Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

7 ðường parabol

Ad

§7 ÐƯỜNG PARABOL

Ad

KIỂM TRA BÀI CŨ
1/ Phương trình chính tắc của hypebol có trị tuyệt đối của hiệu
các bán kính qua tiêu điểm ứng với điểm M ...

Ad

KIỂM TRA BÀI CŨ
2/ Tâm sai của hypebol: 4x2
– 9y2
= 36 là :
3
13
=eA
DC
B
2
13
=e
2
5
=e
3
5
=e
B

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 10 Anzeige
1 von 10 Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

7 ðường parabol

  1. 1. §7 ÐƯỜNG PARABOL
  2. 2. KIỂM TRA BÀI CŨ 1/ Phương trình chính tắc của hypebol có trị tuyệt đối của hiệu các bán kính qua tiêu điểm ứng với điểm M thuộc hypebol bằng 8, tiêu cự bằng 10 là: 1 1625 22 =− yx A B C D1 916 22 =− yx 1 169 22 =− yx 1 2516 22 =− yx C
  3. 3. KIỂM TRA BÀI CŨ 2/ Tâm sai của hypebol: 4x2 – 9y2 = 36 là : 3 13 =eA DC B 2 13 =e 2 5 =e 3 5 =e B
  4. 4. • 1. Định nghĩa parabol: Cho một điểm F cố định và một đường thắng (Δ)cố định không đi qua F. Tập hợp những điểm M cách đều F và (Δ) được gọi là đường Parabol. F: Tiêu điểm. (Δ) : Đường chuẩn. d(F; (Δ)) = p : Tham số tiêu. §7 ÐƯỜNG PARABOL · M · F (Δ) p
  5. 5. 2/Phương trình chính tắc của Parabol: x y (∆) N F O M H Cho (P) có tiêu điểm F, đường chuẩn(Δ), d(F; Δ) = p Chọn hệ trục toạ độ Oxy, sao cho: F(c/2; 0), (Δ): x = -c/2 M(x;y)∈(P) ⇔ MF = d(M; Δ) ⇔ ⇔ y2 = 2px (p > 0) (1) Pt (1) gọi là pt chính tắc của parabol. 22 2 2 p xy p x +=+      − y2 = 2px (p > 0) (1)
  6. 6. Parabol (P) có ptct: y2 = 2px (p>0) • (P) luôn nằm về bên phải của trục tung. • (P) nhận trục hoành làm trục đối xứng. • (P) cắt Ox tại O(0;0).O cũng là tiếp điểm của (P) với Oy và là đỉnh của (P). • (P): y2 = 2px (p>0) có tiêu điểm F(p/2; 0), đường chuẩn (Δ): x = - p/2
  7. 7. Ví dụ: Cho (P): y2 = 8x. Tiêu điểm và đường chuẩn của (P) là: A F(2;0), (Δ): x = -2 D B C F(-2;0), (Δ): x = 2 F(4;0), (Δ): x = - 4 F(-4;0), (Δ): x = 4 B
  8. 8. Ví dụ2: Phương trình chính tắc của (P) đi qua điểm M(1;- 2): yx 2 12 −=A D C D y2 = 4x y2 = 2xB yx 2 12 =
  9. 9. Củng cố: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? A C D B Parabol (p) có tiêu điểm F(1;0), phương trình chính tắc của (P): y2 = 4x y = x2 là phương trình chính tắc của parabol Parabol: y2 = 2px (p>0) có tiêu điểm F(p;0), đường chuẩn: x + p = 0. x2 = -2y là phương trình chính tắc của parabol. A
  10. 10. Củng cố: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng? A C D B Parabol (p) có tiêu điểm F(1;0), phương trình chính tắc của (P): y2 = 4x y = x2 là phương trình chính tắc của parabol Parabol: y2 = 2px (p>0) có tiêu điểm F(p;0), đường chuẩn: x + p = 0. x2 = -2y là phương trình chính tắc của parabol. A

×