreu en
Bergondo (A Coruña) no 1926.
Obras:

  •  Ensaios e poesías.
  •  Escolma de traballos.
1975      Día das letras galegas
Naceu en Pontevedra no 1811.
Morreu en Vigo no 1876
Obras:

  •  A Gaita Galega tocada polo
    gaiteiro,
  •  A Galicia.
1976       Día das letras galegas
Naceu en Fefiñáns-Cambados no ano
1876. Morreu no 1959 en Cambados.
Obras:
  •  A man da santiña
  •  A rosa de cen follas
  •  Antífona da cantiga
  •  Da miña zanfona
  •  Estoria do bendito San Amaro
  •  Da terra asoballada
  •  Na noite estrelecida
  •  No desterro
  •  O Mariscal
  •  Samos
  •  Vento Mareiro
1977      Día das letras galegas
Naceu en Viveiro en 1881. Morreu na
Coruña en 1936.
Obras:

    Almas mortas
    Entre dous abismos
    O Mariscal
    Os evanxeos da risa absoluta
    Nuestra afirmación regionaL
1978      Día das letras galegas
Naceu en Santiago en 1837. Morreu
en Vedra en 1910.
Obras:
   Historia de la Santa Apostólica
   Metropolitana Iglesia de
   Santiago de Compostela,
   A tecedeira de Bonaval,

   O castelo de Pambre,

   O niño de pombas.
1979      Día das letras galegas
Naceu en Rianxo en 1900. Morreu
en Rianxo no 1930.
Obras:

    De catro a catro.
    Foulas
    Poesías
    Poesía galega completa
1980      Día das letras galegas
Naceu en Toledo en 1221. Morreu en
Sevilla no 1284.
Obras que se realizaron no seu
obradoiro de Toledo:

    Cantigas de Santa María.
1981      Día das letras galegas
Naceu en Ourense no1884. Morreu en
Ourense no 1963.
Obras:
    O lobo da xente
    Do caso que lle aconteceu ao
    doutor Alveiros
    Leria
    Mitteleuropa
    O bufón de el-Rei
    O porco de pé
    Teoría do nacionalismo galego
    Nós, os inadaptados
    Tres contos marabillosos
1982      Día das letras galegas
Naceu en Pontevedra en 1901.
Morreu en Pontevedra en 1927.
Obras:

    Proel
    O galo
    Os probes de Deus
    Obras em prosa e em verso
    Poesía galega completa
1983      Día das letras galegas
Naceu en Mondoñedo no 1854.
Morreu en Mondoñedo no 1912.
Obras:

    Cantares gallegos.
    Costumes antigos en Galiza
1984      Día das letras galegas
Naceu na Veiga en 1879. Morreu en
Madrid en 1956.
Obras:
    Trebón,
    Sinxebra,
    Lubicán,
    Hostia,
    Beiramar,
    Mourenza,
    Contos de Nadal.
1985      Día das letras galegas
Naceu en Boborás-Ourense en
1884. Morreu en Pontevedra no ano
1929 Obras:

    A domeadora,
    Adiante,
    Os camiños d’o agrarismo galego.
1986      Día das letras galegas
Naceu en
Seivane, Vilarente, Abadín, en 1909.
Morreu en Santiago en 1961.
Obras:
    Señardá,
    Corazón ao vento,
    Cómaros verdes,
    Lanza de soledá,
    Nenias,
    Leva o seu cantare.
1987      Día das letras galegas
Naceu na Coruña en 1869. Morreu
na Coruña en 1950.
Obras:
    Sorrisas e bágoas
    Almas de muller...
    Volallas na luz
    Pepiña
    Reproba
    Familia de lobos
    Néveda
1988         Día das letras galegas
Naceu en Ourense en 1888. Morreu en Ourense en
1976.
Obras:
     A lagarada
     Os camiños da vida
     Arredor de si
     Escrito na néboa
     Ensaio histórico sobre a cultura galega
     Fra Vernero
     O desengano do prioiro
     O fidalgo
     O mesón dos ermos
     O señorito da Reboraina
     Pantelas, home libre
     Teatro de máscaras
     Bocarribeira. Poemas para ler e queimar
     Historia de Galiza
     Paisaxe e cultura
1989      Día das letras galegas
Naceu en Celanova no 1912. Morreu
em Vigo no 1979.
Obras:
    Cantigas de escarnio e maldecir
    Cimenterio privado
    Longa noite de pedra
    O sono sulagado,
    Onde o mundo se chama
    Celanova
    Paco Pixiñas
    Viaxe ao país dos ananos,
    Terra de ningures,
1990      Día das letras galegas
Naceu en Lugo no 1895. Morrreu en
Lugo en 1958.
Obras:

