Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
La dominació europea del món 1871-1914
SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL i IMPERIALISME
http://historiaenpresent.blogspot.com/
E...
ESQUEMA DEL PERÍODE 1870-1914ESQUEMA DEL PERÍODE 1870-1914
SEGONA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
SEGONA
REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
CREIXEM...
El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees
1. EUROPA CAP AL 1871
1. EUROPA CAP AL 1871
Europa
experimentarà
importants
transformacions
econòmiques,
socials i polítiques
durant la segona
meitat del segle
XIX i ...
En el darrer quart del
segle XIX Europa és el
centre del món.
Cinc potències pugnen
entre elles pel domini
universal amb u...
Les tres grans
potències econòmiques
i militars d’Europa
Les tres grans
potències econòmiques
i militars d’Europa
L’ Angla...
Els altres imperis
europeus
-Austro-Hongria i
Rússia-
afrontaren problemes
derivats del seu extens
territori, la seua
dive...
Després de la
independència
de la corona
britànica, els
Estats Units
inicien una
gran expansió
territorial
Després de la
i...
El domini europeu del món (1871-1914). La segona revolució industrial
2. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
2. LA SEGONA REVOL...
En la segona
meitat del segle
XIX es
desenvolupa un
nou període
d’industrialització
denominat
segona revolució
industrial
...
LA SEGONA
REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL I EL
DESENVOLUPAMENT
DEL GRAN
CAPITALISME
Avanços tècnicsAvanços tècnics
Noves fonts d’ener...
CARACTERÍSTIQUES PRIMERA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
SEGONA REVOLUCIÓ
INDUSTRIAL
FONTS D’ENERGIA Carbó, Vapor d’aigua Eletricitat...
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme
3. L’IMPERIALISME
3. L’IMPERIALISME
CAUSES DE L’ IMPERIALISMECAUSES DE L’ IMPERIALISME
ECONÒMIQUESECONÒMIQUES POLÍTIQUESPOLÍTIQUES
ESTRATÈGIQUES-
MILITARS
EST...
Àfrica en 1880
Àfrica en 1880
Àfrica en 1914
Àfrica en 1914
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. La ràpi...
Per què una
colonització tan
ràpida? Per què
en eixe
període?
Quins són els
interessos?
Per què una
colonització tan
ràpid...
Cecil Rhodes i el
projecte imperial
britànic d’un
domini continu
entre EL Cairo i El
Cabo.
Cecil Rhodes,
empresari i polít...
Què significa la
imatge?
Quins
personatges hi
estan
representats?
Què significa la
imatge?
Quins
personatges hi
estan
repr...
Què intenta
transmetre la
imatge?
Quina és la
intencionalitat?
Què intenta
transmetre la
imatge?
Quina és la
intencionalit...
Les rivalitats entre
les potències impulsà
la celebració d’una
conferència per
adoptar acords que
havien de regir
l’ocupac...
La doctrina del
“destí manifest”
defensava que els
nordamericans
eren el poble elegit
per Déu i això els
permetia apropiar...
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme nordamericà
Els imperis colonials europeus cap al 1914
Els imperis colonials europeus cap al 1914
El domini europeu del món (1871-1914...
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Els imperis colonials
CONSEQÜÈNCIES
CONSEQÜÈNCIES
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
EXPLOTACIÓEXPLOTACIÓ
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
UTILITZACIÓ DE LA
FORÇA I LA VIOLÈNCIA
PER SOTMETRE ALS
POBLES
UTILITZACIÓ DE LA
FORÇA I LA VIOLÈNCIA
PER SOTMETRE ALS
POB...
ESCLAVITUDESCLAVITUD
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
PROGRÉS I
CIVILITZACIÓ?
PROGRÉS I
CIVILITZACIÓ?
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
PROGRÉS I
CIVILITZACIÓ?
PROGRÉS I
CIVILITZACIÓ?
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
ELS ARREBATEN LES
TERRES, ELS
RECURSOS
ELS ARREBATEN LES
TERRES, ELS
RECURSOS
El domini europeu del món (1871-1914). L’Imp...
MONOCULTIUS AL
SERVEIS DELS
INTERESSOS DE
LES POTÈNCIES,
COMERÇ
DESIGUAL,
DESTRUCCIÓ DE
LES INDÚSTRIES
AUTÒCTONES
MONOCULT...
