Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 41 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Weitere von www.epidella.com (20)

Anzeige

מצגת_לשקר אין רגליים_האם המטרה מקדשת את כל האמצעים

 1. 1. ‫רובין‬ ‫לקרן‬
 2. 2. • ‫המטרה‬ - ‫להיות‬ ‫לשנים‬ ‫בשוק‬ ‫שולטים‬ ‫רבות‬ , ‫הימור‬ ‫לקחת‬ ‫כלכלי‬ , ‫בתנאים‬ ‫יחזרו‬ ‫שלא‬ ‫חלומיים‬ • ‫סוגי‬ ‫את‬ ‫לשנות‬ ‫הקלאסיים‬ ‫החיסון‬ ‫מרנ‬ ‫לתרכיבי‬ " ‫א‬ ‫התשתיות‬ ‫את‬ ‫ולהקים‬ ‫הנדרשות‬ ‫הטכנולוגיות‬ ‫לרופאים‬ ‫שודר‬ ‫סרטון‬ ( ‫פרופ‬ ' ‫מומחית‬ ‫הבריאות‬ ‫ממשרד‬ ‫נגיפים‬ ) ‫של‬ ‫בזום‬ ‫שודר‬ " ‫הרפואה‬ ‫אגף‬ "
 3. 3. ‫אינה‬ ‫של‬ ‫העובר‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ : ‫האם‬ ‫תרכיב‬ ‫קיבלה‬ ‫הקורפוס‬ ‫קולוסום‬ ‫היטב‬ ‫מתפתח‬ ‫לא‬ ‫העובר‬ ‫של‬ ‫במח‬ - ‫העובר‬ ‫את‬ ‫להפיל‬ ‫נאלצת‬ . ‫דנה‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ : ‫ברחם‬ ‫עוברים‬ ‫תאומים‬ ‫שני‬ , ‫תרכיב‬ ‫קיבלה‬ ‫האם‬ , ‫הקטן‬ ‫המח‬ , ‫הצרבלום‬ ‫של‬ ‫להתפתח‬ ‫הפסיק‬ ‫שונים‬ ‫עוברים‬ ‫שני‬ . ‫נאלצת‬ ‫להפיל‬ . ‫א‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ' : ‫התרכיב‬ ‫אחרי‬ ‫ורטיגו‬ , ‫טנטון‬ , ‫סחרחורות‬ , ‫בידיים‬ ‫זמנית‬ ‫תחושה‬ ‫איבדה‬ ‫י‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ' - ‫וכו‬ ‫טנטון‬ ' ‫ע‬ ‫של‬ ‫מקרה‬ ' : ‫רצוני‬ ‫לא‬ ‫רעד‬ , ‫קואורדינציה‬ ‫בעיות‬ ‫אטקסיה‬ ‫שבצים‬ ‫של‬ ‫מקרים‬ , ‫פרכוסים‬ , ‫דם‬ ‫כלי‬ ‫חסימות‬ ALS ‫המח‬ ‫של‬ ‫ניווניות‬ ‫מחלות‬ ‫ועוד‬ ‫נפרצה‬ ‫במח‬ ‫הכספת‬ ‫האם‬ ? ‫קואורדינציה‬ ‫לחוסר‬ ‫לגרום‬ ‫מוכרת‬ ‫בצרבלום‬ ‫פגיעה‬ , ‫איבוד‬ ‫קואורדינציית‬ ‫השריר‬ , ‫בתפקודי‬ ‫שינוי‬ ‫תנועה‬ , ‫רעידות‬ , ‫בתנועה‬ ‫עיכוב‬ , ‫משקל‬ ‫שיווי‬ ‫בעיות‬ , ‫ניסטיגמוס‬ – ‫העין‬ ‫בתנועת‬ ‫בעיות‬ ‫וכו‬ ' . ‫שמגיעים‬ ‫עוברים‬ ‫של‬ ‫נוספים‬ ‫מקרים‬ ‫לידיעתי‬ – ‫במח‬ ‫דימומים‬ , ‫בצקות‬ , ‫שהם‬ ‫מציינים‬ ‫שהרופאים‬ ‫מומים‬ " ‫נדירים‬ " , ‫העוברים‬ ‫של‬ ‫סופם‬ , ‫לידה‬ ‫ברירה‬ ‫מחוסר‬ ‫שקטה‬ . ‫אחר‬ ‫מקרה‬ : ‫לקה‬ ‫משוחרר‬ ‫חייל‬ ‫נפטר‬ ‫שבועיים‬ ‫וכעבור‬ ‫בפרכוסים‬ ‫בשינה‬ ‫לב‬ ‫מדום‬ . ‫נצפו‬ ‫בנתיחה‬ ‫הקטן‬ ‫במח‬ ‫איסכמיים‬ ‫שינויים‬ ( ‫צרבלום‬ .) ‫ניסטיגמוס‬ : ‫סכרת‬ ‫רקע‬ ‫עם‬ ‫אישה‬ , ‫אלרגיות‬ ‫וכו‬ ,' ‫ניסטיגמוס‬ ‫וסחרחורות‬ .
 4. 4. ‫נפרצה‬ ‫במח‬ ‫הכספת‬ ‫האם‬ ? ‫מקור‬ : ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫החיסון‬ ‫בטיחות‬ ‫מצגת‬
 5. 5. ‫ה‬ ‫נפרצה‬ ‫במח‬ ‫הכספת‬ ‫האם‬ ? ‫ה‬ ‫מקור‬ : ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫החיסון‬ ‫בטיחות‬ ‫מצגת‬
 6. 6. ‫העצבים‬ ‫מערכת‬ : ‫מתוך‬ ‫הדו‬ " ‫שהשתחרר‬ ‫פייזר‬ ‫של‬ ‫ח‬ ‫בארה‬ " ‫בית‬ ‫בהוראת‬ ‫ב‬ ‫משפט‬ - ‫שפייזר‬ ‫אירועים‬ ‫עד‬ ‫מתעדת‬ 28.2.21 ‫מקור‬ : ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫החיסון‬ ‫בטיחות‬ ‫מצגת‬ ‫מקור‬ : ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫החיסון‬ ‫בטיחות‬ ‫מצגת‬
 7. 7. ‫אירועים‬ " ‫אדברס‬ ‫איבנטס‬ " ‫של‬ ‫ספשיאל‬ ‫אינטרסט‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫החציון‬ , ‫של‬ ‫בהקשר‬ ‫מעניינת‬ ‫עובדה‬ ‫מנגנונים‬ ‫מפרכס‬ ‫שנולד‬ ‫תינוק‬ ‫גם‬ ‫יש‬ Benign familial neonatal convulsions are a rare, autosomal-dominant form of neonatal epileptic syndrome. It can occur 1 week after birth, and usually involves frequent episodes, but with a benign course. The diagnosis depends on family history and clinical feature ‫העצבים‬ ‫מערכת‬ : ‫מתוך‬ ‫הדו‬ " ‫שהשתחרר‬ ‫פייזר‬ ‫של‬ ‫ח‬ ‫בארה‬ " ‫בית‬ ‫בהוראת‬ ‫ב‬ ‫משפט‬ - ‫שפייזר‬ ‫אירועים‬ ‫עד‬ ‫מתעדת‬ 28.2.21