    Triscos,
    Sombra do aire
    Barco sin luces,
    Antoloxía,
    Cunetas
1991        Día das letras galegas
Náceu en Mondoñedo en 1911. Morreu en
Vigo no ano 1981.
Obras:
    A noite vai coma um río
    As crónicas do Sochantre
    Cantiga nova que se chama riveira
    Dona do corpo delgado
    Escola de menciñeiros
    Mar ao norde
    Merlín e familia
    O incerto señor don Hamlet
    Os outros feirantes
    Poemas do si e do non
    Se o vello Simbad volvese ás illas
    Xente de aquí e de acolá
1992      Día das letras galegas
Naceu en Ponteareas en 1901.
Morreu en Santiago no 1973.
Obras:

    Artigos rosalianos
    Cabalgadas en Salnés
    Intifada. Ofrenda dos poetas
    galegos a Palestina
    Nao senlleira,
    Seitura.
1993      Día das letras galegas
Naceu en Ourense no 1897. Morreu
en
Vigo no ano 1979.
Obras:
    A esmorga
    Farsas para títeres
    Os biosbardos
    Poemas galegos
    Proceso em Jacobusland
    Romances galegos
    Teatro pra xente
    Xente ao lonxe,
1994     Día das letras galegas
Naceu en Bos Aires en 1910. Morreu
na Coruña no 1979.
Obras:
    A maior abondamento
    A soldadeira
    As cicatrices
    Fardel do eisilado
    Galicia emigrante
    Na brétema
    Figuraciós
    Poemas pola memoria
1995      Día das letras galegas
Naceu en Rianxo no 1899. Morreu
en
Santiago en 1981.
Obras:
    A fiestra valdeira
    A vontade de estilo na fala
    popular
    Antre a terra e o ceo
    Dos arquivos do trasno
    Encontros e vieiros
    O teatro galego i-o teatro
    portugués
    Textos e crítica de arte
1973
1996      Día das letras galegas
Naceu en Louro, Valga, en 1906.
Morreu en Ourense en 1975.
Obras:

    O Deus Bandua da Veiga,
    Cómo e por qué os escribanos
    deixaron de empregar o galego,
    A vida e afala dos devanceiros,
    O Tumbo de Fiaes.
1997      Día das letras galegas
Naceu en Lugo en 1903. Morreu en
Lugo no 1986.
Obras:

    A lus do candil,
    Terra brava,
    Pauto do demo,
    Contos da néboa,
    Historias que ninguén cre.
1998      Día das letras galegas
Obras:

    Cantigas de amigo.
1999      Día das letras galegas
Naceu en Santa María dos Baños de
Cuntis en 1891. Morreu na Peroxa
en
1936.
Obras:

    Artigos e poemas en galego
    Orballo da media noite
    Xornalismo irmandiño
2000      Día das letras galegas
Naceu en Frexel (Arteixo) en 1833.
Morreu na Coruña en 1923.
Obras:
    Galicia
    Historia de Galicia,
    Los precursores
    El regionalismo gallego
    Prosas recuperadas
    Textos en galego
2001      Día das letras galegas
Naceu en San Clodio (Leiro) en
1864.
Morreu na Coruña no ano 1949.
Obras:

    Folerpas,
    Raza e terra,
    Oraciós campesiñas,
    Diccionario Enciclopédico
    Gallego-Castellano.
2002       Día das letras galegas
Naceu en Vilafranca do Bierzo no ano
1695. Morreu no convento de San
Martín (Madrid) en 1772.
Obras:
    Demostración crítico-apologética
    del Teatro Crítico Universal
    Reflexiones literarias para una
    Biblioteca Real, Pensamientos
    crítico-botánicos
    Coloquio de 24 gallegos rústicos,
    Catálogo de voces
    vulgares, Catálogo de voces y
    frases de la lengua gallega.
    Viaje a Galicia
2003      Día das letras galegas
Naceu en Taramancos (Noia) en
1935.
Morreu na Coruña en 1992.
Obras:
    As moradías do vento,
    Afrauta i o gararnelo,
    O tempo no espello,
    Cantos caucanos,
    As torres no ar,
    Ultima fuxida a Harar.
2004      Día das letras galegas
Naceu en Ourense en 1907. Morreu
en Ourense eñ 1989.
Obras:
    Etnografía.
    Cultura material,
    Vellas artes de pesca no río Miño,
    A Casa,
    Distribucións dos xugos na
    Galiza,
    Metamorfosis dunha casa
    castrexa,
    Cantigueiro popular da Baixa
    Limia.
2005      Día das letras galegas
Naceu en La Habana, 1916. Morreu
en Madrid 1978
Obras:

    Catro poemas para catro
    grabados
    Homaxes
    Lonxe
    Poemas pola memoria
2006        Día das letras galegas
Naceu en Sada (A Coruña) 1863
Morreu en A Coruña en 1940
Obras:
    A ponte
    Ardencias
    Contos de Asieumedre
    Esclavitú
    Estadeíña
    Gramática do idioma galego
    Mareiras
    Minia
    Noitebras
    Non máis emigración
    O pazo
    Soidades
    Versos de loita
2007     Día das letras galegas
Naceu en Noia 1907
Morreu en Parada do Caurel, 1967
Obras:

    Palabra no tempo
    Verba que comenza
2008         Día das letras galegas
Naceu en Tui, 5 de febrero de 1915
Morreu en Vigo, 2 de marzo de 1985
Obras:
     A cidade e os días
     A pega rabilonga
     Berro en lembranza dos herois de Carral
     Cancioneiro de Monfero
     Canle segredo
     Cantares e romances vellos prosificados
     Enchen as augas
     Na vila hai caras novas
     O que ben che quer
     Os nomes da terra
     Os ruíns
     Poemas de ti e de min
     Roseira do teu mencer
     Sal e pementa. Escolma de epigramas
2009      Día das letras galegas
Naceu en Láncara, 1915
Morreu en Santiago de
Compostela, 1990
Obras:
    A filosofía i o home
    A lingoaxe i as língoas
    Do sentimento á conciencia de
    Galicia
    Filosofía da saudade
    Galicia
    Lembrando a Castelao
    O espertar da conciencia galega.
    Galeguismo, cultura e identidade
    Olladas no futuro
2010         Día das letras galegas
Naceu en Parada de Moreda, Courel, 19 de
enero de 1930
Morreu en Santiago de Compostela, 30 de
octubre de 1999
Obras:
    Os eidos
    Do Courel a Compostela
    Dos soños teimosos
    Muller para lonxe
    O cubil do xabarín
    Os eidos 2. Letanía de Galicia e outros
    poemas.
    Poemas caligráficos
    Poemas da doada certeza e este brillo
    premido entre as pálpebras
    Poemas pola memoria
    Tempo de elexía
2011      Día das letras galegas
Naceu en Monforte de Lemos o 16
de febreiro de 1958
Morreu en A Coruña o 24 de maio de
1996
Obras:
    De amor e desamor
    Poemas 1981 / 1991
    Poemas para unha loia
    Poesía última de Amor e
    Enfermidade
2012        Día das letras galegas
Naceu en Lérez, Pontevedra, 23 de abril de
1898
Morreu en Vigo, Pontevedra, 19 de maio de
1987
Obras:
    Pranto matricial
    Sementeira do vento
    Cen chaves de sombra
    Poemas soltos
    O desenvolvemento económico de
    Galiza
    A evolución trans-continental da lingua
    galaico-portuguesa
    Os libros, columna vertebral dunha
    cultura
    Cara e cruz da autonomía
Chora terra teu pranto xeneroso.
CHORA, TERRA, TEU PRANTO       O que todo galego choraría,
das augas, e dos eidos, e dos ares,  en roda de multánime silenzo
as vivas páreas cósmicas da raza,   e ollares abatidos
en mantelo de brétemas envoltas,   sobor de longo corpo derrubado
que noso fin ao noso orixe ligan.   que fora vivo mastro en loita núa;
Deita nas áurias leiras do      perto d-queles beizos, seca fonte
hourizonte              da verba nunca d-antes máis
labradas de solpores e de       belida;
abrentes,               do peito petrucial, refrorecido
en adoas de luz a debullarse,     de mapoulas pampeiras,
as sementes feridas de túa door.   que envexan a nacencia das
Arpa de nobres cordas esquecidas,   chorimas;
ceiba teu son no curazón retido,   xunto das postas maos voltas ao
e fai acordes en total latexo     xelo,
almas, paxaros, rios e paisaxes.   onde a eito agromaron do seu arte,
                   no cerne da galega patronía,
                   vizosas primaveiras.
  O que todo galego choraría. Pranto matricial (en memoria de Castelao, 1955).
  VALENTÍN PAZ-ANDRADE
FONTES:

•BIBLIOTECA   VIRTUAL GALEGA http://bvg.udc.es/
•CAMIÑO LONGO
http://atallolongo.blogspot.com.es/2012/03/valentin-paz-
andrade-pranto-matricial.html
•IMAXES