Procés de descolonització d’ÀfricaProcés de descolonització d’Àfrica
FRONTERES
ARTIFICIALS,
ACULTURACIÓ
FRONTERES
ARTIFICI...
Les rivalitats
econòmiques ,
territorials i
colonials entre
les potències
d’Europa donaran
lloc a la creació
de sistemes
d...
El domini europeu del món (1871-1914). El camí cap a la guerra
La conflictiva situació d’ EuropaLa conflictiva situació d’...
Fonts utilitzades:
blogs i webs educatives d’Història de
professor@s i de centres
kiwipèdia
kairos
deviantart
Si les/els p...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

La dominació europea del món 1871-1914

La dominació europea del món 1871-1914. Les potències europees, la segona revolució industrial i imperialisme. Esquemes i activitats.

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

La dominació europea del món 1871-1914

 1. 1. La dominació europea del món 1871-1914 SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL i IMPERIALISME http://historiaenpresent.blogspot.com/ Empar Gallego, professora d’Història i Geografia
 2. 2. ESQUEMA DEL PERÍODE 1870-1914ESQUEMA DEL PERÍODE 1870-1914 SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL CREIXEMENT ECONÒMIC I NOVES POTÈNCIES ECONÒMIQUES CREIXEMENT ECONÒMIC I NOVES POTÈNCIES ECONÒMIQUES L’ ERA DEL GRAN CAPITALISME L’ ERA DEL GRAN CAPITALISME IMPERIALISME COLONIALIMPERIALISME COLONIAL CONQUESTA COLONIAL D’ ÀFRICA, ÀSIA, OCEANIA CONQUESTA COLONIAL D’ ÀFRICA, ÀSIA, OCEANIA IMPERIS COLONIALSIMPERIS COLONIALS PRIMERA GUERRA MUNDIALPRIMERA GUERRA MUNDIAL CONSEQÜÊNCIESCONSEQÜÊNCIES SOBREPRODUCCIÓ, COMPETÈNCIA, PROTECCIONISMESOBREPRODUCCIÓ, COMPETÈNCIA, PROTECCIONISME MUNDIALITZACIÓ DE L’ECONOMIA MUNDIALITZACIÓ DE L’ECONOMIA RIVALITAT S RIVALITAT S El domini europeu del món (1871-1914)
 3. 3. El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees 1. EUROPA CAP AL 1871 1. EUROPA CAP AL 1871
 4. 4. Europa experimentarà importants transformacions econòmiques, socials i polítiques durant la segona meitat del segle XIX i fins la Primera Guerra Mundial Europa experimentarà importants transformacions econòmiques, socials i polítiques durant la segona meitat del segle XIX i fins la Primera Guerra Mundial El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/potencias_00.html
 5. 5. En el darrer quart del segle XIX Europa és el centre del món. Cinc potències pugnen entre elles pel domini universal amb un desplegament colonial, carrera d’armaments i unes complexes relacions internacionals. L’escenari es complica amb l’aparició de dues noves potències industrials, els Estats Units i el Japó. En el darrer quart del segle XIX Europa és el centre del món. Cinc potències pugnen entre elles pel domini universal amb un desplegament colonial, carrera d’armaments i unes complexes relacions internacionals. L’escenari es complica amb l’aparició de dues noves potències industrials, els Estats Units i el Japó. El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees
 6. 6. Les tres grans potències econòmiques i militars d’Europa Les tres grans potències econòmiques i militars d’Europa L’ Anglaterra victoriana L’ Anglaterra victoriana El II Reich Alemany El II Reich Alemany França, del II Imperi a la III República França, del II Imperi a la III República El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees
 7. 7. Els altres imperis europeus -Austro-Hongria i Rússia- afrontaren problemes derivats del seu extens territori, la seua diversitat ètnica i cultural i els conflictes territorials Els altres imperis europeus -Austro-Hongria i Rússia- afrontaren problemes derivats del seu extens territori, la seua diversitat ètnica i cultural i els conflictes territorials El domini europeu del món (1871-1914). Les potències europees
 8. 8. Després de la independència de la corona britànica, els Estats Units inicien una gran expansió territorial Després de la independència de la corona britànica, els Estats Units inicien una gran expansió territorial La conquesta de l’OestLa conquesta de l’Oest El domini europeu del món (1871-1914). Els Estats Units, potència mundial
 9. 9. El domini europeu del món (1871-1914). La segona revolució industrial 2. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 2. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL
 10. 10. En la segona meitat del segle XIX es desenvolupa un nou període d’industrialització denominat segona revolució industrial En la segona meitat del segle XIX es desenvolupa un nou període d’industrialització denominat segona revolució industrial El domini europeu del món (1871-1914). La segona revolució industrial
 11. 11. LA SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL I EL DESENVOLUPAMENT DEL GRAN CAPITALISME Avanços tècnicsAvanços tècnics Noves fonts d’energiaNoves fonts d’energia electricitatelectricitat petrolipetroli Noves indústriesNoves indústries siderúrgiasiderúrgia químicaquímica elèctricaelèctrica Concentració empresarial Concentració empresarial verticalvertical horitzontalhoritzontal Trust Càrtel Holding Trust Càrtel Holding Noves fonts de financiació Noves fonts de financiació societats anònimessocietats anònimes prèstecs bancarisprèstecs bancaris Mundialització de l’economia capitalista Mundialització de l’economia capitalista Intercanvi desigualIntercanvi desigual El domini europeu del món (1871-1914). La segona revolució industrial
 12. 12. CARACTERÍSTIQUES PRIMERA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL SEGONA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL FONTS D’ENERGIA Carbó, Vapor d’aigua Eletricitat, Petroli PRINCIPALS SECTORS Cotó – Tèxtil Metalúrgia Ferrocarril Siderúrgia – acer Química Transport Comunicacions ÀREES D’EXPANSIÓ Anglaterra França, Bèlgica, EE.UU. Japó Potències mundials: EE.UU, Alemanya, Anglaterra, Japó AGENTS Artesans experimentats. Científics PRINCIPALS INNOVACIONS Telars Màquina de vapor Dinamo, motor d’explosió, locomora, telègraf, telèfon, navegació, aviació Organització de la produció Innovació i mecanització Automatització Concentranció empresarial CRONOLOGIA APROXIMADA Des de la segona meitat del segle XVIII fins la primera meitat del segle XIX Des dels anys 60 del segle XIX fins 1914 Les revolucions industrialsLes revolucions industrials El domini europeu del món (1871-1914). La segona revolució industrial
 13. 13. El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme 3. L’IMPERIALISME 3. L’IMPERIALISME
 14. 14. CAUSES DE L’ IMPERIALISMECAUSES DE L’ IMPERIALISME ECONÒMIQUESECONÒMIQUES POLÍTIQUESPOLÍTIQUES ESTRATÈGIQUES- MILITARS ESTRATÈGIQUES- MILITARS IDEOLÒGIQUESIDEOLÒGIQUES conseguir materies primeres conseguir materies primeres búsqueda de nous mercats búsqueda de nous mercats llocs on invertir capital llocs on invertir capital prestigi i poderprestigi i poder evitar l’enfortiment de potències rivals evitar l’enfortiment de potències rivals control rutes comercials control rutes comercials control militar zones estratègiques control militar zones estratègiques superioritat racial i culturalsuperioritat racial i cultural missió civilitzadoramissió civilitzadora JUSTIFICACIÓJUSTIFICACIÓ darwinisme social darwinisme social
 15. 15. Àfrica en 1880 Àfrica en 1880 Àfrica en 1914 Àfrica en 1914 El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. La ràpida conquesta d’Àfrica
 16. 16. Per què una colonització tan ràpida? Per què en eixe període? Quins són els interessos? Per què una colonització tan ràpida? Per què en eixe període? Quins són els interessos? El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. La conquesta d’Àfrica
 17. 17. Cecil Rhodes i el projecte imperial britànic d’un domini continu entre EL Cairo i El Cabo. Cecil Rhodes, empresari i polític anglés. La Corona britànica li otorgà el monopoli de l’explotació d’un ampli territori en Àfrica Cecil Rhodes i el projecte imperial britànic d’un domini continu entre EL Cairo i El Cabo. Cecil Rhodes, empresari i polític anglés. La Corona britànica li otorgà el monopoli de l’explotació d’un ampli territori en Àfrica Caricatura “El Colós Rhodes” Caricatura “El Colós Rhodes” El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Causes
 18. 18. Què significa la imatge? Quins personatges hi estan representats? Què significa la imatge? Quins personatges hi estan representats? El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Causes