 8. 8. ‫אלפים‬ ‫מאות‬ ‫או‬ ‫עשרות‬ ? ‫משרד‬ ‫מצגת‬ ‫לפי‬ ‫שניה‬ ‫מנה‬ ‫אחרי‬ ‫הבריאות‬ : 10/1,000,000 ‫נשים‬ – ‫בווסת‬ ‫שינויים‬ ‫שלישית‬ ‫מנה‬ ‫אחרי‬ : 17.6/1,000,000 ‫נשים‬ - ‫בווסת‬ ‫שינויים‬ - ‫טלפוני‬ ‫בסקר‬ ‫אבל‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬ ‫של‬ , 10% ‫מהנשים‬ ‫הפרעות‬ ‫על‬ ‫בוסטר‬ ‫מנת‬ ‫אחרי‬ ‫מדווחות‬ ‫שקול‬ ‫שזה‬ ‫במחזור‬ ‫ללפחות‬ 200,000 ~ ‫נשים‬ ‫אם‬ ‫לא‬ ‫יותרך‬ ‫ב‬ ‫הכספת‬ ‫האם‬ BTB ‫נפרצה‬ ( Blood Testis Barrier ) ? ‫מבריטניקה‬ ‫התמונה‬
 9. 9. a ‫הה‬ ‫השליליות‬ ‫שפעות‬ ( ‫אדברס‬ ‫אפקטס‬ ) ‫הרבייה‬ ‫מערכת‬ ‫על‬ ‫חלקיקים‬ ‫ננו‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאליות‬ . ‫בדצמבר‬ 2018 ‫זו‬ ‫בכותרת‬ ‫במאמר‬ , ‫בתקציר‬ ‫נכתב‬ : " ‫חלקיקים‬ ‫ננו‬ ‫של‬ ‫הפוטנציאליים‬ ‫לסיכונים‬ ‫הופנתה‬ ‫מיוחדת‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ . ‫הראו‬ ‫קודמים‬ ‫מחקרים‬ ‫שננו‬ ‫ספציפיים‬ ‫ביולוגיים‬ ‫גבולות‬ ‫לעבור‬ ‫מסוגלים‬ ‫רבים‬ ‫חלקיקים‬ ‫איברים‬ ‫על‬ ‫רעילות‬ ‫השפעות‬ ‫ולהשרות‬ ‫כגון‬ ‫חיוניים‬ ‫המח‬ , ‫והכליה‬ ‫הכבד‬ . ‫לאחרונה‬ ‫רק‬ ( ‫מ‬ ‫מאמר‬ - 2018 ) , ‫הרעילות‬ ‫אל‬ ‫הופנתה‬ ‫לב‬ ‫תשומת‬ ‫ננו‬ ‫של‬ - ‫חומרים‬ ‫הרבייה‬ ‫למערכת‬ . ‫ננו‬ - ‫לעבור‬ ‫יכולים‬ ‫חלקיקים‬ ‫דם‬ ‫מחסום‬ ‫דרך‬ - ‫אשכים‬ , ‫מחסום‬ ‫דרך‬ ‫השליה‬ , ‫אפיתל‬ ‫ומחסום‬ ‫הרבייה‬ ‫באברי‬ ‫ולהצטבר‬ ‫הרבייה‬ ‫רקמות‬ ‫על‬ ‫שמגן‬ . ‫באיברים‬ ‫פוגעת‬ ‫חלקיקים‬ ‫ננו‬ ‫של‬ ‫הצטברות‬ ( ‫אשכים‬ , ‫אפידידימיס‬ , ‫שחלה‬ , ‫רחם‬ ) ‫תאי‬ ‫הרס‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫סטרולי‬ , ‫תאי‬ ‫ליידיג‬ , ‫וג‬ ' ‫רם‬ ‫סלס‬ ‫ל‬ ‫לגרום‬ ‫ויכולים‬ ‫רבייה‬ ‫באיברי‬ ‫תפקוד‬ ‫חוסר‬ , ‫איכות‬ ‫על‬ ‫שישפיע‬ ‫הזרע‬ , ‫כמותו‬ , ‫מספר‬ ‫את‬ ‫להפחית‬ ‫או‬ ‫ותנועתיות‬ ‫מורפולוגיה‬ ‫האאוציטים‬ ‫ולהפריע‬ ‫הבוגרים‬ ‫להתפתחות‬ ‫של‬ ‫והשניונית‬ ‫הראשונית‬ ‫הפוליקולה‬ . ‫בנוסף‬ , ‫ננו‬ - ‫יכולים‬ ‫חלקיקים‬ ‫של‬ ‫לרמות‬ ‫להפריע‬ ‫מופרשים‬ ‫הורמונים‬ , ‫המינית‬ ‫בהתנהגות‬ ‫שינויים‬ ‫לגרום‬ ‫ובכך‬ Wang R. Song B. et al. review (2018) “Potential adverse effects of nanoparticles on the reproductive system” , Int J Nanomedicine, 11;13:8487-8506
 10. 10. ‫לננו‬ ‫מחשיפה‬ ‫כתוצאה‬ ‫הורמונלי‬ ‫איזון‬ ‫חוסר‬ - ‫חלקיקים‬ ‫וואנג‬ ‫ועמיתים‬ ‫מתארים‬ : " ‫השפעה‬ ‫על‬ ‫רמות‬ ‫הורמונים‬ , ‫כפי‬ ‫שהן‬ ‫בגברים‬ ... ‫ננו‬ ‫חלקיקים‬ ‫יכולים‬ ‫לגרום‬ ‫גם‬ ‫לחוסר‬ ‫איזון‬ ‫של‬ ‫הורמוני‬ ‫מין‬ ‫בנשים‬ . ‫בנשים‬ , ‫הורמוני‬ ‫המין‬ ‫מתחזקים‬ ‫את‬ ‫המחזור‬ ‫החודשי‬ , ‫שהוא‬ ‫חיוני‬ ‫עבור‬ ‫מערכת‬ ‫הרבייה‬ ‫הנשי‬ . ‫חוסר‬ ‫איזון‬ ‫של‬ ‫ננו‬ ‫חלקיקים‬ ‫יכול‬ ‫להשפיע‬ ‫על‬ ‫הפוריות‬ . ‫החוקר‬ ‫קונג‬ , ‫דווח‬ ‫שננו‬ ‫חלקיקים‬ ‫העלו‬ ‫את‬ ‫הרמות‬ ‫בדם‬ ‫של‬ ‫ההורמון‬ ‫מגרה‬ ‫הזקיק‬ ( ‫ה‬ - FSH ) ‫ושל‬ ‫הורמון‬ ‫ההצהבה‬ ‫ה‬ - LH ( ‫שמיוצר‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫יותרת‬ ‫המח‬ ‫ומגרה‬ ‫ביוץ‬ ) , ‫ורמות‬ E2 ‫ירדו‬ ‫בחולדות‬ ‫נקבות‬ [ 38 ] . ‫במחקר‬ ‫אחר‬ , ‫נמצא‬ ‫כי‬ ‫חשיפה‬ ‫לננו‬ ‫חלקיקים‬ ‫של‬ ‫טיטניום‬ ( TiO2 NP ) - ‫גרמה‬ ‫לעליה‬ ‫משמעותית‬ ‫ב‬ E2 ( ‫הורמון‬ ‫אסטרדיול‬ ‫שיש‬ ‫לו‬ ‫תפקיד‬ ‫מפתח‬ ‫בביוץ‬ ‫ושהוא‬ ‫האחראי‬ ‫על‬ ‫צמיחת‬ ‫רירית‬ ‫הרחם‬ ) ‫ו‬ - FSH ‫והפחתה‬ ‫ב‬ P4, LH, U - ‫ו‬ - T ... " ‫במאמר‬ ‫מובאת‬ ‫דוגמה‬ ‫של‬ ‫פוליאתילן‬ ‫גליקול‬ - ‫בלוק‬ - ‫פולי‬ ‫די‬ - 1 ‫לקטיק‬ ‫אסיד‬ - poly(ethylene glycol)-block-poly(d,l- lactic acid) (PEG-b-PLA) ‫שהעלה‬ ‫את‬ ‫המשקל‬ ‫של‬ ‫יותרת‬ ‫המח‬ ‫בשל‬ ‫היפרמיה‬ , ‫גרם‬ ‫התרחבות‬ ‫כלי‬ ‫דם‬ ‫וגודש‬ , ‫שינויים‬ ‫בהורמון‬ ‫שמגיע‬ ‫מההיפתלמוס‬ , ‫ההורמון‬ ‫משחרר‬ ‫הגונדוטרופין‬ ( gonadotropin-releasing hormone GnRH ) ,, ‫קונג‬ ' ‫סטן‬ , ‫שינוי‬ ‫בהפרשת‬ LH ‫עקב‬ ‫גירוי‬ ‫היפותלמי‬ ‫ועלייה‬ ‫ברמות‬ P4 ‫בסרום‬ . ‫על‬ ‫כן‬ , ‫השינוי‬ ‫ברמות‬ ‫ההורמונים‬ ‫עשוי‬ ‫לערב‬ ‫תהליכים‬ ‫יותר‬ ‫מורכבים‬ . ‫בנוסף‬ ‫להפרשת‬ ‫הורמונים‬ ‫מבלוטות‬ ‫המין‬ , ‫ציר‬ ‫ההיפותלמוס‬ - ‫יותר‬ ‫המח‬ ‫גם‬ ‫משחק‬ ‫תפקיד‬ ‫חשוב‬ . ‫נדרש‬ ‫מחקר‬ ‫נוסף‬ ‫כדי‬ ‫לגלות‬ ‫כיצד‬ ‫ננופרטיקלס‬ ‫משפיעים‬ ‫על‬ ‫הורמוני‬ ‫מין‬ ‫והמנגנונים‬ ‫בבסיס‬ ‫ההשפעה‬ . mechanisms . "
 11. 11. Ajdary M., Keyhanfar F. et al (2021)” Potential adverse effects of nanoparticles on the reproductive system” Journal of Reproductive Immunology Vol: 148, November 2021 ‫דלקתיות‬ ‫מעלה‬ ‫התרכיב‬ , ‫מעלות‬ ‫דלקות‬ ‫פרוסטגלנדינים‬ ....
 12. 12. ‫בו‬ ‫רכיבים‬ ‫או‬ ‫דם‬ ‫הורמונים‬ ‫טסיות‬ ‫אגרגטים‬ ( ‫עמילואידים‬ ) ‫ציטוקינים‬ ‫נעלמים‬ ‫ועוד‬ TNF-α Interferone- γ
 13. 13. ‫פייזר‬ ‫של‬ – ‫מודרנה‬ ‫של‬ ‫והמחקר‬ ‫אוסטרליה‬
 14. 14. ‫הכספות‬ ‫פורצי‬
 15. 15. ‫יש‬ ‫כי‬ ‫יותר‬ ‫נפגעות‬ ‫נשים‬ ‫מחלות‬ ‫יותר‬ ‫גם‬ ‫להם‬ ‫אוטואימיוניות‬
 16. 16. BBB ‫עוברים‬
 17. 17. ‫להגיע‬ ‫שונות‬ ‫בנסיבות‬ ‫יכול‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫שמבוטא‬ ‫הספייק‬ ‫במח‬ ‫לרצפטורים‬ ‫שונים‬ ‫גורמים‬ ‫של‬ ‫בקשירה‬ ‫ולהפריע‬
 18. 18. ‫תאים‬ ‫לגרעיני‬ ‫נכנס‬ ‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫שמבוטא‬ ‫הספייק‬
 19. 19. ‫לתיקון‬ ‫מפריע‬ ‫הספייק‬ DNA
 20. 20. ‫מה‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫החוקרים‬ ‫בדיוק‬ ‫קורה‬ ‫לננוליפידים‬ ‫אחרי‬ ‫האנדוזום‬
 21. 21. ‫לסיכום‬

×