  • “La Voz de Galicia” 17 de maio de 2004

  •  Google imaxes web
1 von 54

Recomendados

Letrasfinal von
LetrasfinalLetrasfinal
LetrasfinalMarta Salgueiro
644 views35 Folien
X. M. Álvarez Bláquez von
X. M. Álvarez BláquezX. M. Álvarez Bláquez
X. M. Álvarez Bláquezbiblioxograr
639 views8 Folien
Manuel María. Letras Galegas. 2016 von
Manuel María. Letras Galegas. 2016Manuel María. Letras Galegas. 2016
Manuel María. Letras Galegas. 2016Marlou
3.1K views38 Folien
María Mariño von
María MariñoMaría Mariño
María MariñoXoán Díaz
625 views12 Folien
Ramón Cabanillas von
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillasfontexeriabib
752 views8 Folien
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial) von
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)
Manuel María Fernández Teixeiro (por Manuel Losada e Ricardo Rial)Marlou
506 views18 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Ramón Cabanillas von
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillasblogpousadas
1.1K views20 Folien
Ramón cabanillas von
Ramón cabanillasRamón cabanillas
Ramón cabanillasmaria_yb
584 views4 Folien
Resumen von
ResumenResumen
ResumenPotatoe_Woman
478 views15 Folien
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas. von
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.Xesús Amboaxe
1.6K views6 Folien
Escritoras galegas actuais von
Escritoras galegas actuaisEscritoras galegas actuais
Escritoras galegas actuaisAgrela Elvixeo
3.9K views30 Folien
Rosalía de Castro von
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro bibliolois
2.4K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Ramón cabanillas von maria_yb
Ramón cabanillasRamón cabanillas
Ramón cabanillas
maria_yb584 views
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas. von Xesús Amboaxe
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.
Caza do tesouro. Do Pardo de Cela histórico ao Mariscal de R. Cabanillas.
Xesús Amboaxe1.6K views
Rosalía de Castro von bibliolois
Rosalía de Castro Rosalía de Castro
Rosalía de Castro
bibliolois2.4K views
Presentación Manuel Daniel Varela Buxán von Asnosasletras
Presentación Manuel Daniel Varela BuxánPresentación Manuel Daniel Varela Buxán
Presentación Manuel Daniel Varela Buxán
Asnosasletras2.3K views

Destacado

Tameer friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرت von
Tameer  friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرتTameer  friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرت
Tameer friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرتKhurram Ahmad
154 views3 Folien
Badminton Club de Châteaugiron von
Badminton Club de ChâteaugironBadminton Club de Châteaugiron
Badminton Club de Châteaugironkojimo-tendancy
216 views9 Folien
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED Barcelona von
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED BarcelonaClipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED Barcelona
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED BarcelonaIED Barcelona
220 views5 Folien
Management Education: Flip sides of the coin von
Management Education: Flip sides of the coinManagement Education: Flip sides of the coin
Management Education: Flip sides of the coinPriya Raj
1.2K views30 Folien
Trabajo investigación udh 2015 von
Trabajo investigación udh 2015Trabajo investigación udh 2015
Trabajo investigación udh 2015oscar rivera
272 views16 Folien
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?) von
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)Jake Batsell
523 views7 Folien

Destacado(20)

Tameer friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرت von Khurram Ahmad
Tameer  friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرتTameer  friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرت
Tameer friday special اعمالِ جمعہ بجا لانے پر مغفرت
Khurram Ahmad154 views
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED Barcelona von IED Barcelona
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED BarcelonaClipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED Barcelona
Clipping Viste la Calle 18/11/11 @ IED Barcelona
IED Barcelona220 views
Management Education: Flip sides of the coin von Priya Raj
Management Education: Flip sides of the coinManagement Education: Flip sides of the coin
Management Education: Flip sides of the coin
Priya Raj1.2K views
Trabajo investigación udh 2015 von oscar rivera
Trabajo investigación udh 2015Trabajo investigación udh 2015
Trabajo investigación udh 2015
oscar rivera272 views
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?) von Jake Batsell
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)
Engaging J-Students With News-Inspired Playlists (?)
Jake Batsell523 views
נטיקה הדס מטס 201011 von Hadas Matas
נטיקה הדס מטס 201011נטיקה הדס מטס 201011
נטיקה הדס מטס 201011
Hadas Matas397 views
Inkscape von Mary Kso
InkscapeInkscape
Inkscape
Mary Kso574 views
Learning about Geometry by Joe Gaymore von Joe Gaymore
Learning about Geometry by Joe GaymoreLearning about Geometry by Joe Gaymore
Learning about Geometry by Joe Gaymore
Joe Gaymore322 views
Arte Despertar: the first decade von Arte Despertar
Arte Despertar: the first decadeArte Despertar: the first decade
Arte Despertar: the first decade
Arte Despertar1.2K views
Nuclear Power & India von vinodtnt
Nuclear Power & IndiaNuclear Power & India
Nuclear Power & India
vinodtnt342 views
110614 finalreport c_esustindicatorbiodivlandhcev (2) von ralphbrieskorn
110614 finalreport c_esustindicatorbiodivlandhcev (2)110614 finalreport c_esustindicatorbiodivlandhcev (2)
110614 finalreport c_esustindicatorbiodivlandhcev (2)
ralphbrieskorn984 views
Bringing an Entrepreneurial Mindset to Smaller College Journalism Programs --... von Jake Batsell
Bringing an Entrepreneurial Mindset to Smaller College Journalism Programs --...Bringing an Entrepreneurial Mindset to Smaller College Journalism Programs --...
Bringing an Entrepreneurial Mindset to Smaller College Journalism Programs --...
Jake Batsell1.1K views
Using programme management to deliver strategic objectives 1.0 von Maven
Using programme management to deliver strategic objectives 1.0Using programme management to deliver strategic objectives 1.0
Using programme management to deliver strategic objectives 1.0
Maven738 views