 19. 19. Què intenta transmetre la imatge? Quina és la intencionalitat? Què intenta transmetre la imatge? Quina és la intencionalitat? El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Causes
 20. 20. Les rivalitats entre les potències impulsà la celebració d’una conferència per adoptar acords que havien de regir l’ocupació del continent africà. En el darrer terç del segle XIX, el continent estava totalment ocupat, procés que produí freqüents enfrotaments entre les potències colonitzadores i cruentes guerres amb els colonitzats. Les rivalitats entre les potències impulsà la celebració d’una conferència per adoptar acords que havien de regir l’ocupació del continent africà. En el darrer terç del segle XIX, el continent estava totalment ocupat, procés que produí freqüents enfrotaments entre les potències colonitzadores i cruentes guerres amb els colonitzats. Conferència de Berlín, 1884-1885 Conferència de Berlín, 1884-1885 El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. El repartiment d’Àfrica
 21. 21. La doctrina del “destí manifest” defensava que els nordamericans eren el poble elegit per Déu i això els permetia apropiar- se de les terres que consideraven destinades a formar part dels Estats Units La doctrina del “destí manifest” defensava que els nordamericans eren el poble elegit per Déu i això els permetia apropiar- se de les terres que consideraven destinades a formar part dels Estats Units L’imperialisme dels Estats UnitsL’imperialisme dels Estats Units El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme nordamericà
 22. 22. El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme nordamericà
 23. 23. Els imperis colonials europeus cap al 1914 Els imperis colonials europeus cap al 1914 El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Els imperis colonials
 24. 24. El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Els imperis colonials
 25. 25. CONSEQÜÈNCIES CONSEQÜÈNCIES El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 26. 26. EXPLOTACIÓEXPLOTACIÓ El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 27. 27. UTILITZACIÓ DE LA FORÇA I LA VIOLÈNCIA PER SOTMETRE ALS POBLES UTILITZACIÓ DE LA FORÇA I LA VIOLÈNCIA PER SOTMETRE ALS POBLES El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 28. 28. ESCLAVITUDESCLAVITUD El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 29. 29. PROGRÉS I CIVILITZACIÓ? PROGRÉS I CIVILITZACIÓ? El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 30. 30. PROGRÉS I CIVILITZACIÓ? PROGRÉS I CIVILITZACIÓ? El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 31. 31. ELS ARREBATEN LES TERRES, ELS RECURSOS ELS ARREBATEN LES TERRES, ELS RECURSOS El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 32. 32. MONOCULTIUS AL SERVEIS DELS INTERESSOS DE LES POTÈNCIES, COMERÇ DESIGUAL, DESTRUCCIÓ DE LES INDÚSTRIES AUTÒCTONES MONOCULTIUS AL SERVEIS DELS INTERESSOS DE LES POTÈNCIES, COMERÇ DESIGUAL, DESTRUCCIÓ DE LES INDÚSTRIES AUTÒCTONES El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 33. 33. Procés de descolonització d’ÀfricaProcés de descolonització d’Àfrica FRONTERES ARTIFICIALS, ACULTURACIÓ FRONTERES ARTIFICIALS, ACULTURACIÓ El domini europeu del món (1871-1914). L’Imperialisme. Conseqüències
 34. 34. Les rivalitats econòmiques , territorials i colonials entre les potències d’Europa donaran lloc a la creació de sistemes d’aliances i crisis que desembocaran en la Primera Guerra Mundial Les rivalitats econòmiques , territorials i colonials entre les potències d’Europa donaran lloc a la creació de sistemes d’aliances i crisis que desembocaran en la Primera Guerra Mundial El sistema d’ aliances en EuropaEl sistema d’ aliances en Europa El domini europeu del món (1871-1914). El camí cap a la guerra 4. EL CAMÍ CAP A LA GUERRA 4. EL CAMÍ CAP A LA GUERRA
 35. 35. El domini europeu del món (1871-1914). El camí cap a la guerra La conflictiva situació d’ EuropaLa conflictiva situació d’ Europa
 36. 36. Fonts utilitzades: blogs i webs educatives d’Història de professor@s i de centres kiwipèdia kairos deviantart Si les/els propietaris no desitgen la seua utilització en aquesta presentació amb finalitat educativa, sols han de comunicar-m’ho i les eliminaré. Gràcies. http://historiaenpresent.blogspot.com/

×