Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Ad

FRZ
UP
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4780 2780 4220
110 11780
12000
28003480
1106280
6500
28003480
1106280110
6500
4780 2780...

Ad

UP
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4780 2780 4220
28003480
1106280
130015004803000
1106280
220 910 4780 2780 4220
1130 11780
1...

Ad

DN
1 1
3 3
A
A
B
B
C
C
D
D
2 2
4780 2780 4220
11780
28003480
6280
119016103480
6280 4780 2780 4220
910 11780
PHÒNG NGỦ 4
1...

Ad

Nächste SlideShare
LALBAUG J.V PROPOSAL
LALBAUG J.V PROPOSAL
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 4 Anzeige
1 von 4 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Kien truc

  1. 1. FRZ UP 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 110 11780 12000 28003480 1106280 6500 28003480 1106280110 6500 4780 2780 4220 110 11780 12000 PHÒNG KHÁCH 12.77 m² GARA 15.58 m² 24.96 m² PHÒNG ĂN BẾP WC1 +0.000 2.28 m² CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 20 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN KISATO KISATO CONSTRUCTION AND CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T1 Designer Author Checker NP-NĐ KT-01 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG1
  2. 2. UP 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 28003480 1106280 130015004803000 1106280 220 910 4780 2780 4220 1130 11780 13020 1130 11780 PHÒNG NGỦ 2 24.24 m² WC 2 +3.900 HÀNH LANG THÔNG PHÒNG PHÒNG NGỦ 1 +3.900 5.58 m² 12.34 m² 25.12 m² 800 2780 18001680 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 20 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN KISATO KISATO CONSTRUCTION AND CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T2 Designer Author Checker NP-NĐ KT-02 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG2
  3. 3. DN 1 1 3 3 A A B B C C D D 2 2 4780 2780 4220 11780 28003480 6280 119016103480 6280 4780 2780 4220 910 11780 PHÒNG NGỦ 4 12.27 m² PHÒNG NGỦ 3 24.24 m² HÀNH LANG THÔNG PHÒNG SÂN PHƠI +7.500 +7.500 15.94 m² WC3 5.70 m²2.97 m² PHÒNG THỜ CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 20 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN KISATO KISATO CONSTRUCTION AND CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT BẰNG KIẾN TRÚC T3 Designer Author Checker NP-NĐ KT-03 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTBẰNGKIẾNTRÚCTẦNG3
  4. 4. Tầng 1 +0.000 Mặt đất TN -0.450 13 Tầng 2 +3.900 Tầng 3 +7.500 Tầng Mái +11.100 2 450390036003600600 11700 2800 3480 110 6280 110 6500 CHỦ ĐẦU TƯ: ĐƠN VỊ TƯ VẤN: DỰ ÁN: GĐ THỰC HIỆN: HẠNG MỤC: TÊN BẢN VẼ: CHỦ TRÌ THIẾT KẾ THIẾT KẾ KIỂM TRA HÀ NỘI, NGÀY THÁNG NĂM 20 TỶ LỆ KÝ HIỆU HỒ SƠ BẢN VẼ SỐ GHI CHÚ: CÔNG TY CỔ PHẦN KISATO KISATO CONSTRUCTION AND CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY ĐỊA CHỈ: KHU ĐÔ THỊ XA LA - PHÚC LA QUẬN HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI KIẾN TRÚC 1 : 75 NHÀ PHỐ BẮC NINH THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG MẶT ĐỨNG KIẾN TRÚC B-A Designer Author Checker NP-NĐ KT-04 ÔNG: HÙNG TỈ LỆ:(1: 75) MẶTĐỨNGKIẾNTRÚCB-A

×