Similar a Letras galegas caricaturas pak

Casa Museo Rosalía de Castro von
Casa Museo Rosalía de CastroCasa Museo Rosalía de Castro
Casa Museo Rosalía de Castroaninha9813
354 views42 Folien
Rosalía de castro von
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castroVinseiro
15.8K views35 Folien
Uxío novoneyra definitivo von
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivoAna Moreda
3.4K views30 Folien
Xosé Filgueira Valverde von
Xosé Filgueira ValverdeXosé Filgueira Valverde
Xosé Filgueira Valverdebiblionova
365 views30 Folien
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºA von
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºATraballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºA
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºABrunocambre
363 views10 Folien
As irmaldades das falas von
As irmaldades das falasAs irmaldades das falas
As irmaldades das falasjessica fernandez prado
68 views13 Folien

Similar a Letras galegas caricaturas pak(20)

Casa Museo Rosalía de Castro von aninha9813
Casa Museo Rosalía de CastroCasa Museo Rosalía de Castro
Casa Museo Rosalía de Castro
aninha9813354 views
Rosalía de castro von Vinseiro
Rosalía de castroRosalía de castro
Rosalía de castro
Vinseiro15.8K views
Uxío novoneyra definitivo von Ana Moreda
Uxío novoneyra definitivoUxío novoneyra definitivo
Uxío novoneyra definitivo
Ana Moreda3.4K views
Xosé Filgueira Valverde von biblionova
Xosé Filgueira ValverdeXosé Filgueira Valverde
Xosé Filgueira Valverde
biblionova365 views
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºA von Brunocambre
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºATraballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºA
Traballo Día das letras galagas e Roberto vidal bolaño-Bruno Mosquera 1ºA
Brunocambre363 views
Letras Galegas von manugar
Letras GalegasLetras Galegas
Letras Galegas
manugar544 views
Valentín paz andrade power point 7 von paveam
Valentín paz andrade power point 7Valentín paz andrade power point 7
Valentín paz andrade power point 7
paveam271 views
Ramón Cabanillas von mariasorey
Ramón CabanillasRamón Cabanillas
Ramón Cabanillas
mariasorey15.7K views
Dip diaz castro von Fiz
Dip diaz castroDip diaz castro
Dip diaz castro
Fiz399 views
O nacemento do galeguismo e o rexurdir da literatura galega von Carlos Piña López
O nacemento do galeguismo e o rexurdir da literatura galegaO nacemento do galeguismo e o rexurdir da literatura galega
O nacemento do galeguismo e o rexurdir da literatura galega
Carlos Piña López1.9K views

Más de Endl Félix Muriel

Atila en galiza von
Atila en galizaAtila en galiza
Atila en galizaEndl Félix Muriel
1K views18 Folien
Atila en galiza von
Atila en galizaAtila en galiza
Atila en galizaEndl Félix Muriel
920 views18 Folien
Sella von
SellaSella
SellaEndl Félix Muriel
691 views11 Folien
Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013 von
Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013
Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013Endl Félix Muriel
13.8K views16 Folien
Lusofonía (por Jéssica) von
Lusofonía (por Jéssica)Lusofonía (por Jéssica)
Lusofonía (por Jéssica)Endl Félix Muriel
2K views44 Folien
A Lusofonía von
A LusofoníaA Lusofonía
A LusofoníaEndl Félix Muriel
4.4K views45 Folien

Más de Endl Félix Muriel(20)

Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013 von Endl Félix Muriel
Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013
Roberto vidal bolano._letras_galegas_2013
Endl Félix Muriel13.8K views
Caetano emanuel viana teles veloso. gonzalo (corrixido) von Endl Félix Muriel
Caetano emanuel viana teles veloso. gonzalo (corrixido)Caetano emanuel viana teles veloso. gonzalo (corrixido)
Caetano emanuel viana teles veloso. gonzalo (corrixido)
Endl Félix Muriel872 views
José Eduardo Rosa Vale e Castro, Oliver 3ºD. von Endl Félix Muriel
José Eduardo Rosa Vale e Castro, Oliver 3ºD. José Eduardo Rosa Vale e Castro, Oliver 3ºD.
José Eduardo Rosa Vale e Castro, Oliver 3ºD.
Endl Félix Muriel546 views

Letras galegas caricaturas pak

 • 1. LETRAS GALEGAS Escolma de homenaxead@s
 • 2. 1963 Día das letras galegas Naceu en Santiago no 1837. Morreu en Padrón no 1885. Obras: • Cantares Gallegos, • Follas Novas, • En las Orillas del Sar
 • 3. 1964 Día das letras galegas Naceu en Rianxo no 1886. Morreu no exilio en Bos Aires no 1950. Obras: • Cousas, • Retrincos, • Os dous de sempre, • Sempre en Galiza.
 • 4. 1965 Día das letras galegas Naceu en Ponteceso (A Coruña) no 1835. Morreu na Coruña no 1917. Obras: • Queixumes dos pinos, • Os Eoas, • Versos iñorados ou esquecidos de Eduardo Pondal.
 • 5. 1966 Día das letras galegas Naceu en Boel, concello de Outes (A Coruña), no 1812. Morreu en Madrid no 1878. Obras: • Himnos. • O recordo. A Galicia. • A Galicia
 • 6. 1967 Día das letras galegas Naceu en Celanova no 1851. Morreu na Habana no 1908. Obras: • Aires da miña terra. • O divino sainete. • A poesía galega de M. Curros Enríquez.
 • 7. 1968 Día das letras galegas Naceu en Ourense no 1886. Morreu en Ourense no 1958. Obras: • Edade de ferro na Galicia. • Galicia sempre. • Os oestrimnios. • Prosas Galegas.
 • 8. 1969 Día das letras galegas Naceu en Mondoñedo no 1869. Morreu en Chavín de Viveiro no 1947. Obras: • A virxen i-a paisanaxe (100 cantigas populares) • Montañesas. • D’O Ermo.
 • 9. 1970 Día das letras galegas Naceu en Vilancosta-Berres (A Estra da) no 1821. Morreu en Vilancosta- Berres (A Estrada) no 1903. Obras: • Maxina ou afilla espúrea. • Cantigueiro popular. • Diccionario gallego-castellano.
 • 10. 1971 Día das letras galegas Naceu en Muxía no ano 1878. Morreu en Muxía no 1963. Obras: • O Diputado por Veiramar, • Fuxidos, • Vaosilveiro, • Centileos nas ondas.
 • 11. 1972 Día das letras galegas Naceu en Ourense no ano 1848. Morreu en Ourense no 1906. Obras: • Gallegada, • O Catecismo do Labrego. • Saudades Gallegas. • A musa das aldeas.
 • 12. 1973 Día das letras galegas Naceu en Tui no ano 1865. Morreu en Santiago no 1925. Obras: • Alborada, • Calabazas, • Escolma de poesías.
 • 13. 1974 Día das letras galegas Naceu en Madrid en 1886. Morreu en Bergondo (A Coruña) no 1926. Obras: • Ensaios e poesías. • Escolma de traballos.
 • 14. 1975 Día das letras galegas Naceu en Pontevedra no 1811. Morreu en Vigo no 1876 Obras: • A Gaita Galega tocada polo gaiteiro, • A Galicia.
 • 15. 1976 Día das letras galegas Naceu en Fefiñáns-Cambados no ano 1876. Morreu no 1959 en Cambados. Obras: • A man da santiña • A rosa de cen follas • Antífona da cantiga • Da miña zanfona • Estoria do bendito San Amaro • Da terra asoballada • Na noite estrelecida • No desterro • O Mariscal • Samos • Vento Mareiro
 • 16. 1977 Día das letras galegas Naceu en Viveiro en 1881. Morreu na Coruña en 1936. Obras:  Almas mortas  Entre dous abismos  O Mariscal  Os evanxeos da risa absoluta  Nuestra afirmación regionaL
 • 17. 1978 Día das letras galegas Naceu en Santiago en 1837. Morreu en Vedra en 1910. Obras:  Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela,  A tecedeira de Bonaval,  O castelo de Pambre,  O niño de pombas.
 • 18. 1979 Día das letras galegas Naceu en Rianxo en 1900. Morreu en Rianxo no 1930. Obras:  De catro a catro.  Foulas  Poesías  Poesía galega completa
 • 19. 1980 Día das letras galegas Naceu en Toledo en 1221. Morreu en Sevilla no 1284. Obras que se realizaron no seu obradoiro de Toledo:  Cantigas de Santa María.
 • 20. 1981 Día das letras galegas Naceu en Ourense no1884. Morreu en Ourense no 1963. Obras:  O lobo da xente  Do caso que lle aconteceu ao doutor Alveiros  Leria  Mitteleuropa  O bufón de el-Rei  O porco de pé  Teoría do nacionalismo galego  Nós, os inadaptados  Tres contos marabillosos
 • 21. 1982 Día das letras galegas Naceu en Pontevedra en 1901. Morreu en Pontevedra en 1927. Obras:  Proel  O galo  Os probes de Deus  Obras em prosa e em verso  Poesía galega completa
 • 22. 1983 Día das letras galegas Naceu en Mondoñedo no 1854. Morreu en Mondoñedo no 1912. Obras:  Cantares gallegos.  Costumes antigos en Galiza
 • 23. 1984 Día das letras galegas Naceu na Veiga en 1879. Morreu en Madrid en 1956. Obras:  Trebón,  Sinxebra,  Lubicán,  Hostia,  Beiramar,  Mourenza,  Contos de Nadal.
 • 24. 1985 Día das letras galegas Naceu en Boborás-Ourense en 1884. Morreu en Pontevedra no ano 1929 Obras:  A domeadora,  Adiante,  Os camiños d’o agrarismo galego.
 • 25. 1986 Día das letras galegas Naceu en Seivane, Vilarente, Abadín, en 1909. Morreu en Santiago en 1961. Obras:  Señardá,  Corazón ao vento,  Cómaros verdes,  Lanza de soledá,  Nenias,  Leva o seu cantare.
 • 26. 1987 Día das letras galegas Naceu na Coruña en 1869. Morreu na Coruña en 1950. Obras:  Sorrisas e bágoas  Almas de muller...  Volallas na luz  Pepiña  Reproba  Familia de lobos  Néveda
 • 27. 1988 Día das letras galegas Naceu en Ourense en 1888. Morreu en Ourense en 1976. Obras:  A lagarada  Os camiños da vida  Arredor de si  Escrito na néboa  Ensaio histórico sobre a cultura galega  Fra Vernero  O desengano do prioiro  O fidalgo  O mesón dos ermos  O señorito da Reboraina  Pantelas, home libre  Teatro de máscaras  Bocarribeira. Poemas para ler e queimar  Historia de Galiza  Paisaxe e cultura
 • 28. 1989 Día das letras galegas Naceu en Celanova no 1912. Morreu em Vigo no 1979. Obras:  Cantigas de escarnio e maldecir  Cimenterio privado  Longa noite de pedra  O sono sulagado,  Onde o mundo se chama Celanova  Paco Pixiñas  Viaxe ao país dos ananos,  Terra de ningures,
 • 29. 1990 Día das letras galegas Naceu en Lugo no 1895. Morrreu en Lugo en 1958. Obras:  Triscos,  Sombra do aire  Barco sin luces,  Antoloxía,  Cunetas
 • 30. 1991 Día das letras galegas Náceu en Mondoñedo en 1911. Morreu en Vigo no ano 1981. Obras:  A noite vai coma um río  As crónicas do Sochantre  Cantiga nova que se chama riveira  Dona do corpo delgado  Escola de menciñeiros  Mar ao norde  Merlín e familia  O incerto señor don Hamlet  Os outros feirantes  Poemas do si e do non  Se o vello Simbad volvese ás illas  Xente de aquí e de acolá
 • 31. 1992 Día das letras galegas Naceu en Ponteareas en 1901. Morreu en Santiago no 1973. Obras:  Artigos rosalianos  Cabalgadas en Salnés  Intifada. Ofrenda dos poetas galegos a Palestina  Nao senlleira,  Seitura.
 • 32. 1993 Día das letras galegas Naceu en Ourense no 1897. Morreu en Vigo no ano 1979. Obras:  A esmorga  Farsas para títeres  Os biosbardos  Poemas galegos  Proceso em Jacobusland  Romances galegos  Teatro pra xente  Xente ao lonxe,
 • 33. 1994 Día das letras galegas Naceu en Bos Aires en 1910. Morreu na Coruña no 1979. Obras:  A maior abondamento  A soldadeira  As cicatrices  Fardel do eisilado  Galicia emigrante  Na brétema  Figuraciós  Poemas pola memoria
 • 34. 1995 Día das letras galegas Naceu en Rianxo no 1899. Morreu en Santiago en 1981. Obras:  A fiestra valdeira  A vontade de estilo na fala popular  Antre a terra e o ceo  Dos arquivos do trasno  Encontros e vieiros  O teatro galego i-o teatro portugués  Textos e crítica de arte
 • 35. 1973
 • 36. 1996 Día das letras galegas Naceu en Louro, Valga, en 1906. Morreu en Ourense en 1975. Obras:  O Deus Bandua da Veiga,  Cómo e por qué os escribanos deixaron de empregar o galego,  A vida e afala dos devanceiros,  O Tumbo de Fiaes.
 • 37. 1997 Día das letras galegas Naceu en Lugo en 1903. Morreu en Lugo no 1986. Obras:  A lus do candil,  Terra brava,  Pauto do demo,  Contos da néboa,  Historias que ninguén cre.
 • 38. 1998 Día das letras galegas Obras:  Cantigas de amigo.
 • 39. 1999 Día das letras galegas Naceu en Santa María dos Baños de Cuntis en 1891. Morreu na Peroxa en 1936. Obras:  Artigos e poemas en galego  Orballo da media noite  Xornalismo irmandiño
 • 40. 2000 Día das letras galegas Naceu en Frexel (Arteixo) en 1833. Morreu na Coruña en 1923. Obras:  Galicia  Historia de Galicia,  Los precursores  El regionalismo gallego  Prosas recuperadas  Textos en galego
 • 41. 2001 Día das letras galegas Naceu en San Clodio (Leiro) en 1864. Morreu na Coruña no ano 1949. Obras:  Folerpas,  Raza e terra,  Oraciós campesiñas,  Diccionario Enciclopédico Gallego-Castellano.
 • 42. 2002 Día das letras galegas Naceu en Vilafranca do Bierzo no ano 1695. Morreu no convento de San Martín (Madrid) en 1772. Obras:  Demostración crítico-apologética del Teatro Crítico Universal  Reflexiones literarias para una Biblioteca Real, Pensamientos crítico-botánicos  Coloquio de 24 gallegos rústicos,  Catálogo de voces vulgares, Catálogo de voces y frases de la lengua gallega.  Viaje a Galicia
 • 43. 2003 Día das letras galegas Naceu en Taramancos (Noia) en 1935. Morreu na Coruña en 1992. Obras:  As moradías do vento,  Afrauta i o gararnelo,  O tempo no espello,  Cantos caucanos,  As torres no ar,  Ultima fuxida a Harar.
 • 44. 2004 Día das letras galegas Naceu en Ourense en 1907. Morreu en Ourense eñ 1989. Obras:  Etnografía.  Cultura material,  Vellas artes de pesca no río Miño,  A Casa,  Distribucións dos xugos na Galiza,  Metamorfosis dunha casa castrexa,  Cantigueiro popular da Baixa Limia.
 • 45. 2005 Día das letras galegas Naceu en La Habana, 1916. Morreu en Madrid 1978 Obras:  Catro poemas para catro grabados  Homaxes  Lonxe  Poemas pola memoria
 • 46. 2006 Día das letras galegas Naceu en Sada (A Coruña) 1863 Morreu en A Coruña en 1940 Obras:  A ponte  Ardencias  Contos de Asieumedre  Esclavitú  Estadeíña  Gramática do idioma galego  Mareiras  Minia  Noitebras  Non máis emigración  O pazo  Soidades  Versos de loita
 • 47. 2007 Día das letras galegas Naceu en Noia 1907 Morreu en Parada do Caurel, 1967 Obras:  Palabra no tempo  Verba que comenza
 • 48. 2008 Día das letras galegas Naceu en Tui, 5 de febrero de 1915 Morreu en Vigo, 2 de marzo de 1985 Obras:  A cidade e os días  A pega rabilonga  Berro en lembranza dos herois de Carral  Cancioneiro de Monfero  Canle segredo  Cantares e romances vellos prosificados  Enchen as augas  Na vila hai caras novas  O que ben che quer  Os nomes da terra  Os ruíns  Poemas de ti e de min  Roseira do teu mencer  Sal e pementa. Escolma de epigramas
 • 49. 2009 Día das letras galegas Naceu en Láncara, 1915 Morreu en Santiago de Compostela, 1990 Obras:  A filosofía i o home  A lingoaxe i as língoas  Do sentimento á conciencia de Galicia  Filosofía da saudade  Galicia  Lembrando a Castelao  O espertar da conciencia galega. Galeguismo, cultura e identidade  Olladas no futuro
 • 50. 2010 Día das letras galegas Naceu en Parada de Moreda, Courel, 19 de enero de 1930 Morreu en Santiago de Compostela, 30 de octubre de 1999 Obras:  Os eidos  Do Courel a Compostela  Dos soños teimosos  Muller para lonxe  O cubil do xabarín  Os eidos 2. Letanía de Galicia e outros poemas.  Poemas caligráficos  Poemas da doada certeza e este brillo premido entre as pálpebras  Poemas pola memoria  Tempo de elexía
 • 51. 2011 Día das letras galegas Naceu en Monforte de Lemos o 16 de febreiro de 1958 Morreu en A Coruña o 24 de maio de 1996 Obras:  De amor e desamor  Poemas 1981 / 1991  Poemas para unha loia  Poesía última de Amor e Enfermidade
 • 52. 2012 Día das letras galegas Naceu en Lérez, Pontevedra, 23 de abril de 1898 Morreu en Vigo, Pontevedra, 19 de maio de 1987 Obras:  Pranto matricial  Sementeira do vento  Cen chaves de sombra  Poemas soltos  O desenvolvemento económico de Galiza  A evolución trans-continental da lingua galaico-portuguesa  Os libros, columna vertebral dunha cultura  Cara e cruz da autonomía
 • 53. Chora terra teu pranto xeneroso. CHORA, TERRA, TEU PRANTO O que todo galego choraría, das augas, e dos eidos, e dos ares, en roda de multánime silenzo as vivas páreas cósmicas da raza, e ollares abatidos en mantelo de brétemas envoltas, sobor de longo corpo derrubado que noso fin ao noso orixe ligan. que fora vivo mastro en loita núa; Deita nas áurias leiras do perto d-queles beizos, seca fonte hourizonte da verba nunca d-antes máis labradas de solpores e de belida; abrentes, do peito petrucial, refrorecido en adoas de luz a debullarse, de mapoulas pampeiras, as sementes feridas de túa door. que envexan a nacencia das Arpa de nobres cordas esquecidas, chorimas; ceiba teu son no curazón retido, xunto das postas maos voltas ao e fai acordes en total latexo xelo, almas, paxaros, rios e paisaxes. onde a eito agromaron do seu arte, no cerne da galega patronía, vizosas primaveiras. O que todo galego choraría. Pranto matricial (en memoria de Castelao, 1955). VALENTÍN PAZ-ANDRADE
 • 54. FONTES: •BIBLIOTECA VIRTUAL GALEGA http://bvg.udc.es/ •CAMIÑO LONGO http://atallolongo.blogspot.com.es/2012/03/valentin-paz- andrade-pranto-matricial.html •IMAXES • “La Voz de Galicia” 17 de maio de 2004 • Google imaxes web